Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 17., hétfő

1.300 - Bakos István mûvelõdéskutató: Ne tûrjük a fasisztázást!

Ne tûrjük a fasisztázást!

"Az ellenség neve: antiintellektualizmus." Ezt Babits Mihály írta.

A nem létezõ fasiszták ellen vívott antifasiszta harc: az is antiintellektualizmus. És nem kell hozzá bátorság.

Nagy történelmi hagyománya van ennek az antiintellektuális, gyáva háborúnak. Már a jakobinusok elkezdték. Bevezették a "szabadság zsarnokságát", majd vérpadra küldték a nem jakobinusokat, utánuk a gyanúsakat, végül Vandée-nál kiirtották a francia parasztokat is, mert nem voltak elég lelkes hívei a korszellemnek. Nyomukban jártak a kommunisták. Rákosi elvtárs is így sóhajtott fel: "Tízmillió fasisztával kell felépítenem a szocializmust" - aztán nekilátott. Elõbb csak megmondta, kik férnek bele a "demokráciába", a "proletariátus demokratikus diktatúrájába", majd kivégezte vagy börtönbe küldte azokat, akik nem fértek bele.

Az új arculatát kialakító Magyar Hírlap ellen, Bayer Zsolt néhány vitatott írása ürügyén, frontális támadást indítottak. Egy ún. antifasiszta honlapon meg az MTI-ben, az Országos Sajtószolgálat (OS) által közzétett fogalmazásban. Kísértetiesen emlékeztet ez arra az akcióra, amelyet 2004 elején Teleki Pál tudós-államférfi budavári szobrának felállítása ellen indítottak hasonló, agresszív módszerekkel. Az antidemokratikus döntést okozó médiaháborút, amelynek a Teleki Pál Emlékbizottság tagjaként egyik résztvevõje voltam, az akkori szélsõliberális Magyar Hírlap vezérelte.

Késõbb nyilvánvalóvá vált, hogy a szobor kitiltása Teleki szülõvárosából csak elõjátéka volt a kettõs állampolgárság ügyében folyó népszavazás megfúrásának. Legutóbb a szegények apostolaként ismert Prohászka Ottokár püspök szobrának lakiteleki elhelyezése, most meg a megújuló Magyar Hírlap (meg az Echo Tv) van terítéken. Úgy, hogy közben zsidó, magyar, cigány - és még hány meg hány más népet sorolhatnék - megfélemlítése, az ellentétek élezése és a hatalmi arrogancia uralja az állítólagos antifasiszta tiltakozó kampányt.

Talányos módon ez a kör csak a magyar nemzetvédõ fórumok és a magyar érdekû szervezetek ellen támad. A szomszédos országokban elhatalmasodó magyarellenesség, a tényleges magyarverések ellen nem lép föl, de nem hallatta szavát akkor sem, amikor a magyar forradalom fél évszázados évfordulójának megemlékezéseit meggyalázták.

Ezzel szemben a Magyar Hírlap hol jobban, hol kevésbé jól, de igyekszik védeni a nemzeti érdekeket, nem uszít senki ellen. Kritikus napilap, amely rendszeresen tudósít a határon túli magyarok helyzetérõl, s a többieknél nagyobb figyelmet fordít a magyar diaszpórára is, csakúgy mint az Echo Tv. Vigyáznunk kell rájuk! Ne hagyjuk, hogy álcsalhatatlanok e nemzeti médiumok lassan formálódó arculatát gyûlölködõ támadásaikkal eltorzítsák, de azt sem, hogy egyoldalú vagy igaztalan írásokkal õk adjanak magas labdát ellenfeleiknek.

Nagy a veszélye, hogy a nemzethû sajtó elpusztításával ismét a régi rend uralja közéletünket. Szolidaritásotokat a Magyar Hírlappal tudassátok, mert az erõt ad nekik a további küzdelemhez, a lap arculatának javításához is.

Korunk a neoliberalizmus szellemi terrorjának kora. Most is megmondják, ki a jó, és ki a rossz. Ki európai, ki demokrata, és ki nem. S aki nem, arra kiadják a vadászati engedélyt. Szellemi, egzisztenciális vérpadra küldik. Ismerjük a folyamatot. Az elmúlt húsz esztendõben a magyar szellemi, mûvészeti és politikai élet számos képviselõjét tagadták már ki Európából és a demokráciából. Mert jaj annak, aki nem tartozik közéjük!

Mi, akik aláírásunkkal kiállunk most a Magyar Hírlap és az Echo Tv mellett, hitet teszünk a demokrácia, a vélemény- és gondolatszabadság mellett, s egyben kinyilvánítjuk, hogy soha többé nem érhet semmilyen hátrány senkit származása, vallása, meggyõzõdése, politikai beállítottsága miatt. Senkit.
A magyarokat sem.

Bakos István mûvelõdéskutató
Kerem azokat, akik tamogatasukat alairasukkal is meg kivanjak erositeni a Magyar Hírlapot és az ECHO TV-t,
tovabbitsak csatlakozó aláírásukat a következõ cimre: markovics.mara@magyarhirlap.hu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** www.nemzetihirhalo.hu ************