Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 15., szombat

1.286 - A Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal felhívása országos fórum megtartásáról!

M E G H Í V Ó
Civil Nemzeti Csúcsra
A Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal szervezői meghívják Önt és Tisztelt Szervezetét az I. magyarországi Civil Nemzeti Csúcsra.
Helyszíne: Budapest, Villányi úti Konferencia Központ, XI. kerület Villányi út 11-13. III. emelet 316-317. terem
Időpontja: 2008. november 15. délelőtt 10 óra
A regisztrálás 9 órakor kezdődik
A Civil Nemzeti Csúcson résztvevő társadalmi szervezetek, szakszervezetek, közösségek célja társadalmi ellenállás meghirdetése és szervezése a társadalomellenes politikával szemben, amely a válság árát a dolgozókkal, a nyugdíjasokkal, a kis- és közepes vállalkozókkal akarja megfizettetni.
A tanácskozáson nem lesznek előadások, hanem szervezeti és egyéni felszólalások 5-5 percben a tennivalókra összpontosítva:
1. Hogyan szervezzük meg a társadalmi ellenállást?
2. Milyen társadalompolitikai alternatívát akarunk a neoliberalizmussal szemben?
3. Milyen szerepet szánunk a Civil Nemzeti Csúcsnak a részvételi demokrácia új intézményeként?
A tennivalókról határozatokat hozunk
A rendezvény végig nyitott a sajtó előtt
Jelen meghívónkat kérjük továbbítani mindazoknak a szervezeteknek és személyeknek, akik és amelyek készek bekapcsolódni a munkába a mellékelt eredeti felhívás szellemében. Az újonnan csatlakozók az alábbi e-mail címre juttassák el jelentkezésüket:
szocialisforum@gmail.com
Jánosi Gábor Simó Endre Sipos József
A Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal szervezői, a Civil Nemzeti Csúcs kezdeményezői
Civil Nemzeti Csúcs
Mit akar a magyar társadalom?


A Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal felhívása országos fórum megtartásáról


Magyarországot súlyos gazdasági visszafejlődés fenyegeti a nemzetközi pénzügyi válsággal tetézett hazai válság miatt. Elakadt a társadalmi haladás és a nemzeti felemelkedés folyamata. A recesszió a leggyengébbeket, a bérből és fizetésből élőket, a nélkülözőket sújtja a legsúlyosabban. Kis- és közepes vállalkozók ezrei juthatnak csődbe. Növekszik a munkanélküliség, drasztikusan emelkednek a megélhetési költségek, nő az infláció, gyengül a forint, a keresetek vásárlóereje viszont rohamosan csökken. Mind többen kerülnek szembe mindennapi megélhetésüket érintő alapvető gondokkal. Az uralkodó politika a tőke érvényesülését, a pénzügyi egyensúly megteremtését tartja céljának - összhangban az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap által elfogadott konvergencia programmal - és ennek rendeli alá a gazdasági növekedést, a megélhetést, a társadalmi egyensúlyt, és a társadalmi összefogást a válság leküzdésére. A miniszterelnök által összehívott nemzeti csúcs nem hozott eredményt, mert nem tartottak igényt a társadalom véleményére, és a kormány kitart neoliberális, antiszociális politikája mellett, a társadalom érdekét az euró bevezetésének rendeli alá.


A civil társadalom nem hagyja, hogy megint a feje fölött döntsenek sorsáról és jövőjéről! Saját maga kívánja megmondani, milyen jövőt és sorsot képzel el magának és gyermekeinek! Élni akar a közvetlen demokrácia lehetőségével. Ezért a Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztala Civil Nemzeti Csúcsot kezdeményez november első felére Budapesten. A csúcsra várunk minden olyan társadalmi szervezetet, szakszervezetet és szakembert, aki és amely szabadon, közvetlenül és építő szellemben akar és tud konkrét kiutat mutatni a válságból a dolgozó társadalom javára, a nemzet érdekében, és kész ennek érdekében cselekedni is!


Kérjük, terjessze jelen felhívásunkat, jelezze vissza részvételi szándékát, és másokét az alábbi címre:
szocialisforum@gmail.com
Miért kezdeményezett Nemzeti Csúcsot a Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal Civil?
Azért, hogy társadalmi ellenállást szervezzen az antiszociális politikával szemben, amely a válság árát a dolgozókkal és a nyugdíjasokkal akarja megfizettetni azok helyett a pénzügyi körök helyett, amelyek a válságért felelősek. Le akarjuk váltani ezt a neoliberális politikát, és olyan új társadalompolitikát akarunk érvényre juttatni helyette, amely a dolgozók és a dolgos élet után nyugdíjba vonulók érdekében áll.


Rendszerkorrekciós társadalompolitikánk lényege: gazdasági növekedés fellendítése, a foglalkoztatás növelése, az elosztási viszonyok módosítása a dolgozók, a kis- és közepes vállalkozások javára, terheik mérséklésével, az országban megtermelt nyereség nagyobb hányadának visszaforgatásával a nemzeti ipar, a mezőgazdaság, a szolgáltatások fejlesztésére. Új egyensúlyt akarunk tőke és munka között a dolgozó, alkotó rétegek javára, a megélhetés biztonságának növeléséért, a társadalmi szükségletek jobb kielégítéséért. A pénzügyi egyensúly követelményét összhangba kell hozni a társadalmi egyensúly követelményével! Helyre kell állítani az ország gazdasági szuverenitását a kiárusított nemzeti vagyon azon részének visszaszerzésével, amely nélkülözhetetlen a magyar társadalom haladása és a nemzeti felemelkedés szempontjából. Meg kell védeni a közvagyont a további privatizálástól!


A társadalmi ellenállást ugyanolyan társadalmi-nemzeti összefogással akarjuk megszervezni, mint amilyennel rákényszerítettük a kormányt és a parlamentet az egészségbiztosítás privatizálása előtt utat nyitó törvény visszavonására.
1. Társadalmi-nemzeti mozgósítással a neoliberális, antiszociális politika ellen, a dolgozó
rétegek és a nyugdíjasok megélhetésének biztosításáért, életkörülményeik javításáért. (A
Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal által 2008. október 25-én „Civil
Nemzeti Csúcs – Mit akar a magyar társadalom?" című felhívásában foglaltak alapján.)
2. Civil Koordinációs Bizottság létrehozásával, mely szervezi a társadalmi ellenállást.
(Ebben minden olyan szervezet képviseltethetné magát egy-egy fővel, amelyik elfogadja
és aláírásával hitelesíti a fenti társadalmi célokat.
3. A rendszerkorrekciós társadalompolitikai programot pontosító munkacsoport
létrehozásával, mely egy hónapot kap feladatának elvégzésére.
A Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal abban látja a születő Civil Nemzeti Csúcs alapvető feladatát, hogy az emberi jogok és a társadalmi-nemzeti érdekek érvényre juttatásának közvetlen demokratikus fórumává, a részvételi demokrácia új tényezőjévé váljék Magyarországon.
Budapest, 2008. november 4.
Jánosi Gábor Simó Endre Sipos József
A Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal szervezői
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------