Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 20., csütörtök

1.327 - HÍRHÁTTÉR - Hírek mögött a valóság - Elhallgatott hírek - BETILTOTT LAP!

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek
BETILTOTT LAP!
Pártgörénylét nélkül a dunaszerdahelyi vérengzésekrõl - elemzés
2008-11-20.
Molnár F. Árpád
Mottó helyett:
Magyarországon a nemzeti bõrbe bújt igénytelen,
szakbarbár, közönséges és brutális
szélsõségesek fasiszta szócsöve,
a kurucinfó az utcán szervezõdik,
Szlovákiában viszont maga a kormány.

A Sátán egyiptomi piramisa globalista hierarchiájának magasabb posztján Angela Merkel német kancellárt szintén korrupt és gyilkos ölebjei magasztalják. A hála most sem maradt el: A Nagy Szajha ember- és lélekkereskedõi szabadon onthatják - teljes Uniós védelem mellett - a magyarok vérét, a cseh kancellária pedig üti hozzá a vastapsot.
Balról: Mirek Topolanek (cseh miniszterelnök), Angela Merkel (Hitler jogkövetõ módján egyszerûen csak kancellár) és Robert Fico, "a buta miniszterelnök"
A szlovákiai, történelmi sikernek is betudható dunaszerdahelyi magyarverések kapcsán a Hírháttér most szólal meg elõször. Azért nevezhetjük történelmi sikernek, mert a szuicid szlovák kormány olyan nyíltan mutatta ki brutális igénytelenségét, olyannyira mit sem leplezve valódi arculatáról, amelyet – ahogyan a magyar kormány a 2006-os események öngyilkos bukása során – soha nem fogja letörölni róla senki. Megbuktak, és a mostani világpolitikai hadoválások és butítások csak intermezzói az eltörölhetetlen és tanított történelemmé váló ténynek: a szlovák kormány primitív, igénytelen, vadállati barbársággal szerepelt le a történelem színpadán, nem véletlenül éppen egy Krisztián (a szó azt jelenti: „Krisztus-követõ”, „keresztyén”) nevû, ártatlan fiút félholtra verve és megnyomorítva. Nehéz volna azt feltételezni, hogy Krisztián ezen kiválasztottsága a Sátántól, semmint inkább legalább emberektõl, vagy Magától az Istentõl lett Elrendelve, méltó jutalmaként ennek az egyre süllyedõ, ostoba, állati bûnszervezetnek, amelyet a szlovák kormány miatt az egész bolygón Szlovákiának neveznek.

Igen meglepõ, hogy Gyurcsány Ferenc nem csak felszólalt a fasiszta szlovák kormányzat magyarverései ellen, de ezt ráadásul õszinte igazságérzet kísérte. További elem, hogy Gyurcsány Ferenc látható félreérthetetlenséggel próbál jóban lenni a szlovákokkal – egyébként az ilyen jellegû politizálás kétségtelen mestere Kovács László volt, aki ma is meghatározó tanácsadó lehet ilyen ügyekben –, és az elsõ napokhoz képest sokat fejlõdött abban (a miniszterelnök), hogy azt tanúsította: az MSZP-nek nincsen szüksége a magyarországi, kuruc stílusú és minõségû fasiszta lobbi támogatására ahhoz – alig leplezetten feléjük kacsintgatott –, hogy a magyarokat képviselhesse Szlovákiában és a Föld bolygón. Az elsõ napokban ugyanis udvarias mosolyokkal billegetett a magyarországi, primitív, Slota-szintû és minõségû szélsõségesek felé. Az már persze a ló túloldala, hogy ha Magyarország bármi módon a Szlovákiába demonstrálási szándékkal átmenni akaró csoportokat vagy szervezeteket törvényileg visszatartani akarja, mert ez nem csak az általános emberi jogokba és a magyar Alkotmányba ütközõen törvénytelen, de erkölcstelen is.

Magyarországnak nem kell eme állami despotizálás terén is lecsúsznia a Fico-Slota-féle neofasizmus despotikus államálma színvonalára, hanem az ilyen, nem az országgyûlési pártok által támogatott csoportok átruccanása azoknak a problémája, akik ezeket a – eddig semmiféle említhetõ problémát nem okozott – csoportokat aktivitásra késztették, s most keresik az egyébként eddig nem is létezõ szeplõt. Ugyanis ezek a magyar jobboldali átruccanások csak azért neveztetnek botránynak, mert Fico és Slota kimondottan keresik a bajt, és Slota idézõjelben a kínok kínját szenvedi, hogy eddig képtelen volt kimutatni az általuk kreált szlovákiai nácizmus ellenében bármiféle szembe állítható szlovákellenességet. Az eltelt évtizedek alatt ugyanis az öngólok száma olyan jelentõs volt a szlovák fasizmus részérõl, hogy az állás talán az 50:1 vagy 550:1 arányában kifejezhetõ. A magyaroknak pedig az az érdeke, hogy ez a fényes bizonyságtétel szemernyi öngóllal se csorbuljon. Ilyen ügyekben tulajdonképpen nem is tud gólokat lõni senki a másiknak, hanem mindenki a saját kapujába lövöldözi az öngólokat. Aki a szlovák állami fasizmus barbárságára hasonló módon válaszol, az saját nemzetének kapujába rúg gólokat. Akiket a Fico-Slota-ikerpár ki akar tiltani Szlovákiából, tiltsa ki, aztán ha nemzetközi botrány van belõle, viseljék annak következményeit.

Ellentétben Gyurcsány Ferenc és a média óvatos megközelítéseivel, melyekkel Ficót igyekeznek Slota által kissé túlzottan befolyásolt, mintegy valamiféle áldozati bárányának feltüntetni, a helyzet az, hogy Robert Ficóról – és ezt Gyurcsány is tudja, a híradások felvételeibõl (Gyurcsány Ferenc akarata ellenére) már az arcáról is leolvasható – a magyar miniszterelnök egyértelmû véleménye, hogy Robert Fico olyan vaskosan és primitíven, destruktív és romboló módon nacionalista, ahogyan azok is ezt konstatálják, akik legalább hébe-hóba beletekintenek a szlovákiai kormányzati, már csak idézõjelesen politikába.

Tapasztaljuk, hogy az Európai Unió kifejezetten azon ügyködik, hogy a szlovákiai, már az Unióba lépés elõtt is rettentõ töménységgel, minõségben és mennyiségben halmozott állami emberi jogsértések kimondottan ama relációk mentén kerüljenek teljes nemzetközi védelemre, hogy a szláv blokk nagyobb, mint a magyar, ezért a szlávok azt csinálnak a szlovákiai és magyarországi magyarokkal, amit akarnak.

Magyarországon – engem is elérnek ezek a hatások – jelentõs nyomás van az irányban, hogy aki határozott és korrekt álláspontot képviselhetne a szlovákiai, egyértelmûen fasiszta kormány „kisebbségekkel” szembeni cselekményeit illetõen, az teljesen hallgasson, aki pedig megszólalhat, Robert Fico malmára hajtsa a vizet. Nincsen okunk azt feltételezni, hogy ez az aljasság nem ugyanilyen, a Központból vezérelt tendenciát mutatna világviszonylatban is, Svájctól az Egyesült Államokig. Amit a magyarok nem értenek, de a politikából mindenki, és amit kizárólag a Hírháttér mer felvállalni, megtesszük, demonstrálva, hogy a Hírháttér az elsõ médium volt messze az egész térségbõl, amely nem a betanult hazugságok és demagógiák mentén szólalt meg világpolitikai és lokális kérdésekben, hanem a Valós, Központi Konstrukcióból (is) szemlélve a világ történéseit, pusztán a lakosság mesterségesen fenntartott butasága miatt fékezve a még nyíltabb szókimondást. Világosabban: Szlovákia és Robert Fico, valamint szárnysegédje, Jan Slota mögött a Nagy Babiloni Szajha áll, azaz a globalista titkosszolgálat, a Központ, és az erõlteti rá akaratát és romboló kényszerét az egész világra. Az/azok teszik ezt, aki(k) jelenleg – másik mozdulatukkal – a cionistákat tolják az Emberiség legfõbb, nacionálisan is lokalizálható világuralmi pozíció tetejére.

A szlovák miniszterelnököt, Robert Ficót a globalista titkosszolgálatok legalább régóta az „a buta miniszterelnök”-ként szokták emlegetni. Õt már színre lépésekor is – tudván sok mindent az elkövetkezõ eseményekrõl – afféle nagydarab, mesterségesen kreált és kiállított díjbirkózóként demonstrálták, mint aki legalábbis nagyon hasznos lesz arra, hogy nagypolitikai érdekeket bábuként kiszolgáljon, és ettõl (a megvetett, buta mivolta mellett is) szimpatikus. Robert Fico ugyan messze rossz értelemben vett nacionalista, bármi értékelvûségre és a becsület látszatára is egyre igénytelenebb, de érzékelhetõen nem annyira meggyõzõdésesen primitív, mint párja, Jan Slota, hanem sokkal inkább politikus alkat.

Jan Slota, akinek intellektuális, morális és kulturális igénytelensége olyan kifejezett, hogy a magyarországi, Országgyûlésen kívüli jobboldaléhoz hasonlít, jellemzõen minõsített esete annak az irdatlan butaságnak és öngyilkos ostobaságnak, amellyel szeretné azt hinni, hogy a szlovák népet képviseli, miközben a világ valós helyzetérõl egy árva kukkot sem szól, és ezzel – elterelve minden valódi problémáról a figyelmet – népét éppenhogy tapossa és a disznók mocskába döngöli. Mindazzal, amivel felemelhetné Szlovákiát és szó szerint hat ökröt csinálhatna a magyarokból, azaz a titkosszolgálati módszerek feltárásával, az államtitkok elsöprésével, a Föld Világrendszerének lórúgásokban történõ leleplezésével, ezzel megelõzve a világ minden népét, a szlovákokat az Emberiség csúcsára tolva, nem teszi meg, mert primitív és állatias módon ügynöktípus. Az igazság helyett – mint Für Lajosék és a többi álrendszerváltó – alantas pótcselekvésekbe menekülve magyaroz és cigányoz, mi pedig – ha akarjuk – kényelmesen megáshatjuk neki és társainak is az egzisztenciális sírjukat azzal, hogy mielõtt a részérõl is ismert világesemények bekövetkeznek, azaz a világra borul az elektromágneses stb. világuralmi valóság, addig százszor mondhasson nemet a szlovák nép felvilágosítására és az általuk teremtett sötét középkorból való kiemelésére.

Ismétlem, amit a napokban egy magánlevélben írtam:

„…az a gyakorlat, hogy jelen történelmi szakaszunkban aki e térségben patrióta, az egyúttal idióta is…”

Ehhez és a Fico-Slota-jelenséghez kapcsolódik az is, hogy ahogyan Magyarországnak mérhetetlenül sokat árt az a vulgáris és igénytelen, az igazságra semmit nem adó, hanem azt és a tényfeltárókat ellenségként és árulókként üldözõ szélsõjobboldali, álnemzeti (mert valójában rettentõen és totálisan nemzetpusztító) igénytelenség, amelynek vezetõ szónoka a kurucinfó és az általa védett pártszolgálatosok, úgy ez a determinizmus Szlovákiát is a csatorna mélyére húzta, és akiben az egészséges szellemiségre való igény, intellektualitás és kulturáltság legalább valamelyest fellelhetõ, az elfogulatlanul irtózik mind a magyar, mind testvérpárja és közös atyával rendelkezõ ikre, a szlovákiai, hírhedten primitív és igénytelen nacionalizmustól. A kettõ ugyanis egy: közös értelem, közös erkölcs, közös elfogultság, közös nacionalizmus, közös demagógia, közös butaság, közös stratégiai barbárság, közös agresszivitás, közös igénytelenség, közös hazudozás, egységes közönségesség és az elmaradhatatlan, közös atyai háttér, amely maga az antikrisztusi és bábeli sötétség, a Sátán plántája, aki teszi, hogy oszd meg és uralkodj, miközben mind a jobb, mind a bal kezébõl ugyanazt kínálja fel. E képletben pedig kimondottan a jobb kezébõl etetve a Fico-Slota-féle nácizmust a magyarországi, nemzetinek vélt idiotizmussal.
Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.
----------------------------------------------------------------------------