Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 19., szerda

1.321 - A nemrégiben megindult, mintegy 200 civil szervezetet tömörítõ új magyar összefogás /BNT/ Kunszentmiklóson tartja a következõ munkakonferenciájátt.

Betreff: BNT Kunszentmiklóson
Datum: szerda, 2008. november 19.
Von: Gõbl György
An: Kutasi József - Dág/Magyarország

A nemrégiben megindult, mintegy 200 civil szervezetet tömörítõ új magyar összefogás
/BNT/ Kunszentmiklóson tartja a következõ munkakonferenciájátt. Aki úgy gondolja, hogy tehet valamit a dolgok jobbra fordulásáért, az ország boldogulásáért, azt 2008.11.26-án de. 10.00-kor várjuk a kunszentmiklósi Mûvelõdési Ház nagytermében.
Munka és iskolanap...komoly cselekvéshez, komoly elhatározás szükséges...
Önkéntesnek és társult szervezetnek jelentkezni lehet a 06-20-341-2778-as telefonszámon, vagy személyesen a helyszíneken megtartott tájékoztató elõadásokon lehet ./Tájékoztató elõadást, lakossági fórumot a megadott telefonon lehet egyeztetni.

Üdvözlettel: Gõbl György
Civilek a Nemzetért Mozgalom
Soproni Közössége
Tel: 06-20-23-73-222,
06-99-789-139,
Nyilatkozat

Mi, akik ma itt összegyûltünk, egyetértünk abban, hogy hazánk és társadalmunk súlyos megpróbáltatást él át, amely létfeltételeit veszélyezteti. Úgy gondoljuk, hogy
megtesszük, amit tehetünk e veszély elhárítása érdekében, hogy élhetõ jövõt hagyjunk
utódainkra. Elhatározzuk, hogy félre téve azokat a dolgokat, amelyek elválasztanak
minket egymástól, azokra a tennivalókra összpontosítunk, amelyek összekötnek, és
kísérletet teszünk arra, hogy sorsunk feltételeit magunk határozzuk meg abból
kiindulva, hogy e létfeltételeknek a természettel és az isteni törvényekkel egyaránt
harmóniában kell lenniük. Ennek érdekében az alábbi célok kitûzésében állapodtunk
meg:
Szent Korona tanra alapozott alkotmány, közjogi és államrendszer létrehozására való törekvés
Nemzetegyesítés: a magyar nemzetnek mindenki tagja, aki magyarnak vallja magát, függetlenül lakhelyétõl. Mindenki számára, aki a magyar nemzethez tartozónak tekinti magát, illetve a Kárpát- medence lakói számára; ha kívánják- a magyar állampolgárság megadása.;
A ránk bízott rendszert a teremtés általunk felismert szabályai szerint kívánjuk mûködtetni.;
A cselekvés elsõdleges szempontja: mi jó nekünk? Mi jó az országnak?;
Választójog reformja. Meghatározott idõre és programmal megválasztott képviselõk láthassanak el csak népképviseletet, helyi és országos szinten egyaránt, akik vállalják a felelõsséget tetteikért, ezek legyenek visszahívhatóak, felelõsségre vonhatóak.
Minõségi termelés bevezetése, képzése, felkészítése
Az átgondolatlan, felesleges, nagy összegû beruházások leállítása
A korábban megszerzett vagyonok felülvizsgálata, és a kárpótlásokból, privatizációból kimaradt állampolgárok anyagi-erkölcsi jóvátétele.
A szervezett, esetenként politikával összefonódott bûnözés felszámolása.
Magyar népi hagyományoknak megfelelõ oktatási program bevezetése az oktatás minden formájában.
Magyar nemzeti csúcs összehívása az elszakított nemzetrészek képviselõivel.
A földdel teremtõ munkát vállaló polgárok földhöz juttatása, közbirtokosságok visszaállítása Programadás az állás nélküliek számára - boldogulás helyben.
Család, közösségek védelme, újrateremtése, helyi források, munkahelyek megteremtésével, a megélhetés helyben történõ biztosításával
Térségi-, kistérségi továbbképzõ központok felállítása (népi kismesterségek, biogazdálkodás, stb., átképzés).
Önálló magyar külpolitika.
Helyi és közösségi pénz használata lehetõségének megteremtése, a Nemzeti Bank alárendelése a népképviseleti szerveknek.
Nemzeti jelképek védelme.
Stratégiai fontosságú, a nemzet hosszú távú céljait szolgáló nemzeti vagyonelemek közösségi tulajdonba vétele, tulajdonban tartása.
Egészségügyi és nyugdíjrendszer átalakítása, segélyezési gyakorlat reformja.
A jogok és kötelezettségek arányának megtartása.
Az állam és az önkormányzatok közjogi és gazdasági mellérendeltségének, egyenlõségének megteremtése.
Közös felelõsségvállaláson alapuló magyar honvédelem megteremtése.
Magyar katonák jöjjenek haza, a külföldiek pedig menjenek el.
Önkormányzati rendvédelmi szervek felállítása (vadõr, halõr, mezõõr, csendõr).
A külföldi államadósságok felülvizsgálata, jogosságuk megállapítása, a megszüntetésükre/átütemezésükre vonatkozó tárgyalások megkezdése.
Népszavazások felülvizsgálati kötelezettsége, a szavazatok megsemmisítésének tilalma.;
Önigazgatás (a saját közösségre vonatkozó szabályok létrehozása), az adóbevételek egy (a környezeti és egyéb feltételeket figyelembe vevõ) meghatározott részének visszajuttatása a kisközösségekhez, hogy annak felhasználásáról maguk dönthessenek, fejleszthessék környezetüket, a helyi önkormányzás rendszerének kialakítása a Szent Korona tannal egységben.
Helyi érdek és országos érdek egyaránt érvényesüljön a helyi önkormányzatokban;
Visszaélésszerû joggyakorlás tilalma, rendeltetésszerû joggyakorlás kötelezettsége.;
Közpénzekkel való bánásmód új formáinak kidolgozása.

A fenti célok megvalósítása érdekében elhatározzuk, hogy Szervezõi Testületet hozunk létre, amely véleményt nyilvánít képviseletünkben, és létre hozzuk az Öregek
Tanácsát, amely segítséget nyújt a helyes irány tartásában, és tanácsokat ad a mozgalom mûködése során.
A Szervezõi Testület eddigi tagjai: Vukics Ferenc, Géczy Gábor, Lesi Árpád, Benis Miklós, Rózsa Péter, Herpai Sándor, Hargitai András
Az Öregek Tanácsának tagjai: Andrásfalvy Bertalan, Pap Gábor, Bogár László, Molnár Ervin, Makovecz Imre, Papp Lajos
Elhatározzuk, hogy november 26-án ismét találkozunk. A kijelölt célok elérése érdekében addig is valamennyien mindent megteszünk.
Célunk, hogy 2009. augusztus 20-ra országgyûlést hívhassunk össze, ahol rendelkezhetünk saját sorsunkról.
Mindannyian feljogosítjuk mindannyiunkat arra, hogy a szükséges toborzó munkát elvégezzük. Isten minket úgy segítsen!
Márianosztra / Törökmezõ 2008. október 15.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--
Üdvözlettel: Gõbl György
Civilek a Nemzetért Mozgalom
Soproni Közössége
Tel: 06-20-23-73-222,
06-99-789-139,