Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 12., szerda

1.274 - Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon a legrövidebb az emberek várható élettartama.

Betreff: Hát ide jutottunk...
Datum: kedd, 2008. november 11.
Von: Monostori Csaba
An: Kutasi József - Budapest
1. Magyarország népessége

2001: 10 millió 200 ezer,

2008: 10 millió 40 ezer.

2. Házasságkötés

2001: 44 ezer házasságkötés,

2007: 29 ezer házasságkötés.

3. Gyermek

Magyarországon a nõk 1/3-a nem szül gyermeket.

A 18 éven aluliak száma 2 millió 150 ezer.

100 megszületett gyermekre 70 terhességmegszakítás jut.

3 gyermek közül legalább 1 olyan anyától születik, akinek nincsen férje.

850 ezer gyermek - öt gyermek közül kettõ - szegénységben él. Nem jut hozzá
ahhoz a megfelelõ mennyiségû és minõségû mindennapi táplálékhoz sem, amely
elengedhetetlen feltétele, hogy felnõtt korában erõs és egészséges emberként
élhessen, dolgozhasson.

4. Válás

2001: 1000 házasságkötésre 559 válás,

2007: 1000 házasságkötésre 610 válás.

5. Mennyibõl?

2008-ban a nettó átlagkereset 115 ezer forint.

Az élelmiszer ára 2007 júniusa és 2008 júniusa között 14%-kal emelkedett.

- Egy
kiló búzából, rozsból, adalékanyagok hozzáadása nélkül készített kenyér ára
300-400 Ft.


- Egy liter 3,6%-os zsírtartalmú, eredeti tartalmától meg nem fosztott tej 250-300 Ft.

- Egy kiló jó minõségû sertéshús ára 1200 Ft.

- Egy kiló jó minõségû hazai gyümölcs - õszibarack, málna, szamóca - ára 600-800 Ft.

- Egy liter üzemanyag 320 Ft.


- Egy közepes méretû lakás havi távfûtési díja - éves átlagot számolva - 20 000 Ft.

- Egy közepes méretû lakás bérleti díja 60 000 Ft.

- Egy közepes méretû lakás átlagára 15 millió forint.

6. Minimálbér

1998: 19 ezer Ft, 2002: 50 ezer Ft, 2008: 69 ezer Ft.

7. Nyugdíjban

Közel 3 millió nyugdíjas él Magyarországon. Közülük 2 millió töltötte be a
nyugdíjkorhatárt.

A létminimum összege 2007-ben 60 ezer forint volt.

A nyugdíj minimális összege 29 ezer forint.

A nyugdíj átlagos összege 74 ezer forint.

A 3 millió nyugdíjas közül 100 ezer nyugdíjas kap havonta 150 ezer forintnál
magasabb nyugdíjat.

8. Szociális otthon

2001: 74 ezer fõ, 2006: 84 ezer fõ.

9. Szegénység

2001: 1,7 millió ember élt létminimumon Magyarországon,

2008: 3,1 millió ember él létminimumon Magyarországon.

10. Munkanélküliség

2001: 5,8% (240 ezer ember), 2008: 8,1% (340 ezer ember).

A munkájukat elveszített emberek átlagosan 15 hónap alatt találnak új
munkahelyet.

11. Foglalkoztatottság

100 munkaképes korú magyar ember közül 57 dolgozik. (Szlovákiában 100 ember
közül 61.)

12. Szociális segély

153 000 család (kb. 700 000 ember) hónapról hónapra segélybõl él.

A segélyezettek 40%-a 30 évnél fiatalabb.

13. Hogyan?

A háztartások havi bevételük

23%-át élelmiszer vásárlására, 27%-át lakásuk fenntartására,

15%-át hiteleik törlesztésére, 14%-át közlekedésre,

7%-át hírközlésre fordítják.

Marad 14% ruházkodásra, egészségmegõrzésre és gyógykezelésre, oktatásra,
pihenésre és szórakozásra , m egtakarítás ra

14. Fogyasztás

tej 2001 7 liter/fõ/év 2006 58 liter/fõ/év

hal 5 kg/fõ/év 1,8 kg/fõ/év

zöldség 61 kg/fõ/év 54 kg/fõ/év

15. Szellemi táplálék

Könyvek

2007-ben átlagosan minden magyar állampolgár 7000 forintot költött
könyvvásárlásra. (Dohány jövedéki adójára átlagosan minden magyar állampolgár
20 000 forintot költött.)

Újságok

Havonta egy újságot vásárolnak átlagban a magyar emberek.

Múzeumok

2001 óta negyedével lett kevesebb a magyar múzeumok száma. 2007-ben 57 múzeumot
záratott be a kormány.

Színházak

10 millió magyar ember közül 6 millió nem jár színházba,

10 millió magyar ember 4 millió színházjegyet vásárol egy évben.

Mozgókép

2000: 16 millió mozilátogató,

2007: 9,8 millió mozilátogató.

16. Orvos

2001: Magyarországon 38 000 orvos dolgozott.

2007: Magyarországon 33 000 orvos dolgozott.

17. Társadalmi kórkép - 2008

5 400 000 túlsúlyos,

3 050 000 rendszeres dohányos,

1 000 000 alkoholbeteg,

1 000 000 cukorbeteg,

1 000 000 depressziós,

1 806 000 rokkant nyugdíjas,

1 650 000 tüdõbeteg,

10 ezer megszüntetett kórházi ágy.

18. Rokkantak

1990-ben 540 ezer rokkant nyugdíjas élt Magyarországon.

2007-ben 810 ezer rokkant nyugdíjas élt Magyarországon.

19. Közlekedési balesetek

2001: 2100 ittasan okozott közlekedési baleset történt Magyarországon.

2006: 2800 ittasan okozott közlekedési baleset történt.

20. Öngyilkosság

Magyarországon naponta 7 ember öli meg saját magát. Magyarországon a legtöbb
ember a dél-alföldi tanyavilágban öli meg magát.

2001-ben a dél-alföldi régióban 105 pszichiátriai kórházi ágy jutott 250 ezer
emberre. 2008-ban a dél-alföldi régióban 36 pszichiátriai kórházi ágy jutott
250 ezer emberre.

21. Rák

100 000 magyar ember közül 2007-ben 346 ember halt meg rákban.

100 000 Európai Unióban élõ ember közül 2007-ben 227 ember halt meg rákban.

22. Rákgyógyítás

Rákbetegek gyógyítására Magyarország betegenként átlagosan 49 eurót költ. Az
Európai

23. Táppénzes napok száma

2001: 43 millió nap, 2006: 36 millió nap.

24. Gyógyszerkassza

2001: 200 milliárd forint hiány,

2006: 400 milliárd forint hiány.

25. Gyógyszerár

2001: 1400 Ft/doboz átlagára,

2006: 2000 Ft/doboz átlagár.

26. Magyar egészségügy kiadásai

950 milliárd forint/év.

27. Állami adósságtörlesztés

Évente átlagosan 1200 milliárd forintot költünk Magyarország olyan kölcsöneinek
törlesztésére, amely kölcsönök felvételérõl soha senki nem kérdezte meg a
magyar embereket. Mennyi pénz ez? Jelenleg minden adófizetõ havonta 25 000
forintot fizet a soha el nem fogyó adósságra.

28. Adó

Magyarországon 100 forint jövedelembõl 70 forintot elvesz az állam adóba.

Ausztriában 100 euró jövedelembõl 43 euró az adó.

Szlovákiában 100 korona jövedelembõl 30 korona az adó.

29. A kontár kormányzás ára, I.

Ha a 2002-es választásokat követõ kormányok semmit sem csinálnak, egyetlen
döntést nem hoznak, akkor ma a magyar államadósság 17 ezer milliárd forint
helyett 9 ezer milliárd forint.

30. A kontár kormányzás ára, II.

A Világbank tanulmánya szerint a magyar gazdaság növekedési lehetõsége

2001-ben: 4,0-5,0 százalék volt Megvalósult: 4,0 százalék.

2007-ben: 3,5-4,5 százalék volt. Megvalósult: 0,8 százalék.

31. Államadósság

2002. május: 8 400 milliárd Ft (840 000 Ft/fõ)

2002. december: 9 000 milliárd Ft (900 000 Ft/fõ)

2003: 11 000 milliárd Ft (1 millió 100 ezer Ft/fõ)

2004: 12 500 milliárd Ft (1 millió 250 ezer Ft/fõ)

2005: 13 000 milliárd Ft (1 millió 300 ezer Ft/fõ)

2006: 16 000 milliárd Ft (1 millió 600 ezer Ft/fõ)

2007: 16 500 milliárd Ft (1 millió 650 ezer Ft/fõ)

2008 nyara: 17 000 milliárd Ft (1 millió 700 ezer Ft/fõ)

32. Állami költségvetés

2001: bevétel: 3841 Mrd; kiadás: 4322 Mrd; 1 évi hiány: 481 Mrd,

2007: bevétel: 6669 Mrd; kiadás: 8326 Mrd; 1 évi hiány: 1656 Mrd.

33. Államháztartási hiány

2000: 3 százalék,

2006: 9,2 százalék.

34. Korrupció

"Korrupt az a személy, aki - közvetlen vagy közvetett önérdekbõl -
megszegi a közösségi együttélés egy vagy több olyan szabályát, amelynek
érvényesítéséért õ a felelõs" (Lasswell, 1930).

2001 Transparency International: Magyarország 99 ország közül a 31. a korrupciós
fertõzöttséget tekintve;

2005 Transparency International: Magyarország 99 ország közül a 42. a korrupciós
fertõzöttséget tekintve;

2006 A Transparency International Hungary - támogatás híján - magyarországi
mûködését befejezni kényszerült.

2007 Közpénzek tisztességtelen megszerzéséért 7000 millió forint bírságot
róttak ki autópálya építõ cégekre Magyarországon.

2008 Közpénzek tisztességtelen odaadásáért egyetlen egy embert sem vontak
felelõsségre 2007/2008-ban Magyarországon.

35. Analfabétizmus

2008-ban Magyarországon legalább 100 ezer analfabéta él.

36. Funkcionális analfabétizmus

2008-ban Magyarországon több mint 1 millió funkcionális analfabéta él. Õk azok,
akik iskolai bizonyítványuk szerint tudnak írni, olvasni, számolni, ám ezek a készségeik
ismereteik megújítására, bõvítésére nem elegendõk.

37. Kisebbség

100 cigány gyermek közül

44 végzi el az általános iskolát,

20 kisegítõ iskolát végez,

11 középiskolát végez,

1 szerez fõiskolai vagy egyetemi diplomát.

38. Alapfokú oktatás

Az általános iskolát végzettek egyharmada funkcionális analfabéta.

2001: 90 ezer tanító, tanár dolgozott,

2007: 78 ezer tanító, tanár dolgozott.

39. Szakmunkásképzés

1990: 225 ezer diák tanult szakiskolában,

2006: 134 ezer diák tanult szakiskolában.

40. Felsõoktatás

Magyarországon 73 egyetem és fõiskola mûködik, amelyekben

490 ezer fiatal számára volna hely,

380 ezer fiatal tanul egyetemen, fõiskolán.

A diákok 50%-a kifizeti az egyetemi/fõiskolai képzés teljes díját
(költségtérítéses képzés). 2004 óta a felsõoktatásban tanuló magyar diákok
száma folyamatosan csökken. Az államilag finanszírozott felsõoktatási helyeken

a diákoknak az alapképzésben 105 ezer forint tandíjat kell tanévenként
fizetniük;

a diákoknak a mesterképzésben 150 ezer forint tandíjat kell tanévenként
fizetniük

(a minimálbér 2008-ban Magyarországon 65 ezer forint).

41. Kutatásra-fejlesztésre

2001: A GDP (éves bruttó hazai termék) 1,9%-a,

2008: A GDP (éves bruttó hazai termék) 0,9%-a.

42. Magyar tudósok külföldre vándorlása

2005: A külföldön "hosszú távra berendezkedett" - hazatérésüket nem
tervezõ - magyar tudósok aránya 60%.

2008: A külföldön "hosszú távra berendezkedett" - hazatérésüket nem
tervezõ - magyar tudósok aránya 75%.

4 frissen megszerzett magyar természettudományos diplomás közül legalább 1
külföldre vándorol.

43. Tudományos kutatók

1990: 36 ezer kutató foglalkozott kutatás-fejlesztéssel,

2006: 26 ezer kutató foglalkozott kutatás-fejlesztéssel.

44. Magyarország gazdasági versenyképessége

2000: 26. hely,

2007: 47. hely.

45. Közéleti aktivitás 2007-ben

100 adózó közül 17-en rendelkeztek adójuk 1 százalékáról.

46. Jövõ

Növekedési elõrejelzés 2009-re

Lengyelország 5%

Csehország 5%

Szlovénia 4%

Románia 6,5%

Bulgária 7%

Magyarország 3%

47. Élet/halál

Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon a legrövidebb az emberek
várható élettartama.
________________________________________________________________________