Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 17., hétfő

1.299 - Orbán Éva: Milyen Civil Nemzeti Csúcs, ami a hatalmon lévõk érdekeit nem sértheti?

An: Kutasi József - Budapest
Orbán Éva:
Milyen Civil Nemzeti Csúcs,
ami a hatalmon lévõk érdekeit nem sértheti?

A Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal szervezõi: Simó Endre, Sipos József és Jánosi Gábor neve fémjelezte Civil Nemzeti Csúcsra jött össze számos civil szervezet, jobb vagy baloldali irányultságtól függetlenül, a Puskin Kávéházban szombaton, november 15-én, az összefogás jegyében.
A tanácskozáson nem terveztek elõadásokat, csak felszólalások 5-5 percben a tennivalókra összpontosítva:

A szervezõk, a maguk részérõl a következõ célból hívták meg a civil szervezeteket:
"A Civil Nemzeti Csúcson résztvevõ társadalmi szervezetek, szakszervezetek, közösségek célja társadalmi ellenállás meghirdetése és szervezése a társadalomellenes politikával szemben, amely a válság árát a dolgozókkal, a nyugdíjasokkal, a kis- és közepes vállalkozókkal akarja megfizettetni.

Kérdéskörök:

1. Hogyan szervezzük meg a társadalmi ellenállást?
2. Milyen társadalompolitikai alternatívát akarunk a neoliberalizmussal szemben?
3. Milyen szerepet szánunk a Civil Nemzeti Csúcsnak a részvételi demokrácia új intézményeként?

A tennivalókról határozatokat hozunk"
- jelezték a meghívón.
A társadalmi ellenállást nemzeti összefogással kívánnák megszervezni,
"1. Társadalmi-nemzeti mozgósítással a neoliberális, antiszociális politika ellen, a dolgozó
rétegek és a nyugdíjasok megélhetésének biztosításáért, életkörülményeik javításáért.
2. Civil Koordinációs Bizottság létrehozásával, mely szervezi a társadalmi ellenállást.
3. A rendszerkorrekciós társadalompolitikai programot pontosító munkacsoport
létrehozásával, mely egy hónapot kap feladatának elvégzésére.

A Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal abban látja a születõ Civil Nemzeti Csúcs alapvetõ feladatát, hogy az emberi jogok és a társadalmi-nemzeti érdekek érvényre juttatásának közvetlen demokratikus fórumává, a részvételi demokrácia új tényezõjévé váljék Magyarországon."

Rendkívül nagy érdeklõdés mellett zajlott a tanácskozás. A civil szervezetek felszólalói lelkiismeretesen, és többnyire lényegre-törõen fogalmazták meg konstruktív kiegészítéseiket, jobbnál jobb javaslataikat. A felszólalók mondanivalóját többször is nyíltszíni taps fogadta. Volt olyan javaslat, amirõl azt követõen azonnal szerettek volna szavazni, amire nem volt lehetõség.

Majd az ülés befejezését követõen jött a hidegzuhany, a kiábrándító valóság.
Az elnökség a maga által megfogalmazott, (netán mások által már engedélyezett) 7 pontos javaslat-tervezeten kívül nem volt hajlandó egyetlen további, a jelenlévõk által javasolt pontokról szavaztatni, azt a közösen elfogadandó anyagba belevenni, az alábbi indoklással:

1./ Mivel ez szociális fórum, nem lehet politikai(!) irányultsága, nem sértheti a parlamentben ill. hatalmon lévõk érdekeit. Magyarán fából vaskarika, mert úgy kívánnak okozatot orvosolni, hogy a kiváltó okokkal nem is akarnak foglalkozni.
2./ Lassan és kis, de biztos lépésekben szeretnének haladni (már évek óta), és türelemre intenek mindenkit.
3./ A külön is szavazásra javasolt kérdések mindegyikét elutasították, pl. hogy:

- tegyenek esküt, hogy legjobb tudásuk szerint magyar nemzeti érdekeket szolgálnak, (nincs rá szükség!)
- a jelenlévõ civil fórum kérje az elõrehozott választásokat, vagy kisebb követeléssel szakértõi kormány felállítását, megdöbbentõen antidemokratikusan szavazás nélküli elutasításra talált az elnökség részérõl
- szolidáris alap létrehozásáról való szavazás, hasonlóan elutasíttatott. Stb.
- miközben a meghívók részérõl egyértelmû volt a politikai hovatartozás, a felszólalók esetében ezt negatívan és nem össznemzeti értelemben értékelték.

A résztvevõk egy része már korábban eltávozott, akik ott maradtak igencsak viharos elégedetlenségüknek adtak hangot.
A szervezõk gyakorlatilag csak az általuk megfogalmazott 7 ponthoz akartak széles civil összefogást biztosítani úgy, hogy a jelenlévõk észrevételeibõl, javaslataiból nem voltak hajlandók egyetlen egyet sem a tervezetbe bevenni, azt, azzal kiegészíteni.

Tekintettel a végkifejletre, asszisztálásért kár volt ennyi civil szervezetet összehívni, idejüket rabolni. Elegendõ lett volna a 7 pontot kiküldeni azzal, hogy aki egyetért, írja alá.

Egészét tekintve igen keserûen távoztak többen, mert egyértelmûvé vált, hogy illúzió volt, hogy bizakodva tekintettek a tanácskozás elé. A szociális problémákat ugyanis nem lehet orvosolni politikai konzekvenciák nélkül.

Orbán Éva
___________________________________________________________________________________________