Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 12., szerda

1.284 - Dr. Feledy István: Nyílt levél Szíjjártó Péternek, a FIDESZ szóvivõjének

Betreff: Nyílt levél Szíjjártó Péternek, a FIDESZ szóvivõjének
Datum: szerda, 2008. november 12.
Von: Nemzeti Hirhalo
An: Kutasi József - Budapest

Nyílt levél Szíjjártó Péternek, a FIDESZ szóvivõjének

Tárgy: Nyílt levél Szíjjártó Péternek, a FIDESZ szóvivõjének a Nemzetközi Valuta Alaptól (IMF) történõ hitelfelvételünk ügyében adott utóbbi két megnyilatkozásával kapcsolatosan. Az eset kapcsán jól tetten érhetõ, tipikus FIDESZ-es magatartás ez, amelyet elsõsorban bálványimádó FIDESZ-es honfitársaim figyelmébe ajánlok arra való utalással, hogy vegyék már végre észre, hogy az MSZP és a FIDESZ egy tõrõl fakadó kétarcúság. Az egyik 19 a másik pedig 1 híján 20.

Kedves Szíjjártó Péter,

A Nemzeti Hírhálón 2008 november 11-én, tegnap megjelent nyilatkozatában - NAGYON HELYESEN - azt hangsúlyozza, hogy a népnek jogában áll megismernie a Nemzetközi Valuta Alaptól (IMF) felvett hitel feltételeit azaz, hogy mennyi a kamat, mikor kell visszafizetni stb...mi több a FIDESZ fel is szólítja Gyurcsány Ferencet, hogy:

"...... 24 órán belül hozza nyilvánosságra az IMF hitelszerzõdésben lévõ valamennyi feltételt: mennyi a kamat, mikor kell visszafizetni, és milyen további megszorításokat írt elõ az IMF a hitelfelvétel lehetõsége érdekében"

Vagyis azt mondja, amit hallani szeretnénk. Mindig azt mondják, amit hallani
szeretnénk.
Tegyük most félre ezeket a gondolatokat és hagy emlékeztessem Önt arra az ügyben pár nappal ezelõtt tett másik nyilatkozatára, amelyet riporterek sisere hadának tett annak az illetékes bizottságnak az ülését követõen, amelynek során a hitelfelvételt illetõen a jelenlévõk - köztük Ön is - titoktartási nyilatkozatot tettek. (Már majdnem azt írtam, hogy titoktartási nyilatkozat megtételére kényszerültek, márpedig nyilvánvalóan nem így történt, hanem meg is tagadhatták volna.)

Az ülést követõen az egyik újságírónak arra a kérdésére, hogy: "Ki kezdeményezte a titoktartási nyilatkozat aláírását Ön azt válaszolta, hogy: erre a kérdésre mert titoktartás kötelezi nem áll módjában válaszolni. Lehet, hogy épp Ön kezdeményezte?

Felmerül a kérdés, hogy vajon módjában állt volna-e a titoktartási nyilatkozat aláírását megtagadni?

Úgy vélem, hogy igen.

Ebben az esetben a Bizottság ülésérõl nyilvánvalóan kitiltották volna és a terembõl kilépve riporterek sisere hadának arra a kérésére, hogy vajon miért utasították ki az ülésterembõl azt válaszolhatta volna (ha az a volna ott nem volna!), hogy azért mert nem írta alá azt a tiktartási nyilatkozatot, amely meggátolta volna abban, hogy a IMF-el kötött megállapodás részleteit, azokat amelyek véleménye szerint is a nyilvánosságra tartoznak a lakossággal megossza, mert bûnösök közt cinkos, aki néma.

De õszintén megválaszolhatta volna azt a kérdést is amelynek feltevõje azt firtatta, hogy ki kezdeményezte a titoktartási nyilatkozat aláírását.

Ön Szíjjártó Péter ebben az estben a mi szemünkben egy gerinces, karakán fickó is lehetett volna, Ön azonban nyilvánvalóan a többségi érdekkel, a nép, választói érdekével szemben kisebbségi, párt-, ill. bizottsági érdekbõl a másik utat választotta. Beállt azoknak a táborába akikre most acsarkodik, mert kirekesztik a népet, mint ahogy saját magukat gúzsba kötve maguk is teszik.

Kedves Szíjjártó Péter,

A teremtés története valahogy úgy kezdõdik, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy Isten úgy néz ki, mint ahogy bármelyikünk, de azt sem hogy ne lenne képes bármilyen formát felvenni, akár a bármelyikünkét is. Nem a lényünk, hanem a lényegünk azonos! A közöttünk létrejött egyezség értelmében Isten megajándékozott a teremtés képességével. Három szinten teremtünk. A gondolataink, a szavaink és a cselekedeteink szintjén.

A teremtésnek ez a gondolat - szó - cselekedet folyamata azonban a FIDESZ-nél valahogyan a "szó" fázisban elakad, és cselekedet híján nem kerül sor a megtestesülésre. Vagyis az ige amelyet hirdetnek nem válik testé, nem lakozik közöttünk.

És végezetül még egy kérdés:
Vajon mi történik akkor, ha Gyurcsány Ferenc 24 órán belül nem hozza nyilvánosságra az IMF hitelszerzõdésben lévõ valamennyi feltételt, mint ahogy elvárják tõle? Nyilvánvalóan semmi.

Mert: Vajon történt valami azóta, hogy a FIDESZ-s MAGOSZ kiadta, a jelszót, hogy "Állami földek eladása Stopp!", vagy azóta, hogy a FIDESZ Schelmeczi Gabriellája meghirdette, hogy "Keltsük életre településeinken a piacainkat!"

Dr. Feledy István
a Szent Korona szolgája

Szent Korona Szolgálat
Szent Koronát Szolgálók Szövetsége
Koronatagság, nem valakik ellen, hanem valakikért, együtt veletek.

A Szent Korona szolgálatot teljesítõ, a Szent Korona misztériumában eggyé váló, szervezõdések által megtestesülõ
Új politikai erõ.

További info: A nemzetmentõ erõk Szent Korona Szolgálata. Honlap: www.szksz.hu, www.eunyet.hu, Levél: 6701 Szeged, Pf, 2443, 2518 Leányvár, Pf 5. Telefon: 06/30/616-3894,
70/218-8993, 20/392-1139, E-mail: info@szksz.hu-----------------------------------------------------------------