Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 8., szombat

1.268 - Csath Magdolna: A pénzügyi krízis csak elõre hozta a csõdközeli állapotot - 2008. november 7. 17:35 Lippai Roland - MNO

A fejlõdõ világ gyarmatává válhat Magyarország
Csath Magdolna: A pénzügyi krízis csak elõre hozta a csõdközeli állapotot
2008. november 7. 17:35 Lippai Roland - MNO

A nemzetközi pénzvilág érdekeit tartják szem elõtt a magyar társadalom érdekei helyett Gyurcsányék Csath Magdolna szerint. A közgazdászprofesszor úgy látja: a kormány totálisan elhibázott gazdaságpolitikája, az Európai Unió szelektív vaksága, a nagy külföldi cégek elvtelen támogatása és a hazai - fõleg kis- és közepes - cégek víz alá nyomása az oka Magyarország jelenlegi válságának. Mindezt a pénzügyi válság csak siettette, nem elõidézte. Magyarországot már nem a fejlett országok között tartják számon, hiszen már ott tartunk, hogy India telepíti ide "piszkos üzemeit", amelyeknek általában gyarmatokon találnak helyet. Leírtak minket. Interjúnk.

- Megtörtént, amire senki sem gondolt az elmúlt években: Magyarország az IMF-tõl kért és kapott egy óriási hitelcsomagot, azt pedig mindenki tudja, hogy "ingyenhitel" nincsen. Mik lehetnek az okai annak, hogy az Európai Unióban eddig példátlan módon ilyen típusú mentõövre szorult rá hazánk?

- Magyarország jelenlegi siralmas helyzetéért egyértelmûen az elmúlt 3-4 év elhibázott gazdaságpolitikája a felelõs: ez az oka annak, hogy egyáltalán felmerülhetett az IMF, a Világbank, illetve az Európai Unió mentõcsomagjának gondolata. Magyarországon 2001-2004 között még átlagosan 4 százalékos volt a gazdasági növekedés, míg a rossz döntések sorozatának eredményeként 2007-ben már csak 1,3 százalékkal nõtt a gazdaság teljesítménye, idén pedig már egy százalék alatt lesz. A költségvetési tervezet ki tudja már, hányadik javítgatása pedig már a szakmai hozzáértés teljes hiányára, a kapkodásra is rámutat. Jövõre pedig a magyar gazdaság bõvülése szóba sem jön: nemcsak megáll a fejlõdés, hanem beindul a leépülés is. Jelenleg 1 százalékos összehúzódásról beszél a kormány, de a tervezett megszorítások miatt ez biztosan nagyobb lesz. A lejtmenet gyorsulása világosan látható.

- Mibõl áll ez az elhibázott gazdaságpolitika?

- Megnövekedett a költségvetési hiány, emellett újra jelentõs növekedésnek indult az államadósság összege is. Tudjuk, hogy egy család költségvetésében is akkor kezd növekedni a deficit, ha kevesebb a bevétel a vártnál, a kiadások szintje pedig emelkedik. Súlyosabb a helyzet, ha a kettõ együtt történik. Szembe kell nézni azzal, hogy mi az, ami a bevételi oldalon hiányzik. Eszerint hiányoznak azok az adóbefizetések, amelyeknek normális piaci körülmények között az itt mûködõ külföldi cégektõl kellene befolyniuk a magyar költségvetésbe.

- Most a multinacionális cégekrõl beszélünk?

- Alapvetõen róluk, azokról a cégekrõl, amelyek egyébként Magyarországon az export nagy részét adják. Ám e vállalatok döntõ többsége adókedvezményt élvez. Még olyan is van, amely közvetlen állami támogatást kap, ennek költségei pedig már a kiadási oldalon jelennek meg. A multik adóbefizetései mellett hiányoznak még azoknak a kis- és közepes vállalkozásoknak (kkv) az adóbefizetései is, amelyek az európai uniós csatlakozás óta tönkrementek. Tudomásul kell venni azt is: a csatlakozás óta nagyon sok cég dobta be a törülközõt.

- Nagyságrendileg mennyi ilyen becsõdölt cégrõl lehet szó?

- Nem tudok számot mondani, ám az azért érzékelhetõ, hogy folyamatosan csökken a kis- és közepes vállalkozások száma Magyarországon. Én érdeklõdtem a KSH-nál: nem tudtak erre vonatkozó adatokat szolgáltatni. Úgy látom, ez a negatív tendencia is csak fokozódni fog. Emellett gondnak látom azt is: amióta beléptünk az EU-ba, a magyar kormány a források nagy részét az úgynevezett nagy projektekre összpontosítja. Olyan infrastrukturális beruházásokra gondolok, amelyek jók lehetnek egy adott régiónak - például egy autópálya esetében -, de nem volt szükség minden ilyen nagy beruházásra. Kiváltképpen, hogy egyébként sem volt valami erõs a magyar gazdaság. Az építkezés ára meg többszöröse annak, mint amibe a hasonló beruházások kerülnek más országokban. Mirõl van szó? Elhibázott célok drágán valósulnak meg, egyszóval gõzerõvel megy a kormányzati pazarlás. Ez pedig sokszorosan csapolja a magyar büdzsé kiadási oldalát, hiszen ezeknek a beruházásoknak egy része uniós támogatást is élvez, ehhez pedig minden esetben sz ükség van önrészre is.

- És ezek a pénzek nem is nagyon maradnak az országban.

- Mivel a beruházók többsége külföldi cég, így az Európai Unió és a magyar kormány által e projektekbe invesztált pénz nagy része a megtermelt profitokon keresztül egyszerûen kimegy az országból. Persze az építmények, a beruházások produktumai itt maradnak, ám ha ezekkel a pénzekkel a magyar kkv-kat támogatták volna, akkor a források is az országban maradtak volna. Sõt még adóbevétel is keletkezhet ebben az esetben. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a magyar cégek esetleg fenntartható fejlõdést lehetõvé tevõ ipari és szolgáltatási tevékenységeket valósíthattak volna meg, amely tevékenységek, például válságok idején - mint most is -, stabilizálhatnák a gazdaságot.

- És mi a helyzet a korrupcióval? Aggasztóak a magyar vonatkozású hírek.

- A Transparency International legutolsó jelentése szerint Magyarország a korrupciós listán 2007-tõl az idei esztendõre 8 helyet esett vissza. Egyes számítások szerint évi kétszázmilliárd forintba is belekerül a magyar állampolgároknak a korrupció. Csak úgy tudok fogalmazni: amit el lehetett rontani, ez a kormány el is rontotta.

- Hogyan kellene felhasználni a pénzeket?

- Manapság azok az országok képesek jól fejlõdni, azokat nem érinti keményen a válság, amely országok tudással versenyeznek, vagyis különleges iparágakat fejlesztenek ki. Azok pedig, amelyek egyszerû termékeket gyártanak, lemaradnak. Az autógyártás például már nem tekinthetõ "high-tech" területnek.

- Gondolom, a gumigyártás sem az...

- Így van, az sem az. De továbbmegyek: a szórakoztató elektronika sem, tehát a televízió meg a különféle híradástechnikai eszközök gyártása sem számít annak. Ezek ma már nem tekinthetõk újszerû termékeknek, így nem lehet velük jelentõsebb többletértéket termelni. Ennek ellenére többségében pontosan ilyen gyárak mûködnek Magyarországon... És nemcsak arról van szó, hogy korábban ilyen cégek települtek ide, hanem jelenleg is ilyen cégeket támogat a kormány. Elég csak a két gumigyárra gondolni, vagy éppen a Mercedes-beruházásra. Utóbbi cégnek az éves bevétele meghaladja az egyéves magyar nemzeti jövedelem szintjét. Hogyan jöhet az szóba, hogy Magyarország adókedvezményt, illetve támogatást ad egy ilyen volumenû vállalatnak? A pontos számokkal még most sem vagyunk tisztában, nem nyilvánosak az adatok. Többek között ez vezetett el a költségvetési hiány növekedéséhez, majd a folyamatos hitelfelvételekkel pedig az államadósság duzzadásához is. A bevezetett konvergenciaprogram pedig tovább "ütötte" a gazdaságot, magával hozva a további teljesítménycsökkenést. Vagyis ha nincs pénzügyi válság, a magyar gazdaság elõbb-utóbb akkor is kutyaszorítóba kerül, akkor is beáll a csõdközeli állapot. Kimondottan jól jött a magyar kormánynak a globális krízis.


- Erre hivatkozva keményen neki lehet menni a közszolgáltatásoknak, a szociális juttatásoknak is.

- Nem tudom bizonyítani, de az a gyanúm: ez a kormányzat már jó ideje szeretett volna nekirontani a közszolgáltatásoknak. Emlékezzünk, hogy mit mûveltek az egészségügyi rendszerben, Horváth Ágnessel az élen. De a Magyar Bálint vezette oktatási "reform" sorsa is intõ jel: az sem állt le, csak átalakulva folytatódik. Az egész történet a privatizációról, a nemzeti vagyon még megmaradt elemeinek megszerzésérõl szólt.

- A privatizáció, az egészségügyi rendszer profitalapokra helyezése az SZDSZ vesszõparipája.

- Nincs még egy olyan ország, ahol megeshet az, ami az egri kórház ügyében történik, vagyis hogy ilyen erõszakosan, tisztességtelenül meg lehet kaparintani egy vagyontárgyat. Hiszen itt is egy vagyontárgyról, a kórházról, illetve a mûködtetésébõl származó profitról és a megkapható állami pénzekrõl van szó. Úgy gondolom, a korábbi koalíció, majd a kisebbségi kormány már korábban is a most bejelentett intézkedések mellett volt, csak nem mertek még nyíltan szembemenni a társadalommal. Ráadásul az ideológiai alapállásuk is hazugság; azt hirdetik, hogy kormányuk baloldali. Semmi közük nincsen a baloldali értékekhez. Ennek az értékrendnek a világon szinte mindenütt a munkaerõ védelme, a dolgozók tisztességes munkakörülményeinek biztosítása a célja. Magyarországon a munkavállalókkal bármit meg lehet tenni. Dolgoznak hétvégén, ünnepekkor, ha gyermek születik, semmi sem számít. Sem ez, sem a globális nagytõke támogatása nem baloldali mentalitás. A kis- és közepes cégeket, a középosztályt kellene megerõsíteni, ill etve fellépni a szegénység ellen. Tehát a "baloldali látszat" fenntartása is közrejátszhatott abban, hogy direkt módon nem mentek neki a közszolgáltatásoknak. Most viszont, a válságra hivatkozva, kényszerhelyzetrõl beszélnek, és erre hivatkozva teszik meg azokat a lépéseket, amelyekre mindig is készültek.

- A kormány próbálja bagatellizálni ezt az egész hitelfelvételt, játszik a kamatszámokkal, holott a hitelt vissza kell fizetni, és ilyen összegeknél a legminimálisabb kamatteher is hatalmas erõfeszítéseket igényel a társadalomtól. Ez pedig mindig egy spirálhoz vezet, ráadásul szinte sosem lehet az ilyen hiteleket "rövid idõ" alatt visszafizetni. Milyen üzenete van a fejlett világ felé annak, hogy Európa közepén sor kerülhet egy ilyen generációkat eladósító aktusra? Azt mondják Gyurcsányék, vésztartalékról van szó, ám senki nem lehet olyan naiv, hogy ne tudja: úgyis hozzányúlnak, ha másért nem, a fennálló hiteltartozások finanszírozásáért.

- Így van... És ehhez még hozzátenném: tudjuk, hogy Magyarország nem tartozik a fejlett országok közé. Hazánk ma már kevésbé fejlett, mint amikor belépett az EU-ba, és alacsonyabb szinten van a rendszerváltás idején meglévõ állapothoz képest is. Folyamatosan visszafelé megy az ország, erre az egyik legjobb példa, hogy a fejlõdõ országok - mint például India is - gumigyárat hoznak Magyarországra. Az ilyen piszkos, környezetszennyezõ, rosszul fizetõ munkákat, mint korábban említettem, általában a gyarmatokra "számûzik".

- Akkor ez egy súlyos jelzés a fejlettségünket illetõen?

- Attól tartok, hogy Magyarországot az Európai Unióban is leírták. Nagy gond, hogy az EU szeme elõtt történik mindaz, ami itt az utóbbi években végbemegy. Az unió szégyellheti magát, hiszen mivel minden adathoz hozzáférnek, pontosan láthatták, milyen folyamatok jellemzik Magyarországot, láthatták, hogy a kormány mennyire rossz gazdaságpolitikát folytat, miközben pazarol is. Õket valószínûleg csak az érdekelte, hogy a hazánkban mûködõ uniós cégek ne találkozzanak semmilyen olyan tényezõvel, ami a profitjuk növelésének útjában állna. Az EU-ban is politikusok dolgoznak, õket is a gazdasági érdekkörök mozgatják. Csak a költségvetési hiány leszorítása érdekelte õket, holott a versenyképességi mutatók - kormányzati hitelesség, minõség, átláthatóság és a korrupció mértéke - tekintetében évente figyelhetõ meg a lecsúszás, a legnagyobb hanyatlás pedig éppen a mostani kormányzás utóbbi három évében következett be. Az utóbbi három évben 15 hellyel esett vissza Magyarország a vezetés színvonala tekintetében a nemzet közi versenyképességi listán, ennek pedig jeleznie kellett volna Brüsszel felé: ezt az országot nagyon rosszul vezetik. Nem lehet véletlen, hogy az IMF mindig akkor tûnik fel, amikor az MSZP és az SZDSZ próbálja meg kormányozni az országot. Rossz gazdaságpolitika, aztán megszorítások, majd jön a hitelfelvétel és az IMF. Mikor volt ilyen legutoljára? A Bokros-Surányi-korszakban. Tudjuk, mivel járt a ténykedésük.

- Az IMF-féle megoldás az egyetlen?

- Nem. De másféle megoldás szóba sem került. Aki pedig más véleményen volt, azt nem hallgatták meg. Elhihetõ, hogy ennyire rossz szakemberek? De vajon az IMF miért éppen arra az idõszakra tette lehetõvé a pénz elérését, amely alatt, ha nem lesz elõbb változás, ez a kormány van hatalmon? Szerintem még az is elképzelhetõ, hogy ez a kormány a nemzetközi pénzvilág érdekeit szolgálja ki. Vagyis nem a magyar érdekeket képviselik. Egy probléma esetén mindig több megoldás is szóba jöhet. A mostani kormány azonnal hitelért kilincselt. Baj esetén minimum az ellenzékkel kell tárgyalni, de jelen esetben társadalmi párbeszédre lett volna szükség, hiszen egy egész ország, sõt generációk sorsáról van szó. Erre zárt ajtók mögött eldöntötték, hogy mi legyen a "terápia". Az IMF csak egy volt a lehetõségek között, hiszen lehetett volna több pénzt kérni a banki alapoktól is. Nagyon úgy néz ki, minden elõre le volt már tárgyalva. Az utóbbi idõszak már csak arról szólt: rá kell vezetni az információk, a tervezett intézkedések csepegtetésével a magyar társadalmat a várható megszorítások elfogadására. Mindennek megtetõzéseként pedig még a Gyurcsány-kormányt ki is kell kiáltani az ország "megmentõjének". Ekkora cinizmust nehéz elviselni.


*** www.nemzetihirhalo.hu *************--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------