Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 17., hétfő

1.303 - Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája: Ismételt helyszínmódosítás


A Szent Korona Szolgalat levelezolistaja

A lista tagjai tudjak es erzik, hogy a Szent Korona tagjai és teljesitik az ehhez fuzodo kotelezettseguket.
A lista celja:
Azoknak a magyar embereknek a ismeretkozlo és ismeretcserelo foruma, akik a Szent Korona eszme altal meghatarozott gondolkodasi moddal dolgoznak a liberális diktatura gondolkodasi modjaval rank kenyszeritett gyarmatbirodalmi elnyomas ellen.
A lista moderatora jogosult arra, hogy a lista celjaval ellentetes irásokat ne hozza nyilvanossagra es azok lista-tagsagat megszuntesse, akik a cellal ellentetesen akarjak hasznalni a listat.

Leiratkozas a listarol: https://www.pannoniatv.hu/levlista/signoff/hir


Betreff: Ismételt helyszínmódosítás
Datum: hétfő, 2008. november 17.
Von: Halász József dr.
An: Kutasi József - Budapest
Ismételthelyszínmódosítás

A „Van másmegoldás" c. beszélgetéssorozat 5. részének helyszíne Egerben nem aMûvészetekHáza, hanem

a Jobbik Heves megyeiszervezeténekSzarvas Gábor u. 2. sz. alatti irodája.

Megértem én ahatalombitorlókat. Kutyaszorítóbanvannak és ezért hátvédharcot kell folytatniuk az Igazság ellen.
Megértem aztis, hogy nevetséges eszközökethasználnak – már csak ennyire futja.
Mivel a diktatúrát parlamenti demokráciánaknevezõ rendszerben élünk, megértem, hogy Lampert Mónika tarthatelõadást akaposvári Egészségügyi Fõiskola Nagytermében, de ott a Szent Koronaértékrendjérõl nem lehet beszélni.
Mivel adiktatúrát parlamenti demokráciának nevezõ rendszerben élünk, megértem,hogynem lehet befûteni Egerben a Mûvészetek Házát, ezért ott nem lehetbeszélni aSzent Korona értékrendjérõl.
Mivel adiktatúrát parlamenti demokráciának nevezõ rendszerben élünk, meg kellértem ajövõben is, ha elõre megbeszélt helyszíneket biztosító megállapodásokatvisszamondanak az elvtárs-urak.

Kérem, hogyértse meg az összes társadalom-megosztó parlamenti egygyökerû párt ésértsékmeg parlamenten kívüli látszat-magyar és látszat-nemzeti szekértolóikis: megindult az a folyamat, amely békés,törvényes eszközökkel megdönti hatalmukat.
Kérem, értsékmeg azok, akik nevükkel tömegeket mozgattak és mozgatnak: ez a folyamattörténelmünket eddig búvópatakként kísérõSzent Korona értékrend felszínre törésével megtisztít és kiválaszt (BálintSándor gondolata). Kiválasztja azIgazakat a hazugságot igaznak mondók közül. Kiválasztjaa tenni akarókat a jövõkép mutatás nélkül szép és igazszavakkal igét hirdetõk közül.

KeltSzegeden, 2008. november 17-én.
A krisztusiörök értékrend szerinti magyar szeretettel:
HalászJózsef, a Szent Korona alázatos szolgája
___________________________________________________________________________________