Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. április 19., vasárnap

2.338 - Tímár Imre: A történelem tele van fehér foltokkal, a miénk is. Az írogató történészek aztán kitöltik ezeket a fehér foltokat a fantáziájuk szerint.

Von: Imre Timar

Gesendet: szombat, 2009. április 18. 12:07
An: Kutasi József
Betreff: Kérném szíves hozzájárulását, a levél megjelentetéséért, a Kutasi József - Politika Hírfutárba.

 

Természetesen Kutasi Úr közölheti változtatás nélkül. Tisztelettel  Tímár Imre

Von: Imre Timar
Gesendet: szombat, 2009. április 18. 08:45
An: Dr Alex Sandor Kolozsy C.D.V.A;

Betreff: Re: 1-/-Igenis él a Magyar fajú nép! K.e. 2500-az évekol eredo SZKITTYA ARCOK, és ÉN !!!!!!

 

Tisztelt Kolozsy Úr!

 

Gyerekkoromban szerettem a mesekönyveket, de amióta egyes történészek és amatõr történészek úgy kezelik a mesét, mint megtörtént eseményt, ilyenkor a mesekönyveket messzire elhajintom. Kolozsy Úr! Senki sem vonta kétségbe az Ön családfájának eredetét és azt sem, hogy vannak még nagyon sokan hasonló eredettel, de ne állítsa már nekem senki, hogy pl. Janecskó, Szosznyák, Nyemcsák, Mándity, Krapcsák, Szujó stb.stb nevek magyarok, amikor a szüleik még  ma is potyeszolják a tótot. A másik dolog meg az, hogy egy elmagyarosodott betelepült soha nem lesz biológiailag magyar. A Vérszerzõdés azért jött létre - írta talán Padányi Viktor - mert különbözõ nemzetséghez tartoztak a törzsek. Azonos nemzetséghez tartozók nem szoktak vérszerzõdést kötni. A Bécsi Képes Krónika szerint a nyugatiak találkoztak fekete és fehér magyarokkal. Tehát már akkor nagyon keveredve voltunk. Egy szó mint száz, a magyar faj kisebbségbe szorult hazájában. Hogy Önnek nem tetszik az általam idézett Dr. Nagy Sándor könyve, az nem az én bajom. Ez is egy taktika, hogy elhallgatjuk a nekünk nem tetszõ dolgokat, de akkor meg ne beszéljünk az Igazságról. A szumér birodalom nem hétezer évvel ezelött esett szét, hanem kb. négyezer évvel, mert a szemita akkádok beszívárogtak a birodalomba és szétzüllesztették azt. A szumérok többsége ottmaradt Babilonban és csak egyes törzsek vándoroltak  el a hegyekbe. A további létükrõl írtak fantazmagóra történeteket. Az elõzõ írásomban felsorolt nem magyar származású nagyjaink eredetérõl vitatkozni nevetséges és gyerekes dolog. Errõl ismert magyar történészektõl és íróktól lehet olvasni eleget. Ha az ember utazik a nagyvilágban, akkor találkozhat pl. germán tipussal, latin karakterrel, szemita arcéllel,szláv külsõvel,skandinávval stb.,de nincs kimondottan magyar karakter, mert rettenetesen összekevert nép lettünk.

        Kolozsy Úr! A történelem tele van fehér foltokkal, a miénk is. Az írogató történészek aztán kitöltik ezeket a fehér foltokat a fantáziájuk szerint. Már ezeknél a fantáziálgatásoknál is nagy eltérés van a magyar történészeink megitélései között. Aztán a különbözõ anyagokból az olvasók kiválasztják a nekik legjobban tetszõ részt és arra esküsznek és TÉVEDNEK!

        Hogy milyen károkat okozott a kereszténység felvétele nekünk, ebbe most nem fogok belebonyolódni, mert semmi köze az eredeti témánkhoz. Vajk-István után szinte az összes királyunk idegen feleséget választott magának. Prohászka Ottokár írta: A Szent István-i állameszme Trianonnál végleg összeomlott. A mai valóság az, hogy Európa utolsó alja népe lett a magyar és az országot magyarellenes idegenek bitorolják. Szaladhatunk mi a magyar - szumír rokonság ködös meséje után, amikor a nép többségének a nemzeti öntudata alatta áll egy kutyáénak. Lásd az erdélyiek kettõs állampolgárságára leadott szavazatok siralmas eredménye. Magyarországi utaim alkalmával nap mint nap találkozok a nép között a silány nemzeti jellemmel. Ezt a fekélyt csak egy nemzeti elkötelezettségû kormány tudná kimetszeni, de hol állunk mi ettõl? A magyar nem ismeri fel a másik magyart. Mi képtelenek vagyunk pl. a lengyel Szolidaritáshoz hasonló mozgalom létrehozására,mert nem vagyunk szolidárisak a másik magyarral és mindíg másban keressük a hibát. Egyszer a lengyelországi Krakkóban jártam még a kommunista idõszak alatt. Benéztem egy templomba. Egyszer bejött egy egyenruhás katona v. rendõrtiszt. Térdet hajtott és leült egy padba egy rövid imára. Már akkor elgondolkoztam, hogy Magyarországon ha volt valakinek egy önkéntes tûzoltó "rangja", akkor már nem volt ildomos a templom felé nézni se. Kezdtem érteni nemzeti silányságunk tényét és ez csak megerõsödött bennem mára.

     Az elszabotált rendszerváltást végre kell hajtani!

 

                                                                                           Tímár Imre