Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. április 23., csütörtök

2.364 - Dr. Bene Gábor: A pénteken keresztre feszített Jézus feltámadt, és mi...? - Ám azért magunk is iparkodjunk önszerveződni és ne másokra várni!

Von: Bene Gabor
Gesendet: csütörtök, 2009. április 23. 01:06
An: Kutasi József

Csak a választás a megoldás?

Rendszeresen halljuk, hogy csak az előrehozott választás lehet a megoldás és a választásokon kell jól ikszelni, s ez mutatja meg a valódi népakaratot. Ugye milyen tetszetős állítás? Ám a valóság egészen más. A választásokon ugyanis – a politikai osztályban csalódott tömeg –, tehát a magyarság jelentős része nem vesz részt, mert úgy érzi: nem képviseli őt senki és erre az ellentmondásra a jelen rendszer nem ad választ.  Tehát az egész rendszer rossz, hiszen a pénz és a politikai korrupció a lényege!

Ilyenkor azzal érvel a (megmondóember) politikus, hogy a polgár ne a rendszert szidja, hanem menjen el szavazni és vegyen részt a demokráciában. Figyelje meg a kedves olvasó, hogy a politikai osztály minden tagja ezt erőlteti, s szinte könyörög, hogy menjünk el szavazni. Nem gyanús ez önöknek? Ha ez ennyire fontos az ő számukra, akkor miért nem szüntetik meg a pártok számára előírt 5 százalékos parlamenti küszöböt, vagy a civil szervezeteknek miért nem azonos feltételekkel biztosítják az országgyűlési választásokon való részvételt? Könnyen belátható, hogy a jelenlegi szabályozás éppen a rossz megoldás bebetonozását jelenti, sőt a hibás rendszer védelmét és folyamatos igazolását szolgálja.

Nézzük, hogyan néz ki ennek az elméleti háttere?

Az egész világ küszködik azzal a problémával, hogy a hagyományos tekintélyi - és politikai hatalom elvesztette kapcsolatát az emberekkel és a társadalommal. A közösségek atomizálása folyik, s önrendelkezési jogunkat is megkérdőjelezi a politika, sőt a pénzgazdaság háttérhatalmának „lobbi törvénykezésével”, valamint a média segítségével, uralma alá vette a jog mellé a gondolkodás felügyeletét is. Kialakított, egy - az emberektől végképp elidegenedett - globális hatalmat, s ma már minden, ezt az új globális világrendet szolgálja.

A fogyasztóvá butított lét diktálja a szükségleteket és már szinte falanszterként működik a világ. A rendszerrel aktívan vagy csak hallgatólagosan együttműködő, de mindenképpen cinkossá kényszerített, vagy megfélemlített önmagunk segíti e szisztéma kiteljesedését.

Az új helyzetben, a kormányok politikája láthatóan szembe megy a demokráciával, miközben makacsul ragaszkodik a hazugságokhoz, s így a társadalom többsége kiábrándul, elfordul a politikától, sőt, feladja a közéletben való részvétel minden lehetséges formáját.

Pedig éppen azt akarja elérni a háttérhatalom, hogy a választásokon való alacsony részvételt érdektelenségnek feltüntetve azt mondhassa: aki nem megy el választani az magát zárta ki a döntésből. Pedig ez, egy alapvetően hamis állítás, hiszen a körülményeket ők alakítják így!

Milyen megoldások lehetségesek?

A polgárok világosan megtapasztalták idáig, hogy nincs a politikai palettán olyan erő, amelyre szavazni lehet úgy, hogy az tényleges képviseletet és valódi változásokat eredményezzen a politikában! Ilyenkor vagy a „kisebbik rosszat” választják, amely a háttérhatalom megosztó taktikája folytán - látszatra - a jobb, vagy a bal oldalt képviseli, vagy távol maradnak a szavazástól. Az első esetben törvényesítik a választásokat, a második esetben pedig valóban nélkülük történik a döntés. Mégis ez utóbbi lenne a tökéletes megoldás akkor, ha minden agymosás ellenére a magyar társadalomnak legalább 90 százaléka maradna távol és ezzel kiszállna a „lobbi törvénykezésre” felépített ál-demokratikus rendszerből, amely így lelepleződhetne még az agymosottak körében is.

Mindez persze, csak egy olyan társadalomszervező erő megjelenésével valósítható meg, amely egyszerre utasítja el a fogyasztói társadalom kínálta „fenntartható fejlődést”, a pénzdiktatúra kínálta hitelpénzrendszert, és a pártos politizálás és korrupció minden formáját. Ha az új gondolkodási séma, a hagyományok jól bevált és évezredes tanúságaira támaszkodva születik meg, akkor van esély a hatékony erő létrehozására, amely a nemzet együvé tartozásának érzése nyomán teremtheti meg, az értékteremtő élet és az önellátó-önvédelem alapjait.

Ez a közösségi élet és közösségi gondolkodás fejlesztheti ki a jövő új társadalomképét, amely a múltra támaszkodva lassít a világ folyásán és természet közelivé teszi újra az emberiséget.

Minden más megoldás tévút és erősíti az egyoldalú globalizációs folyamatot, amely a közösségi társadalmak tönkretétele után a természet teljes tönkretételét, végső soron az emberiség kipusztulását fogja eredményezni!

Nekünk, magyaroknak pedig, különösen gyors kipusztulást tervez a globalista pénzhatalom.

A nemrégen felvett 6,5 milliárd eurós hitel eltűnik az adósságcsapdában és tovább generálja azt. Ebből nem jut a magyar embereknek semmi, csak a Bajnai csomagját fogjuk megkapni.

Viszont a multik 1600 milliárd támogatást kapnak ma Magyarországon. Válság idején? Igen!

Bajnai 600 milliárdos megszorítása persze a mi zsebünkből fog kikerülni és nem a multik zsebéből. Sőt - mint említettem -, a költségvetés egy jelentős része a multikhoz fog kerülni, s a többi pedig valószínűleg a politikai osztály és a holdudvar zsebébe vándorol majd, trükkök százainak alkalmazásával. Értjük? Zsebből-zsebbe!(lásd: D. I. 70-30 %-ban osztják a pénzt!)

Ez ellen a politikai hazugságáradat, valamint a külső és belső kifosztás ellen csak egy fegyverünk lehet, az önvédelmi önszerveződés, amelyet a magyarokszovetsege.hu segít.

Szeged, 2009-04-17   Dr. Bene Gábor S. A Kárpáti Harsona főmunkatársa, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 tiszteletbeli elnöke.

 

A pénteken keresztre feszített  Jézus feltámadt, és mi...?

Elveszett a magyar közjogi gondolkodás.

A politikusok sűrűn hazudnak, minden képviseleti demokráciában. Tehát nem arról van szó, hogy gyurcsány az egyetlen politikus, aki hazudik, hanem Magyarország az egyetlen európai eset, ahol bevallották, hogy az ország: bűnözési anarchia állapotába, s végül csődbe jutott.

Az állam intézményrendszerét már 1988-ban a saját képükre formálták és a mai csőd ellenére - trükkök százainak bedobásával – ők működtetik a polgárai ellenében! A közpénzrendszert felszámolták, s kiszolgáltatták a magyarságot a nemzetközi pénztőke játékának. A közvagyont folyamatosan lopták szét, s a vizet és a földet most prédálják el – azzal, a már nem is titkolt céllal -, hogy a magyarság létfeltételei teljesen megszűnjenek. Tulajdonképpen erre a feladatra hozták létre itt Belső-Magyarországon az alkotmányos jogállamnak csúfolt hazugságállamot!

Nézzük mit tettünk ez ellen eddig, mi civilek?

Világosan kimondtuk, hogy a jelenlegi Magyar Állam: nem magyar és nem állam! Bűnözők kerítették hatalmukba, s így az eredeti funkciójával ellentétes feladatokat lát el, mert valójában – minden látszat ellenére - csak a kirablásunkat szervezi meg.

Kimondtuk továbbá, hogy a kormányváltás kevés: valódi rendszerváltást akarunk, valódi népszuverenitást és közvetlen demokráciát! Kívánjuk a jogok és kötelezettségek egyensúlyát! Vissza akarjuk kapni a történelmi magyar alkotmányosságot! Nem engedhetjük meg, hogy a válság árát azokkal és csak azokkal fizettessék meg, akik nem is tehetnek róla.

Eddig a naivitás hibájába estünk, és bár tudtuk, hogy a rendszerellenes békés tüntetésekkel csak demokráciákban lehet célt elérni, de mi mégis békés erkölcsi megújhodásról beszéltünk! Kimondtuk, hogy nálunk bűnöző-diktatúra van, amely alkotmányosnak nevezi a rákosi-kádár diktatúrával való jogfolytonosságát azért, hogy a felvett hitelek uzsora kamatainak visszafizetése fejében a bolsevik vezetőgarnitúra átmentődjön, s az előnyhöz jutó tőkéscsoportok megvédjék őket a felelősségre vonástól!

Ezek a posztbolsevikok sohasem az eszmét védték, hanem a zsákmányt!

Aki őket szocialistának nevezi, az a bűneiket védelmezi!

A jogászok többsége azonban nem emelte fel a szavát ez ellen és nem követelte az ál-alkotmányosság megszüntetését, s a valódi magyar alkotmány jogfolytonosságának helyreállítását. A mi hangunk pedig elveszett a cenzúra mocsarában, s szélsőségnek lettük beállítva, hogy ne figyeljen ránk senki, hogy ne derülhessen az igazság!

A kisebb tüntetésekkel nem okoztunk semmilyen kellemetlenséget a kormánynak, csupán működésképtelenné tettük önmagunkat, és az egyébként is nehéz életünket tovább nehezítettük. Így, a kevés időnkből még kevesebb maradt. Ma már tudjuk, hogy csatlakoznunk kell a Magyarok Szövetséghez, amely legrégebbi közössége a nemzetnek. Meg kell próbálni újra és újra az önvédelemre berendezkedni. Önszerveződni és felvilágosítani a naivakat, s az önellátást biztosítani az elkövetkező nehéz időkre.

Csak magunkra számíthatunk!

A Magyar Nemzeti Bizottság 2006, a Kossuth tér szervezői csapata egy munkaközösség! Civil erő, amely éppen 940 napja folyamatosan demonstrál a valódi rendszerváltás érdekében. Őrzik a Kossuth tér lángját, mert még szükség lehet rá, hiszen az illegitim állam folyamatosan lábbal tapossa a demokrácia és a jogállamiság alapvető értékeit. Az értelmiségiek többsége pedig hallgat. Aki megszólal, annak szavai nem jutnak el a széles tömegekhez. Akinek pedig eljut a szava, az rendszerint nem a lényegről, hanem csak felületi problémákról beszél.

Belátom, hogy eddig folyamatosan hibáztunk, mert ahelyett hogy a kormány energiáit apasztottuk volna, még most is a sajátunkét fogyasztjuk és nem köszönetet, hanem sokszor a csőcselék jelzőt kapunk érte: még a nemzeti oldalról is!

Nézzük, mit tett a hazugságállam intézményrendszere ellen a parlamenti ellenzék?

A Fidesz jogászai és jogi tanácsadói demokratikusnak neveznek egy olyan parlamenti választást, amelyben a választói akarat (csalárd) befolyásolása, és bevallott törvénysértések vezettek MSZP-s képviselői mandátumokhoz, illetve magához a kormányalakításhoz. (lásd. nemzetihirhalo.hu  oldalon a nevem alatt)

Egy ilyen kormány legitimként való elfogadása „egy elvileg demokratikus országban” nem más, mint a Jog és a Törvény kiiktatása és köztörvényes bűntettek demokratikus színekkel történő átmázolása.

Kedves jogászok és jogi tanácsadók! Ez nem más, mint maga a diktatúra törvényesítése.

A kormány tehát törvényellenes módon szerezte és tartja fenn hatalmát - egy olyan miniszterelnökkel az élen -, akinek kezéhez vér tapad, és aki most egy másik véreskezűt, segít a kollaboráns kormány élére. Eközben persze a politika színpadán eljátssza a baloldal iránti elkötelezettségét, amit sokan el is hisznek neki. Részben azért mert elismerten jók a színészi képességei, és részben a nép naivitásának okán.

Higgyék el, nem túlzás véreskezűnek nevezni azt, akinek az utasítására szemeket lőttek ki, tüntetőket és ártatlanokat vertek véresre, vagy akinek a munkálkodása nyomán tucatnyi öngyilkosság történt a szerencsétlen, csődbevitt libatenyésztők között.

De nem túlzás véreskezűnek nevezni magát a pártot sem, amely 1956 után, a magyar történelem legszörnyűbb és legvéresebb megtorlását irányította, majd az ál-rendszerváltás megszervezője és nyerteseként átmentette bűneit, valamint az összelopott vagyonát az általa bevezetett rablókapitalizmusba, amely most már hallhatóan recseg-ropog az egész világon.

A Fidesz jogászai – akik legitimnek mondják a kormányt – azt is hangsúlyozzák, hogy a kormányt a magyar népnek kellene „elkergetni”.

Ezt olyan szakemberektől hallottuk és halljuk, akik ugyanebből a feladatból kihátráltak, sőt, azzal hogy legitimmé nyilvánították a MSZP-SZDSZ kormányt, az egyetlen kormány-elkergető érvet is kivették a magyar nép kezéből. Azt sem tudjuk, hogy az „elkergetés” szó alatt mit is kell érteni, hiszen ezt senki az ellenzékből nem magyarázta el. Azt viszont tudjuk, hogy egy törvénytelen kormány ellen még a jelenleg üzemelő ál-alkotmány is ad bizonyos lehetőséget.

Ám a Fidesz jogi tanácsadóinak álláspontja nem a törvénytelen kormányt, hanem a kormányellenes tüntetőket taszította (helytelenül, de) a nyilvánosság segítségével hatásosan, ún. törvénytelenség gyanújának állapotába!

Orbán Viktor elnök úr, aki szintén állítja, hogy a kormány legitim, ezzel kivette a kezünkből a törvény útján való elkergetés lehetőségét, tehát szükségszerűen maradt számunkra: a semmi.

Egy békés nagy tömeget fegyverként felhasználni pedig egy további ellentmondás: mert ha békés, akkor hogyan lenne fegyver, ha meg nem békés, akkor meg erőszakos, amit azonnal elítél a jelenlegi politikai osztály mindkét oldala, mert hiszen a saját bebetonozott hatalmukat veszélyezteti. Mi Magyarok, a Szövetségben még nem vagyunk szervezettek, erősek, tehát még nem tudunk fellépni ellenük hatásosan.

A diktatúra viszont tovább erősödik. A bűnözők szemléletét általában nem befolyásolják az erkölcsi meggyőzések, legalábbis jelen esetben meddő elgondolás az, hogy kitartásunk és erkölcsi jelszavaink láttán a kormány meglágyul vagy megtörik. A tendencia ennek éppen ellenkezője, úgy tűnik, hogy minden eddigi tettünkkel és mulasztásunkkal megerősítettük a diktatúra irányvonalát. Mint már említettem, békés tüntetésekkel csak demokráciákban lehet célt érni, de nálunk egy államszintű bűnözői-diktatúra van.

Lehetséges az, hogy a FIDESZ vezetése és jogi tanácsadói ezt nem érzékelik?

Viszont mi – civilek -, felismertük Széchenyi igazságát, hogy: a pártoskodás megosztja a nemzetet!

Lehetséges, hogy nekünk kell egy másik államot teremteni és a társadalom szövetét újra szőni?

Ahogy a költő írta: „sót párolunk, vásznakat szövünk, míg kisebbítnek, lassan megnövünk!”Amíg pedig nem növünk meg, nem szerveződtünk újra valódi közösséggé és nem válik egységessé a magyar nemzet ismét: addig nem érdemes az erőinket elfecsérelni, felesleges demonstrációkba és utcai csatározásokba belemenni.

Addig minden erőnkkel a közösségteremtést kell szolgálni. Rá kell ébreszteni a naivakat és a pártoskodókat, hogy cselekedni kell, de okosan és szervezetten! Amikor eljön az idő……majd akkor tegyük a dolgunkat!

Addig pedig: Adjon az Isten! Szebb jövőt és erőt a megpróbáltatásokhoz!

(Ám azért magunk is iparkodjunk önszerveződni és ne másokra várni!)

Szeged, 2009-04-13    Bene Gábor S. A Kárpáti Harsona főmunkatársa, s a Magyar Nemzeti Bizottság tiszteletbeli elnöke.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------