Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. április 21., kedd

2.344 - 2-/-KOLOZSY-VEZÉR leszármazottjai a különbözo képen leírt Colosi-y, Kolosi-y, Kolossi-y, Kolozsi-y,Koluzi-y,Kolos-sá.-k családok.

Von: Dr Alex Sandor Kolozsy C.D.V.A

Gesendet: szombat, 2009. április 18. 04:17
An: Kutasi József

Betreff: 2-/-KOLOZSY-VEZÉR leszármazottjai a

különbözo képen leírt Colosi-y, Kolosi-y, Kolossi-y, Kolozsi-y,Koluzi-y,Kolos-sá.-k családok.

 

Árpád a honfoglalás alatt a keleti Kárpátok tetején megtekinti az ősei, Szumir-Sykittya-Hun-Avar-ősei örökségű

ősei főldjét, a Kárpátmedencét, az igéret főldjét, ahová utoljára vissza hozta az ősi Magyar népét.

Feszty Árpád által festett körképből.
 

 

Az utolsó honfoglaláskori Magyarokról, amikor Árpád vezér előtt meghodólnak a Kárpátmedencében szorványossan

ott élő szlávok.

Munkácsy Mihály vázlata

 

 

 

A Magyar Nemzet Születésnapja:

 Vérszerződés.

890-891-körül.

Vezérek:

 Ond,Eleud.Árpád,Álmos,Tas.Huba.Töhötöm.

 

 

 

 

Kolozs Vezer

 

 

KOLOZS-VEZÉR.

987.

KOLOZS-CHINFTON

------------------

The origin of the COLOS-I, KOLOS-I-Y,KOLOSSI-Y KOLOZSI-Y, KOLUZI, KOLOS-SA, Families!

 

A COLOS-I, KOLOS-I-Y, KOLOSSI-Y KOLOZSI-Y, KOLUZI-Y, KOLOS-SÁ, családok, és családi nevek, eredete!

.

This text is in English, and Hungarian.

 

A következő anyag, Angolul, és Magyarul.

 

In 896.A.D. ÁRPÁD-fejedelem,prince, the descendent of ATTILA, brought his people the magyars-hungarians back to their ancestral land in the CARPATHIAN-BASIN./their ancestors went through centuries, thousand of years through the AVARS-HUNS-SCYTHIANS, all the way back through the ancient SUMIRIANS, through RUSSIA in the east, between the BLACK and the CASPIAN seas through the CAUCAZUS mountain to MEZOPOTAMIA, in the ancient City of UR./-/ UR, inHUNGARIAN  means LORD,or MASTER./

 

ARPAD divided his Land with the leaders of seven Clans, seven Chieftain:  Two of them were TUHUTUM, and the mighty GYULA!

In GYULA Clan was KOLOS-KOLOZS,-VEZÉR or CHIEFTAIN from the KOLOS-Clan. As The Commander of the Eastern armies, in 987, he made his FORT, the FORT OF KOLOZS, or KOLOZS-VÁR, in the heart of TRANSYLVANIA, on the top of a hill on the ancient ROMAN ruins of NAPOCA. And this FORT became the City of KOLOZSVAR during the centuries./today is in RUMANIA/

 

KOLOZS was the cousin of ISTVÁN,-ZOMBOR,-CHANÁD,-and GYULA.

As the KOLOS-KOLOZS, family grew and multiplied, they left the family cradle of KOLOZSVÁR, and they first moved in various part of TRANSYLVANIA-ERDÉLY, and different part of OLD -HUNGARY./ KÁRPÁT ALJA/now UKRAN/-FELVIDÉK/now SLOVAKIA/-Then from the north in the CENTRE OF HUNGARY all the way to CHANÁD, and from there to the south.DÉLVIDÉK,/now YUGOSLAVIA/

 

The migration of the KOLOZSI-Y`s  still continued after 1848. THE HUNGARIAN FREEDOM FIGHT against the AUSTRIAN-HABSBURG`s, the FIRST WORLD WAR in 1914. The second WORLD WAR, 1945.-and after 1956-HUNGARIAN FREEDOM FIGHT, against the COMMUNIZUM, and against RUSSIA!

 

During my research I find that in the Old HUNGARIAN records, when a family descendent moved away from the old family-tree to the new place in HUNGARY, many times the original name has changed the spelling different ways. Mostly it was dependent of the local dialect, or the scribes writings. I find in the HUNGARIAN history even our names in the main family-tree in KOLOZSVÁR is spelled different ways during the centuries. CLOSIENSIS, in latin COLOS-I,KOLOSI.-KOLOSY,-KOLOSSY,-KOLOZS-I,-KOLOZSY.

In my research in the HUNGARIAN archives I find that all the different ways to spell KOLOSI-KOLOSY-KOLOSSY-KOLOZSI-KOLOZY-KOLOZSY, and even KOLOS-SÁ, but we are still all related from the same root. Never mind how the names is spelled. Except the phonies, if the family name is adopted, or translated from the GERMAN,-CLAUSE-KLAUSE,-to KOLOZSI-KOLOZSY,-KOLOS-SY,-KOLOZY. Or from the RUMANIAN CLUS-KLUSI, to KOLOSI-KOLOZSI, etc.

 

Further research I find one of the descendents of KOLOS-KOLOZS, was " SEBASTANIUS COMES DES COLOS" " Fő-ispán" Or the LORD LIEUTENANT of the KING, in KOLOZSVÁR and KOLOZS COUNTY: and in Felvidék SÁROS-ZEMPLÉM COUNTY in 1228./today Slovakia/

Because he had properties in both places the main branch of the KOLOSY-KOLOZSY- family divided to both places.

But the main family branch-tree, was still dwelling in my birth place during the centuries until the Second War. My Grand Father kolozsi-KOLOZSY PÉTER- who was a " TÁBLABÍRÓ" of KOLOZSVÁR. Or in English, THE HIGH JUDGE OF THE COURT OF APPEAL" in KOLOZSVÁR was killed very brutally by the RUMANIANS in the Centre of the City in 1923./ After we lost TRANSYLVANIA in 1920 to RUMANIA./

One of his two Sons, my Father, kolozsi-KOLOZSY GYŐRGY, who spent 8-years in political prison during-after the Second WAR. My Father  died in TEMESVÁR in the 90's.

 

Finally my self DR.KOLOZSY SÁNDOR, or in English. DR.ALEX SÁNDOR KOLOZSY, was born in 15.of. 2. 1938. in KOLOZSVÁR. I am the last male on this Old Family tree who was still born in the ancient cradle but I was a refugee in my childhood. september.1944 during the Second War, to the Western part of HUNGARY, to GYŐR-MÉNFŐCSANAK, In GYŐR I had my higher education, until 1956- When as  a FREEDOM FIGHTER I was involved in the HUNGARIAN REVOLUTION: GYŐR-MOSONMAGYARÓVÁR-BUDAPEST. I was wounded in BUDAPEST, and became a refugee again. First through AUSTRIA-to HOLLAND were I was living till 1959. And the last part of the year I immigrated to AUSTRALIA.

Where I live in SYDNEY since 1963- and the last  32 year as a Married Man, Father of two, my daughter ZSUZSA,27-University graduate. My Son VÍTÉZ SÁNDOR, 21-university student.

And I, Dr. Alex, Sándor Kolozsy.C.D.V.A.

professional Sculptor, was teaching in the university of the Western District. NSW.

Since the last two years I try to collect all KOLOZS-I- descendents all over the world, never mind how the name is spelt. Because I am working on the KOLOSY-KOLOZY-KOLOZSI-KOLOZSY-KOLOSSA, web-site.

 

THE KOLOZSY`S IN THE WORLD.

Later on, with my connections in HUNGARY I will try to link all of your families together, back to their family origins. I will let everybody know, who has immediate relations lost in the World. And where,even a couple of generations prior.

 

PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION FOR THE WEB SITE!

 

===========================================================

 

1) What is the oldest history or family background?

2) Where did your family originate in old Hungary?

3) Are you still resident of Hungary or lost territories?

4) Do you have relatives in the old country?

5) When did you or your ancestors leave the old country?

6) What new country did you or they migrate to?

7) When did the family arrive to the new country?

8) When and where were they born/died?

9) Where are you living now?

10) Names, ages and addresses of family members?

11) Details about careers and hobbies?

 

==============================================

 

There is two other Kolozsi families still living in Kolozsvár, resettled from someplace in Transylvania countryside. They have nothing to do directly.

Because I, the last male descendent live in exile, I wish to re-unite all descendants of Kolos since we are all related. From time to time I will keep in touch and let you know the web address.

 

I thank you very much for your patience and hope to hear from you all.

Dr. Alex Sándor Kolozsy, CDVA

Sculptor

See my sculpture work on www.kolozsy.com.au

Sydney Australia

 

==============================================

 

MAGYAR SZŐVEGŰ FORDITÁS!

---------------------------------------------------

 

ATTILA leszármazottja ÁRPÁD-fejedelem, 896-ban az utolsó honfogalás alatt behozta Magyar népét az Ősei főldjére a KÁRPÁT-

medencébe./ az ősein keresztűl évszázadokon-évezredeken át vissza az AVAR-HUN-SKYTA-őseinken keresztűl egészen az Ősi SUMMIR-okig.Mert a két különböző terület összekapcsolodik keleten vissza az OROSZ területen át, a FEKETE és a CASPI-tenger közötti KAUKAZUS, hegységen át délre az Ősi MEZOPOTÁNIA, UR-nevezetű városig./ UR-városnak csakis magyarul van valami értelme.UR,vagy MESTER /

 

ÁRPÁD Magyar -Hun-Kabar, népével való letelepedés után felosztotta KÁRPÁT-medence főldjét a hét törzsfői vezérei között. ERDÉLY megosztva TUHUTÖM, és a nagy GYULA vezérek közőtt.

GYULA törzsben létező KOLOS-KOLOZS-nemzetségfő KOLOZS-VEZÉR, a keleti Magyar haderők vezére, ERDÉLY közepén 987-ben egy hegyoldalán, egy régi római város NAPOCA romjaira KOLOZS-VÁRÁT épitette, s melyből KOLOZSVÁR szülővárosom keletkezett az évszázadok folyamán!

 

Különben ISTVÁN-ZUMBOR-CHANÁD-GYULA-KOLOZS, unokatestvérseégben voltak egymással.

Ahogy a KOLOS-KOLOZS-kolozsi család szaporodott úgy a leszármazottak közűl az Ősi családi fészket otthagyva települtek szét, előbb ERDÉLY különböző részeire, majd a SZÉKELYFŐLDÖN KÁRPÁT hegységet északra követve, KÁRPÁTALJA-FELVIDéK- majd onnan délre TOKAY környéket kö    vetve MAGYARORSZÁG közepe az Alfőldön keresztűl CHANÁDIG is megtaláhatók a különböző képen feljegyzett KOLOS-I, KOLOSY,KOLOSSY, KOLOZS-I, KOLOZSY, KOLUZY,KOLOZY,KOLOS-SÁ családok feljegyzései a Magyar tőrténelemben. Ahogy a család szaporodott egyes leszármazottjai új helyre telepedett le, ugy a család Ősi eredeti neve változott a helybeli tájszólás, és e helybeli jegyzők feljegyzései után.

 

Majd sajnos az 1848-Osztrákok elleni SZABADSÁGHARC, és az ELSŐ-MÁSODIK, VILÁGHÁBORÚ, majd az 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARC, és a CEAUSESCU halála alatt,  is a különböző féleképen leírt, és az Ős hazából kivándorolt a VILÁG különböző országaiban telepedtek le.

A családfa kutatasaim alatt rájőttem, hogy még a Mi nevünk is ott az Ősi fészekben KOLOZSVÁRON, és KOLOZS falúban, különböző formában volt feljegyezve a múlt ezerév folyamán.Pl. latinul CLAUSENIS-CLOSINENIS-COLOS,KOLOS-I,

KOLOZSI-KOLOS-Y, KOLOSSY,KOLOZSY,

A családfa főtözsét kővetve megtaláltam, hogy a KOLOZS-vezér egyik leszármazottja Ősöm, 1228-ban "SEBASTAINUS COMES DES COLOS" KOLOZSVÁR-és KOLOZS-megye, majd egyidőben Felvidéken SÁROS-ZEMPLÉM, megye, Őr Grófja-királyi Birája, FŐISPANJA volt. Ő benne is ketté vált a leszármazotjai KOLOZSVÁRON, és SÁROS-ZEMPLÉM megyeben.Igy alapult meg az ottani KOLOSY-KOLOZSY család. Nálunk KOLOZSVÁRT a családfát követve,Nagyapám Dr.kolozsi-KOLOZSY PÉTER, KOLOZSVÁR Táblabíráját 1923-ban a város közepén a Főtéren  felkoncolták a rumánok.

 

 A két fiai közűl a fiatalabbik KOLOZSY GYŐRGY nevezetü Apám, 8-evig volt a második vilagháború alatt, és után, rumán politikai fogságban.A kilencvenes évek elején hunyt el TEMESVÁRON. S most végül rám került a sor.

 

Én Dr. KOLOZSY SÁNDOR, angolul Dr. ALEX,SÁNDOR KOLOZSY, 1938.február. 15.-én KOLOZSVÁRON születtem.Gyermekkoromban Anyámmal-mostoha Apámmal 1944.szeptember. végéngén menekültként dunántúlra szűlőfalujába GYŐRMÉNFŐCSANAKRA kerültem. GYŐR városában jártam felsőbb iskoláim. Fegyveressen résztvettem az 1956-os Magyar Szabadsagharcban. GYŐR-MOSONMAGYARÁVAR-BUDAPEST. Ahol sebesülten bekerültem az ORVOSTUDOMÁNY EGYETEM alaksorában a többi sebesűlttel egyűtt. Az évvégén AUSZTRIÁN keresztűl menekültként HOLLANDIÁBA HELMOND-városában és EIDHOVENba kerültem ahol a következő 2-éven át tovább fojtattam Képzőművészeti szobrászati tanulmányaimat.Majd 1958-évvégén AUSZTRÁLIÁBA kivándoroltam. SYDNEY város és környékén 1963ota élek.Majd 1969-óta mint Nős-ember, majd család Apa. Első szűlött 35-éves ZSUZSA lányom három egyetemet végzett asszony, és a 27-éves egyetemet végzett fiam VÍTÉZ-SANDOR.

Én Dr. kolozsi-KOLOZSY SÁNDOR, hivatásos szobrászművész, az egyetemen is tanitottam szobrászatot, és velejáró őntési őntőforma készitési tárgyakat. Sokat munkálkodtam az itteni Magyar közéletben, és 1981-óta az ERDÉLYI VILÁGSZÖVETSÉG SYDNEYI CSOPORT, elnöke voltam 2005-ig . A néhai WASS ALBERT, erdélyi írót, kőltőt, az E.V.SZ.társelökét személyessen is ismertem, és élete végeig együtt dolgoztunk nemzetkőzileg az erdélyi, és az elszakított területeken lévő magyarság érdekében!

 

/ Szűlőfőldemen Erdélyben ott KOLOZSVÁRON jelen pillanatban még két-három másik KOLOZSI-család is létezik. De Ők vagy őseik 1920-ban és utánna, vidékről költőztek vissza KOLOZSVÁRRA, s semmi közűk nincs direkt családfa  főtörzséhez.Őseik már rég, több évszázadok folyamán költöztek el, Erdély külőnbőző részeire. Ők csakis valamelyik mellékágú távoli unokatestvérek lehetnek, ha nevük nem felvett kisajátított név! 

Kedves KOLOZSY tesvérek, az óhazában, és világszerte. Én  mint az utolsó KOLOZSY férfi leszármazott még ott KOLOZSVÁRON született,  pár évvel ezelőtt elhatároztam, hogy miután összetudttam gyűjteni egy bizonyos mennyiségű leszármazottat,egy HONLAPOT állittok őssze, részükre, vagyis részünkre.A világszerte szét vándorolt  az összes egytőről származó, de különböző képpen leirt KOLOSI-KOLOSY-KOLOZY-KOLOZSI-KOLOZSY-KOLOS-SÁ leszármazottak család részére. Megpróbálom újból ősszevonni őket. Nemszámit, hogy hol élnek, a KÁRPÁT medencében, vagyis a Világ akarmelyik részén.

 

KOLOSI-KOLOSY-KOLOSSY-KOLOZSI-KOLOZSY-KOLOZY-KOLUZY-KOLOS-SÁ-K VILÁGA.

==========================================================================

Fejléc alatt!

Ezért megkérem Önöket, hogy segítsenek ebben a munkában, hisz ha nem felvett nevek alatt élnek, vagy a Germán CLAUS-KLAUS-vagy a rumán CLUSI -KLUSI nevekből lett a csaladi nevük KOLOZSI-va magyarositva, akkor igenis Mi mindnyájan egy tőröl származunk!

 Kérem Önöket, a kővetkező kérdőívet kitőltve visszaküldeni, ami után megtudom szerkeszteni az otthoni Ó-hazában, és a kűlfőldön élő KOLOZS-I-Y-leszármazottak közötti családi kapcsolatokat tőbb száz, esetleg ezer  évre visszamenőleg!

===========================================================

KÉREM A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE VÁLASZOLVA VISSZAKÜLDENI!

___________________________________________________________

 

1) Mi a legrégibb tőrténelmi adatok jellegű feljegyzések családi nevéről?

2) Melyik vidékről származik családja, a történelmi magyarországon?

3) Őn és családja még mindég is Magyarországon , vagy valamelyik elszakított területen él?

4) Ha kűlfőldön él, akkor még vannak e rokonai az O-hazában, és hol?

5) Mikor hagyta el Őn, vagy Ősei, az O-hazát?

6) Milyen Új országba vándorolt ki Őn, vagy Ősei?

7) Mikor érkezett Őn vagy Ősei az Új-országba?

8) Mikor és hol, szűlettek, és haltak meg Ők?

9) Hol él most Őn?

10) Mi a családja többi tagjainak neve, életkora, és lakcime?

11) Egy kis ismertertőt szakmai karierről, és esedékes hobijáról?

==================================================

 

Kedves Colosi-Kolosi-Kolossy-Kolozsi-Kolozsy-Kolossá, testvérek. Köszönöm kedves idejüket, türelmüket, és segitségüket várom, mert nagyon is nehéz fába vágtam a fejszémet, segítsenek adataikkal felvilágosittásaikkal ebben a website-honlapnak a felállitásában, amibe később az összes összegyűjtőtt családokat, leszármazottakat végezetűl ősszehozom, elszakadt családfa részeket az utolsó 150-év  350-év, és az ezerév alatt szétszakadt leszármazottakat Világszerte.

 Előre is köszőnettel, Hazafias tisztelettel:

 

Dr. kolozsi-Kolozsy Sándor.C.D.V.A.

Szobrászművész.

 

Leigazolt Szabadság Harcos.1956-

Erdélyi Vilagszövetség Társelnöke,és a Sydneyi Csoport

elnöke.

1981-

Sydney-Ausztrália.

szobrászati alkotásaim megtekintetők a www.kolozsy.com.au cím alatt.

2001.Március.21.

-------------------------------------------------------------------------------