Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. április 21., kedd

2.354 - Dr. Halász József: a PAJZS Szövetség elnöke > Magyarország elinduljon a népuralom visszaállítása felé vezető úton!

Von: Péteri Attila Árpád

Gesendet: kedd, 2009. április 21. 12:56
An: Kutasi József
Betreff: Halász J.-Nemzeti ellenállást
!

Az állam által a választók pénzéből támogatott, és a választók kevesebb, mint felének bizalmát élvező pártok akopogtatócédulák elvonásával összeálltak a demokrácia további meggyalázása érdekében, ezért

törvényes nemzeti ellenállásra szólítok fel minden magyar embert:

utasítsuk vissza az állam által pénzzel támogatott, és a támogatással nem rendelkező pártok lehetőségeinek aránytalansága miatti esélyegyenlőtlenséget, ennek értelmében:

Mindenki csak a saját érdekeit képviselő munkatervet (programot) felmutató, állami támogatással nem rendelkező politikai tevékenységet folytató társadalmi szervezetet (pártot) támogasson ajánlószelvényével és szavazatával!

Tehát

senki ne adjon ajánlószelvényt az MSZP-nek, SZDSZ-nek, FIDESZ-nek, KDNP-nek, MDF-nek, Jobbiknak és MIÉP-nek, és – aki azt akarja, hogy az általuk bizonyítottan képviselt erkölcstelenség ne fertőzze tovább a nemzetet – ne adja szavazatát rájuk június 7-én,

hanem ismerje meg – szintén oldalfüggetlenül – a kirekesztett pártok munkatervét, és az alapján döntse el, hogy melyik szervezet tudja leginkább képviselni Magyarország és az ő érdekeit a nemzetközi politikában!
Az Európai Parlament tagjainak választásához bejelentkezett, az állam által nem támogatott pártok neve és honlapjának a címe a következő táblázatban szerepel:

Rövidítése

Hivatalos neve

Bejelentés,
döntés

CENTRUM

CENTRUM ÖSSZEFOGÁS MAGYARORSZÁGÉRT CENTRUM

http://www.centrum-part.eu/

FKgP

Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt

http://www.fkgp.hu/

FKNP

Független Kisgazda-, Nemzeti Egység Párt

http://www.fknp.hu/

HP

HUMANISTA PÁRT

http://humanistapart.hu/

IDE

INTERNETES DEMOKRÁCIA PÁRTJA

http://ide-ide.hu/

LMP

LEHET MÁS A POLITIKA

http://lehetmas.hu/nyitolap

MUNKÁSPÁRT

MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT

http://www.munkaspart.hu/

MRPP

Magyar Republikánus Politikai Párt

http://www.magyarpp.com/

MSZZP

MAGYAR SZOCIÁLIS ZÖLD PÁRT

http://www.zoldpart.hu/

M.K.P.

Magyarországi Kisebbségek Pártja

http://www.mkp-eke.hu/

MSZDP

MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT

http://www.mszdp.hu/

MCF ROMA ÖSSZEFO

MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT

http://www.romaosszefogas.hu/

MMRÖP

MEGÚJULT MAGYARORSZÁGI ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT

http://www.romnet.hu/

PAJZS

PAJZS Szövetség

http://eunyet.hu, http://szksz.hu

SZDP

Szociáldemokrata Párt

http://www.szdp.hu/

ZÖLDEK

ZÖLDEK PÁRTJA

http://zoldekszovetsege.freeweb.hu/

___________________________

Azt mindenki érzi és érti, hogy a megbukott neoliberális értékrend által keltett erkölcsi válság okozta a világgazdasági válságot.
Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy az állam által a választók pénzéből fenntartott pártok csökkenteni vagy netán megszűntetni akarják az erkölcsi válságot, és ezen keresztül fel akarják számolni a neoliberálisok okozta gazdasági ellehetetlenülést.
Az Európai Parlament képviselőinek választásához szükséges ajánlószelvények gyűjtése során ugyanis az állam által, a választók pénzéből fizetett – vagyis a támogatott és a tűrt - pártok,

az MSZP, az SZDSZ, a FIDESZ, a FDNP, az MDF, a Jobbik és a MIÉP

erkölcsileg máris megbuktak azzal, hogy nem elégednek meg a választási törvény által előírt 20000 ajánlószelvénnyel, hanem annyit gyűjtenek, amennyit bírnak az állam által nekik adott pénzből. Ezzel ki akarják zárni azokat a politikai tevékenységet folytató társadalmi szervezeteket (pártokat) a megmérettetésből, amelyek az állam által nem támogatottak, vagyis ténylegesen tiltottak.

Mondhatjuk úgy is, hogy a támogatott (MSZP, SZDSZ, FIDESZ, KDNP, MDF) és a tűrt (Jobbik és MIÉP) pártok a demokráciát nem fogadják el, hanem visszaélnek a diktatúrát védő választási törvény adta lehetőségekkel, ezzel mindannyian egy gyékényre kerültek meghirdetett programjaikkal szemben.
Teszik ezt akkor, amikor ezeknek - a gyávaságból a megmértetést nem vállaló pártoknak - az együttes támogatottsága már nem éri el a választók felét, tehát szándékuk az, hogy

ismét a kisebbség érdekei érvényesüljenek a többség érdekeivel szemben.

Aki eleget tesz ennek a felhívásnak, az saját eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy

Magyarország elinduljon a népuralom visszaállítása felé vezető úton!

Kelt Szegeden, 2009. április 21-én.

Tisztelettel:

Dr. Halász József

a PAJZS Szövetség elnöke