Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. február 19., vasárnap

12.029 - SZENT KORONA ÜNNEP > 2012. HÚSVÉT ápr. 07. virrasztásos szombat este 18 órától - 08. vasárnap délutánig

SZENT KORONA ÜNNEP 

HÚSVÉT FELTÁMADÁS NAPJÁN A SZENT KORONA HÍVJA NEMZETÉT MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁÉRT 

Szent helyen, Szent időben, Pilisszántón a Boldogasszony Kápolnánál 
2012. HÚSVÉT ápr. 07. virrasztásos szombat este 18 órától - 08. vasárnap délutánig 


"Hiszünk Magyarország feltámadásában!"Szőnyi József: 
Mindannyian érezzük, hogy édes hazánk bajban van. Európa elfordult az Istentől és a pénzt választotta új Istenének. Most a pénz erkölcstelen hatalmának rabságától szenved hazánk és Európa többi népe. Vezetőink jó szándékuk ellenére sem képesek önmaguktól megvédeni minket a ránk leselkedő globális veszélyektől, ezért nekünk kell egyénenként tenni országunk feltámadásáért, hogy mindnyájan járuljunk hozzá nemzetünk lelki gyógyulásáért, adhassunk önbizalmat kétségbeesett honfitársainknak és a megtisztult lelkünktől megerősödött hittel, kérjünk áldást édes hazánkra. 

Krisztus Urunk feltámadásának öröm ünnepén, Húsvét vasárnap hajnalán a pilisszántói Csillagösvény tetején álló Boldogasszony kápolna és a Szent Korona szellemiségében emelkedett hangulatú, imádságos lelkületű ünnepséget tartunk. Az eseményre ide zarándoklók mély keresztényi hitből fakadó fohásszal jöjjenek Boldogasszonyunkhoz, Magyarország Patrónájához, a feltámadást hirdető Pilis Keresztjéhez, országunk oltalmazója Regnum Mariánum hazatéréséért. Húsvét misztériumában Krisztus pénteken 3 órakor kilehelte lelkét és alászállt a pokol tornácára. Harmadik nap hajnalán Jézus sírjához érkező asszonyokat két angyal várta: Miért keresitek Őt a holtak között? Feltámadt! 


A földi poklot mi, az emberek készítettük magunknak. Lehetne mennyország is, ha elfogadjuk Boldogasszonyunk gondoskodó szeretetét, mert az Ő szeretetében feltámadhatunk, de a szeretete nélkül elpusztulunk. Sorsdöntő időket élünk! Most rajtunk, keresztényi hitünk erején múlik a jövőnk. 

Ezért mi, az ünnepség résztvevői itt, történelmünk Szent hegyén tegyük meg az első lépést édes hazánk feltámadásáért Szent Koronánk iránti hűségünkkel, Boldogasszonyunk, Égi Édesanyánk feltétel nélküli szeretetével. Adjunk példát és kínáljunk reményt nemzetünknek, igaz keresztényi hitünkkel pedig mutassunk irányt Európának! A feltámadt Krisztus világossága világítsa meg édes hazánk jövőbe vezető útját, erősítse reményünket és hitünket Magyarország feltámadásában! 


Húsvét szombat: 
Szombaton 17 órától várjuk Pilisszántóra a zarándokokat, ahol a húsvéti gyász csendjét, a falun végigvonuló feltámadási körmenet zárja le. Ehhez a körmenethez csatlakozhatnak a zarándokok. A templomba vonulás közben megszólalnak az addig néma harangok, kigyúlnak a fények és elkezdődhet a húsvéti feltámadás örömünnepe. 
A falu templomában megszólaló harangokkal egy időben a Pilis hegyen a Boldogasszony kápolna harangjai is megszólalnak. 
A templomi misét követően a kápolnánál gyülekeznek a virrasztók. A zarándokok fogadására, sötétedéskor meggyújtásra kerülnek a kápolnához felvezető ösvényen (15-20 perc gyalog) a sorfalként letűzött fáklyák, a kápolna alatt megrakott és reggelig égő tűz és a virágokkal ünnepi díszbe öltöztetett kápolna díszkivilágításba "öltözik". A domb fényei egész éjszaka, Budapest felől a 10-es útról és Pilisvörösvárról, több km-ről is jól láthatók lesznek. 
A Boldogasszony kápolnánál a zarándokok felérkezését követően 22 órakor, Szántai Lajos ünnepi beszéddel nyitja meg a rendezvényt. 
Az éjszakát a melegséget árasztó tűz mellett imádsággal, énekléssel virrasztjuk át, Csíksomlyóhoz hasonlóan. A virrasztást a csángó földről érkező asszonyok éneke (Nisztor Ilona vezetésével), Mokos Andrea és Baranyai András Mária énekei, továbbá a cikói és a zombai női énekkar teszik felejthetetlenné. Felvételről: Mária énekek szólnak. 
Virrasztási helyszínek: Boldogasszony kápolnában, a kápolna alatt égő tűznél, a Szikla Színház bejáratánál felállított virrasztó sátorban: fűtés gázpalackról. 

Húsvét vasárnap: 
Vasárnap reggel 6 órára, Napfelkeltére várjuk a feltámadásra érkező keresztaljakat, zarándokokat. A vasárnapi műsor a kápolna és a Szent Korona másolata előtt lesz látható. 
Ünnepi program: 
Az ünnepségen hallhatjuk: 
Csángó asszony kórus, cikói és zombai női énekkar 
Ferencz Éva ének, Mokos Andrea ének, Altorjai Attila vers, Istvánfi Balázs dudaszó, 
Ünnepi beszédek: 
Szőnyi József ünnepi megnyitó beszéde. 
Woth Imre a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke mond a Szent Korona tiszteletére ünnepi beszédet. 
Prof. Papp Lajos szívsebész mond feltámadási ünnepi beszédet. 
Csíksomlyóhoz hasonlóan, felsorolásra kerülnek az ünnepségre érkező települések és szervezetek, a beérkező keresztaljak nevei, továbbá a rendezvény támogatói és szponzorai. 
Szent Korona fogadalom tételt tehetnek azok a zarándokok, akik az előzetesen közreadott fogadalom szövegére szeretnének fogadalmat tenni. Előmondó Csabai János. 
Szabó Gyula győri plébános mutat be feltámadási ünnepi misét. 

Parkolás: 
Személygépkocsik elhelyezésére Pilisszentkereszt felé a falu fölső végén, a távolsági busz végállomásánál található parkolóban, továbbá a Boldogasszony kápolnához fölvezető út alatti parkolóban lesz lehetőség. 
Busz parkoló a falu alsó végén, Pilisvörösvár felől lesz kijelölve. A buszok az utasokkal a kápolna megközelíthetősége érdekében (a szombat esti körmenet idejét kivéve) a fönti buszfordulót igénybe vehetik. Az utasok kiszállását követően a falu lenti részén kijelölt parkolóba visszafordulnak és ott parkolhatnak le. 
Szombaton a körmenet időpontjában Pilisszántó kizárólag Pilisszentkereszt felől közelíthető meg, ezért a gépkocsival érkezőket kérjük, hogy az esti időpontban (kb. 17.30-19 óráig) a faluba kizárólag ebből az irányból érkezzenek és a személygépkocsikat a fönti parkolóban helyezzék el. A körmenet előtt és után a falu és a kápolna Pilisvörösvár felől is megközelíthető. 
Vasárnap a távolsági buszok Pilisszántó Templom megállóig közlekednek. Innen 1 megálló séta (10-15 perc) a fölső parkoló, ill. a Boldogasszony kápolnához felvezető út. 
Pilisszántói busz menetrend: http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/talalatok.php 

Általános információk: 
A vasárnapi műsor élőben látható a Boldogasszony kápolnánál, továbbá interneten a Nemzeti Hírhálón, a Hun Tv-én, a Vezér Tv-én, web kamerán keresztül az egész világon. 
Az ünnepségre határon innen és túlról is szeretettel hívjuk és várjuk a vendégeket, lehetőség szerint népviseletben, vagy ünnepi öltözetben. Akinek lehetősége engedi, nemzeti zászlókkal jöjjön. 
A keresztaljak, zarándokok és zarándok buszok, településük névtábláját elhozhatják a rendezvényre. Csíksomlyóhoz hasonlóan, az érkező települések, szervezetek és a támogatók, szponzorok nevei felsorolásra kerülnek. 
A rendezvény a feltámadást szolgálja, ezért annak idejére és területére árusok nem jöhetnek. 
Kérjük a zarándokokat, hogy saját ellátásáról és az időjárásnak megfelelő öltözékről (éjszakára meleg ruha, esőkabát, ernyő, pléd, hálózsák,...) mindenki maga gondoskodjon. A parkolóval szemben büfé üzemel, továbbá Nyers Csaba gabona konyhájának ételei kóstolhatók. 
Éjszakára sátrak a ligetes fás részek közt állíthatók fel, a kápolnától és az ünnepség helyszínétől távol. Tűzrakás a bokros területeken és az erdőben tilos! Illemhely megoldott, ezért kérjük az erdő tisztaságát megőrizni szíveskedjenek. Szállás lehetőség a közelben található Orosdy kastély. 

További részletek a www.egipatrona.hu oldalon folyamatosan követhetők. 
Elérhetőség: www.egipatrona.huadmin@egipatrona.hu, Tel.: 06-30-648-3543 


A Szent Korona fogadalomtétel szövege: 
Teremtő Atyám! 

Szent Fiad, Jézus Krisztus tanítását követve, Boldogasszonyunk iránti szeretettől áthatva, kinyilvánítom irántad való hűségemet. 
Én, ............ dicső őseink iránti tiszteletből, és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, szabad akaratomból fogadom, hogy hazám jogrendjét figyelembe véve, életemet a Szent Korona által sugallt, Isteni törvényekhez igazítom. 
Fogadom, hogy Jézus Urunk Új Szövetsége szerint, embertársaimra test-vérként tekintek a szeretet törvényének betartásával. 
Fogadom, hogy családom, nemzetem és az emberiség felemelkedésén munkálkodom. 
Tiszteletben tartom az élet szentségét, földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára. 
Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét igyekszem megőrizni és gyermekeinknek átadni. Törekszem rá, hogy tetteimben az égi törvények vezéreljenek, a kereszt-én-i tudat vállalásával. Miképpen ezen fogadalmam szerint élek, Isten engem úgy segéljen. 


A nemzetünk feltámadásáért szervezett közhasznú ünnep megvalósításához, sikeréhez, kérjük és várjuk támogatásukat és adományaikat a 
Nemzeti Hírháló Egyesület 11746108-20025081 számlaszámára. 
Megjegyzésben kérjük feltüntetni: Szent Korona Ünnep 
500,-Ft-tól ... Magyarország feltámadásáért!Várjuk azok jelentkezését is, akik bármilyen módon segíteni tudják az ünnepség létrejöttét: 
Nagy méretű sátor, tüzifa, kötél, cölöpök, gázpalack, Szieszta kályha, fáklyák, mécsesek, virág, üzemanyag, tehergépjármű, kihangosításhoz kábelek és hangfalak, élelem, kültéri kamerák, tereprendezéshez önkéntesek jelentkezését várjuk, ... 

Szponzorok, támogató cégek részére az alábbiakat biztosítjuk: 
Támogatás mértékétől függően 
Média: 
A Húsvét vasárnapi ünnepi műsor élő adásban több Tv csatornán keresztül, interneten az egész világon látható lesz. 
-Élőben közvetíteni fog a Nemzeti Hírháló, a Hun Tv, a Vezér Tv, melyeken az előzetes reklám folyamatos lesz. A támogatók molinói a közvetítésben megjelennek majd, továbbá a műsor részeként neveik felsorolásra kerülnek. 
Egyéb médiákkal a kapcsolatfelvétel folyamatos: Echo Tv, Duna Tv, az MTI-n keresztül közreadás, Mária Rádió, 
-Nemzeti és a helyi újságokban megjelenés: Arany Tarsoly, Dobogó, Dobogókő, Leleplező, Pilisszántói 
Hírmondó, Pilisvörösvári újság, .... 

Interneten: 
-A rendezvényig a támogatók folyamatos megjelentetése banner lehetőséggel az Égi Patróna honlap cím oldalán. www.egipatrona.hu 
- Kérésre a Nemzeti Hírháló internetes oldalon történő banner megjelenés. www.nemzetihirhalo.hu 
- A rendezvény tájékoztatója a támogatók neveivel és bannerével kb. 20.000-es email címlistára, hírlevelek 
formájában többször kerül kiküldésre. 
- Megjelenik a pilisvörösvári internetes újságban, a Napút oldalán (www.naput.hu ,) és további oldalakon. 

Egyéb lehetőségek: 
- Molinók kifüggesztése a két személygépkocsi parkolóban és a buszok számára kialakított parkolóban. 
- A látogatók részére emléklap osztás, melyen a támogatók felsorolásra kerülnek. 
- Termékbemutató sátor felállítása. 
- További reklám igények megbeszélés szerint. 

A rendezvény szervezője és fő médiatámogatója: 
Nemzeti Hírháló www.nemzetihirhalo.hu 

A rendezvény támogatói, szponzorai: 
Pilisszántóért Egyesület támogatásával: Szőnyi József 
Pilisszántói Polgármesteri Hivatal 
Kárpáteurópa Utazási Iroda www.karpateuropa.hu 
Attila Hotel www.attilahotel.hu 
Nomád Étel futár www.nomadetel.hu 

Média támogatók: 
Hun Tv www.huntv.info 
Vezér Tv www.dobogommt.hu 
Arany Tarsoly havi magazin www.aranytarsoly.hu 
Dobogó folyóirat 
Dobogókő folyóirat