Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. február 21., kedd

12.043 - Brindza András: A RENDSZERVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN!

Brindza András: A RENDSZERVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN! 
A Magyarok Országos Gyűlésén, Bösztörpusztán elhangzott előadásom bővített változata(részlet) 

A Történelmi Alkotmány, a Szent Korona-tan alaptételei: 
1. A Történelmi Alkotmány a nemzet ezeréves államalkotó akaratát fejezi ki. 
2. Ha az alkotmányos rend jogfolytonossága megszakad, átmeneti helyzet áll elő. Ilyenkor az a feladat, hogy a nemzet a jogfolytonosságot helyreállítsa. 
3. A Történelmi Alkotmány biztosítja Magyarország örök szabadságát (Hungariae semper libera). Sem a kormány, sem az Országgyűlés, sem bármilyen népszavazás nem jogosult sem feladni, sem csorbítani a magyar nemzet - a mai és a jövendő nemzedékek önrendelkezési jogát. Ezért alkotmányellenes és így érvénytelen a kormány által aláírt EU-csatlakozási szerződés, valamint az országgyűlés által közel két évvel a végső határidő, és a véglegesített tartalom(!) előtt népszavazás nélkül ratifikált EU leendő alkotmánya, mely megszünteti a magyar állampolgárok önrendelkezését, alárendelve a magyar állampolgárokat az EU jogrendjének, és ezzel lényegében a nemzetközi pénzhatalom európai ügynöksége szerepét betöltő brüsszeli bürokraták diktatúrájának. Ugyanez a helyzet a Lisszaboni szerződéssel, amelyet az Országgyűlés elolvasás nélkül szavazott meg ( aznap lett kész a fordítása, amikor megszavazták )..! 
4. Minden birtok forrása a Szent Korona (Sacra Corona radix omnium possessionum). Nem vonhatók magántulajdonba a nép életének természet adta feltételei: a föld, a víz, a levegő, az energiaforrások. Hasonló a helyzet az emberi szellem alkotásaival, amelyek lényegében több ezeréves közös szellemi fejlődés gyümölcsei. 
5. A Szent Korona erkölcsi jogi személy minden tagját egy és ugyanazon szabadság illeti meg (Una et aedem libertas). 
6. A Történelmi Alkotmány nem szüntethető meg, nem függeszthető fel. A Szent Korona tagjainak joga és kötelessége élni az ellentmondás és ellenállás jogával, ha megsérül a Szent Korona eszme. (Jus resistendi et contradiscendi) 
7. Az alkotmányos alaptörvény, minden jogszabály, a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom minden intézkedése meg kell, hogy feleljen a Szent Korona eszmének (Sub specie Sacrae Coronae). 8, Sem választott, sem kinevezett hatalom s Szent Korona-tantól eltérően nem alkotmányozhat. 9, Alkotmánysértéssel jog nem létesíthető. 

A mai súlyos válságból a következő 12 pont a kiút: 
1. Gyökeres, valódi rendszerváltozást -- az alkotmányos jogfolytonosság -- jogállamiság (népszavazással felhatalmazva) helyreállítása a Szent Korona eszme alapelvei alapján! 
2. Új választási törvényt, kétkamarás országgyűlést, visszahívható képviselőkkel, az országgyűlési és az önkormányzati képviselők létszámának jelentős csökkentésével! 
3. Semlegesség és függetlenség a NATO és EU-tagság, azaz a világgyarmatosításba való beolvadás helyett! (pl.: Svájc) 
4. Független magyar közpénzrendszert - a pénzkibocsátás jogának visszavételét, az adósságcsapda felszámolását, az adók és a járulékok jelentős csökkentését! Az adósságcsapda miatt évente közel 2000 milliárd Ft-ot, az adóbevételek közel harmadát, kell kifizetnünk kamat és tőketartozásra, a pénzvilág javára. Ezért jut kevés pénz az egészségügyre, oktatásra, kutatásfejlesztésre, bérekre, közalkalmazottakra, vállalkozásokra, első lakáshoz való jutás támogatására, nyugdíjakra stb. 
5. A hazai gazdaság védelmét (protekcionizmust)! A hazai termelés, fogyasztás és kereskedelem párhuzamos növelését! 
6. Nemzetépítő Magyarországot! A fennmaradás alapját képező föld nemzeti kézben tartását! Nemzeti elkötelezettségű kultúrát, oktatást, művészetet! 
7. Köztulajdonba a közműveket! Felül kell vizsgálni a privatizációkat és a bankkonszolidációkat! A közvagyon mozgása nem titkosítható! 
8. Teljes életre szóló létbiztonságot! A nyomor és a hajléktalanság felszámolása mellett segíteni kell minden rászoruló embert, hogy munkája és lakása legyen! 
9. Vagyonelszámoltatást! A törvénytelenül szerzett vagyon elkobzását! 
10. A titokrendszer lebontását, a titkosítások feloldását! Az ügynökök kizárását a közéletből! 
ll. A hiteles média megteremtését! A manipulációk, az elhallgatások, az értékrombolás, a magyarellenesség és a gyűlöletkeltés sürgős felszámolását, szigorú büntetését! 
12. Kettős állampolgárságot a határokon túl élő magyarságnak! Magyar autonómiák létrehozását! 
(...) 

http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=brindza&cikk=1#cikk