Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. április 19., csütörtök

14.617 - Ifj. Szilas László > Kedves Mészáros Alajos Európai Parlamenti Képviselő Úrnak!

From: Ifj. Szilas László

Date: 2012. április 19. 
Subject: FW: Az EB második válasza a PaedDr képzéssel kapcsolatban
To: Kutasi József Antal


Kedves Mészáros Alajos Európai Parlamenti Képviselő Úrnak!

 

Hálát adok az „Égnek”  azért, hogy Szlovákiában még léteznek olyan kiváló, és nagy tudású emberek, mint amilyen Ön.

Köszönöm mind magam, mind valamennyi Szlovák Egyetemen rigorózus, doktori tanulmányokat folytató, bajbajutott magyarországi sorstársaim nevében, hogy ily lelkiismeretesen foglalkozik az ügyünkkel.

További életére és értékmegőrző munkájára Jóságos Istenünknek a Magyarok Nagyasszonyának és Szlovákia védőszentjeinek Szent Cirilnek és Szent Metódnak égi közbenjáró Áldását kérve, maradok őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel, Esztergomból, Szent István Király szülővárosából, a „Magyar Rómából”.

 

v. Ifj. Szilas László

 

From: MÉSZÁROS Alajos ]
Sent: Wednesday, April 18, 2012 11:52 AM
To: Ifj. Szilas László
Subject: Az EB második válasza a PaedDr képzéssel kapcsolatban

 

Kedves Szilas úr!

 

Képviselő úr nevében köszönöm a továbbított információkat. A PaedDr. címmel kapcsolatban tegnap érkezett meg az Európai Bizottság illetékes biztosától a sorrendben a második válasz, amely remélhetőleg segít a probléma mielőbbi megoldásában.

A Bizottság hivatalos válasza az EP honlapján is elérhető - egyelőre angolul és magyarul - legegyszerűbben képviselő úr profilján keresztül (2011. november 10. és 2012. február 9-i kérdések):

http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=HU&term=7&author=96652

 

Üdvözlettel,


Mészáros Anikó

 

Aniko Mészáros

assistant to MEP Alajos Mészáros

 

European Parliament

ASP 3F263

rue Wiertz 60

B-1047 Brussels

Tel: +32(0)228 47241

Fax: +32(0)228 49241

 


From: Ifj. Szilas László [mailto:laszlo.szilas@kameras.hu]
Sent: 17 April 2012 20:48
To: MÉSZÁROS Alajos
Subject: TÁJÉKOZTATÁS
Importance: High

Kedves Mészáros Alajos Európai Képviselő Úrnak!

 

Időközben több észrevételt kaptam az ügyemmel kapcsolatban. Szeretettel átküldöm Önnek is ezeket.

Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

 

v. Ifj. Szilas László

 

Négy újságírót tudnék javasolni, aki segíthet Önnek.Az egyik Homoly Erzsébet a felvidek.ma főszerkesztője. Az ő email címe: homoly@felvidek.ma

Vrabec Mária, aki az Újszónak és a Vasárnapnak is dolgozik, sajnos az elérhetősége nincs meg, de megpróbálom megszerezni. A harmadik, pedig a Kossuth Rádió pozsonyi tudósítója: Haják Szabó Mária, sajnos az ő elérhetőségét sem tudom megadni. A nagyedik Isky Ibolya (iski@freemail.hu), a Pátria rádiónak szokott riportokat készíteni: Tőle kérek majd segítséget, hogy a felsorolt szerkesztők elérhetőségét megkapjam.

 

Kedves László!

 

Levelét továbbküldtem Vödrös Attilának, az Új Idők főszerkesztőjének.

 

Isten áldja!

 

Kedves Szilasi úr!
Mély szomorúsággal olvastam levelét, és sajnálattal konstatáltam, hogy ebben az országban mindig lehet találni hajmeresztő példát az emberi ostobaságra. Sajnos nem vagyok járatos ezekben a jogi berkekben, mivel én a nem formális felnőttképzésben dolgozom, így hathatós segítséget nem tudok nyújtani. Annyit tudok tenni, hogy levelét továbbítom egy ismerősömnek, aki az itteni Akadémián dolgozik és sokkal jobb kapcsolatokkal bír, mint én. Ráadásul maga is tanít egyetemen, illetve az eperjesi egyetemen dolgozókat is ismeri. Ők valószínűleg koorekt módon tudják értékelni az esetet, esetleg tanácsot is tudnak adni.
Maradok tisztelettel:

Kedves László, a problémával én személyesen nem tudok mit kezdeni, de továbbítottam kellô ajánlással  a Selye János Egyetemen dolgozó ismerôsomhoz. A véleményem az, hogy az egész probléma okozója a torvények tokéletlensége (nem mondja ki konkrétan, vagy praktikusan a megoldást), ami aztán érzelem és logika nélkuli burokrata válaszokat generál. Szerintem egy kis emberség  és bizalom kellene csak a probléma pozitívvá fordításához. Szerintem Eperjesen a honosítási elismerô határozatban, ha benne lenne az is hogy a Mgr. titulust adományoznak nem lenne probléma... Tisztelettel U.F.

 

Tisztelt Szilas László úr,

 

Az Ön ügye nem ismeretlen számomra, az elmúlt hónapokban az általam vezetett főosztály és Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes úr hivatala is foglalkozott a kérdéssel. Igyekeztünk megállapítani, milyen lehetőségei vannak a rigorózus vizsga letételére. Az Ön ügyét megvizsgálták hivatalunk jogászai is.

A szlovák oktatásügyi minisztérium illetékeseivel való egyeztetés után hivatalunk állásfoglalásként sajnos csak meg tudom erősíteni, hogy a hatályos törvények értelmében Ön jelen pillanatban nem jogosult a rigorüzus vizsga letételére. A szlovákiai egyetemek ugyanis – a hatályos felsőoktatási törvény értelmében – kizárólag azon abszolvenseknek tehetik lehetővé az említett vizsga letételét, akik elvégezék a mesterképzést és magiszteri (Mgr.) címet szereztek.

 

További sok sikert kívánva maradok tisztelettel

Juhász László

főosztályvezető

Nemzeti Kisebbségi Főosztály

 

Úrad vlády SR, Nám. slobody 1

813 70 Bratislava

Tel.: 02/57295 288

laszlo.juhasz@vlada.gov.sk

 

Kedves Juhász László Főosztályvezető Úr!

 

E gyönyörű filmmel mondok hálás szívvel köszönetet, közbenjáró segítségéért, szíves tájékoztatásáért.

Azon mondatára reagálva, hogy a Szlovák hatályos felsőoktatási törvény érelmében kizárólag azon abszolvenesek  kezdhetik meg rigorózus doktori Államvizsgájukat, akik elvégezték a mesterképzést és magiszteri Mgr címet is szereztek hozzá.

Erre engedje meg, hogy feltegyem azt a kérdést, hogy akkor eddig hogyan szerezhettek Magyarországi Állampolgárok PaedDr, PhDr…….stb fokozatokat Szlovák Egyetemeken Magiszteri cím nélkül?

Vagy a törvény egyszerűen nem mindenkire vonatkozik?

Illetve 2009-től Magyarországi Állampolgároknak, akik valamely Szlovákiai Egyetemre  rigorózus felvételt  nyertek, azért kell kollektíven bűnhődniük, mert saját hazájukban nem adnak nekik külön címeket is a Magyar Jogszabályok szerint megszerzett magiszteri fokozatuk mellé, és így a vendégszerető Szlovákiában  már egy Magyarországi Állampolgár, aki egyben az Európai Unió Állampolgára, diszkriminatív megkülönböztetésben kell, hogy részesüljön és így természetesen nem érhet annyit, mint egy Szlovák Egyetemet végzett Szlovák Állampolgár?

Véleményem szerint a törvényeknek igazságosoknak kell lenni.

 

Maradok őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

 

v. Ifj. Szilas László

 

http://hu.gloria.tv/?media=176452

 

Tisztelt Szilas László Úr,

sajnálattal kell közölnöm, hogy a jelenleg hatályos törvény értelmében nem áll módomban pozitív választ adni Önnek kérelmét illetően. A 131/2002-es szlovákiai felsőoktatási törvény 53. paragrafusának 8. bekezdése az Ön beadványának idejétől a  mai napig nem változott, tehát érvényes az OM állásfoglalása, melyet Önnek 2011. május 26-i keltezéssel postáztak, s melynek tartalmával akkor is, jelenleg is egyetértünk. Az Ön kérelmét a tárcával közösen tavalyi beadványa alapján kivizsgálta Rudolf Chmel miniszterelnök úr hivatala is.

Tisztelettel

 

Mgr. Mičúchová Ildikó

osztályvezető

Nemzetiségi Okatásügyi Osztály

 

Úrad vlády SR

Námestie slobody 29

813 70  Bratislava

 

č.tel.: 02/57 295 641

mobil:0905 452 300

e-mail: ildiko.micuchova@vlada.gov.sk

 

Kedves Mgr. Mičúchová Ildikó Osztályvezető Úrhölgynek!

 

E gyönyörű filmmel mondok hálás szívvel köszönetet, szíves tájékoztatásáért.

Azon mondatára reagálva, hogy a „ 131/2002-es szlovákiai felsőoktatási törvény 53. paragrafusának 8. bekezdése az Ön beadványának idejétől a  mai napig nem változott, tehát érvényes az OM állásfoglalása, melyet Önnek 2011. május 26-i keltezéssel postáztak, s melynek tartalmával akkor is, jelenleg is egyetértünk“

 

Erre engedje meg, hogy feltegyem azt a kérdést, hogy akkor eddig hogyan szerezhettek Magyarországi Állampolgárok PaedDr, PhDr…….stb fokozatokat Szlovák Egyetemeken Magiszteri cím nélkül?

Vagy a törvény egyszerűen nem mindenkire vonatkozik?

Illetve 2009-től Magyarországi Állampolgároknak, akik valamely Szlovákiai Egyetemre  rigorózus felvételt  nyertek, azért kell kollektíven bűnhődniük, mert saját hazájukban nem adnak nekik külön címeket is a Magyar Jogszabályok szerint megszerzett magiszteri fokozatuk mellé, és így a vendégszerető Szlovákiában  már egy Magyarországi Állampolgár, aki egyben az Európai Unió Állampolgára, diszkriminatív megkülönböztetésben kell, hogy részesüljön és így természetesen nem érhet annyit, mint egy Szlovák Egyetemet végzett Szlovák Állampolgár?

Véleményem szerint a törvényeknek igazságosoknak kell lenni.

Szerintem az egyetemek az oktatás csúcsát kell, hogy jelentsék az egész Világon.

Tisztelettel azt is szeretném megkérdezni, hogy ha 2008-ban felvettek, a Selye János Egyetemre és én becsületesen  elvégeztem  az összes rám szabott feladatot, és a doktori dolgozatomat, mind a kiváló opponensem és konzulensem is elfogadta és Államvédésre javasolta, akkor miért nem kezdhetem meg a doktori vizsgámat 2012-ben?

Tudom, hogy mi a válasz a 2002-es felsőoktatási törvény miatt.

Ez esetben viszont azt szeretném megkérdezni, hogyha 2002-től létezik ez a törvény, akkor engem hogyan vehettek fel egy Szlovák Egyemre 2008-ban?

 

Szerencsére még vannak olyan emberek, akik rögtön megértik ezt a gyalázatot, és felháborítónak tartják, amit nekünk kell megélnünk.  Két véleményt átküldök név nélkül, mert nem akarok senkinek rosszat.

 

Maradok őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

 

v. Ifj. Szilas László

 

http://hu.gloria.tv/?media=176452

 

 

Tisztelt Szilas László úr,

Figyelve a vitát, különösen azokra való tekintettel, akik töröltetni kívánják magukat a listáról a vita margójára ennyit:

 

A kérdés nem magánügy, hanem közügy, tehát nem kell elítélni, aki közzé teszi.

 

Arról van szó, hogy a pozsonyi eszement rendszer mindent pusztít, ami a magyaroknak fontos.

Legyen az az oktatásunk, gazdasági környezetünk, politikai, kulturális szervezeteink, kollektív jogaink.

.

Így az is, hogy meg akarják akadályozni, hogy a magyar képzett réteg kialakuljon, hiszen a kétkezi munkás kevésbé veszedelmes, mint a jól képzett magyar, akinek komoly foglalkozása van és gyerekeit magyar iskolába adja.

Tehát kirugdossák a magyar gyerekeket a felső oktatásból, vagy oda be se engedik őket, a középiskolákat korlátozzák, stb.

Mindennek teteje, ha ennek ellenére egyetemeken felüli képzettséget érnek el magyarok. Na azt aztán nagyon nem szeretik. Mivel azonban át lehet jutni Magyarországra és ott diplomákat és ezt követően további tudományos címeket lehet szerezni, az egyik módszer a mesterséges akadályok kitalálása, mert erre van a hivatal, ugye, hogy azokat az elnyomó rendszer által ellenőrzött területen ne lehessen érvényesíteni. Ugye azt mondják a magyar iskolából nem lehet érvényesülni, na akkor ne lehessen doktori, PhDr., stb. címmel sem. Ez persze nagyon logikus, nemde? Ezek nemzetbiztonsági kérdések nekik és ugyanaz nekünk őstelepes magyaroknak is. Nem ízlés, hanem származás kérdése, hogy hogyan fogjuk fel. Mindenesetre az roppant kellemetlen a hatalom számára, hogy magyarok az ő ellenőrzésüket és korlátaikat kikerülve nagyszámban szereznek diplomákat és tudományos fokozatokat. Önköltségen, természetesen, ami még kellemetlenebb.

Én is önköltségen szereztem a diplomámat, miután minden csehszlovákiai felsőoktatási intézményből kitiltott a párt. Háromszor raktak ki, kétszer Pozsonyban, egyszer Nyitrán és most nem szellemeskedhetnek, ami nagyon fáj nekik. Ugyanis Önköltségen fejeztem be, szereztem meg a diplomámat Magyarországon, nem kis szerencsével szereztem rá engedélyt. Fáj is sok mindenkinek. Egyetemi doktorira volt lehetőségem, 5 intézmény ajánlása alapján, de a pozsonyi minisztérium megakadályozta. Aztán a titkosszolgálat az stb kihallgatásán gúnyolódtak, hogy na mi van, nem tudom megszerezni?

Amikor az USA-ba kijutottam az OHIO STATE UNIVERSITY honosította a diplomámat, ennek lényege az volt, hogy a leckekönyvem minden tantárgyát azonosították, és a diplomámat is és erről van egy honosítási iratom. Ezt követően a munka a lényeg, de olyan doktorira mehettem volna, amire akarok. Az 1982-es gazdasági válság miatt nem indultam neki. Akkor az egyetemeken is leépítések voltak.  Szlovákiával szemben ebben az ügyben pert kellene indítani. A komáromi egyetem pedig hibát csinál, hogy a honosított diplomákat nem meri elfogadni. Nyilván az egyetem fél. Ez azonban minősíti  a rendszert. A felvidéki magyarságnak meg kellene szerveznie a tudományos életben dolgozó magyarokat, jobban és ezt fel kell mutatni azoknak, akik szerint a magyar iskolának nincs jövője. Arra kell rámutatni, hogy a magyar gyerekek a magyar szülőké és nem az állam manipulációinak aljas játékszerei. A mi magyar gyerekeink életével az elnyomó rendszer ne szélhámoskodjon és a szülőket ne hülyítse. Erről van szó. És ezért ez a kérdés KÖZÜGY!!!