Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. április 21., szombat

14.632 - Vattay Szabolcs: HA AZ OSZTRÁKOK MEGTEHETIK AZT, HOGY KILÉPNEK AZ EU-BÓL, AKKOR UGYE MI IS MEGTEHETJÜK UGYANEZT!

Feladó: Vattay Szabolcs
Dátum: 2012. április 21. 14:28
Tárgy: Ausztria kilépése az EUból
Címzett: Kutasi József Antal


Lentebb egy hír arról, hogy Ausztria ki akar lépni abból a sz@rból, amit EU-nak hívnak!

HA AZ OSZTRÁKOK MEGTEHETIK AZT, HOGY KILÉPNEK AZ EU-BÓL, AKKOR UGYE MI IS MEGTEHETJÜK UGYANEZT! Nem kell más hozzá, csak politikai akarat. A politika sohasem írhatja felül a népakaratot, sőt! — ezt alázatosan szolgálnia kell. (KELLENE!) De ilyenről egyelőre még csak szó sem eshet itt, idehaza! — pedig az új alaptörvényünk „Alapvetés fejezete” B) cikkének (3) paragrafusa szerint: "A közhatalom forrása a nép." Számomra ez semmivel sem jelent kevesebbet, minthogy a hatalomnak mélyen meg kell hajolnia a felséges nép akarata, óhaja előtt! Máskülönben demokráciának még csak a látszatáról sem beszélhetünk. Amit demokráciának hazudnak, az álságosan, undorítóan aljas! Demokrácia soha sehol nem létezett, jelenleg sehol sincs, és nem is lesz soha. Mindenki, aki ennek ellenkezőjét állítja vagy hazug, vagy agy-halott. Az ebben kétkedőknek fel kell csak tenniük maguknak a kérdést, hogy demokrácia hol, s milyen élethelyzetben lehetséges? Néhány példa arra, ahol biztosan kizárt a demokrácia létezése: munkahely, iskola, katonaság, bármilyen emberi közösség, mint pl. gyerekeké is. Bátran állítom, hogy az emberi közösségek semelyik területén sem lehetséges a demokrácia. A demokrácia nem más, mint egy jól irányított, helyesebben jól féken tartott anarchia. Egyedül a családon belül lenne lehetséges, és ott igen nagy szükség is lenne a demokráciára, de csakis a szülők viszonyában. Ha ott nincs, mert ez az általános képlet, akkor a házasság nem működik: előbb utóbb zátonyra fut még akkor is, ha a szülők együtt maradnak, bármilyen megfontolásból nem válnak el soha. Ha valaki ismer olyan élethelyzetet, közösséget, ahol valóban működik a demokrácia, tisztelettel kérem, jelezze!

Köszönettel: Vattay Szabolcs
----- Original Message -----
From: Produktum Bt  
To: 
Sent: Saturday, April 21, 2012 11:56 AM
Subject: Fw: Ausztria kilépése az EUból

Subject:  Fw: Ausztria kilépése az EUból

No csak, no csak  ………  már Ausztria is, pedig őket koránt sem szívatják annyit mint minket magyarokat!


Ez lehet az első szeg a EU koporsójába.......
 Népszavazási kezdeményezés az EU-kilépésről Ausztriában
 Ausztria benyújtotta a Parlamentjének a népszavazási kezdeményezést
Posted on 2012/02/04 by Híradmin Az Európai Unióból való kilépésről szóló népszavazás megindoklása:

Ausztria az Európai Unióhoz (a továbbiakban: EU) egy szövetségi alkotmánytörvénnyel csatlakozott, amelyet népszavazás kísért. Tehát azEU-kilépésnél is így kell eljárni.

Az első - és legfontosabb - mondata az osztrák szövetségi alkotmánynak, az 1. paragrafus, így hangzik (szó szerint): „Ausztria egy demokratikus köztársaság. A jog forrása a nép.” Tehát
az osztrák köztársaság nem ismer olyan magát demokratikusnak valló szervezetet, amely akadályozhatná a népet, hogy maga döntsön arról, hogy kilépjen az EU-ból vagy ne. Pontosan ezt a jogot követelik az EU-kilépésről szóló népszavazást megindító kérvénynek az aláírói, akik az osztrák szövetségi alkotmány egyik legjobb szakértőjére hivatkozhatnak, aki a korábbi igazságügyi miniszter, Dr. Hans R. Klecatsky, az innsbrucki egyetem nyugdíjas közjog professzora, és aki az elsők között írta alá az EU-kilépésről tartandó népszavazás-kezdeményezést Innsbruck városának a magisztrátusán, 2010 márciusában, közvetlenül a munka megkezdése után.
Ausztria létalapjának a megmentése. Ez az EU-kilépésről szóló népszavazás legfontosabb pontja. Nem csak a „Lisszaboni Szerződés” által, ami az EU jelenlegi munkaalapja, de legkésőbb ez által az EU egy óriási szövetségi állam lett (egy államközösség helyett),
amelyben
 minden tagállam és nép messzemenően elvesztette önrendelkezési, azaz a demokráciához való jogát.
Egy központi gazdasági kormány bevezetésének a terve az egész EU-ban,beleértve a tagállamok adófelségjogaiba való beavatkozást is (azaz EU-adók bevezetése a nemzeti adók mellett), ennek világos bizonyítéka. Számos döntés - és különösen a „nagy dolgokban” - zárt ajtók mögött történik; EU „csúcsokon” az EU-Bizottság felfújt hivatalnoki apparátusában, és egyre inkább a kormányfők között, azaz valódi legitimáció nélkül. A tagállamok parlamentjeit messzemenően kikapcsolják, az illető államnemzetek döntéseiről nem is beszélve. Az EU-Parlamentnek nincs törvényhozási joga és mi több, nem is egyenlőségi alapon választják. Az egész EU-építményben hiányzik a demokrácia legfontosabb ismérve, a hatalommegosztás! Népgazdaság kis- és közepes üzemek számára, amelyek kapcsolódnak a lakossághoz, egyre kevesebb lehetőség adódik egy nemzetek feletti rendszerben. Az EU-tagság miatt Ausztria nem tud olyan kereskedelmi szerződéseket kötni, amelyek szükségesek a népgazdaság számára, mivel a kereskedelmi politika teljesen az EU központi hivatalainak van alávetve. Ausztria csak akkor tudja visszanyerni gazdaságpolitikai döntésjogát egy válságbiztos gazdaságpolitika (újra) építéséhez, ha kilép az EU-ból.

 

Szociális állam
Az EU legfontosabb elve, az úgy nevezett „piacszabadság”, azaz a korlátlan árumozgás-szabadság, letelepedési szabadság, a szolgáltatások szabadsága és a munkavállalók szabad költözködési joga, valamint - a konszernek számára a legfontosabb - a tőke mozgásszabadsága, egy profitmaximalizálásra irányult politikát tesznek lehetővé, amely a legtöbb embernek rendkívül árt, és amit az Európai Bíróság évtizedek óta szigorúan keresztülvisz. Szociálpolitika számára
nem volt és ma sincs lehetőség.
Csökkenő reáljövedelmek, valamint a szegények és a gazdagok között egyre növekvő szakadék ezt bizonyítják.

 

Határok.
Senkinek sem fáj, ha a határon fel kell mutatnia az útlevelét. Az országhatárok EU általi eltörlése és ennek következtében az állam személyekre és árukra vonatkozó ellenőrzési lehetőségeinek a megszűnése azonban szörnyű következményekkel jár; többek között a
bűnözés elterjedését, az illegális és káros áruk akadály nélküli behozatalát teszi lehetővé.
Ismét szükségünk van értelmes határintézményekre, hogy megvédjük a lakosságot!

 

Semlegesség.

A semlegesség azt jelenti, hogy a semleges államnak saját külpolitikája van (mint a Svájcnak), amely minden katonai paktumon kívül marad és ezzel a békét szolgálja. Az EU-hadsereg által azonban, amelyben Ausztria is részt vesz, maga az EU is egy katonai paktum. Ez pedig közel áll a NATO-hoz. A legtöbb EU-állam egyúttal NATO-tag is, elsősorban a nagy államok. A semlegességet ismét az osztrák (kül)politika alapjává tenni csak akkor lehet, ha kilépünk az EU-ból.

 

Géntechnika mentesség.

Az előírt határtalan „piacszabadság” miatt egy EU-tagállam nem tudja
megakadályozni a génmanipulált takarmány, „ipari burgonya” vagy készáruk behozatalát.
Így ezek bekerülnek az élelmiszer-körforgásba akkor is, ha Ausztriában nem termesztenek génmanipulált vetőmagokat. Ez csak akkor megakadályozható, ha Ausztria ismét maga határozza meg élelmiszer törvényeit és ellenőrizheti határait. Ezt pedig csak akkor
lehet, ha kilépünk az EU-ból.

 

Saját pénznem

A nemzeti pénznemek nemzetköziesítése nem működik, ami a jelenlegi pénzügyi és gazdasági problémák lényeges oka. A pénzügyileg labilis országok deficitjének az átvétele pénzügyileg stabil országok által, ami az euró lényege, csak tovább rontja a helyzetet. Az euró mindenáron való megmentése egy időben behatárolatlan végtelen kezességi kötelességvállalás (védőháló) az EU nettó befizetői, mint Ausztria által, nem várható el az osztrák polgároktól. Amint Ausztria kilép az EU-ból, ismét bevezetheti saját pénznemét és ezzel is akadályozhatja a drágulást. Inge Rauscher Az EU-kilépésről szóló népszavazás meghatalmazottja, Zeiselmauer/Bécs, 2011. december 20.Az EU-kilépésről szóló népszavazás-kezdeményezés beadása

Pártok Feletti Platform az EU-kilépéshez

Az EU-kilépésről szóló népszavazás-kezdeményezés 2011 december 20-án abelügyminisztériumban az előírásoknak megfelelően be lett nyújtva 9266 hivatalosan igazolt támogatási nyilatkozattal. (A törvény által megkövetelt szám 8032 nyilatkozat.) Az EU-kilépésről szóló népszavazás-kezdeményezés Pártok Feletti Platformjának a szóvivői tájékoztattak a belügyminisztériumban 2011december 20-án reggel 9 órakor történt hivatalos benyújtásról. A platform és több mint 9000, a hivataloknak bizonyított támogatói demokratikus-jogállami úton kívánják
 egy szabad és független semleges Ausztria helyreállítását és a katasztrofális osztrák EU-tagság megszüntetését, amely a lakosság számára semmilyen formában nem elfogadható. Ausztria az EU egyik fizető mestere, de ennek ellenére az amerikai hitelminősítő intézetek, „a világ új urai”, akik felett nincs demokratikus ellenőrzés, egyre szkeptikusabban ítélik meg. Ezt a számlát elsősorban a kis- és középkeresetű osztrákok fizetik meg, mint ahogy az a „Statistik Austria” kutatásaiból kiviláglik.
Ausztria jövője csak az ország gazdasági, kulturális és környezeti előnyeinek a figyelembe vételével képzelhető el, és egy olyan életmódra való áttéréssel, amely összhangban van a természettel, valamint a következő generációk és minden teremtmény javát szolgálja, aki ezen a mi egyetlen földünkön él.
Az Európai Unió, mint a nagykonszernek igazgatóinak meghosszabbított keze, csak abban érdekelt,hogy a nemzetközi tőkeáramlás fő akadályát, a nemzetállamokat megfossza fő feladatától, a polgárok szociális védelmétől. Ez az ”EU-gazdasági kormányzása”
Számos polgár azonban nem óhajt tovább az euró szavatossági csomagszolgája, azaz védőháló-fizető lenni és emiatt komoly bevételkiesést elszenvedni. Inge Rauscher, az IHU elnöke,az EU-kilépésről szóló népszavazás-kezdeményezés Pártok Feletti Platformjának a nevében megjelent: Zeit-Fragen, 2012.01.23.További anyag az interneten: www.Uberparteiliches Volksbegehren fur
den Austritt aus der EU

 

Fordította: Vajta Dénes