Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. április 24., kedd

14.667 - A Mindszenty József bíboros emléktáblájánál virágot elhelyezők csoportképe, akik közül kimagaslik a szentmisét végző Gubala Róbert esperes

From: MVSZ Sajtószolgálat
Date: 2012. április 23. 
Subject: "Állok Istenért, Egyházért, Hazáért"!
To: Kutasi József Antal

Születésének 120. évében, 64 évvel azután, hogy az Általa meghirdetett Boldogasszony Év keretében 50.000 hívő előtt végzett szentmisét, Sátoraljaújhelyen, a Római Katolikus Nagytemplomban, a vasárnapi szentmise végén Mindszenty József bíborosra, Magyarország hercegprímására emlékeztek. Az emlékbeszédet Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke mondta. A bíboros emléktáblájánál virágokat helyeztek el.

 

„Állok Istenért, Egyházért, Hazáért, mert ezt a kötelességet rója rám a nagyvilágon legárvább népem történelmi szolgálata.” Mindszenty József bíboros ezen idézetét tette emlékbeszédének jelmondatává az MVSZ elnöke, amely – mint mondta – véleménye szerint tökéletesen megragadja a XX. század egyik legnagyobb magyarjának személyiségét.

A szónok felelevenítette Mindszenty József szenvedésének történetét, akit mind a jobb-, mind a baloldali diktatúra börtönbe vetett. Különös kegyetlenséggel bántalmazták vizsgálati fogsága idején a kommunista pribékek az Andrássy út 60. alatt. 39 napon keresztül vallatták. A kihallgatások éjszaka zajlottak, és miután a bíboros nem volt hajlandó aláírni a nevében elébe tett hamis vallomásokat, meztelenre vetkőztették, órákon keresztül kellett ütlegelés közepette szaladnia, háromszor földre teperték, és talpától feje búbjáig végigverték gumibottal! Történt ez éjszakáról éjszakára! Nappal pedig nem hagyták aludni, és akaratgyengítő szerek fogyasztására kényszerítették!

 

A kommunisták és pártjuk, valamint annak utódpártja kegyetlen bűneire nincs megbocsátás, ameddig e gaztett elkövetőit meg nem nevezik, ki nem adják, a kegyetlenül megkínzott bíborost holtában meg nem követik, és a magyarságnak jóvátételt nem szolgáltatnak – mondta a szónok.

 

Különösen fájdalmasnak nevezte Patrubány Miklós azt, ahogyan a Vatikán elbánt a szentéletű esztergomi érsekkel. Mindszenty József bíborost az ’56-os forradalom szabadította ki fogságából, majd másfél évtizedig az Amerikai Egyesült Államok budapesti Nagykövetségén lelt menedéket. Másfél évtizedes szobafogság után a kommunista magyar állam és a Vatikán közti megegyezés alapján külföldre távozhatott. Pár év alatt, sok tízezer km-t utazva, meglátogatta a világ emigráns magyar közösségeit, határtalan örömöt szerezve, magát az elveszett hazát hozva el a kommunizmus megtorlása elől ’45-ben és ’56-ban százezer számra elmenekült magyaroknak.

 

Nehezen jóvátehető az, ahogyan a Vatikán bánt el Magyarországnak a kommunisták által megkínzott hercegprímásával – mondta a szónok. A Rákosi által elrendelt letartóztatásának és az Andrássy út 60-ba történt elhurcolásának 25. évfordulóján, 1973. december 26-án vette át a pápa levelét, amelyben a katolikus egyház feje tudomására hozta, hogy az esztergomi érseki széket megüresedettnek nyilvánította. Válaszlevelében a hercegprímás kérte a pápát, hogy helyezze hatályon kívül intézkedését, mert nem hagyhatja el a kommunizmusnak kiszolgáltatott híveit. Nem ez történt: az ellene indított koncepciós per 25. évfordulóján, 1974. február 5-én a Vatikán nyilvánosságra hozta a hercegprímásnak az esztergomi érseki székből történt eltávolítását.(!?)

 

Párhuzamba állítva Mindszenty József bíboros és Márton Áron erdélyi püspök életútját, Patrubány Miklós reményét fejezte ki, hogy a két sokat szenvedett, és a próbatételt hősiesen kiállt, szentéletű főpap szentté avatása felgyorsul.

 

Az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola tanulói énekeltek

 

Az emlékünnepség végén a szentmise résztvevői közül sokan virágokat helyeztek el a templomban lévő Mindszenty-emléktáblánál, amelyet 11 évvel ezelőtt az MVSZ Végsőné Fazekas Aranka vezette Zemplén Tagozata készíttetett.

 

A Mindszenty József bíboros emléktáblájánál virágot elhelyezők csoportképe,

akik közül kimagaslik a szentmisét végző Gubala Róbert esperes

 

MVSZ Sajtószolgálat

7507/120423