Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. április 26., csütörtök

14.682 - Halász József: Gondolkodási mód (paradigma) váltás a gyakorlatban

Feladó: Halasz Jozsef <drhalaszjozsef45@gmail.com>
Dátum: 2012. április 26. 13:11
Tárgy: Gondolkodási mód (paradigma) váltás a gyakorlatban
Címzett: jozsef@kutasi.eu


 Nemzetiegység Hírlevél

2012.
Szelek havának
25. napja

Honlap

Magyarországi népszavazás Európai népi kezdeményezés  Alulról építkezés  Letöltési változatok
 Facebooklevelezési címHonlap  Facebook, Levelezési címHonlap Honlap és fórum   Honlaphangos levél 1,  hangos levél 2doc, pdf


Hangos levelek 

2012.04.19. Tájékoztatás - A kapitalizmus nem halt meg, de életre kell kelteni 

2012.04.14. Nem vettem részt a Keresztény Kulturális Akadémia „Keresztény országértékelő” rendezvényén 


2012. 04. 15. Az egyetlen megoldás visszatérni az ősi civilizációra

Hangos levél mellékletek

 A Szent Korona Értékrend Akadémia

Gyakorlati alkalmazás

Ősi civilizáció  - bevezetés (14:23)

Ősi civilizáció eszmei alap (8:40)

Ősi civilizáció jogi alap (15:23)

Ősi civilizáció gazdasági alap (13:52)

Mátrix elmélet alapértelmezései (12:32)

A természetellenes mátrix-elmélet (4:04)

A természetes mátrix-elmélet (3:06)

Alulról építkezés a Szent Korona Értékrend szerint I. rész (1:10:31)

Alulról építkezés a Szent Korona Értékrend szerint II. rész (37:09) 
Mit

Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga (hangos könyv)

Hogyan

Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozat (gyakorlati alkalmazás)
munkaanyaga (hangos könyv)

 


Videók 

 

A Magyar Küldetés

Sajtótájékoztató a pártfüggetlen népszavazást kezdeményezésről

OVB megtagadta a népszavazást


 

A magyarság számára végső megoldást adó

Szent Korona Értékrend

akadémiai ismertetése:

Első Fokozat
(hangoskönyv)

Pataki Antal előadása Tatabánya, 2011. 10. 30. 1. rész2. rész 

 


Fogalomértelmezés:

 

EU (Európai Unió): a tagállamok jogi, politikai és gazdasági függetlenségi jogai gyakorlásának megszüntetésén, azok liberális-kapitalista érdekek kiszolgálására történő összevonásán (integrálásán) alapuló föderáció (szövetségi állam)
EK (Európai Konföderáció): jogilag, politikailag és gazdaságilag független tagállamok önkéntesen meghatározott gazdasági és politikai tevékenységeinek két- vagy többoldalú szerződésekben meghatározott összehangolása (koordinációja) 
Terrorizmus: Politikai és gazdasági hatalom megszerzése vagy megtartása érdekében kifejtett erőszak.

Rovatok:

Pataki Antal rovata

Bemutetkozás

Mit jelent az, hogy „nemzetben gondolkodni”?Könyvek 


Magyar Biblia

Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona (jogszabálygyűjtemény)

Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga

Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozat (gyakorlati alkalmazás) munkaanyagaHatályos jogszabályok: 

Magyarország Alaptörvénye

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata és az Európai Unió Alapjogi Chartája
(Lisszaboni Szerződés)
 

1982. évi 6. törvényerejű rendelet
a Nemzetközi Valuta Alap alapokmányának kihirdetéséről
 

 Az Észak-atlanti Szerződés Washington DC, 1949. április 4.

Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről


Testvér honlapok:

Nemzeti egység honlap

Népszabazás az EU, IMF, NATO elhagyásáért

Népi kezdeményezés az EU átalakítására

FVSZ

 

Gondolkodási mód (paradigma) váltás a gyakorlatban

 

A szenvedhetetlen iga levetése a szabadságnak csak a lehetőségét adja meg.
A lehetőséggel élhetünk úgy, hogy megvalósítjuk a szabadságot, de élhetünk úgy is, hogy visszavesszük az igát.
Épeszű ember az előzőt választja.
Az EU, az IMF és a NATO tagságunkkal ránk erőltetett szenvedhetetlen iga most önmagától leszakad1. Ezt elősegíthetjük tagsági viszonyunk megszűntetésére irányuló népakarat kinyilvánításával, és az országok természetes együttélését jelentő kapcsolatrendszer kialakításával. Erre szolgálnak a népszavazásokat előkészítő aláírásgyűjtések.

 

A szabadság lehetősége tehát mindenképpen a kezünkben lesz.
Arra készülnek fel ezeregyszáz éve azok, akik a szenvedhetetlen igát az emberiségre tették, hogy a szabadság lehetőségével soha ne élhessünk.
Ezt legutóbb a diktatúra egyik válfaja, a szocializmus-kommunizmus bukásával kaptuk meg. Akkor a diktátorok megtévesztettek bennünket, és visszavettük az igát a diktatúra másik formájával, a liberális kapitalizmussal.

 

Most a liberális-kapitalizmus bukott meg.
Ismét választhatunk: az egyetlen megmaradt diktatúra-forma, a liberális-kapitalizmus visszarendeződésének előkészítésével felkészülünk az iga visszavételére, vagy élünk végre a lehetőséggel és megteremtjük a Szabad Magyarországot.

 

A szocialista-kommunista diktatúra bukása óta a magyar kormányok a visszarendeződés előkészítését végzik. Antall és Boross alatt befejeződött a mezőgazdaság tönkretétele és elkezdődött az ország vagyonának átadása (nem eladása) az igagyártóknak. Horn és Orbán első uralkodása előkészítette a hivatalos gyarmattá válást, majd a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai trojka bebetonozta.
A gyarmati sor visszavonhatatlanná tételének politikai és gazdasági biztosítékait most hozza létre Orbán Viktor Brüsszelben és New Yorkban2.
Vagyis az új igát már elkészítették. Ez még szorosabb, szenvedhetetlenebb, mint a jelenlegi, amit szorosabbra húztak a megszorításokkal, azért, hogy az újat – amibe átöltöztetnek bennünket - ne érezzük azonnal halált hozó maszknak.
Azt akarják elhitetni velünk, hogy igaviselésre születtünk, nem tudunk iga nélkül élni.

 

Ez aljas hazugság!

 

A magyarság a Szent Korona Értékrenddel megkapta a Világ Teremtőjétől az iránymutatást (az Alkotmányt) az iga nélküli, szabad életre, amelyet hagyományaink a mindennapi élet szabályozásának irányelvévé (Alaptörvénnyévé) formáltak.

 

Az elmélet bizonyítása a gyakorlat.

 

A Szent Korona Értékrend olyan eszme (elmélet), amely úgy ad minden élethelyzetre megoldást, hogy azok szerves egységet alkotva egymáshoz kapcsolódnak, vagyis az Értékrend rendszerszemléletben szabályozza a társadalmi együttélést.
Ennek az elméletnek a gyakorlattá válása alapvető gondolkodási mód (paradigma) váltást jelent, mert
- az állam és az ember szabadságát örök és változtathatatlan alapértéknek tekinti,
- a hatalomgyakorlást és a mindennapok szabályozását alulról építi,
- a hatalomgyakorlás, a mindennapi élet szabályozása, valamint az örök és elidegeníthetetlen értékek tulajdonlása és birtoklása a Szent Korona tagok (az államalapító és az államalkotó nemzetek tagjai) kizárólagos joga.

 

A szabadság visszaszerzéséért tenni kell, tudatosan felépített, összehangolt munkával, amit a településeken kell elkezdeni.
A szabadság visszaszerzéséért meg kell szabadulnunk az ezeregyszáz éves lélek- és agymosás mocskaitól.
A szabadság visszaszerzéséért értelmünket és érzelmünket össze kell hangolni.

 

Miközben a Települési Törvényt előkészítjük, számtalan olyan fogalommal találkozunk, ami igazi jelentését ki akarta a diktatúra törölni lelkünkből és tudatunkból azért, hogy meggátolja szabadságunk visszavételét.
„Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.” – mondta Széchenyi István. A Szent Korona Értékrend Akadémiát azért hoztuk létre, hogy a Szabad Magyarországot a hagyományaink szerint élő „kiművelt emberfők” teremtsék meg, önmaguk, családjuk, nemzetük boldogulására.
Az első fokozat adja meg az alapot a fogalmak igaz értelmezésének rendszerbe szedésével.
A második fokozat a Települési Törvényekkel alulról felépülő önigazgatási rendszer kialakításának a munkaanyaga.
Az irányelvet és az ebből eredő iránymutatásokat közvetíti „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona (A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei)” c. gyűjtemény.

 

Aki saját települése Szent Korona Értékrend szerinti Törvényének előkészítő anyagát elolvassa és a fogalmak hagyományaink szerinti értelmét magáévá teszi, megérzi és megérti azt a felszabadító tisztaságot, amit a szabadság jelent, és rájön, hogy miért a Szent Korona Értékrend az új világtörténelmi korszak gondolkodási módja (paradigmája).

 


A Szent Korona Értékrend gyakorlati megvalósítása

Elkészült a Magyarország minden településének alapadatait tartalmazó adatbázis.
Ennek egy része nyomtatható változatának címei szerepelnek az írás további részében.
Az összesítő anyagok (járás, megye, Magyarország) a következő adatokat tartalmazzák:
- Általános adatok: Lakós, Terület, Lakás, egy hektárra eső lakósok száma, egy lakásra eső személyek száma
- Államalapító és államalkotó nemzetiségek tagjainak száma,
- Jézus-követő vallások híveinek száma,
- nemek, korosztályok, ifjúkor korcsoportjai,
- Nemzetgyűlési, alsóházi és önkormányzati tagok száma a Szent Korona Értékrend szerint
- Felsőházi tagok száma szakterületenként a Szent Korona Értékrend szerint
- Az EU csatlakozási népszavazás adatai és következménye:
= népszavazási adatok,
= az EU-sarc adatai
- Nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása (államháztartás) a Szent Korona Értékrend Alaptörvénye szerint
- Magyarországra vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása a Szent Korona Értékrend szerint.

A Települési Törvény előkészítő anyaga a település fenti adatait a természetes mátrix elméletet (terület – személy kettős egységét) követve, irányelvekkel kiegészítve tartalmazza.

Az alábbi címeken elérhető anyagok
- Magyarország minden megyéjének, minden járásának összesített adatait tartalmazzák,
- a megyeszékhelyek Települési Törvényeinek előkészítő anyagát,
- Baranya és Bács-Kiskun megyék járási székhelyeinek Települési Törvény előkészítő anyagát,
- néhány egyéb település Települési Törvény előkészítő anyagát
tartalmazza.

Az összes település Törvényének előkészítő anyagát folyamatosan készítem és a Nemzetiegység Hírlevél „Csapatunk” rovatában teszem közzé.

A jelenleg elérhető anyagok:

 (hangos levél)

 

 

 

 

 

 

Csongrád megye

 

Csongrádi járás

 

Hódmezővásárhelyi járás

Hódmezővásárhely

 

Kisteleki járás

 

Makói járás

 

Mórahalomi járás

 

Szegedi járás

Szeged

Zsombó

 

Szentesi járás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miért

Gondolatcsere a diktatórikus és az ősi civilizáció közötti különbségről

 


Jegyzetek


A piac a Merkel-Sarkozy paktum miatt aggódik

2012. 4. 23. 10:34 Szerző: Equilor

A spanyol mumus - Soros az EU-válság halálos fázisáról

2012. 4. 23. 11:04 Szerző: Világgazdaság Online 

Életképtelennek tartja az európai hitelminősítőt a német pénzügyminiszter
[origo]|MTI|2012. 04. 22., 17:28

Görög választások: tolonganak a pártok az indulásért

MTI 2012.04.23., 16:24 
 

Lemondott a holland kormány
MTI 2012.04.23., 16:48

Megszorítás miatti válság Hollandiában

2012. 4. 23. 05:00 Szerző: Világgazdaság - T. G.
 

Meredek veszteségek Európában
MTI, Gazdasági Rádió, 2012. április 23. 17:34
 

Nem örül a magyar címkének az EU
Forrás: MTI | 2012. április 24. kedd 08:29
 

Vége a cseh kormánynak
Forrás: MTI | 2012. április 24. kedd 12:55
 

Adományt gyűjt az IMF a gazdag államoktól
2012. április 21. szombat, 05:45 NÉPSZAVA-információ / MTI
 

"Az amerikai sohasem marad le a vonatról" - Németország az igásló?

2012. 4. 23. 09:44 Szerző: Világgazdaság Online - Bányai Gyula
 

IMF/Világbank-ülés - az IMF kormányzótanácsa adósságkontrollt, bankstabilitást és srtukturális reformokat sürget Európától
MTI 2012. április 22., vasárnap 1:04
 

Reformokat vár Európától az amerikai pénzügyminiszter
MTI|2012. 04. 21., 16:33
 

Irán elzárta az olajcsapot
ecoline.hu 2012.04.19., 22:15 

2 Orbán megadta magát: belátható távolságban az IMF-tárgyalások

Népszabadság| 2012. április 25.

Orbán Brüsszelben: elhárultak az akadályok

2012. április 24. | 13:39

Orbán hallgatott a súlyos megszorításokról, a fideszesek is elképedtek

2012. április 23., hétfő, 21:00 Szerző: hvg.hu

Barroso üdvözli a magyar elkötelezettséget 

2012. április 24. | 15:59

Barrosónak még mindig fáj Orbán beszólása

ecoline.hu 2012.04.22., 21:58

IMF/EU-tárgyalások: "a kormány nem igazán igyekszik a feltételek teljesítésével"
2012. április 24., kedd, 15:42 Szerző: MTI

Indulhatnak az IMF-tárgyalások

[origo]|2012. 04. 25., 12:27

Londoni elemzők: Patthelyzetben az IMF/EU-tárgyalások

2012. 4. 23. 09:58 Szerző: MTI

Orbán Viktor nyert, az EU beadta a derekát?

ecoline.hu 2012.04.24., 20:32

Mit várhat el az IMF Orbántól?

[origo]|2012. 04. 25., 13:17

Itt a megszorítás: Matolcsyék öt új adót vezetnek be

2012. április 23., hétfő, 14:34 Szerző: hvg.hu

Igaz minden megszorítás, itt van Széll Kálmán újratöltve

ecoline.hu 2012.04.23., 14:20 

A következő lépés - Széll Kálmán Terv 2.0

600 milliárdos megszorítást ígér a kormány

Index
2012. április 23., hétfő 14:21

A fülkeforradalom bevégzi "azelmúltnyolcév" munkáját

Hírszerző 2012.04.23., 10:45

A kormány és a bankok közé szorultak a menekülő devizahitelesek

[origo]|2012. 04. 22., 8:11|

Dübörgünk: látványos visszaesés a kiskereskedelmi forgalomban

Feltöltve: 2012-04-24 14:07:00

"Ez a nyomor túlélése" - közgazdász a Széll Kálmán-terv 2.0-ról

2012. április 24., kedd, 10:13 Szerző: hvg.hu

Nem lepődtünk meg: jó kis évet zárt a Fidesz

Vasárnap, 2012. április 22. 15:03


 

Európai Unió vagy Magyarország

Nemzetiegység levelezőlista
Készíti: dr. Halász József (30/6163894, drhalaszjozsef45@gmail.com)