Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. április 26., csütörtök

14.687 - Bogár Gyula: A köztársasági elnök lemondása margójára.

Feladó: NyuMaEgy 
Dátum: 2012. április 25. 18:29
Tárgy: időszerű gondolatok
Címzett: Kutasi József Anta
l

A köztársasági elnök lemondása margójára.

                 Schmitt Pál 2012. április 2-án az Országgyűlésben bejelentette lemondását az államfői posztról. A hír bejárta a nagyvilágot s szégyent hozott a magyarságnak. Történelmünk folyamán a magyar államfőkre felnézett nemcsak a magyarság, hanem a világ más népei is. Sok államfő fegyverrel harcolt a hazáért életét adta a magyarságért. Magyarnak lenni többet jelentett, mint embernek lenni. Külföldön nagyra értékelték a magyarokat, megbecsülték, tisztelték őket. Nem egyedülálló, hogy románok, tótok, horvátok magyarnak adják ki magukat Amerikába munkavállaláskor.

                1945-ig a magyar történelmet tanították az iskolákban, Árpád, Hunyadi, Rákóczi, Kossuth voltak a példaképeink. 1946-ban megváltozott minden, a Szovjet megszállta az országot és a kommunisták vették át a hatalmat. A magyar megszűnt magyarnak lenni. Sztálin lett a bölcs vezér, Rákosi az apánk. Az iskolákban a kommunista tanokat tanították. A parasztságot kolhozba tömörítették, az ipart, kereskedelmet államosították, istentelen kommunista uralom alá került a magyar nép. Aki ellent szólt kilakoltatták, bebörtönözték, sok esetben kivégezték. Aki tudott elmenekült az országból. A kommunisták kiölték a népből a magyarságot, megtanították őket besúgni, lopni, csalni, hazudni. A kommunista uralom alatt ebben a légkörben nőtt fel az új generáció.

                Schmitt Pál, a neve után ítélve nem magyar származású. Ez nem lenne baj, hiszen sok idegen származású vezér védte a magyar földet. Elődei lehetséges, hogy a törökök kiverése után jöttek Magyarországba. A magyarok befogadták és ők önként elmagyarosodtak. Schmitt Pál apja nem állt be a német hadseregbe, nem állt be kommunistának, nem lett III/III-as besúgó, mint Bölcskei Zoltán, az örökös református püspök, nem engedte, hogy fia a KISZ tag legyen, tehát becsületes magyar lett. 

                Schmitt Pál a kommunisták által fenntartott iskolába járt, ahol nem az igazi magyar történelmet tanították. Hogy elkerülje a kommunista nyomást sportolni kezdett és olimpiai és világbajnoksággal, jó hírt, dicsőséget szerzett a magyar népnek. Nem volt addig baj, amíg a KISZ tagjai el nem csábították, természetesen azért, hogy kihasználják az saját céljaikra. Schmitt Pálnak nem volt szüksége a kisdoktorátusra, de a KISZ tagok mindenféle rangot magukra szedtek s jól hangzott a Dr cím. Schmitt Pál utánozta a KISZ tagokat. A baj az, hogy nagyon is. Kiderült, hogy a doktori disszertációját Nikolaj Georgiev bolgár sporttörténész könyvéből másolta. A 215 oldalából 201-et, a 7 táblázatból 7-et, a 2 ábrából 2 plagizált. Ez nem tűnt volna fel, ha Orbán Viktor nem csinált volna belőle köztársasági elnököt és ő nem ír alá közel 300 törvényjavaslatot, amelyet a Fidesz kényszerít rá a magyarságra. A baj az, hogy a Fideszbe sokan vannak KISZ tagok, vérbeli kommunisták, akik nem tanulták a magyar történelmet, nem az ezeréves alkotmányt, hanem a saját érdeküknek megfelelő törvényeket akarják a magyar népre rákényszeríteni. Schmitt Pálra érvényes a közmondás; aki korpaközé keveredik, megeszik a disznók. Schmitt Pál belátta, hogy hibát követett el és lemondott, de nagy csorbát ejtett a magyar névre. Ezt ki kell javítani, hogy ne nevezzék a magyarokat cigányoknak. El kell érni, hogy a magyar név megint szép legyen, méltó régi nagy híréhez.

                A megüresedett köztársasági elnök helyére különböző csoportok jelölteket neveztek. Felmerült a javaslat; a nép válasszon, és ne pártkatona legyen az elnök. A baj az, hogy a KISZ elvtársak máris lecsorbították a köztársasági elnök hatalmát, egy bábut csináltak belőle, akinek úgy kell táncolni, vagyis elfogad mindent, amit ők akarnak. Nem volna baj, ha azok, amit a Fideszesek akarnak, a magyar érdekeket védenék s vinné előbbre az életszínvonalat. De sajnos nem azt teszik, hanem a 2/3-os szavazók érdekeit védik.  A legutóbbi választáson közel a szavazók fele nem ment el szavazni látván, hogy még mindig a kommunisták uralkodnak és a Fidesz első uralkodásakor nem tisztította meg az ország vezetést a kommunistáktól. Nem volt felelősségre vonás, nem volt valódi rendszerváltás. Hogy ez tovább folytatódjon minden kommunista, ÁVH és besúgó ügynökeik a Fideszre szavazott. Rájuk szavaztak a cigányok és a külföldi befektető érdekeltségek, hogy biztosak legyenek, hogy Orbán Viktor kerüljön újra a miniszterelnöknek és maradjon minden úgy ahogy volt. Így meg lett a 2/3-os többség. A 2010–i választások előtt Orbán Viktor mondta: Magyarországnak most nagy változásra van szüksége. A felelősségre vonással nem a múltnak tartozunk, hanem a jövőnknek. Azóta 2 év telt el, s nem volt változás mely jobb életet adott volna a népnek, nem volt felelősségre vonás. Most olyan köztársasági elnökre van szükség, aki megvalósítja a felelősségre vonást. Ennek eredménye valószínű az lesz, hogy a kommunisták és leszármazottjai hamis módon szerezték meg vagyonukat. Ezeket a javakat el kell venni tőlük s a magyar nép javára fordítani. Nincs kivétel apa, anya, testvér, rokon, barát, püspök, KISZ vagy bár mily tag vagy képviselő. Tehát a köztársasági elnök mindezek felett van, a nép érdekeit védi nem a pártért. Ezért kellene a népszavazás.

                A jelöltek között szerepelt Rácz Sándor és Áder János, Tőkés László és Morvai Krisztina neve is. A Dr.  elvtársak és KISZ tagok felhördültek Rácz Sándor neve hallatára; ő nem doktor, nem diplomás, nem értelmiségi, nem lehet államfő. (mintha szeretett elődeik Kádár, Nagy Imre Gerő, Rákosi Dobi királyi palotába nevelkedtek volna). A reform kommunistáknak és fiaiknak nem számít, hogy Rácz Sándor 1956-ban magyar nép szabadságáért életét kockáztatta, halálra ítélték, börtönbe tették. Pedig lehetséges, hogy Rácz Sándor felidézte volna 1956-ot az EU-ban. Megmondta volna, hogy uraim, hölgyeim, mi magyarok történelmünk folyamán több vért, emberi életet áldoztunk fel Nyugat-Európa érdekében is, mint önök összesen. Az 1956-os forradalom eredménye, hogy megszűnt a Szovjetunió. Önök óriási pénzösszeget takarítottak, meg, hogy nem kell a Szovjetunió ellen fegyverkezni, védekezni. Önök, szabadon s jól éltek, mi magyarok elnyomás alatt, nyomorban éltünk. Tízmilliókra tehetők azoknak a száma, akik a harcokban, börtönökben, munkatáborokban vesztették életüket Nyugat Európa népei békéért, szabadságáért. Önök sokkal gazdagabbak, mint a II. világháborúban lerombolt Németország volt és ők kifizették a jóvátételt a holocaust áldozataiért.

                Hölgyein! Uraim, ébredjen fel a lelkiismeretük, fizessék meg a magyaroknak az önök szabadságáért is elpusztított áldozatok bérét, nem kérünk 100 százalékot, csak 50-et, mivel mi értünk is életüket adták. Az egy személyre eső összeg megállapítását mi az ENSZ-re bízzuk. Ne kérjék azt a kölcsön visszafizetését, amit a kommunista Kádár kormánynak adtak. Azt ők maguk céljaira használták nem a magyar nép érdekében. A kommunisták itt élnek közöttünk. Mi hajlandók vagyunk átadni önöknek őket, hogy dolgozzák le a felvett kölcsönt. A világnak még nincs vége s mi úgy, mint régen hajlandók vagyunk az önök érdekében is áldozatot hozni a szabad demokráciáért. A jelenlévők felállva tapsolták volna meg az igazmondó elnököt és valószínű teljesítették volna kérését. Magyarország lenne a tejjel-mézzel folyó Kánaán. Igaz, hogy Rácz Sándor nem született politikusnak, de nagyobb politikus lett mint az egyetemre járó elvtársak. Ő szembeszállt a Szovjetunióval és szembe tudna állni az EU képviselőkkel is. Mint munkás, parasztszármazású képviseli a magyar nép 2/3-át, tehát a magyar nép vezetője lehet.

                Tőkés László bebizonyította, hogy méltó magyar köztársasági elnöki poszt betöltésére. Ő nagyobb magyar, mint a Magyarországon élők. Neki nem lenne fontos még magyarul beszélni sem. Ha román lenne valószínű elnöknek választották volna, mivel temesvári kiállásával megdöntötte a kommunista uralmat Romániában. De őt már jelölte előbb is a Fidesz, de Orbán Viktor lebeszélte elvtársait róla.  Morvai Krisztina nő és még nő elnöke nem volt az országnak. Talán most kellene, hogy rendre utasítsa a rossz képviselőket. Bebizonyította, hogy az EU-ban kiáll a magyar érdekekért. De úgy néz ki, hogy ez nem felel meg Orbánnak, és csak az lehet köztársasági elnök, akit ő választ és azt a Fidesz társai megszavaznak.

                Áder János ismert a magyarság körében, még külföldön is. A Los Angeles-i Szabadságharcos Emlékműnél találkoztam vele. Beszéde után rendes magyar embernek értékeltem s mondtam, hogy ilyen vezető emberekre van szüksége az országnak. Ha az illetékesek rám hallgattak volna, megszabadult volna a magyar nép Gyurcsány uralmától. Ha Áder lesz az elnök, tanuljon a múltból, ne kövesse Schmitt Pált, ne legyen Orbán csicskása. Orbánt el kell küldeni után-képzésre, hogy tanulja meg a magyarságot. Az első uralkodása alatt oly hibát követett el, amit nem tehet jóvá. Ha azt tette volna, amit minden magyar akart; rendszerváltást, felelősségre vonást, ma már jobb élet lenne Magyarországon. Orbán Viktor nem a magyar érdekeket védi, hanem a 2/3-os szavazókét, akiknek érdeke távol áll a magyarság érdekeitől. Magyarországnak egy erősakaratú elnökre van ma szüksége, aki felelősségre vonja a képviselőket, követeli, hogy az ígéretüket tartsák be és tisztítsák meg a közéletet a kommunistáktól-ÁVH-soktól a besúgóktól, legyen az apa, testvér, barát, pap, vagy püspök. Akkor elkezdődhet az ország felépítése. Akinek lehetősége volt a magyar nép jobb létének előre vitele és azt elmulasztotta nem méltó vezető szerepre.

A kiadvány hiteléül: Bogár Gyula