Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. április 19., csütörtök

14.621 - Bangó Zoltán hírlevele > Brüsszel és Kalocsa legfrissebb hírei!

Feladó: Bagó Zoltán <bagozoltan.ep@fidesz.hu>
Dátum: 2012. április 18. 21:16
Tárgy: Rendhagyó EU-óra vajdasági fiatalokkal
Címzett: jozsef@kutasi.eu

< /p>

(A hirlevel ide kattintva pdf-formatumban is elolvashato< /strong>.)

Kalocsa vezetése fontosna k tartja, hogy szerbiai testvérvárosával, Kúlával fennálló testvérvárosi kapcsolatot elmélyítse , és a szokásos kulturális és sportegyüttműk ödéseken túl gazdasági és politikai együttm űködéssé is kovácsolja.

Ennek jegyében Simon Zoltán, Kalocsa alpolgármestere és dr. Bagó Zoltán, EP-ké pviselő is részt vett a Vajdasági Magyarok Ifjúság i Szövetségének küldöttgyűlésén, me lyre a közelgő szerbiai választások miatt a Vajdasà ¡g minden területéről delegált a szervezet küld ötteket.

EU: szerb lehetősége k

Az együttműködés n em új keletű a két város között: Szerbia uni ós tagjelöltté válását követően el őször Kalocsán rendeztek közös szerb-magyar mezÅ 'gazdasági és ipari konferenciát. A küldöttgyÅ ±lésen köszöntőjét követően Ricz Emese , a Vajdasági Magyarok Szövetsége Ifjúsági Szervez etének elnöke felvázolta, hogy mennyire fontosnak tartjà ¡k az ifjúság szemszögéből az uniós csatlak ozást, hiszen magyar példákon keresztül látjá k, hogy mennyire kinyílnak a lehetőségek a fiatalok elő tt, akár az utazás, a munkavállalás, a tanulás vag y a politikai karrier szempontjából.

Ami a hírekből kimar ad: első kézből az EU-ról

Dr. Bagó Zoltán beszéd ében részletes tájékoztatást adott az unió fe lépítéséről, a döntéshozatali mechanizmu sról és személyes munkájáról. Majd az unià ³ nyújtotta továbbtanulási lehetőségekről és a vajdasági fiatalok lehetséges jövőképà ©ről is szót ejtett, és hangsúlyozta, hogy eur ópai parlamenti képviselőként kötelességà ©nek érzi, hogy minél több hasonló rendezvényen közreműködjön. Az ehhez hasonló programokon ugyanis olya n folyamatokról is első kézből nyújthat táj ékoztatást, ami a híradásokból esetleg kimarad.

Varga László: esà ©ly és lehetőség az EU, de vannak veszélyei is

Végezetül hozzászó lt a nagygyűléshez Varga László, a Szerb Köztà ¡rsaság parlamentjének képviselője is, aki elmondta, hogy az uniószkeptikusok tábora ugyan elég nagy Szerbiá ban, de az unió előnyei tagadhatatlanok, a csatlakozás Szerb iát egy nagyon komoly fejlődési pályára áll íthatja. Ugyanakkor aggályait fejezte ki a piacok kinyílà ¡sával és a határok megnyitásával kapcsolatban, miszerint a majdani uniós tagság esetén komoly versenyhelyze tbe kerülhet Szerbia mezőgazdasága és ipara, elsős orban Vajdaság mezőgazdasága, ami komoly kihívások elő állítja a vajdasági magyar gazdálkodókat .

(A delmagyar.hu és a koronaradio.hu nyomán. További képeket képvi selőnk Facebook-olda lán talál.)