Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. május 16., szerda

14.859 - Magyar Országgyűlés Hivatal Kövér László elnök úr részére Budapest!

Feladó: Deli Árpád
Dátum: 2012. május 16. 16:37
Tárgy: Magyar Országgyűlés Hivatal!
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

Magyar Országgyűlés
Hivatala
Kövér László
elnök úr részére
Budapest

Tisztelt Házelnök Úr!

Székelyföldön tudjuk mi a magyar valóság. Saját bőrünkön tapasztaltuk
mit jelent, ha nemzetietlen kormányok intézik Magyarország ügyeit, ha
nemzetietlen politikusok foglalnak helyet a Nemzet Házában. Ezért
aztán igen nagy elégtétel számunkra, hogy az antalli vállalást
követően végre valóra vált a nemzet egysége. Ma, alig több mint két
évvel a 2010-es anyaországi fordulatot követően elmondhatjuk, hogy
közjogi értelemben is a magyar nemzet tagjai vagyunk. A Nemzeti
Összetartozás Törvénye, melynek következtében június negyedike ma már
nem csupán egy fájó emlék, hanem az összetartozás üzenetét is
hordozza. Köszönet érte, mint ahogy az állampolgársági és a
választójogi törvények kapcsán is a köszönet hangján kell szólnunk.
Szükség volt ezekre a törvényekre, mint ahogy szükség van arra is,
hogy az új magyar alaptörvény preambuluma tartalmazza a keresztény
értékrendre való utalásokat. A Szent Korona nem csak a magyar
államiság jelképe, hanem a magyar nemzet európaiságának szimbóluma is.
Ennek az európai kultúrának védelmezői voltunk mi, székelyek, a Kárpát-
medence eme keleti, dél-keleti szegletében évszázadokon keresztül.
Sajnos az elnemzetietlenítő politika következtében még ma is felszínre
tör annak hordaléka. Szomorúan tapasztaljuk, hogy e rossz emlékű múlt
kísértetei ma is köztünk járnak. Felháborítónak tartjuk és
messzemenően elutasítjuk, Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester
Önhöz intézett nyílt levelének üzenetét. Az abban megfogalmazottak
miatt Bunta Levente helyett is megkövetjük és elnézést kérünk Öntől.
Megítélésünk szerint Bunta Levente méltatlan arra, hogy a székelyek
képviselőjeként szóljon, miközben elöljáróként egyetlen gesztust sem
tett Székelyföld autonómiája, a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés
határozatainak végrehajtása érdekében. Ugyanakkor felhívjuk a
figyelmet, hogy a levélíró a "Székelyföld a székelyeké" üzenet
megfogalmazásával igen veszélyes vizekre evez, hiszen ezen logika,
gyakorlatilag azon gyurcsányi retorika felelevenítése, mely a december
5-i népszavazás tragikus sikertelenségéhez vezetett. Az ilyen
megnyilvánulásoktól kötelességünk elhatárolódni, kiemelve, hogy a
székelységet éppen a magyar nemzet egységéért, a magyar haza
védelmében vállalt áldozatok tették a nemzet legmagyarabb törzsévé.
Végezetül meg kell köszönnünk azt az erőfeszítést, amit a Magyar
Országgyűlés Hivatala és Ön személyesen tett Nyírő József hamvainak
hazahozatala érdekében. A székely apostol hazatérése több mint
szimbolikus gesztus. A székelyudvarhelyi szertartás újabb mérföldkő a
nemzeti egység megteremtése érdekében tett eddigi lépések után. 2012
Pünkösd Vasárnapján az együvé tartozás őszinte örömével nézhetünk
egymás szemébe székelyek, magyarok, anyaországiak, erdélyiek, Kárpát-
medencei magyarok mindannyian.

Munkájára Isten áldását kérve, őszinte tisztelettel,

Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke
Biró Zsolt, Marosszék
Székely Tanácsának elnöke
Thamó Csaba, Udvarhelyszék
Székely Tanácsának elnöke
Szabó Miklós, Bardóc-
Miklósvárszék Székely Tanácsának elnöke
Gazda Zoltán, Sepsiszék
Székely Tanácsának elnöke
Bíró Levente, Kézdiszék
Székely Tanácsának elnöke
Ferencz Botond, Orbaiszék
Székely Tanácsának elnöke
Árus Zsolt, Gyergyószék
Székely Tanácsának elnöke
Veress Dávid, Csíkszék
Székely Tanácsának elnöke
Péter János, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke
Tulit Attila, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke
Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke
Incze Béla, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke
Gazda József, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke

Marosvásárhely, 2012. május 11.