Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. május 17., csütörtök

14.876 - Magyar Szociális Fórum az MSZP ajánlatáról > Budapest, 2012. május 17. csütörtök

Feladó: Endre Simó

Dátum: 2012. május 17. 9:23
Tárgy: Magyar Szociális Fórum az MSZP ajánlatáról
Címzett: Kutasi József Antal


MSZP-ajánlat – Magyar Szociális Fórum

Budapest, 2012. május 17. csütörtök

 

     A válságból helyes irányba történő kiútkeresésnek, a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése felé történő tapogatózásnak tartja a szocialisták „Ajánlat Magyarországnak” címmel szerdán nyilvánosságra hozott vitaanyagát a Magyar Szociális Fórum alapító szervezője, mindazonáltal az a véleménye róla, hogy a benne foglalt konkrét intézkedési tervek nem állnak összhangban a lakosság 60 százalékát sújtó válság súlyosságával.  Simó Endre csütörtökön kiadott nyilatkozatában azt írja, hogy a magyar társadalom túlnyomó többségének érdekében áll a véget nem érő megszorítások és adóemelések politikájának munkahelyteremtéssel és növekedéssel történő felváltása, de ahhoz, hogy egy ilyen politika eredményes is legyen, a finánctőke megzabolázásával kell kitörni a neoliberalizmus társadalomellenes gazdasági logikájából.

    A szervező véleménye szerint a dolgozó, alkotó rétegek törekvését felvállaló MSZF-nek érdekében áll részt venni egy olyan társadalompolitikai vitában, amelynek célja a bérből és fizetésből élők, a nyugdíjasok, a megélhetésüket keresők, a kisvállalkozók, a devizahitelesek gondjainak orvoslása. „Különösen fontosnak tartjuk a párbeszédet olyan körülmények között, amikor a kormány elzárkózik minden érdemi tárgyalás elől, és nem hajlandó teljesíteni a március 25-i Népi Gyűlés egyetlen követelését sem: semmibe veszi a kilakoltatások leállítására, a rokkant-törvény visszavonására, a közmunkások minimálbérben részesítésére, a nyugdíjak védelmére irányuló követeléseinket, nem hajlandó közérdekű keresetet indítani azért, hogy a hitelkárosultakat kártérítésben részesítsék a banki extraprofit terhére” – hangoztatta Simó.  

    Az MSZF elégtelennek tartja a megélhetési válság enyhítése szempontjából azt az MSZP-javaslatot, amely szerint 2 százalékkal csökkentenék az áfát. Az MSZF szerint a 27 százalékos áfát nem 25-re, hanem 9 százalékra kell mérsékelni az alapvető élelmiszerek, a mindennapos szükségleti cikkek, az életmentő gyógyszerek és az egészségügyi segédeszközök esetében. A megélhetéshez és az életben maradáshoz szükséges szolgáltatások, így a földgáz, a víz, a csatorna és a villanyáram díját terhelő 27 százalékos áfát 12 százalékra kell csökkenteni.  Az EU-átlagárat messze meghaladó ivóvízdíjakat az EU átlagára kell mérsékelni, jelentősen csökkenteni kell a csatornaszolgáltatói árakat, továbbá az államigazgatási szolgáltatási díjakat, költségmentessé kell tenni a devizahiteles kereseteket. Nem szabad forrásokat elvonni az önkormányzatoktól, mert ezzel a helyi adók növelésére kényszerítik őket és növelik a lakosság terheit. Vissza kell vonni azt az előírást, amely arra kötelezi a jövedelem nélkülieket, hogy a tavalyi 5100 Forint helyett 6300 Forintot fizessenek egészségügyi járulékként, mindezt romló egészségügyi szolgáltatások és emelkedő gyógyszerárak mellett.

    Simó Endre egyetértéséről biztosította a demokratikus szabadságjogok, köztük a sajtószabadság konszolidálására irányuló szocialista tervet, de azt is megkerülhetetlennek követelménynek minősítette, hogy az alkotmányba visszakerüljön a munkához való jog, a társadalombiztosításhoz és a nyugdíjhoz való jog, s új alkotmányos jogként bekerüljön a lakhatás joga is, az élethez való jog részeként.

    Az MSZF szervezője végül arra figyelmeztette az MSZP vezetését, hogy a magyar emberek rokonszenvét csak olyan politika nyerheti el, amely rangján kezeli a nemzeti érdeket. Magyarország nemzeti fejlődéshez fűződő jogának érvényt kell szerezni, nem lehet az európai integrációt a nemzeti fejlődés rovására folytatni, hagyva, hogy az országból kivonják a gazdasági növekedéshez nélkülözhetetlen forrásokat.

    Mindezen és sok más szempont figyelembe vételével az MSZF kész párbeszédbe bocsátkozni mindazokkal, akik a megélhetési válság súlyának megfelelő komolysággal kívánnak reális alternatívát feltárni a szegénységet és a társadalmi igazságtalanságot elmélyítő jelenlegi politikával szemben – írta Simó. +++

Kiadta: MSZF SZK

+36 30 5927371

www.mszfszk.hu

www.hitelkarosultakert.hu