Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. május 30., szerda

14.934 - Szittya Világtalálkozó! > Budapest, Magyarok Háza, Széchenyi terem

Az SZVT részletes programja
(A tervezett sorrend és időbeosztás rugalmasan változhat.)


Június 2-án (szombat)

10-10,30 Általános tudnivalók + zene, Novák Előd (Jobbik) köszöntője, Himnusz, Magyar hitvallás
10,30-11 Siklósi András: A halál torkából a radikális megújulásig (megnyitó előadás)
11-11,30 Rostás László: „Világ világa, virágnak virága”
11,30-12 Ft. Hegedűs Loránt: Isten mindent megtesz értünk, de semmit helyettünk
12-12,30 Végvári József: Állapot és folyamat nyelvünkben és műveltségünkben: két szócsaládról
12,30-13 Nagy Attila: Janus-arcú szabadkőművesség
13-13,30 Varga Csaba: A legtisztábban fennmaradt ősnyelv
13,30-14 Rácz Sándor: 1956-os és jelenlegi helyzetünk párhuzamai s a lehetséges kiutak
14-15 EBÉDSZÜNET
15-15,30 Orosz Mihály Zoltán: Az élhető és biztonságos település kialakításának elvrendszere és módszertana
15,30-16 Gyárfás Ágnes: A magyar ősmonda Mezopotámiában és a Kárpát-medencében
16-16,30 Szeszák Gyula: Alkotmány, alaptörvény, sarkalatos törvények
16,30-17 Deák Dezső: A kiskunhalasi rováspálcák vizsgálatának eredményei
17-17,30 Hasznos Miklós: A mai magyar társadalom és problémái
17,30-18 Bakk Erzsébet és István: Szakrális hagyományaink – a pálosok
18-18,30 Ifj. Tompó László: Vérbírósági perek Nürnbergtől Budapestig
18,30-19 Varga Zoltán: Móricz János kutatásai Dél-Amerikában
19-19,30 Nagy Jenő: Szamizdattal a valódi rendszerváltásért
19,30-20 Horkovics-Kováts János: A magyar ősnyelv bizonyítékai
20-20,30 Eva Maria Barki (Ausztria): Magyarország szuverenitása és a magyarság önrendelkezése
20,30-21 Berényi László: Mágikus jelképeink az „egységtudat” hirdetői


Június 3-án (vasárnap)

9-9,30 Énekek + emlékezés Árpád apánkra
9,30-10 Molnár V. József: A magyarság küldetése
10-10,30 Halász József: A Szentkorona-tan és a Szentkorona-értékrend közti különbségek
10,30-11 Kovács József: A természetgyógyászat lehetőségei korunk betegségeinek orvoslásában
11-11,30 Varga István: Hogyan kerüljük el a csődöt egy kaotikus világban?
11,30-12 Cser Ferenc (Ausztrália) és Darai Lajos: A magyar népművészet történelmi vonatkozásai
12-12,30 Bene Gábor: Alkotmánysértésekből fakadó közjogi küzdelmeink a középkortól máig
12,30-13 Farkasinszky Tibor: Urmia-tó környéki őshazánk 21 bizonyító körülménye
13-14 EBÉDSZÜNET
14-14,30 Lipusz Zsolt: Modernizáció és politika a kiegyezés utáni Magyarországon
14,30-15 Szendrey Marót Ervin: Az Élet vallása és az őskörösztény Szentháromság
15-15,30 Király B. Izabella: A magyarság arculata és önképe
15,30-16 Gondos Béla: Kárpát-medencei erődtemplomok
16-16,30 Budaházy György: Igazságszolgáltatásunk visszásságai egy hazafi meghurcoltatásainak tükrében (interneten)
16,30-17 Nagypál Botond: A Tarihi Üngürüsz és a magyar őstörténet
17-17,30 Tejfalussy András: Hogyan védekezzünk a hazai bűnszövetkezet szándékos népirtása ellen?
17,30-18 Rumi Tamás: Csíksomlyói napkövek
18-18,30 Zetényi-Csukás Ferenc: Magyar hősök a sztálinista hódítók elleni finn önvédelmi háborúban
18,30-19 Záhonyi András: Kettős vagy hármas honfoglalás? (Emlékezés László Gyulára)
19-19,30 Zárónyilatkozat, befejezés + Szózat, Székely himnusz, esetleg kötetlen dalolás (gitárkísérettel)