Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. május 21., hétfő

14.885 - Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítvány a nemzeti földalap kezeléséhez és a földtörvény érdemi társadalmi vitájához

www.nemzetihirhalo.hu *************

Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítvány a nemzeti földalap kezeléséhez és a földtörvény érdemi társadalmi vitájához 

Kedves Barátaink! 

Kezdetként rendkívül jó és tartalmas Közindítvány született. Az első lépést megtettük, azonban ez csak a kezdet kezdete. Ezzel nem árt tisztában lenni. Senki ne áltassa magát, hogy a "politika" valóban hajlandó valós társadalmi erő nélkül a társadalmi akaratot is figyelembe venni! Amennyiben nem kap a szakmai-társadalmi közélet méltó választ és lehetőséget a döntéshozóktól, a következő értekezlet drasztikusabb kérdésekkel foglalkozik majd, mint csupán egy készülő törvény társadalmi vitája. Izland jó példa arra, hogy mi-mitől működik. 
Erre a Közindítványra nem néhány ezer aláírást várunk csupán! 

Csatlakozzék http://www.peticiok.com/foldtorveny_tarsadalmi-vitaja 

a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (TAHSZ) 
2012. május 5.-i Országos Értekezletének 

Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítványához 

12 pont a nemzeti földalap kezeléséhez és a földtörvény érdemi társadalmi vitájához
 
(tömörített változat) 

a teljes változat: https://docs.google.com/file/d/0B2eX2yV7Hp4ddXJxTmpHdWFrRlU/edit

Magyarország Alaptörvényének (2011. április 25.) és a 2004. évi XXIX. törvény 141., 142., 143. szakaszának Önökre nézve magyar közhivatali és/vagy állampolgári jogállásukban idevonatkozóan kötelező és/vagy feljogosító erejű törvényi rendelkezéseire is figyelemmel, a magyar nemzet, élet, haza, család, anyaföld és vízkészlet, önfenntartás védelmében, "a Történeti Alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát" tisztelve közérdekből javasoljuk és törvényesen számon kérjük a Közindítványban foglaltakat. 
... 
A TAHSZ 2012. május 5.-i Országos Értekezlete Dr. Tanka Endre közcélú javaslatát teljes mértékben támogatva a következő 12 pontos felhívással, követeléssel fordul a gazdatársadalom képviselőihez, a magyar közélet közszereplőihez és minden illetékes, felelős közjogi méltósághoz és közhatalmi döntéshozóhoz, hogy ezek alapján kezdjék meg és folytassák a földtörvény és a mezőgazdasági törvény érdemi társadalmi vitáját. Ezért Önöket az alábbi 12 pontban foglaltak szerinti honi és nemzetközi jogalkotási, jogalkalmazási, intézkedési közfeladat-ellátásra, köz-, és magánjogi aktusokra, törvényesség-, törvény-, és szerződés-felülvizsgálatokra, törvényesség-helyreállításra kérjük föl. 

A magyar nemzet érdekében megerősített törvényes gazdakövetelések a föld "nemzeti hatáskörben tartásáért", az új föld- és mezőgazdasági törvényekért és azok érdemi, valós társadalmi vitájáért 

1. A Kormány ... teljesítse ... eredeti földprogramját, ... a nagybirtokrendszer visszaszorítására és a családi gazdálkodás támogatására! 

2. ... szüntessék meg az állami földtulajdon "üzleti vagyonná" minősítését...! 

3. Az Önkormányzatok termőföld- és ingatlantulajdonát ki kell vonni az "üzleti vagyon" köréből és ... kizárólagos önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen törzsvagyonná kell minősíteni. 

4. A "zsebszerződések" sikeres felszámolása érdekében ... Az állam éljen elővásárlási jogával, hogy a külföldiek birtokába jogellenesen került, közel egy millió hektár termőföld állami közvagyon legyen! 

5. Gátat kell vetni ... a gyakorlatnak, amely ... a külföldi jogi személy (beruházó) kívánságára bármely rendeltetésű és forgalomképtelen külterületi termőföldet ingatlanná minősít . ... Az Önkormányzat meglévő termőföld- és ingatlantulajdonát ... törzsvagyonná kell minősíteni. ... 

6. ... meg kell szüntetni az ültetvényt telepítő vagy halastavat létesítő beruházó javára, továbbá az állattartó telep és halastó üzemeltetője részére biztosított, elsőbbségi elő-haszonbérleti jogot.

7. ... a földhaszonbérletnél meg kell szüntetni a gazdasági társaság és a szövetkezet térmértéki kiváltságát, ...! 

8. A nagybirtokrendszer lebontása, a külföldi földspekuláció kizárása és a családi gazdálkodás térnyerése érdekében a mezőgazdasági üzemekről közcélú kötelező törvényt kell alkotni ... . 

9. ... új törvényt kell alkotni, amely ... intézményi biztosítékokkal teljesíti a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét. 

10. ... Meg kell változtatni az NFA pályáztatási rendszerét és felül kell vizsgálni a jogsértőnek tűnő nagyüzemi földjuttatásokat. 

11. ... a Magyar Kormány 
    (1) a földhaszonbérleti pályázati rendszer átalakításába érdemben vonja be a családi gazdaságok képviselőit, 
    (2) ... érvénytelenítse az eddigi illegális földszerzéseket, 
    (3) dolgozza ki a törvényi kereteket ... 
    (4) kezdjen haladéktalanul tárgyalásokat ... a magyar földvásárlási moratórium meghosszabbításáról és ... vegyék ki a földet a szabad tőkeáramlásba vont árucikkek közül! 

12. ... a MAGOSZ nem tekinthető a gazdatársadalmat kizárólagosan képviselő szervezetnek, s különösen nem a földtörvény kérdésében meghirdetett társadalmi vita bázisának. Követeljük ... a földtörvény társadalmi vitájának közcélú szakmai-közéleti alapokra helyezését ...! 

Kelt: Budapesten, 2012. május 12-én 

A fenti törvényes közérdekű javaslatban, Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítványban foglaltakat elfogadó, támogató, érvényesítő magyar állampolgárok, szervezetek, mozgalmak: 

Magánszemélyek 
Dr. Andrásfalvy Bertalan (ny. egyetemi tanár, Százak Tanácsa), Andrási Roland (Lőrinci), Balogh Péter (Székesfehérvár), Balogh-Takács Szilvia (Székesfehérvár), Becse Ildikó (Aba), Dr. v. Bene Gábor S. (közíró), Dr. Boór Ferenc (TAHSZ szóvivő, Fejér MAG Egyesület elnöke), Csike Endre (Szekszárd), Csikós Mihály (Szekszárd), Dobrováné Balogh Éva (Magyar Nemzeti Gárda Pártolói Kör vezetője), Dula István (Székesfehérvár), Dr. Feledy István (Magyar Szent Korona Alapítvány elnöke), Ferenc Krisztián László (Martonvásár), Fetzer János (TAHSZ főszervező), Futó László (Székesfehérvár), Halász István (Trianon Társaság Fejér megye), Hurai Józsefné (Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége MENTE Egyesület), Ináncsi József (Magyar Nemzeti Gárda országos vezetője), Jászai József (Péteri), Kőnigné Fodor Erzsébet (Székesfehérvár), Kardos Gábor (stratégiai tanácsadó, a Magyar Tehetségbank Szövetség és a Becsületkoalíció pjm. elnöke), Kertész Henrietta (Székesfehérvár), Klimits János (Zalaegerszeg), Koller József Attila (Kálóz), Kókai Krisztián (Bujdosó Bandérium), Kornseé Gabriella (Székesfehérvár), Kőszegi M. László (Hungária Televízió alapító tulajdonosa, Magyar Földvédő Mozgalom alapító tagja), Láng Péterné (Hegyvidéki Trianon Társaság), Makk Imréné (Székesfehérvár), Molnár András (Székesfehérvár), Dr. Morvai Krisztina (EU parlamenti képviselő), Dr. Nagy Bálint (stratégiai tanácsadó), Nagy Imre (Székesfehérvár), Németh László Antal (Budapest), Nagybákay Antal (TAHSZ szerkesztő, Hun Kor Társadalmi Fejlesztő E. M.), Németh Zoltán (Győr), v. Kósa Gyula (Kiskőrös, METÉSZ országos elnöke), Rácz Sándor (Magyar Földvédő Mozgalom elnöke, Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnöke), Petráss László (kisgazda), Rigeti Péter (Sárkeresztes), Rigetiné Simon Irén (Sárkeresztes), Sajó Mária (Fejér Szövetség Mozgalom szóvivője), Sajó Victor (Fejér Szövetség elnöke), Szakáll Tamás (Békéscsaba), Dr. Szécsi László (Old Dohányfüstmentes Egyesület elnöke), Tamási Béláné (Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke), Dr. Tanka Endre (ny. egyetemi tanár), Tatár József (Magyar Rendszerváltok Országos Szövetsége - MAREVOSZ elnöke), Teknyős László (Magyarok Szövetsége Mozgalom), Ugrin András (Piliscsaba), Vajta Dénes (Budapest), Varga István (stratégiai tanácsadó), Vavrek József (Budapest, TAHSZ alapító) 

és Közösségek 
Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége MENTE Egyesület, Fejér Szövetség Mozgalom, Fejér Mag Egyesület, Hegyvidéki Trianon Társaság, Hungária Televízió, Hun Kor Társadalmi Fejlesztő E. M., Magyar Nemzeti Gárda, Magyar Nemzeti Gárda Pártolói Köre, Magyarok Szövetsége Mozgalom, Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége (MAREVOSZ), Magyar Szent Korona Alapítvány, Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége (MÉTESZ), Old Dohányfüstmentes Egyesület, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület 


Tisztelettel: Fetzer János a TAHSZ főszervezője