Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. május 21., hétfő

14.884 - Keresetlevél az illegitim 3. Magyar Köztársaság ellen

 www.nemzetihirhalo.hu *************

Keresetlevél az illegitim 3. Magyar Köztársaság ellen 

K O R M Á N Y Z Ó I   H I V A T A L 

Fővárosi Törvényszék 
1055 Budapest, Markó utca 27. 

Kelt: Kecskemét, 2012.05.16. 
Tárgy: Kereset; Be. 171§(2) szerinti felhívás 

Tisztelt Cím! 

Alulírott Borbély József, mint az Apostoli Magyar Királyság I.r. felperes; 10 millió Magyar Állampolgár II.r. felperesek (Ptk.484§ szerinti megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint);Tiszta Energiával Magyarországért Párt III.r felperes törvényes képviselője (idézhető címe: 6000 Kecskemét Petőfi Sándor utca 1/b. VII.) keresetet nyújtunk be a 3. Magyar Köztársaság alperessel - az alperes azonos a 2012. január 1.-jén kvázi hatályba lépett új alaptörvényben Magyarország elnevezéssel illetett (jogi álláspontunk szerint illegitim) fentebb megnevezett 3. Magyar Köztársasággal, hiszen a hivatkozott Magyar Alaptörvény ALAPVETÉS B) cikk (2) pontjában államformáját tekintve köztársaságnak definiálták - szemben (képviseli: Dr. Áder János idézhető címe: Budapest I. ker. Szentgyörgy tér 1.). A peres felek perbeli jogképessége lentebb, a legitimáció című fejezetben. 

Előzmények: 

A 3. Magyar Köztársaság törvényes létrejöttének vizsgálatára bizonyára nem kerítettünk volna sort, annak ellenére sem, hogy működése nem volt törvényes, ha legalább elviselhető lett volna a többség számára. 

14.884 - Keresetlevél az illegitim 3. Magyar Köztársaság ellen