Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. május 17., csütörtök

14.875 - dr. Halász József > Tett-kényszer a diktatúra haláltusájának végjátékában

Feladó: Halasz Jozsef 
Dátum: 2012. május 17. 1:15
Tárgy: Tett-kényszer a diktatúra haláltusájának végjátékában
Címzett: jozsef@kutasi.eu


 Nemzetiegység Hírlevél

2012.
Ígéret havának
16. napja

Honlap

Magyarországi népszavazás Európai népi kezdeményezés  Alulról építkezés  Letöltési változatok
 Facebooklevelezési címHonlap  Facebook, Levelezési címHonlap Honlap és fórum   Honlap, hangos levél,  doc


Hangos levelek 

12012.05.10. Miért fontos érteni a mátrix-elméletet 2. rész

(Hangos levél) 

 2012.05.06. Miért fontos érteni a mátrix-elméletet 1. rész 

(Hangos levél) 

 


2012.05.02. Egységbe szólítás a Magyar Szabadságért

(Hangos levél)

 


2012.04.30. Árpád-nap előtt

(Hangos levél, videólevél) 


2012.04.25. Gondolkodási mód (paradigma) váltás a gyakorlatban

(Hangos levél, videolevél)


2012.04.19. Tájékoztatás - A kapitalizmus nem halt meg, de életre kell kelteni 


2012. 04. 15. Az egyetlen megoldás visszatérni az ősi civilizációra 


2012.04.14. Nem vettem részt a Keresztény Kulturális Akadémia „Keresztény országértékelő” rendezvényén 


Hangos levél mellékletek

 A Szent Korona Értékrend Akadémia

Gyakorlati alkalmazás

Ősi civilizáció  - bevezetés (14:23)

Ősi civilizáció eszmei alap (8:40)

Ősi civilizáció jogi alap (15:23)

Ősi civilizáció gazdasági alap (13:52)

Mátrix elmélet alapértelmezései (12:32)

A természetellenes mátrix-elmélet (4:04)

A természetes mátrix-elmélet (3:06)

Alulról építkezés a Szent Korona Értékrend szerint I. rész (1:10:31)

Alulról építkezés a Szent Korona Értékrend szerint II. rész (37:09) 
Mit

Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga (hangos könyv)

Hogyan

Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozat (gyakorlati alkalmazás)
munkaanyaga (hangos könyv)

 


Videók 

 

A Magyar Küldetés

Sajtótájékoztató a pártfüggetlen népszavazást kezdeményezésről

OVB megtagadta a népszavazást


 

A magyarság számára végső megoldást adó

Szent Korona Értékrend

akadémiai ismertetése:

Első Fokozat
(hangoskönyv)

Pataki Antal előadása Tatabánya, 2011. 10. 30. 1. rész2. rész 

 


Fogalomértelmezés:

 

EU (Európai Unió): a tagállamok jogi, politikai és gazdasági függetlenségi jogai gyakorlásának megszüntetésén, azok liberális-kapitalista érdekek kiszolgálására történő összevonásán (integrálásán) alapuló föderáció (szövetségi állam)
EK (Európai Konföderáció): jogilag, politikailag és gazdaságilag független tagállamok önkéntesen meghatározott gazdasági és politikai tevékenységeinek két- vagy többoldalú szerződésekben meghatározott összehangolása (koordinációja) 
Terrorizmus: Politikai és gazdasági hatalom megszerzése vagy megtartása érdekében kifejtett erőszak.

Rovatok:

Pataki Antal rovata

Bemutetkozás

Mit jelent az, hogy „nemzetben gondolkodni”?Könyvek 


Magyar Biblia

Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona (jogszabálygyűjtemény)

Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga

Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozat (gyakorlati alkalmazás) munkaanyagaHatályos jogszabályok: 

Magyarország Alaptörvénye

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata és az Európai Unió Alapjogi Chartája
(Lisszaboni Szerződés)
 

1982. évi 6. törvényerejű rendelet
a Nemzetközi Valuta Alap alapokmányának kihirdetéséről
 

 Az Észak-atlanti Szerződés Washington DC, 1949. április 4.

Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről


Testvér honlapok:

Nemzeti egység honlap


Május 17-én, csütörtökön, 19 órától a "Hatos csatornán" dr. Körösi Mária professzor-asszony Hír-Érték című műsorában Lóránt Károllyal beszélhetek "Európai álom, európai valóság" címmel.
A műsor itt nézhető:
 http://www.hatoscsatorna.hu/ 

________________________________________________________________________________________________
A "Hatos csatorna" a DIGI digitális hálózatán 2012.01.03-tól elérhető az alábbi városokban: Bátonyterenye, Békés, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Gyöngyös, Győr, Hatvan, Kaposvár, Kecskemét, Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, Komló, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Oroszlány, Pécs, Salgótarján, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Tiszaújváros, Tompa, Várpalota, Veszprém, Zalaegerszeg

Tett-kényszer a diktatúra haláltusájának végjátékában

Tovább tart a haláltusa, mint kellene.
Ezzel hatalmas veszteséget okozott és okoz mindannyiunknak.
A bukott diktatúra a bukott nyugati civilizáció gondolkodási módjával igyekszik előkészíteni a visszarendeződést. Ezt bizonyítják a jegyzetben lévő, Európára és Magyarországra vonatkozó hírek.1

„Orbán Viktor azt mondta, Görögországban nagy a baj, a francia elnökválasztás egyelőre több bizonytalanságot hozott, mint bizonyosságot, így szerinte arra kell készülni, hogy a következő hónapokban is kiszámíthatatlan módon működik majd az európai gazdaság. Ezért azt kérte a Fidesz-KDNP képviselőitől, "most ne a nyári szabadságon törjék a fejüket", a nyár közepére ugyanis állnia kell a 2013-as büdzsé vázának, és szeptemberben már csak a költségvetés nagyobb egységein belüli részdöntéseket kell meghozni. Mint mondta, megpróbálnak a magyar gazdaság számára, amennyire az a jelenlegi európai viszonyok között lehetséges, egy kiszámítható, tervezhető költségvetést megalkotni.”2

Vak, aki nem látja, süket, aki nem érti ebből az Orbán Viktor-idézetből a vereség-beismerés kétségbeesését, hiszen a diktatúra számára a legkedvezőbb forgatókönyvben is „Görögország távozása, költségvetési "kvázi-unió" létrehozása, "euro-márka" - vagyis Németország vezetésével új, kisebb valutaunió - kialakítása, az Európai Egyesült Államok megalakulása, és végül az euró teljes felbomlása szerepel.”3
Orbán utódkijelöléssel már előkészítette saját előremenekülését egy mementóként továbbélő nemzetközi szervezetbe.

_________________________________

 

Most tehát tett-kényszerben vagyunk.

A Szent Korona Értékrenddel5 megkaptuk az egyetlen lehetőséget arra, hogy Magyarország megmentésével mintát adjunk az emberiségnek az emberi életre, vagyis lehetőséget kaptunk a világ megmentésére.

Ezzel a lehetőséggel élni emberi létünkből eredő kötelesség.

Kötelességünk teljesítése olyan feladatot ad az egyetemes magyarság minden tagjának, amely céljában összehangolt:

1. A helytartóság (Országgyűlés) a közelmúltban olyan törvényeket fogadott el, és az Orbán Viktor által meghirdetett hosszú menetelésben olyan törvényeket fog a helytartótanács (Kormány) kétharmados többségével elfogadni, amely kimeríti a hazaárulás fogalmát, ezért nem elég a hatás nélküli nemmel szavazni, hanem mindazoknak a képviselőknek, akik felelősséget éreznek a magyarság és az emberiség sorsáért, vissza kell adnia mandátumát, ezzel még formai közösséget sem vállalva a diktatúra nemzetvesztésével.
A hazafiságukat bizonyító képviselőknek választási területükön a Nemzeti Egység részeként azonnal el kell kezdeniük az ősi civilizáció értékrendje szerint Magyarország újjáteremtését.

2. Az ezeregyszáz éves lélek- és agymosás a nyugati civilizáció érdekei szerint megalkuvást és gyávaságot akart oltani a magyarságba, nem teljesen hatástalanul. Mindazoknak, akik - akár egy szervezet tagjaiként (Magyarok Világszövetsége, Magyarok Szövetsége, Szent Korona Tant követő civil szervezetek) - ennek a tévhitnek az áldozatai, vissza kell találniuk az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített tisztaságához.
Az őseink szabadságának visszaállítását akarva Hazafiakká vált magyaroknak családjukban, településükön, szervezetükben a Nemzeti Egység részeként azonnal el kell kezdeniük az ősi civilizáció értékrendje szerint Magyarország újjáteremtését.

3. A nyugati civilizáció a gazdaságot az ember és az állam fölé rendeli. Ez a szemlélet olyan gondolkodási módot kényszerített ránk a minden területen érvényesülő kínálat által manipulált kereslettel, amely megbontja az anyagtalan és az anyagi érték szerves egységét. Azoknak, akik útkeresésükben erre a természetellenes ösvényre tévedtek, vissza kell találniuk arra a gondolkodási módra, amely az ember érdekeinek alárendeli a gazdaságot, visszaadva a pénz értékközvetítő szerepét.
A föld és az ember természetes kapcsolatának visszaállítását akarva Hazafiakká vált magyaroknak családjukban, településükön, szervezetükben a Nemzeti Egység részeként azonnal el kell kezdeniük az ősi civilizáció értékrendje szerint Magyarország újjáteremtését.

4. A nyugati civilizáció az anyaföldet a tőke részeként kezeli, ezzel a gazdaság kiszolgálójává alázza. Ez a szemlélet nemcsak a föld tulajdonlását, hanem birtoklását is mindenki jogává teszi. Így kerültünk abba a helyzetbe, hogy a magyar föld zömében idegen tulajdonú, de a magyar tulajdonban lévő rész hasznát is – a birtokjog gyakorlásán keresztül – idegenek élvezik. Ez a szemlélet a hatalomgyakorlást is eltorzítja, hiszen ma már egyértelmű: a hatalom nem azé, akié a pénz, hanem azé, akié a föld.
Azoknak, akik az állampolgárságot csak a nemzeti összetartozás jeleként értelmezik, és ezért elfogadhatónak tartják annak megszorítás nélküli kiterjesztését (ahogyan a jelenlegi állampolgársági törvény teszi), vissza kell találniuk arra a gondolkodási módra, amely a nemzet élettere fölötti teljes hatalmat (beleértve az örök és elidegeníthetetlen egységet képező földterület birtoklási jogát is) kizárólag az államalapító magyar nemzet és az államalkotó nemzetek tagjai gyakorolhatják, idegenek nem.
Az élettér fölötti hatalom természetes gyakorlása visszaállítását akarva Hazafiakká vált magyaroknak családjukban, településükön a Nemzeti Egység részeként azonnal el kell kezdeniük az ősi civilizáció értékrendje szerint Magyarország újjáteremtését.

5. A nyugati civilizáció a diktatúra hagyományos eszközével, a megosztottsággal tudja fenntartani hatalmát. A megosztottság alapja az érdekkülönbségek érdekellentétté fokozása. Ennek kell természetes módon helyébe lépnie az ősi civilizációban gyakorolt „közszabadság”, vagyis az érdek-összehangolás szemléletének.
Azoknak, akik a megosztottság jármában élnek, és a diktatúra következményei ellen lépnek fel, vagyis energiájukat gyűlöletig fokozódó negatív célokra tékozolják, meg kell találniuk az ősi civilizáció egységteremtő erejét, a pozitív energia-felhasználást.
A közszabadság gyakorlása visszaállítását akarva Hazafiakká vált magyaroknak a Nemzeti Egység részeként azonnal el kell kezdeniük - minden kapcsolatukat felhasználva - az ősi civilizáció értékrendje szerint Magyarország újjáteremtését.

Kedves Magyar Testvérem!

Ne keress kibúvót, ne keress lelkiismeret-nyugtató okot annak igazolására, hogy nem teljesíted Hazád és az Emberiség iránti kötelességedet

Itt és most kell tenned! Nem beszélni kell, nem szörnyülködni a kilátástalan helyzeten, hanem tenni annak megszűnéséért!
Ne azt keresd, hogy miért nem teljesítheted kötelességedet, hanem találd meg annak a módját, hogy teljesítsd!

Száműzd magadból a nyugati civilizáció minden önbecsülés- és önazonosságtudat-vesztő kísértését, ami megalkuvóvá, kiszolgáltatottá és gyávává tett!

Ez a Föld, ez az Ország a Tiéd, neked kell élettereddé visszateremteni!

Azt jelezd, hogy ott leszel Árpád-napon Pusztaszeren és ne azt, hogy miért nem!
(„Egységbe szólítás a Magyar Szabadságért”)

Kelt Szegeden, 2012. Ígéret havának 16. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája


2012. május 14. | 12:14 – MTI

[3] Szakértői kormány Görögországban? - 2012. május 14. | 19:45 MTI

A Fitch Ratings, a legnagyobb európai hitelminősítő befektetőknek minap Londonban összeállított 25 oldalas helyzetértékelésében közölte: a szuverén és banki válság mutatja, hogy az euróövezetet "hibás tervek" alapján hozták létre, és alapvető reformokra van szükség ahhoz, hogy az eurót "életképes struktúrává" lehessen alakítani. 

A Fitch alapeseti várakozása az, hogy az euróövezet "valahogy átevickél" a válságon, a cég mindazonáltal kidolgozott öt alternatív forgatókönyvet is, csökkenő valószínűség sorrendben. Ezekben a Fitch szerint "stilizált" és "pusztán illusztratív célú" forgatókönyvekben Görögország távozása, költségvetési "kvázi-unió" létrehozása, "euro-márka" - vagyis Németország vezetésével új, kisebb valutaunió - kialakítása, az Európai Egyesült Államok megalakulása, és végül a legkisebb valószínűséggel az euró teljes felbomlása szerepel.

A teljes szétesést vázoló - a Fitch Ratings elemzői által hangsúlyozottan valószínűtlennek nevezett - forgatókönyv, amelyben a 17 tagállam mindegyike újból saját valutát honosítana meg, az euróövezeti bankrendszer zömének globális következményekkel járó összeomlásával számol. E forgatókönyv alapján a piacok, a hitelforrások és a nemzetközi tőkeáramlások befagynának, az európai fizetési rendszer és a kereskedelem összeomlana, és ebben a környezetben egész Európa - sőt valószínűleg a világgazdaság egésze - depresszióba süllyedne.

Meredeken zuhannának az adójövedelmek, a piaci finanszírozási források "elpárolognának", és mindezen fejlemények szociális hatásai potenciálisan hatalmas mértékű zavargásokhoz, az EU és egyéb intézményi struktúrák lebomlásához, végül pedig politikai káoszhoz és a szélsőségesség térnyeréséhez vezethetnének - áll a Fitch Ratings e forgatókönyv-változatában.

[4] Orbán kvázi-miniszterelnökké emelné Lázár Jánost

2012. április 26., csütörtök, 16:10

[5] A Teremtő a Szent Koronával az ősi civilizáció Értékrendjét kegyelmezte ránk, Magyar Küldetésként.

Ennek az Értékrendnek a közvetítését az alábbiak szerint teljesítettem:

1. A nyugati civilizáció és az ősi civilizáció közötti különbség rendszerezése

1.1 A nyugati civilizáció diktatórikus föderációjának összehasonlítása az ősi civilizáció közszabadságot adó konföderációjával - Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell - http://nemzetiegyseg.com/azonigazgataspajzsa.pdf

1.2 A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal - http://nemzetiegyseg.com/euszgm2007.pdf

1.3 A nyugati civilizáció és az ősi civilizáció gondolkodási mód mintája (paradigmája) közötti különbség rendszerezése

a./ Alapvetés - A mátrix (tábla) elmélet a liberális-kapitalista és a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjában (paradigmájában) - http://nemzetiegyseg.com/Matrix.pdf

b./ Eszmei gondolkodási mód - Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan? - http://nemzetiegyseg.com/Alap1.pdf

c./ Jogi - Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmány alapelvei -

http://nemzetiegyseg.com/Alap2.pdf

d./ Gazdasági - Miért konföderativitást megengedő szabadság és miért nem föderatív függőség? - http://nemzetiegyseg.com/Alap3.pdf

2. Az ősi civilizáció iránymutatásának és irányelveinek jogszabályként megfogalmazása Magyarországra és Európára - „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” – Püski 2009. - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf

Részei:

2.1 Magyarországra vonatkozó jogszabály-tervezetek:

- Rövid indoklás a magyarországi jogszabály-tervezetekhez - http://nemzetiegyseg.com/rovidindoklas.pdf ,

- A Szabadság Alkotmánya - http://nemzetiegyseg.com/Moalkotmany.pdf,

- Alaptörvény - http://nemzetiegyseg.com/Alaptorveny.pdf,

- Alaptörvény szinű főtörvények:

= Hatalomgyakorlási főtörvény - http://nemzetiegyseg.com/1fotorveny.pdf,

= Választási főtörvény - http://nemzetiegyseg.com/2fotorveny.pdf,

= Jelkép és ünnep főtörvény - http://nemzetiegyseg.com/3fotorveny.pdf

2.2 Az Európai Konföderációt előkészítő jogszabály-tervezetek:

 Rövid indoklás az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezethez - http://nemzetiegyseg.com/EUKonfoderaciorovidindoklas.pdf

- Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet -

http://nemzetiegyseg.com/EuropaiKonfoderacio.pdf

- Vertragsentwurf des Europäischen Staatenbundes

http://nemzetiegyseg.com/EuropaiKonfoderacionemet.pdf

- Treaty Project of the European Confederation - http://nemzetiegyseg.com/EUKonfoderacioangol.pdf  

3. A gyakorlati alkalmazás előkészítése a Szent Korona Értékrend Akadémia létrehozásával

- Első fokozat - http://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf, hangoskönyv: http://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademiaelsofokozathk.html 

- Második fokozat - http://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf, hangoskönyv: http://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademiamasodikfokozathk.html


[1] Brüsszelben javában készülődnek Görögország euróövezeti kilépésére

2012. május 15.

 

Új választás jön Görögországban

Index/MTI 2012. május 15., kedd 15:17

 

A görögök döntöttek, és megrohanták a bankokat

ecoline.hu 2012.05.15., 23:23 

 

Zavargásokba torkollna az euró megszűnése

MTI, Gazdasági Rádió, 2012. május 15. 09:55

 

Szükségállapotot és káoszt szülhet a görög összeomlás

2012. május 16., szerda, 06:30 Szerző: Kottra Kata - Nagy Gergő

 

Sir Mervyn King: az euróövezet "éppen saját magát tépi darabokra"

2012. 5. 16. 12:39

Nagy-Britanniában "vésztervek" készülnek az euróövezet felbomlásának esetére - mondta szerdán a brit jegybank vezetője. - Szerző: MTI

 

A dominó-hatástól retteg a piac (Quaestor)

2012. május 14. | 15:48

 

Olaszország újra az intenzíven

2012. 5. 16. 12:27

 

Ütős hétnek nézünk elébe

2012. 5. 14. 12:14 Szerző: Világgazdaság Online

 

Csak ez hiányzott: olasz bankokat minősített le a Moody's

2012. május 14. | 22:37

 

Görögország: temetni az élőhalottat

MILANOV VIKTOR 2012. május 12., szombat

 

Idén még stagnál az európai gazdaság

BRUXINFO.EU 2012. május 12., szombat

 

Itt a nap negatív meglepetése

2012. 5. 14. 11:34 - Szerző: Világgazdaság Online

 

Már a németek is kiállnak Görögország távozása mellett?

2012. 5. 14. 11:19 - Szerző: Equilor

 

Recesszióba került a román gazdaság

2012. május 15

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/8314

 

Megúszta a recessziót az eurózóna

MTI - 2012. május 15., kedd 14:08

 

Méretes esés jött össze az amerikai tőzsdéken

2012. május 14. | 22:13

 

Magyarország

 

Görög nyomás alatt a forint - Háromhetes mélypont

2012. május 14. | 22:37

 

JP Morgan: Magyarország technikai recesszióba kerülhet

2012. 5. 16. 10:23 - Szerző: MTI

 

Együtt zakatolhatunk az eurózónával

2012. 5. 14. 05:00 - Szerző: Csaba Ferenc

 

GKI: Leszakadóban a magyar gazdaság

2012. 5. 15. 16:09

 

Karvalits: Rögös lesz az út az IMF-megállapodásig

2012. május 14. | 09:28

 

Lehetnek negatív meglepetések az IMF-tárgyalások során

2012. 5. 14. 11:25 - Szerző: Világgazdaság Online

 

Orbán-kormány félidőben: nagy arcnak sarc az ára

2012. május 13., vasárnap Szerző: Farkas Zoltán

 

Véget ért az agrárboom, visszaeshet a magyar gazdaság

2012. 5. 14. 11:06 - Szerző: MTI Eco

 

Visszaesett az építőipari termelés

TK Forrás: MTI

2012. május 16., szerda 10:26

 

Most már a Mercedes-gyár ellenére is visszaesés jön idén

Gazdasági Rádió, 2012. május 15. 12:34

 

Kovács Árpád: Egyértelmű, hogy fordulat kell

MTI - 2012. május 15., kedd 13:02

 

Értéknövekedési adót tervez a kormány

2012. május 15., kedd, 21:32 • Utolsó frissítés: 15 órája

Szerző: MTI

 

Döbbenetesen szegény az ország fele

Index - 2012. március 13., kedd 14:18

 Európai Unió vagy Magyarország

Nemzetiegység levelezőlista
Készíti: dr. Halász József (30/6163894, drhalaszjozsef45@gmail.com)