Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. július 22., vasárnap

15.244 - Lengyel Károly: Tisztelt Kiss Zsigmond Alpolgármester úr!

From: Károly Lengyel
Sent: Sunday, July 22, 2012 9:05 AM
To: Kutasi József Antal
Subject: Re: Hol lehet a levelet olvasni? Küld meg egyenesbe! Jóska

Kedves Jóska bátyám!

Itt küldöm az eredeti levelet, de a Nemzeti Hírhálón megjelent link benne van az eredeti küldeményben.
Áldott hétvégét kívánok, barátsággal:
Lengyel Karcsi

****************************************

NYÍLT LEVÉL

Kiss Zsigmond
Alpolgármester
Püspökladány

Telefon                                     54/451-510
Telefax                                     54/451-061
Postacím                                  4150 Püspökladány, Bocskai u.2.
Iroda száma                             Régi épület I.em.111.
Elektronikus levélcím                pmhivpl@t-online.huTisztelt Kiss Zsigmond Alpolgármester úr!

Az alábbi cikkben Önre hivatkozik a híradás, miszerint állítólag önkényuralmi jelképként értelmezte az Árpádsávos zászlót.

Árpád-sáv mint önkényuralmi jelkép?
http://barikad.hu/arpad_sav_mint_onkenyuralmi_jelkep-20120721

Nos, tisztelt uram, csupán a magyar oktatás mérhetetlenül zilált helyzetéből fakadó ismerethiánya lehet magyarázat fent említett tévedésére. Más semmi.
Ma Magyarország egyik városának alpolgármestere történelmi tévtudatot próbál karhatalmi úton érvényesíteni? Merő képtelenség. Legalább is egy település műveltnek gondolt vezető embere részéről.

Ha esetleg ismerős Önnek a vexillológia fogalma (segítek, ha megengedi: zászlótan), bizonyára megtalálja az ideológiamentes, helyes választ ennek az igen régi keletű tudománynak tanult művelői körében.

Arra az igen egyszerű kérdésre kérek választ, miben különbözik, az Ön jelenlegi legjobb tudása szerint, egy tiltott önkényuralmi jelkép valamint egy történelmi zászló?

Ismét segítenék, hírét hallva alultájékozottságának. Az úgynevezett Árpádsávos zászló vízszintesen hétszer vágott (érteni illik: nyolc sáv) téglalap alakú mezőben fentről vörös és ezüst sávok váltakoznak. A nyilasok által használt zászló ehhez valóban erősen hasonlít, néhány apró különbséget leszámítva, ami bizonyára megszokásból sokak figyelmét elkerüli. A nyilasok zászlaja szintén vízszintes téglalap alakú. Ám a zászlórúd felöli egyöntetű vörös felében kör alakú fehér mezőben látható a fekete nyilaskereszt, amit a jelenlegi törvények önkényuralmi jelképként határoznak meg. A másik felében vízszintesen nyolcvágású mezőben vörös és fehér sávok sorakoznak. A zászlótan szerint esetünkben fentről lefelé értendő az első sáv vörös. Ebből következik, mivel páratlan sávszám adódik, hogy az alsó, befejező sáv is vörös színű.

Látott az említett rendezvényen ilyen zászlót?

Tudja, alpolgármester úr, az Árpádsávos zászlóért dicső magyar királyok szavára időnként magyar embertenger vére hullott ezt a Hazát megtartani. Tanítottak Önnek az iskolában valami hasonlót?

Ön ismeri azt a fogalmat, hogy történelmi nagyjaink és jelképeink tisztelete?

Száz szónak is egy a vége, aki az Árpádsávos zászló láttán önkényuralmi jelképre asszociál, az még az emberszagú szocializmus oktatási rendszerében szocializálódott, vagy tudatosan gerjeszt csúsztatással káros hangulatot ott, ahol megfelelő történelmi tudás hiányától szenvedők erre kaphatók.
Ha megengedi, mi magyarok inkább maradunk az Árpádsávos ősi jelképünk tiszteleténél.

Alapvetően közismert tényt, hogy a Magyar Országgyűlés üléstermében a történelmi zászlók sorában első helyen szerepel az Ön által önkényuralmi jelképként említett Árpádsávos zászló. Azt remélem, Ön, mint jogalkalmazó, megértéssel fogadja azt a rendet, és rangbéli különbséget, hogy ameddig Magyarország választott képviselői szerint ez a zászló egy tiszteletreméltó magyar történelmi jelkép, addig ezt sem hatalmi szóval, sem karhatalom jogtalan és erkölcstelen felhasználásával senki be nem tilthatja sem magánterületen, sem közterületen.
Ideje megtanulni ebben az országban mindenkinek a fent részletezett különbséget a két zászló látványa és szerkezete között.

Ajánlom szíves terjesztésre is az Ön számára, és hasonló buzgó papírtologatók részére ezt a sajnos nem csak Önöknek új, ám legkevesebb ezer éve ebben az országban alapvető ismeretet.

De hogy jól értse, egészen egyszerűen fogalmazva: elég volt a folyamatos ilyettén zaklatásból! Lehet, ez Önnek és társainak nem tetszik, de megköveteljük ennek megjegyzés nélküli elfogadását, és történelmi ereklyéink tiszteletét!

Záró kérdésem: Ön szerint MAGYARORSZÁG hivatalos és védett állami jelképében, a hivatalos címerben szerepel-e az Árpádsávos jelkép? Igen? Nagyon jó! Jól tudja, szerepel a Magyar Címerben az Árpádsávos jelkép.
Ha pedig szerepel, Önnek és minden ez ellen tiltakozónak állampolgári kötelessége azt tiszteletben tartani. Borítékolom, ha ettől eltérő heraldikai (ismét segítek: címertani) szerkesztésű állami jelképre tenne javaslatot, a legudvariasabb válasz arra népiesen szókimondó káromkodás lehetne.
Legyen nyugodt, magyarok tömegétől hallaná, neve említésével, az ízes, tájjellegű kifejezéseket!

További történelmi továbbképzéséhez sok sikert kívánok!

Ferencváros, 2012. július 21.
Lengyel Károly