Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. október 20., szombat

15.806 - Október 23. - Magyar Szociális Fórum

From: Endre Simó
Sent: Saturday, October 20, 2012 9:45 AM
To: Kutasi József Antal
Subject: Október 23. – Magyar Szociális Fórum
Október 23. – Magyar Szociális Fórum
Budapest, 2012. október 20. szombat
Az 1956-os magyar forradalom üzenete elevenen él 56 évvel a forradalom vérbefojtása után is, mert a társadalmi célok, amelyeket a zászlajára tűzött, mindmáig nem valósultak meg, vagy csak nagyon kis mértékben teljesültek. 1956 szelleme ellentétes a leigázással, az elnyomással, a kizsákmányolással. A proletariátus nevében gyakorolt diktatúrával éppúgy, mint a tőkének a demokrácia nevében gyakorolt uralmával. Nem lehet arra kárhoztatni a világot, hogy csak a létezett szocializmus és a létező kapitalizmus között választhasson. 1956-ban a magyar nép nem csak a szovjet mintára megvalósult szocializmussal fordult szembe, hanem a kapitalizmus visszatérését is tagadta azzal, hogy kimondta: gyárat vissza nem adunk – áll a Magyar Szociális Fórum október 23. alkalmából kiadott szombati közleményében.
    1956-ban a Munkástanácsok világra szóló lépést tettek a gazdasági demokrácia megteremtése felé azzal, hogy ellenőrzésük alá vonták az üzemeket, és a vállalatok tulajdonosaiként léptek fel. Ezzel irányt mutattak egy másféle jövő felé, a képviseleti és a közvetlen részvételi demokrácia ötvözésén alapuló sokrétű demokratikus rendszer felé.
    A Magyar Szociális Fórum a magáénak vallja 1956 szabadság eszméjét.
    „Az MSZF célja a tulajdonformák sokféleségén, és egyenrangúságán nyugvó valóság megteremtése a monopoltőke korlátlanná vált hatalmával szemben, a közösségi tulajdon megerősítésével. A szabadságjog nem csak a magántulajdon tagadásával sérülhet, hanem – mint tapasztalhatjuk 22 éve - a magántulajdon elhatalmasodásával is a társadalmi tulajdon felett. Súlyosnak tartjuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt 22 év kormányai kivétel nélkül a rendszergazda pénzügyi körök érdekeit szolgálták, kiárusították a közösségi tulajdont, most pedig még jogainkat is korlátozzák. Bizonyíték rá a munkához való jog kiiktatása az új alaptörvényből, az élethez való alapjog folyamatos sérülése a kilakoltatások, a tömeges fagyhalál, és az öngyilkosságok révén, valamint az általános választójog korlátozása az előzetes regisztrálással”– áll az elvi nyilatkozatban.
      A Magyar Szociális Fórum tíz éve azért küzd következetesen hol ezzel, hol azzal a kormánnyal szemben, hogy érvényt szerezzen a „Munkát – Békét - Biztos megélhetést” össztársadalmi követelményének.
      Első lépésben azt szeretnénk elérni, hogy átcsoportosítsák a tőkéből származó jövedelmek kellő részét a megélhetési válságba taszított négy millió dolgozó, alkotó és rászoruló ember javára. Munkához, megélhetéshez szükséges bérekhez juttassák a nélkülözőket, gondoskodjanak az egészségükről, gyermekeik szellemi gyarapodásáról. Véget érjen a jóléti rendszerek-, és az állami felelősségvállalás leépülése.
    Társadalompolitikai tervét a Magyar Szociális Fórum – tíz éves gyakorlatához hűen – széles demokratikus-nemzeti összefogással akarja érvényre juttatni, szövetségben minden olyan erővel, amely le akar számolni a neoliberális politikával a bérből és fizetésből élő, a nyugdíjas és a rászoruló társadalmi többség érdekében.+++
(„Az 1956 értékei az igazságosabb és emberibb új társadalmi rend felépítéséhez” c. nemzetközi konferencia anyaga megtalálható a www.mszfszk.hu honlapon)
Kiadta: MSZF SZK                                                                    
+36 30 5927371