Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. október 31., szerda

15.849 - Ángyán és Bencsik átírná a kormány földtörvényjavaslatát 2012. október 29. NOL

** www.nemzetihirhalo.hu *************

Ángyán és Bencsik átírná a kormány földtörvényjavaslatát 
2012. október 29. NOL 

Több tucat módosító indítvánnyal írná át a kormány földtörvényjavaslatát a földbérlet-pályázati rendszert hónapok óta bíráló Ángyán József korábbi agrárállamtitkár és fideszes frakciótársa, Bencsik János. A kormánypárti politikusok el akarják érni, hogy valóban csak a helyben lakók juthassanak a településhez tartozó termőföldhöz, és több beleszólást adnának a földhasználati ügyekbe a helyi közösségeknek. 

A kabinet javaslata szerint az számít helyben lakónak, aki legalább három éve azon a településen vagy attól legfeljebb húsz kilométerre lakik, ahol a megszerezni kívánt föld van. 

Ángyán József, a vidékfejlesztési tárca korábbi államtitkára és Bencsik János, aki korábban szintúgy lemondott energiaügyi államtitkári megbízatásáról, csak azoknak adna lehetőséget földszerzésre, akik legalább három éve azon a településen laknak, ahol a termőföld is van. Indoklásukban azt írják, hogy a hagyomány szerint a helybeliség státusának megszerzéséhez ugyan a három év is kevés, de az "a magyar nyelv szabályai és a néphagyomány szerint is elképzelhetetlen", hogy egy adott településen élőt egy onnan 15-20 kilométerre lévő másikon helybelinek tekintenének. 

Álláspontjuk szerint a valóban helybeliek előnyben részesítésétől csak akkor lehetne eltérni, ha az adott településen élők között nincs olyan gazda, aki a földet megművelné. Ekkor a területek megművelését sorrendben a szomszédos települések helybeli földműveseinek, majd a távolabbi - de 20 kilométeren belüli - helységek gazdálkodóinak lehetne felajánlani. 

A fideszes politikusok ugyanezt írnák elő a cégekre és más szervezetekre is. Esetükben a tulajdonosnak helyben kellene laknia, a társaság székhelyének pedig nem egy, hanem három éve az adott településen kellene lennie. 

A két képviselő - megszüntetve a törvényjavaslatban az őstermelők, az egyéni vállalkozók és a családi gazdálkodók közötti különbségtételt - nem engedné, hogy bárki háromszáz hektárnál több földdel rendelkezzen. A kormány ezzel szemben a családi gazdaságok területét ötszáz hektárban maximálná. Ángyán József és Bencsik János a közeli hozzátartozók országos birtokmaximumát is csökkentené, ezerkétszázról ötszáz hektárra. 

A két képviselő javaslatával létrehozná emellett a helyi földbizottságokat. Ezek a helyi közösségek által, saját soraikból megválasztott három-öt tagú, a település földforgalmi és -használati ügyeiben véleményező, javaslattevő és együttdöntési jogokkal felruházott testületek lennének. 

A két egykori államtitkár azt is kifogásolja, hogy a törvényjavaslatból kimaradt a demográfiai földprogramban részt vevő fiatal földművesek támogatása - azon fiatal pároké, akik az állammal kötött megállapodásban vállalják, hogy az adott településen letelepednek, egyikük mezőgazdasági tevékenységet végez, és legalább két gyermeket felnevelnek. A politikusok kedvező helyet biztosítanának nekik a földelővásárlásra jogosultak sorában. 

A hétfő estig benyújtott több mint ötven módosító javaslatuk közül számos arra irányul, hogy a földtörvény ne a foglalkoztatottak száma alapján részesítsen előnyben cégeket a földbérleti jog megszerzésekor, hanem azt díjazza, ha egy vállalkozás a foglalkoztatottak számának növelését vállalja a haszonbérlet idejére. 

Kezdeményezik, hogy a spekuláció visszaszorítása érdekében a földhasználati jogcímek közül töröljék a haszonkölcsönt és a lízinget. 

Szintén kivennék a törvényből azt, hogy az állam, a települések és az egyházak korlátozás nélkül vehetnek haszonbérbe mező- és erdőgazdasági hasznosítású földeket és tanyákat. "Egy olyan különleges és véges erőforrás esetén, mint amilyen termőföld, senki számára nem biztosítható (...) a korlátozás nélküli igénybevétel. Ez elvileg lehetetlen, gyakorlatilag pedig hibás" - indokolnak. 

Ugyanakkor lehetővé tennék, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet egyoldalú nyilatkozattal az eredeti vevő helyébe lépjen, amennyiben a helyi földbizottsággal egyetértésben úgy ítéli meg, hogy az adásvétellel sérülnének a törvényben meghatározott birtokpolitikai célok. 

Bencsik János: 
A földforgalmi törvényhez benyújtott módosító-csomag célja, hogy a javaslatot megfeletessük az érvényben lévő kormányprogrammal és a Nemzeti Vidékstratégiával. Az indítványok többségét a helyi érdekek érvényesíthetőségének erősítésére irányul. Ezek közé tartozik a helyben lakási kötelezettség szigorítása, az egy település határában lévő földterületek feletti rendelkezés monopóliumának kizárása, a helyben lakók földvásárlásának és -bérletének elsőbbségét biztosító rendelkezések beillesztése, a foglalkoztatás növelésének összekapcsolása a földszerzés lehetőségével, a helyi földbizottságok együttdöntési jogának megadása. A birtokpolitika területén szektorsemlegességet javaslunk. A kertészetek 50 hektárig, a földművesek 300 hektárig (közeli hozzátartozók összesen 500 hektárig) terjedő tulajdonjoggal rendelkezhessenek. Mezőgazdasági termelők maximum 1200 hektárt bérelhessenek, és a tulajdonosaik által birtokolt területek ne legyenek hozzá adhatók az 1200 hektárhoz (felső kiskapu bezárása). Fontos, hogy az ökológiai és demográfiai fenntarthatóság szempontjai is bekerüljenek a törvénybe. Végül igyekeztünk kiszűrni a spekulációra lehetőséget adó szabályozási elemeket. Ezek közé tartozik az értékarányos földcsere engedélyezése, az alhaszonbérletbe adás tiltása, a döntési átláthatóság erősítése, a haszonkölcsön és lízing intézményének kizárása, a relativizáló gumi-meghatározások törlése, a szektorsemlegesség biztosítása.