Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. október 25., csütörtök

15.815 - A Magyar Köztársaság elnöke nem hajlandó találkozni a Magyarok Világszövetsége elnökével.

*** www.nemzetihirhalo.hu *************


MVSZ FELHÍVÁS 2012 október 23

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 56. évfordulóján felhívással fordult a magyar nemzethez. A felhívással - amelynek címe: Jogfolytonosságot! - az MVSZ Elnöksége teljes mértékben felvállalja a Magyarok VIII. Világkongresszusának határozatát, amely a legfőbb nemzetstratégiai feladatnak Magyarország alkotmányos jogfolytonosságának helyreállítását jelölte meg.

Az MVSZ Elnökségének felhívását Fuksz Sándor olvasta fel 2012. október 23-án, 17 órakor az 56. évforduló alkalmából, a Kossuth Lajos utcában szervezett megemlékezés nyitányaként.

Alább közzétesszük a felhívás teljes szövegét.

Felhívás
Jogfolytonosságot!


A Magyarok Világkongresszusának célja idén is az volt, hogy látképet készítsen nemzetünk helyzetéről és javaslatokat fogalmazzon meg a jobbítás érdekében. Minden túlzás nélkül elmondhatjuk: a Kongresszus által föltárt bajok olyan súlyosak, a vázolt tennivalók olyan sürgetőek, hogy nem rejtőzködhetünk bölcsességek kényelmes kulisszái mögé - tettekre van szükség.

A végveszélyt érzékelve, a Kongresszus határozatban szólította fel a mai magyar politikai vezetést és az '56-os Rácz Sándort, hogy üljenek tárgyaló asztalhoz a magyar jogfolytonosság helyreállításának érdekében. Ám hiába jelentkezett Rácz Sándor - akit forradalom választott az ország vezetőjévé-, a mai magyar állam vezetői nem hajlandók fogadni őt!?

A Magyar Köztársaság elnöke nem hajlandó találkozni a Magyarok Világszövetsége elnökével. Nem hajlandó eljönni 1956 56. évfordulóján, a nemzeti összefogás jegyében meghirdetett emlékező nagygyűlésünkre. Eközben a magyart naponta fosztogatják, verik, gyilkolják szerte a Kárpát-medencében.

A magyarságnak ma nincsen hazája a világon. Azaz nincs védett hely, hajlék, ahol meg lehetne húzódni, ha veszedelem fenyeget. A világban szétszórt vagy az anyanemzettől elszakított magyarok nem látják azt a védelmező, óvó, erős családot, amely legalább reményt adhatna a világban járványként terjedő, fenyegető veszélyek ellen.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa szolgált azzal a szakmai és erkölcsi munícióval, amely lehetőséget kínál, de igényt is támaszt a felelős cselekvés iránt, amikor kimondja:

Történelmi alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet!

Széchenyi István, a legnagyobb magyar utolsó leírt szavai ugyanazon eligazítást adják:

"A megoldandó kérdés neve: alkotmány".

Minden bajunk gyökerét itt kell keresni. Nem működhet az ország igazságon, tisztességen, méltányosságon alapuló rend nélkül.

Kísérletezések és toldozások-foldozások helyett vissza kell állítanunk a Szent Korona rendjén alapuló történelmi jogfolytonosságot!

Nincs más út.