Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. október 20., szombat

15.807 - Nyugati Magyar Egyház: A bolond ügyvéd és a hülye bíró esete a Horthy szoborral

From: NyuMaEgy
Sent: Saturday, October 20, 2012 4:02 AM
To: József Antal Kutasi
Subject: Közérdekü vélemény

              A bolond ügyvéd és a hülye bíró esete a Horthy szoborral

              A bolond ügyvéd és a hülye bíró esete a Horthy szoborral

            Minden gyereknek van egy kedvenc játéka (mackó, baba, autó vonat stb.), amit különböző módon kezel. Felnőve, vannak eszményképei, ami követésre méltó. Így lett a keresztény magyaroknak jelkép a megfeszített Jézus, hazánk nagyjai István király, Hunyadi, Rákóczi, Kossuth, Petőfi s az elesett hősök szobrai.
            Évszázadokon át ezek a jelképek adtak reményt, hogy az elpusztított ország Isten segítségével, áldozattal felépíthető. A baj akkor kezdődött, amikor az Istentelen kommunisták átvették a hatalmat Magyarországon. Ők azt hirdették, hogy nincs Isten, Jézust megcsúfolták sok helyen a kereszttel együtt megsemmisítették. Szoborba öntött őseink tetteit meghamisították, Petőfit, kommunista forradalmárnak nevezték, holott ő lett volna az első, aki kimondta volna, hogy akasszátok fel Sztálint, Rákosit, Gerőt és elvtársaikat.
            A kommunisták többet ártottak a magyarságnak, mint az előző ellenségeink. Ők kiölték az emberekből a hitet, az Istent és a felebaráti szeretetet. Ami isteni, nemzeti volt, az reakciós lett, aki megmondta az igazat börtön, munkatábor, vagy halálbüntetés várt rá. Sajnos akadtak követőik, buta, rangra vágyó emberek, akik eladták lelküket a sátánnak. A gyerekeket elbutították az iskolákban, nem tanították meg nekik, a II. világháború igaz történetét.
            Jött az 1956-os forradalom, melynek valóságát a mai napig nem hozták nyilvánosságra. A fegyvertelen magyar nép felkelt, hogy lerázza magáról a szovjet és a kommunista uralmat. Az akkori világ legerősebb katonai hatalma oly vereséget szenvedett, amit nem tudott kiheverni és 46 év után megsemmisült. A szovjet kivonult az országból de a kommunisták uralmon maradtak. Az elvtársakból, KISZ tagokból urak, képviselők, vezérigazgatók lettek és tovább folytatják nemzeti színben, a magyar nép kizsákmányolását.              
            Voltak/vannak és lesznek józaneszű magyarok, akiket nem tudott/tud az istentelen kommunizmus elbutítani és folytatják a magyarmentő munkát, feltárva az igazságot, megbecsülve a nemzetért, a szabadságért küzdő embereket.
            Ezek közé tartoznak Kereki község lakói, akik szobrot állíttattak Horthy Miklósnak. Nem tudni részleteket, hogyan gyűjtötték össze a költségeket. Az biztos, hogy Gyurcsány, sem pedig az Orbán kormány, egy fillért nem adott a szoborra. Ezek a kommunista neveltetésű elbutított személyek, máig félnek, még Horthy nevétől is, mint a tűztől. Egyikük sem mert elmenni az itthoni temetésére, féltek, hogy feltámad és ad egy pár jól megérdemelt pofont nekik, a haza elherdálásáért, úgy, mint a nyilas hazaárulóknak az operaházban.
            Valószínű a község öreg lakói a kevés nyugdíjukból adtak a szoborra hálából, hogy a szétdarabol országból 15 év alatt, egy olyan országot építetett, ahol jobban éltek az emberek, mint ma s védelmet adott a háború elől menekülőknek. Magyarországot oázisnak nevezték, Hitler sivatagában. A Kereki lakosok tudják az igazságot, hogy a világon nem volt hasonló ember, beleértve az USA elnökét, Nagy-Britannia királynőjét, a Római Pápát, akik többet segítettek a zsidóknak, mint Horthy Miklós, addig, amíg a németek meg nem szállták az országot. Nem volt Rákosi Mátyáson kívül senki, aki valami bűnnel vádolta volna a kormányzót. Sztálin volt az, aki megmondta Rákosinak, hogy Horthy nem bűnös és a nürnbergi bíróságon sem volt ellene semmi vád.
            A Kereki lakosok tudják, hogy a románok Győrnél, a csehek Miskolcon, a szerbek Pécsen voltak, amikor Horthy a nemzeti hadsereg élén rendet teremtett, a csonka országban. A Kereki lakosok megtették a magyar kormány helyett; Horthy Miklósnak szobrot állítottak, hogy emlékezzen a jövő nemzedék is, a csonka országot felépítő kormányzóra.  
            De akadt egy dániel péternek nevezett deviáns szőrmók, mert egy anya nem szülhet olyan gyereket, aki megcsúfolja más embernek a jelképét. A körzeti párttitkár jóvoltából, kommunista emlőn nevelkedett. Az elvtársak tudták, hogy meg fog szűnni a kommunizmus, a jó kádernek bizonyult srácot a Kommun-Demokrata Párt vezérének nevelték. Félő volt, hogyha megszűnik a kommunizmus, a nép, amely még emlékszik a Horthy korszakra, ahol a magyar a tótokkal, svábokkal, zsidókkal, cigányokkal békében s jobban élt, mint ma. Le kellett tehát járatni Horthyt, mindenféle hazugsággal. Sehol a világon nem nevezték Horthyt háborús bűnösnek, nem okolták a holocaustért. Péternek azt tanították, hogy háborús bűnös volt és ő a felelős a holocaustért. Azt mondták neki, hogy dédnagyapját a Dunába lőtték a nyilasok. Saját kijelentése szerint nagyon haragszik dédapjára, aki „egy tiltakozó szó és bármilyen válaszlépés nélkül lement az akkori gárdistákkal a Duna partra és hagyta magát megölni." Úgy elbutították az ifjú elvtársat, hogy nem hisz a valóságnak. E sorok írója ott volt Budapest ostrománál, az ember élet nem számított semminek, a ruszki raták lőttek mindenre, ami mozgott. A nyilasoknak nem kellett a Dunához vinni az embereket, akit akartak, bár hol lelőhették. A Duna be volt fagyva. A zsidók Gettóban és a védett-házakban biztonságban voltak, onnan nem vittek senkit a Dunához. Dániel Péter dédapja tudta, hogy milyen élet lesz a kommunizmus alatt, nyugatra szökött, mint sok tájékozódott társa, akik megváltoztatták nevüket és Amerika különböző városaiban boldogan éltek. Otthon a kommunisták azt hazudták, hogy ezeket az eltűnteket a Dunába lőtték a nyilasok. De soha nem tudtak egy nevet sem kimutatni sem holttesteket megtalálni Magyarországon, Jugoszláviában vagy Romániában. Pedig a akkor a Dunában még nem voltak emberevő cápák. Nem ez az egy, hogy a kommunisták hazugsággal félrevezették a népet, Daniel Péter még ma is elhiszi amit az elvtársak mondtak.  
            Az elbutított Péter nem tudta eldönteni, hogy Hitler, vagy Szálin elméletét kövesse, de elhatározta, hogy ő rendet csinál az országban, kiszedi a horthystákat és a nyilasokat a sírból és leönti őket festékkel. Magyarországon jött a világra, de az nem jelenti azt, hogy magyar. Magyar ember nem süllyed le olyan nívóra, hogy egy szobrot vörös festékkel leöntsön.  Zsidónak is vallja magát, de a józan gondolkozású zsidók ilyen eszeveszetteket nem fogadnak be. Nem hallottunk róla, hogy egy zsidó leöntötte volna vörös festékkel bárki szobrát. Tehát Péter, se nem  magyar, se nem zsidó, hanem emberi mivoltából kivetkőzött  tudatlan, becstelen, salakja a népnek.
            Az elbutított Péter nem tudja az igazságot, hogy Horthy az esztergomi páncélosokkal megakadályozta, hogy a budapesti zsidókat Németországba szállítsák. Pedig ezt tudják a zsidók is, akik hálából Chorin Ferenc és Pathy László révén élete végéig anyagilag segítették, a száműzetésben élő Horthy családot. Péter butább az analfabétánál, nem tudja, hogy becstelen tettével gyűlöletet kelt. A bolond nem tudja, hogy a festéket lemossák, tehát kár volt a benzinért. Nem talált még egy bolondot az országban, aki utánozta volna gyalázatos tettét. Ha ő újra megpróbálná lehetséges, hogy felismernék és vasvillával véletlenül megdorgálnák s ő a Horthy szobor lábánál fetrengene bocsánat kérésért.
            Magyarországon ma nincs szükség gyűlöletszításra, ott rosszabb az élet, mint Horthy évei alatt. A háborút pedig ne próbálják ki, mert abban a festékesek és társai veszíthetnek. Megoldást kell keresni, hogy ne terjedjen tovább a buta, tájékozatlanok gyűlöletszítása. Dániel Péter gyalázatos tettei miatt nem kívánatos más országban. Börtönbe kár tenni, mert sokba kerül az élelmezése. Megoldás az lenne, hogy ketrecbe tegyék, mint a medvéket az oláhok, időnként tüzelve a lába alatt, hogy táncoljon, így valószínű a nézők bedobnának pár forintot a bögrébe és megtérülne az élelmeztetése. Akkor Magyarországon minden bizonnyal békében fog élni a magyarral a tót, a sváb, a zsidó, úgy, mint Horthy idejében.
            Az eszeveszett Dániel Péter ország-világnak hirdette szégyenletes tettét, gondolván, hogy az új Kék pártba tagokat szerez és a rosszul menő ügyvédi munkáját átváltoztatja pártvezérre. Egy rendes országban, ha valakinek a tulajdonát megrongálják, a rendőrség a bíróságon keresztül megbünteti a bűnöst. Sajnos Magyarország nem tartozik a rendes országok közé, mert a hatóságok nem tettek semmit a bolond ügyvéd megbüntetésére.  Ezután a Jobbik magyarok a bíróságra mentek, hogy a bíróság megakadályozza a gyűlölet terjedését. A siófoki Városi Bíróságon egy Dániel Péterhez hasonló hülye névtelen bíró, a bolond ügyvéd szégyenletes tettét „erkölcsileg pozitív tartalmúnak ítélte"  bűntetésként megrovásban részesített, és a per során felmerülő 121 600 forint megfizetésére kötelezte.
            Óh Uramisten, ennek a bírónak elment az esze, ez nem tudja, hogy mi az erkölcs??? A hülye ítélettel megsértett minden becsületes, erkölcsös embert. Magyarország igazságszolgáltatását lezüllesztette a cigányvajda nívója alá.  Nem csoda, hogy több helyen a magyarokat, már összekeverik a cigányokkal. A maffiáknál igazságosabban ítélték volna el a bolond ügyvédet. Elrettentő példának a hülye siófoki bírót és a bolond ügyvédet lábuknál fogva össze kellene kötni és feltenni a szalmakazalra, szélfogónak. Akkor megszűnne a gyűlöletszítás az országban.

A kiadmány hiteléül: Bogár Gyula,
aki találkozott Horthy Miklóssal,
ott volt a Gettó nyitásánál, több
zsidó barátja van, mint Dániel Péternek,
nem akar semmiféle pártvezér lenni.