Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. február 6., csütörtök

18.391 - Kiss Endre József: Vélemény a Hegedűs Loránttal szemben kezdeményzett eljárásról


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2014. február 5. 16:43
Tárgy: Kiss Endre József: Vélemény a Hegedűs Loránttal szemben kezdeményezett eljárásról
Címzett:

Kutasi József Antal
 

Kiss Endre József, a Magyarok Világszövetsége Elnökségének tagja, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója, aki maga is református lelkész, az alábbi „laikus véleményt” hozta nyilvánosságra az ifj. Hegedűs Loránttal szemben Szabó István dumamelléki református püspök által kezdeményezett eljárásról.

LAIKUS  VÉLEMÉNY
A „NEMZET LELKIPÁSZTORÁVAL”
SZEMBEN KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSRÓL

Megismerve az ifj. Hegedűs Lóránttal szemben hangoztatott vádakat - miszerint a 2013. novemberi Horthy-szobor avatása megosztja a társadalmat és kárt okoz az egyháznak; mivel istentiszteletnek álcázott politikai rendezvényt tartottak, amin árpád-sávos zászlót feszítettek ki; következésképpen a lelkipásztor nem az egyházi törvények szerint járt el és emiatt hivatalvesztéssel büntetendő – az alábbi laikus megjegyzéseket tesszük:

1.- Aki a magyar történelemről – közelebbről Horthy Miklós kormányzóról – annyit tud, amennyit az utcai csőcselék és elégségesnek tartja, hogy ezeknek az előítéletei alapján vádat emeljen, igazában nem kaphatna szót semmilyen fórumon, nemhogy hivatalos lehetőséget a vádaskodásra. Tájékozatlanságával – miszerint nem tudja megkülönböztetni a magyar történelmi lobogót egy párt-szimbólumtól és nincs tisztában a Hazatérés Templomának berendezésével – lejáratja a református egyházat. Cselekedetét súlyosbítja azzal, hogy szó nélkül elsiklik a református kormányzónak, mint hitünk cselédjének a személye és gyülekezetépítő szolgálata fölött, mint aki rosszabb a hitetlennél és nem hajlandó figyelembe venni az évforduló alkalmát, amiért a gyülekezet hálát adott. A vádaskodása egyben személyes támadás minden hazáját őszintén szerető, egészséges történelmi tudattal rendelkező magyarral és keresztyénnel szemben.
2.- A vádló állításának – miszerint az esemény nem hálaadó istentisztelet volt, hanem politikai rendezvény – semmilyen alapja sincs: - ui. azon a református istentiszteleti ágenda minden eleme megkülönböztethető volt. Az állítása mélyen sérti azoknak a keresztyén hívőknek az érzékenységét, akik megtöltötték a templomot, s örültek annak, hogy ilyen istentiszteleten lehetnek együtt, ilyen igehirdetést hallgathatnak, de azokét is, akik lélekben velük együtt emlékeztek és ünnepeltek. Szakszerűen nem értelmezhető, hogy a vádló milyen alapon vette a minősítéséhez a bátorságot, mint ahogy az sem, hogy miért nem volt hasonló bátorsága akkor, amikor a debreceni kollégium avatott Horthy-emléktáblát vagy a Ráday Kollégium szobrot, ill. tartott a falai között kifejezetten politikai rendezvényt a legfelsőbb egyházkormányzat tudtával, jóváhagyásával, közreműködésével? Ez a – kettős mérce erkölcstelenségét magában hordozó – vád személyesen sért minden magyar hitvalló keresztyén embert.
3.- A vád fellépésének ellentmondásosságát alátámasztja az, hogy jogi eljárás keretében mégsem elsősorban a jogszerűséget vizsgálja, hanem a hisztérizált közvélemény törvényeskedő előítéleteinek próbál érvényt szerezni. Az egész eljárás méltatlan a református egyház több évszázados múltjához, szégyent és gyalázatot terhel a magyar hitvallók jelenére és jövőjére, s igazságtalanul és jogtalanul zaklatja a szolgálatát kifogástalanul és szabályszerűen végző lelkipásztort és próbálja rossz hírbe keverni a hitvalló, hazaszeretetét példamutatóan kifejező gyülekezetet. Nem ennek az eljárásnak a lefolytatása a valódi megoldás az egyház számára, melyben visszaköszönhetnek az ateista diktatúra legsötétebb éveinek koncepciós perei, hanem annak a biztosítása egyszer s mindenkorra, hogy hasonló próbálkozásra a jövőben soha ne kerülhessen sor.

Sárospatak, 2014. január 30.       
Kiss  Endre  József
könyvtáros-lelkipásztor

MVSZ Sajtószolgálat
8204/120205