Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. február 17., hétfő

18.413 - A MAGYAR LOBBI AKCIÓ FELHÍVÁSA (2014, Február 16 )


Feladó: Bela Liptak 
Dátum: 2014. február 16. 21:47
Tárgy: (Hungarian-Lobby,220) A MAGYAR LOBBI AKCIÓ FELHÍVÁSA (2014, Február 16 )
Címzett:
Kutasi József Antal


A MAGYAR LOBBI AKCIÓ FELHÍVÁSA

(2014, Február 16 )

Akcióink sikere gyakran az elküldött levelek számán múlik. Ezért kérjük, hogy Ön is lépjen be a Hungarian Lobbi ma éppen 1583 résztvevője közé:

https://groups.google.com/forum/#!forum/hungarian-lobby/join

itt adja meg a saját E-mail címét és nyomja meg a “subscribe” gombot. Erre kap egy levelet, mely ellenőrzi, hogy valóban Ön jelentkezett-e? Ott kattintson a “Join this group”-ra és küldje el válasz levelét.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

AKCIÓ: Paks #6

 

A paksi Kiegyezési Tervvel (melléklet) kapcsolatban közreadok két olyant, melyek vitatják az én álláspontomat és helyeslik Paks bővítését. Teszem ezt részben a felvilágosítás érdekében, részben pedig azért, mert a keddi akadémiai konferencián (Széchenyi István Tér 9, első emelet, reggel 10, regisztráció: energiakonferencia@titkarsag.mta.hu ) elhangzó érvekre Önök felkészülhessenek.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Levél #1:  

 

a message dated 2014.02.16. 4:46:57 Eastern Standard Time, baradla.novak@gmail.com writes:

 

Tisztelt Lipták Béla! Kedves Honfitársam!

 

Legelőször is kifejezem nagyrabecsülésemet anyanyelvének az idegenben kiválóan megőrzött állapotáért.

Másodszor: jóleső érzés tudni, hogy az országunktól távol került hazánkfiainak egy része nem vesztette el érdeklődését Magyarország sorsa iránt.

 

Rátérve a tárgyra:

 

1. Nem egészen értek egyet azzal az aggodalommal, hogy nincs még készen a leírás angol nyelven. Egyelőre a magyarok véleménye a fontos, a Reuter és az AP kavarása ráér.

 

2. Fönti elismerő szavaim ellenére úgy gondolom, ha ez az iromány sokszorosításra kerül(t), nem ártana/ártott volna egy anyanyelvi lektor igénybevétele. Mi, bennszülöttek ennyit megérdemlünk.

 

3. a "Ki Fogja Ezt Kifizetni?" c. fejezetben úgy tűnik, Ön helyteleníti a paksi bővítést. 

 

4. A "Mi lenne a Helyes Megegyezés?" (talán megoldásra gondolt?) c. fejezetben a nyugati hatalmak helytelenítését említi. Tudja Ön, hogy mennyire elegünk van a nyugati hatalmak gyámkodásából, kioktatásából?! És nem tartja Ön különösnek, hogy éppen a "nyugati" hatalmakat említi? A "keletiek" vagy "déliek" szempontjai említésre sem méltóak? A "szabad verseny" vetette vissza hazánk fejlődését a kommunista iga lerázása után. Gondolom, hogy az Ön számára is evidencia: a szabad verseny mindig a gazdaságilag erőseknek jó, míg a gyengék még gyengébbek lesznek tőle.

 

5. Ez utóbbi fejezet leszögezi: a szerződést nem kell felmondani, építsék meg a reaktort az oroszok, igaz kicsit másképp. 

 

6. Végül is a 3. vagy az 5. pontban említettek Lipták Béla álláspontja?

 

7. Az Ön által javasolt megvalósítás sem küszöböli ki a felrobban(t)ás veszélyét, hiszen a vízburok tartalma szándékosan vagy anélkül leereszthető. 

 

8. A vízlépcső ügyében korábban személyesen hallottam Öntől a "Kiegyezési Tervet". Jóleső lenne az ábrákat magyarul láthatni.

 

9. Nagyon fontos a megújuló energiák kutatása. Elsősorban a kifogyhatatlan napenergia kell legyen a témánk. Másodsorban a szélenergia. 

 

A biomassza-ügy kifogásolható: egyrészt az élelmiszer- vagy takarmánytermesztés elől vesz el területeket (és meríti ki a termőképességet), másrészt az égetés környezeti károkozó.

 

A vízierőművek a terrorcselekmények vagy tervezési/kivitelezési/üzemeltetési hibák okozta terroresemények kockázata miatt nagyjából ugyanolyan veszélyesek, mint az atomerőművek, és első lépésként még emberek ezreinek vagy (mérettől függően) százezreinek áttelepítését igénylik. S a természetbe való durva beavatkozás bűnét még csak most említem.

 

Tisztelettel: Novák Gyula

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Válasz:

 

Kedves Gyula,                               Stamford, CT,, 2014.febr.16.

 

Sok mindenről írtál, így kimerítő válaszra nincs lehetőségem.

 

Az emberiség célja az kell legyen, hogy a 21. század végére áttér, a napenergiát cseppfolyós hidrogén formájában raktározott és szállított, kimeríthetetlen, tiszta és ingyenes energia gazdaságra. Ez az út ugyanúgy lépésekből fog állani, mint állt az előző évszázad fejlődése, melynek lényege a post-ipari társadalom (az emberi agy rutin tevékenységeit gépekkel helyettesítő) életformájának kialakítása volt. Fontos, hogy népünk ezen az úton előre és ne hátrafelé induljon el.

 

Ha jól emlékszem Neumann János leánya úgy mesélte, hogy apját bolondnak tartották amikor saját kezével és a leányát szobájából kirakva, abban összetákolta a "maniac"-ot, amit ma számítógépnek nevezünk. Én hiszem, hogy a század végére úgy beszélnek majd az RFC-ről, mint ma a PC-ről, s azt is remélem, hogy az RFC Szilikon Völgye nálunk teremt majd munkaalkalmat és nemzetközi megbecsülést, nem Kaliforniában.

 

http://techchannel.att.com/play-video.cfm/2011/8/25/Science-&-Technology-Author-Series-Bela-G-Liptak:-Post-Oil-Energy-Technology

 

Az én erőművem azért felrobbanthatatlan, mert a víz nem folyik felfelé (lefelé is lassan). A nyugatot illető megjegyzéseid helytállóak, igaz, hogy itt minden eladó, de az is igaz, hogy sajnos keleten is. Ugyanakkor, az elavult és veszélyes VVER reaktort már csak úgy tudják eladni az oroszok, hogy maguk adják hozzá a kölcsönt és a mmagyarok sem hajlottak arra, amíg Gyurcsány fejét ki nem mosták az orosz vigécek, mert ugye Orbán csak átvette a tervet).   

 

Akarattal a választás után, nehogy bárki politikai szándékot lásson abban, május 13.-án, New Yorkban ismertetem a részleteket, s remélem arról majd jó magyar fordításban, helyesírási hibák nélkül értesülsz Te is.

 

Azon elcsodálkoztam, hogy szerinted a lakhely szabja meg, hogy ki a magyar. Számomra furcsda gondolat, hogy Rákóczynak törökké, vagy Kossuthnak olasszá kellett volna válnia. Az egészséges lelkű ember nem cserélgeti lojalitásait, hanem gyüjti azokat!

 

Tisztelettel, Lipták Béla

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Levél #2:  

 

Kedves Béla!                                                 Budapest, 2014.febr.15.

Bevezetőben emlékeinket és élményeinket elevenítem fel. Ti az egyes szálló 7-es szobájában, mi a 107-es szobában laktunk. Jó pár alkalommal, hétvégeken, együtt indultunk vagy Tapolcára,
vagy Miskolcra "a Kossuthba", vagy a hatosba, ahol Csurákék zenéltek.

 

Az egyetem elvégzése után mi maradtunk építeni a szocializmust, Ti új hazátokban öregbítettétek a magyar mérnökök hírnevét.


Olvastan írásodat, érthető érvelésedet, melyben a fejlesztés és gyártás fontosságát helyezed a középpontba. Ezzel és hazánk lehetőségeivel mindketten tisztában vagyunk, ami az írásodból is kiderül. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a fejlesztés és gyártás csakis akkor versenyképes, ha az ott felhasznált energia költségei is versenyképesek.

 

Az írásodban felsorolt "zöld energiaforrások" kihasználását, felhasználását megvalósító technológiai berendezések, standartizált egységek tömeggyártása csakis akkor lehet gazdaságos és ezáltal versenyképes, ha az ehhez szükséges olcsó energiát saját magunk állitjuk elő, azt nem kell importálni. Paksot azért kell továbbépíteni, fejleszteni, hogy az általad felsorolt geotermikus, biomasszás, nap, szél, grafit akkus, methanolos, üzemanyag cellás energiaforrások fejlesztésének és gyártásának legyen meg a hatékony, gazdaságos feltétele, az olcsó eneria.


Hazánkban sajnos vannak politikusok, akik az atomenergiát  "megújuló" energiával akarják kiváltani. Azonnal! Ezek nem tudják mit beszélnek. Az egyik televiziós műsorvezető megkérdezte a legfőbb hangadó-szakértőjüket, mondaná már el, melyek azok a megújuló források, mekkora a teljesítményük. Azt válaszolta, hogy a napenergiát kellene felhasználni, de azt nem tudta, mennyi hazánkban a napsütötte órák száma évenként. Ezután a szélenergiát említette, de nem tudta
mekkora a hatékony szeles napok száma és egy-egy szélturbina bekerülési költsége kw/ft-ban. A dolgozatodban felsorolt további zöld energiaforrások nem is jutottak eszébe.


Más.


Ez év június 28.-án lesz Miskolcon az 55 éve végzett mérnökök találkozója, melyre 1964 óta ötévenként került sor. Többen eljöttek ezekre a találkozókra, akikkel együtt kezdtünk, és akik külföldön fejezték be tanulmányikat, Ők a tiszteletbeliek, csatlakozz hozzájuk.

 

Üdvözletemet küldöm: Szente László

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Válasz:

 

Kedves Laci,

 

Jó visszaemlékezni azokra az évekre, szép évek voltak mindennek ellenére.

 

Két megjegyzés:

 

Én nem vagyok paks bővítése ellen, ha az biztonságosam (felrobbanthatatlanúl, tehát víz alatt) történik és hazánknak világszabadalmat hoz.

 

A napenergia Mo.-n vagy vagy New Yorkban, évi átlagban 1,200 kW/m2 , míg a Szaharában 3,000. Azt hidrogén formájában (csepfolyósan, mint az LNG) és biztonságosan (mint az űrkutatásban) már nem gond, de a technológiának élére állani, világszabadalmat szerezni még lehet. Ez lenne a jövőbe látó államférfiak célja, nem a visszafordulás az öreg orosz reaktorok felé.

 

Tudom, hogy sajnos otthon minden politika (ez is), tudom, hogy ha ezt Gyurcsány ajánlja, akkor ugyanazok ellenznék, mint akik most támogatják, de azt is tudom, hogy az okos ember a jövőre készül, nem a multba.

 

Ölel, Béla

 

PS: Megjegyzés amit a levélben megemlíthettem volna, de akkor nem jutott szembe:

 

Az atom energia nem olcsó (a most működő 4 öreg biztonságos leállítása hasonló összegbe fog kerülni, mint azok építése került), az üzemeltetés sem olcsó, mert az urán ára rohamosan emelkedik és az atomszenny elszállítása (Oroszországba), még jobban. Azért sem olcsó, mert 20%-ot zsebből kell fizetni (annyi, mint az évi deficit) én munkaalkalmat sem sokat hoz, mert 60%-ot az oroszok megtartanak maguknak. Most a kamatokat és a gyerekeinkre hagyott tartozást nem is említem, de azt igen, hogy míg erre van pénz, addig a Magyar költségvetésben az R&D 1.6% (nem elírás, nincs rossz helyen a tizedes pont, nem 16%, hanem 1.6%!!!!)

 

Azt írod, hogy: a "zöld energiaforrások" kihasználását, felhasználását megvalósító technológiai berendezések, standartizált egységek tömeggyártása csakis akkor lehet gazdaságos és ezáltal versenyképes, ha az ehhez szükséges olcsó energiát saját magunk állitjuk elő, azt nem kell importálni.”

 

Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy a geotermánis és a grid-be kapcsolt napenergia nem kíván energia befektetést, hanem praktikusan azonnal (1-2 év alatt) energiát termel és az anyagi befektetés amit igényel Paks bővítésének csak a zsbből fizetendő (20%) árának is elenyésző hányada. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a bővítő első reactor beindulását mától 10 évre tervezik (ez a szó tudjuk mit jelent), addigra a zöld enrgiaforrások már 8 éve termelnénk és hoznák a pénzt a világszabadalmak.