Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. február 6., csütörtök

18.399 - Péteri Attila Árpád: Öntsünk tiszta vizet a pohárba! /Kormány - MAZSIHISZ vita!/


Feladó: Attila Árpád Péteri
Dátum: 2014. február 6. 20:56
Tárgy: Öntsünk tiszta vizet a pohárba! /Kormány - MAZSIHISZ vita!/
Címzett:
Kutasi József AntalÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA!

 

Mondja már meg valaki, de őszintén: MI KÖZE VAN A MAZSIHISZNEK a magyar kormány és a T. Ház döntéseinek milyenségét illetően? Akiket a szabad magyar állampolgárok, szavazók juttattak az ország első házába. Cselekvési joggal felruházva! Mutasson nekünk még egy országot bárki, bárhol ahol egy civil szervezet veszi magának a bátorságot, hogy egy szuverén állam dolgaiba beleüsse az orrát?! Főként olyan témakörökben, amelyeken túlhaladt az idő, s mely történésekhez -a messzi múltban- a mai generációknak már semmi köze! A II. VH-s felelősöket ugyanis úgy Nürnbergben, mint nálunk 1945 után, a Népbíróság annak rendje-módja szerint megbüntette. Vétkeik súlyának megfelelően! Kit akasztással, kit főbelövéssel, kiket súlyos börtönévekkel! Milyen alapon s kiknek a megbízásából akarják ránk kenni, elődeink vétkeit, hibáit, tévedéseit, kényszerhelyzetben elkövetett lépéseiket, amelyeket utólag nincs lehetősége senkinek befolyásolni, helyrehozni? Különösen annak tudatában, hogy a háborúkban, pláne szövetségesként, nincs módjában egy alárendelt partnernek, felülbírálni az erősebb fél utasításait!!! Parancs, az parancs! Annak megtagadása, kritikus helyzetekben, főbelövéssel jár! Ki merte volna vállalni ennek ódiumát? Pláne, amikor statárium közeli állapotok uralkodtak!

Mikor veszik már észre, hogy a lezárt II. VH után, semmi jogalapjuk nincs követelőzni, bárkit felelőssé tenni, utólagos kártérítéseket kiprovokálni? Ébresztő érintettek! Egy törpe -őseiket a mi humanista elődeink által, jóhiszeműen befogadott- kisebbség tagjai! Zárjuk már le e számunkra elfogadhatatlan közállapot rombolást, jogtalan és elfogadhatatlan, szemforgató, a kettős mércén alapuló, a gátlástalanság határát súroló magatartást. Ha bárminő panaszuk van a hitleri eseményekkel kapcsolatban, forduljanak bizalommal újfent -már tőlük is kaptak nem kevés kárpótlást az elmúlt évtizedekben- a Német Szövetségi Köztársasághoz. S hagyják végre békén a vétlen magyar generációk ma élő tagjait! ELÉG volt az országunk méltatlan lejáratásából és szipolyozásából. Kárpótlás ugyanis inkább minket illetne, az összességében több százezer, katonaként itthon is harcoló és az országunk egészét érintően, élen a fővárosban lévőkkel, a szövetségesek általi bombázások miatt elpusztult áldozatainkért. Amiért -részben- az egykori Zsidó Világtanács vezetősége a felelős, mert anno nem javasolta az angol Külügyminisztériumhoz fordulva, Hazánk kiugrási kísérletének támogatását, a nagyhatalmak részéről!

/A dokumentum és egy magánlevélben foglaltak a csatolmányban olvashatók!/.

ÉBRESZTŐ elvakult rosszhiszeműek!

 

Fotó 1. Angol külügyi dokumentum.  /Egy jobban olvasható változat hivatalból kikérhető az Angol Nagykövetségtől is! Bármelyik e témával foglalkozó Kutató Intézetünk részéről! Tegyék meg és hozzák nyilvánosságra!/.

Előre is köszönjük!

Kiugrási kísérlet 1-2 /Magánlevél a Horn kormány igazságügy miniszteréhez!/

 /

Péteri Attila Árpád/

nyugdíjas népművelő

  MJB elnökségi tag

 

MJB = Magyar Justitia Bizottság

----------------------------------------