Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. február 7., péntek

18.402 - Bogár Julius: Tisztelt Amerikai Magyar Református Egyház Jogi Bizottsági Tagok!

HAMIS PAPOK AZ AMERIKAI EGYHÁZAKNÁL

 

Tisztelt Amerikai Magyar Református Egyház Jogi Bizottsági Tagok!

            Mivel az Amerikai Magyar Református Egyházi Bíróság tagjai, azok címei az egyházaknál ismeretlen, ezúton teszünk feljelentést az Egyház, az USA IRS, INS, Corporation Code valamint a Magyar törvények megszegői ellen, akik az egyházat saját üzletüknek tekintik, bűnös tettükkel kirabolták, lezüllesztették az egyházat, szégyent hoztak a magyarságra.

            Még Kádár idejében a kommunista egyházi vezetők elhatározták, hogy megbízható személyeket juttatnak az USA-ba lévő magyar egyházakhoz. Erdélyből 6 Magyarországról ismeretlen számú pap jött az egyházakhoz. Az Amerikai Magyar Református Egyház törvénye követve az USA törvényét, mely nem fogad el más országokban szerzett diplomát. Ez szerint Demeter Andor és Szabó Sándor nem tölthet be lelkészi állást. Szabó Sándor több mint 200 ezer dollárt vett el jogtalanul az egyháztól. Ebből fizette Csomós Zoltán és a III/III-as Bölcskei Gusztáv besúgó ügynök amerikai nyaralását. Ezért Szabó Sándort püspöknek nevezték ki, holott az USA-ban még lelkész sem lehet a hazug, csaló, bérgyilkosságra felbujtó Isten és emberek törvényeit megszegő szélhámos. Vétkeznénk az Istennek és embereknek, a hagynánk az egyházat a maffia nívójára süllyedni.

            Ha augusztus 20-ig nem kapunk megfelelő választ nyumaegy@yahoo.com címre  kénytelenek leszünk a Tisztelt Jogi Bizottságtagjait kötelességük elmulasztása és bűnpártolás végett  e Feljelentéssel együtt az illetékes USA Hatóságoknak továbbítani. Nem engedtető meg, hogy az egyházakat hamis papok tönkre tegyék, kizsákmányolják, szégyent hoznak a magyarságra.

Melléklet a Feljelentés.

 

JULIUS  BOGAR és

MÁSOK 1-től 100-ig

91-2105 Kai’oli Street 2301

Ewa Beach, Hawaii  96706

Tel.: (3010) 839-189 

BUDAPEST ÉSZAKI REFORMÁTUS 

EGYHÁZMEGYE BÍRÓSÁG

 

 

JULIUS  BOGAR ÉS MÁSOK,

1-től 100-ig

                                                Felperes,

            vs.

 

SZABÓ SÁNDOR, ANDOR DEMETER,

PETERS ILONA és MÁSOK, 1-től 50-ig

 

                                                   Alperes.      

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

ÜGY SZÁM: ?

 

FELJELENTÉS

EGYTŐL a TIZENHETEDIK            .   .        KERESETBEN FOGLALTAK ALAPJÁN.

 

Tárgyalás napja 2014. február 20

 

            JULIUS BOGAR (a következőkben „Bogar”) és Mások Felperesek feljelentést tesznek SZABÓ SÁNDOR (a következőkben Szabó) és DEMETER ANDOR (a következőkben „Demeter”) PETERS ILONA (a következőkben Peters) és Mások Alperesek ellen, büntetőjogi felelősség tudatába a

ELSŐ KERESETBEN

állítja a következőket:

            1.         Felpereses jelenleg nem tudják azok neveit és felelősségüket, akik perelve vannak, azért nevezi Másoknak 1-től 50-ig. Felperes ki fogja egészíteni e feljelentést mikor megtudja a nevét és felelősségét azoknak, akik részt vettek a törvényszegésekben, vagy annak eltakarásában. Felperes tájékoztatva volt és meggyőződött arról, hogy mindegyik Alperes külön-külön felelős azért a károkért, törvényszegésekért amelyek e perben foglaltatnak.

            2.         Mindig, amikor említve van az Alperes mindegyik felettese, beosztottja, összeköttetésbe volt egymással és tudatosan segítette, vagy fedezte a törvényszegéseket melyek e perben foglaltatnak.

            3.         Alperes Szabó jogtalanul van az Ontarioi Magyar Református Egyháznál, amely egy Californiai Corporation  and működni kell a Californiai Törvények szerint, mint egy nonprofit adómentes organizáció. Szabó Sándor Upland, Californiai lakos. Demeter Andor Phoenix, Arizona lakos, Peters Ilona Laguna Hills, Califonia lakos.

            5. Szabó 1998 novemberében jött az USA-ba. Előzőleg megegyezett Négyessy Bertalan lelki-pásztorral, hogy 35 ezer dollárért átveszi az állását. Szabónak nem volt pénze, de az egyháznak volt 43 ezer dollárja s abból vették ki a 35 ezer dollárt. Pénztárosnak a büntetett előéletű Péter Pált, majd a feleségét jelölte ki, aki a pénzt csempészte Négyessynek Magyarországra, Szabónak üres csekkeket ad, a lánya Judit az ellenőr.         

MÁSODIK KERESET

(Egyház Cserbenhagyása)

            Szabó cserbenhagyta a Cigándi Református Egyházat. Bejelentés nélkül egyik napról a másikra elszökött Hollandiába. Nem törődve az egyház törvényével, esküjével, szégyent hozott a református lelkészekre. Ezzel sajátmagát zárta ki a református lelkészek sorából. Tette ezt előre megfontolt szándékkal, abból a célból, hogy ezzel a törvényszegéssel anyagi javakhoz jusson.

 

HARMADIK KERESET

(Disszidálás)

            Szabó előre megfontolt szándékkal, hamis módon hagyta el Magyarország határát és Hollandiába disszidált családjával. Ezzel megszegte magyar állampolgári kötelességét. Tette ezt előre megfontolt szándékkal, hogy ezzel a törvényszegés segítségével anyagi javakhoz jusson

NEGYEDIK KERESET

(Gondozás elmulasztása)

            Szabó magával vitte feleségét (Judit) Hollandiába. Judit leukemia betegségben szenvedett, állítólag a Chernobyl atomreaktor robbanása miatt. Szabó eltitkolta felesége betegségét, hogy ne legyen akadály az USA-ba beutazáskor. Ontarióba érkezésük után feleségét kórházba szállították, magyar orvosok ingyen kezelték, de megállapították, hogy már nem tudnak segíteni rajta, mivel későn hozták oda. Szabó országos gyűjtést rendezett felesége gyógyítására. A megmaradt összegből új autót vett magának. Ezt sokan csalásnak vélték, mivel az adományt betegség gyógyítására adták s azt arra kellett volna költeni. Szabó gondatlanul nevelte egyetlen fiát (Ádám), szemtanúk szerint külön asztalnál evett. Kényszerítette, hogy ne engedje be a meghívó nélküli egyháztagokat a templomba és a kultúrterembe. Ádám autóval a hegyoldalról a mélységbe zuhant és meghalt a mellette ülő barátjával együtt. A hátsó ülésen lévő fiú életben maradt s mondta, hogy előzőleg whiskyt ittak és marihuána fogyasztottak. A meghalt barát szülei kérték, hogy vizsgálják meg Ádám testét, hogy mennyire befolyásolta az alkohol és a drog használata a vezetést. Ez után Szabó gyorsan elégettette Ádámot, hogy ne tudják az halott fiú szülei perelni Szabót a gondatlanságért..

 

ÖTÖDIK KERESET

(Hatóság félrevezetése)

            Szabó félrevezette a Magyar Hatóságot mikor az ország határát elhagyta. Félrevezette az Egyesült Államok (USA) Bevándorlási Hivatalt mikor  az USA-ba jött. Az a Visa 5 évre szól, s nem letelepedésre. Szabó félrevezette az USA hatóságot, amikor azt vallotta, hogy nagybátya, mint jótálló fedezi családja költségeit. Ugyanakkor, érkezése után 3 nappal munkavállalási engedély nélkül dolgozott, majd letagadta, hogy fizetést kapott és állami segélyre folyamadott. Szabó félrevezette az USA Bevándorlási Hivatalt (INS) mikor azt vallotta, hogy az Ontarioi Egyház presbitériuma írt levelet az INS-nek, hogy ő jöjjön Ontarióba. Félrevezette az INS-t mivel nem töltötte ki az I-9-es űrlapot, ami munkavállaláshoz szükséges. Szabó hivatalos dokumentumokon hamisan landlordnak adta ki magát, s mint ilyen 16 egyháztagot kilakoltatott az egyház lakótelepéről, akik ellent szóltak csalásainak, törvényszegéseinek. Félre vezette a hatóságokat, amikor II. feleségét, Zsókát átcsempészte a Kanadai határon. Félrevezeti az IRS mivel hamis könyvelést vezet és hamis tax bevallást tesz éveken keresztül.

 

HATODIK KERESET

(Közérdekű adat meghamisítás)

            Szabó jogtalanul megmásította a Független Amerikai Magyar Református Egyház törvény-könyvét melyek a lelkészválasztásra vonatkoznak. Készített egy füzetet azzal az szándékkal, hogy az az egyház törvénye s azt alkalmazva tudja az egyháztagokat kontrolálni. Meghamisította az egyháztagok névjegyzékét, hamisított egy un. Pulpit Committee-t  azzal a céllal, hogy azok őt választják lelkésznek. Az megnevezettek írásban tiltakoztak, hogy nem is hallottak Pulpit Committéről, annak tagjai soha sem voltak. Meghamisította az egyház pénztárkönyvét és jegyzőkönyvét. Hamis adatokat adott be az adó-bevallásoknál. A törvény előírja, hogy a pénztár és a jegyzőkönyvet át kell adnia tagoknak ellenőrzésre.  Szabó soha sem adta át a pénztárkönyvet ellenőrzésre. A jegyzőkönyveket Szabó írja meg s ki hagyja mind azt, ami ellene szól. Szabó állítja össze az egyháztagok névsorát és aki neki nem tetszik nem írja fel a lisára, s nem szavazhat a zárt választásokon közgyűléseken. Az egyház gyűlései hasonlók a Kommunista Párt gyűléseihez, ahová csak a tagokat engedték be. Hivatalos papírokon landlord-nak adja ki magát. Meghamisította az USA-ban a munkavállalással kapcsolatos dokumentumokat.

HETEDIK KERESET

(Lopás)

            Szabó jogtalanul készpénzre írta ki az egyház csekkjeit, melyet saját céljaira költött. Jogtalanul vett ki pénzt az egyház bank számlájáról. Hamisan vezette az egyház pénztárkönyvét, a két templom és a  kultúrterem bérlet összegét évek óta hamisan kezelte, ezáltal több tízezer dollárral károsította meg az egyházat. Szabó ellopta a templom előcsarnokában lévő kegyeleti tárgyat, amely az Isten dicsőségére állíttatott, a fekete márványtáblát, melyen az új templom építésére nagyobb összeget adakozók névsora és az építész tervező, statikus, elektromos mérnökök névsora volt bevésve. Ilyen becstelenséget még az ellenségeink sem tették, megtartották a templomokat az eredeti formájába. Szabó kb. 180 ezer dollárt vett fel az egyház terhére a tagság tudta nélkül, melyet saját céljaira költött. Szabó Elöed Lászlót kérte, hogy javitsa ki az adóbevallást. Előed megcsinálta és egyik gyűlés után tanúk előtt mondta Szabónak, hogy eleget loptál tűnj el az egyháztól. Szabó 4,900 dollárokat vesz ki a pénztárból azzal megjegyzéssel, hogy 5 ezer dolláron aluli összeget nem kell a tagságnak megszavazni. Lopásnak minősül mind az az összeg melyet jogtalanul számít fel autójavítás, biztosítás és felesleges saját és felesége utazásaira.

                                                                   NYOLCADIK KERESET

       (Csalás, Hazugság)

            Szabó csalással szerezte meg állását Ontarióban. Csalással vett ki pénzt az egyház pénztárából, csalt a kultúrterem bére elszámolásánál. Szabó közel 200 ezer dollárt vett ki az egyház pénztárából ügyvédje részére, aki Szabó törvénytelensége, csalásai, hazugságai védésére hamis deklarációkat adott be a bíróságra. Hazudott, hogy ő a kommunisták elől menekült, pedig Négyessyvel való megegyezés miatt jött az USA-ba. Szabó 2001 július 9-én eskü alatt vallotta, hogy 1980-tól Ragályon, majd Cigándon volt lelkész. 2012 augusztus 27-én kelt feljelentésben azt írta, hogy „a lelkészi diplomámat 1982 november 19-én kaptam meg.” Hogyan lelkészkedett 1980-tól lelkészi diploma nélkül? Hazudott, amikor azt vallotta, hogy a presbitérium küldött levelet a Bevándorlási Hivatalba, hogy őt engedjék be az USA-ba. Az Egyház tagságát lecsökkentette 264-ről 46-ra, azután névre szóló meghívókat postázott ki, hogy 1990 április 22-én lelkészválasztás lesz. A Független Amerikai Magyar Református Egyház törvény előírja, hogy: Lelkészválasztásnak csak rendes lelkészi állomás újonnan felállításánál, vagy  megüresedésénél van helye. A lelkészi állás megüresedett 1991. január 1-én, mikor Négyessy Bertalan nyugalomba vonult, tehát azelőtt nem lehetett lelkészválasztást tartani senkinek. A lelkészi állás megüresedése nem volt hirdetve, hogy arra pályázók jelentkezhettek volna. Szabó nem rendelkezik az egyház törvénye szerint lelkész képesítő oklevéllel, tehát nem volt alkalmas jelölésre sem. Szabó csalással jött az Ontarioi Egyházhoz, megcsalta az USA Bevándorlási Hivatal, California Corporation Code-ot és az Amerikai Magyar Református Egyház törvényeit. Tette ezt tudatosan, előre megfontolt szándékkal, hogy saját magának jól jövedelmező állást szerezzen.

KILENCEDIK KERESET

(Kényszerítés)

            Szabó kényszerítette az egyház tagokat, hogy ne vegyenek részt abban a perben, amelyet 22 tag beadott ellene jogtalansága, csalásai és törvényszegései miatt a Rancho Cucamongai Bíróságon. Az egyház lakótelepén élő tagokat kényszerítette, hogy írjanak alá a hűségnyilatkozatot, hogy nem beszélnek Szabó törvényszegéseiről, ellenkező esetben el kell hagyni a lakásukat. Az egyház vezetősége írásban felmondott Szabónak mivel a törvény szerint ő nem lehet lelkész az Ontarioi Egyháznál. Szabó fizetett testőröket vett magához, akik megfenyegették, megakadályozták, hogy a felmondást aláíró egyházi vezetők az egyház területére lépjenek. Ez után Szabó és felesége kényszerítette a 32 telepen lakó idős, tehetetlen személyeket, hogy írjanak alá deklarációkat, ami angolul volt írva és nem engedték, hogy elolvassák. Ezekkel a hamis deklarációkkal vezette félre Szabó ügyvédje a bíróságot. Szabó kilakoltatta a telepről azokat, akik tiltakoztak törvénytelen cselekedetei ellen és megfosztotta a jogaiktól azokat a tagokat akik csalásai, törvényszegései ellen szóltak.

 

TÍZEDIK KERESET

(Lelkiismereti és vallásszabadság megsértése)

            Szabó és felesége az Ontariói Egyház tagságága vallásának szabad gyakorlásában erőszakkal és fenyegetéssel akadályozta meg. Azokat az egyháztagokat, akik tiltakoztak a Szabó egyháznál való jogtalan tartózkodása ellen, megvonták tagsági jogától, megfenyegették, hogy ne menjenek a templomba, sokszor bezárták a templom ajtaját. Fenyves Józsefnét kilakoltatta a nagynénje által ráhagyott örök-lakásból. Fenyvesné beperelte Szabót Case No: RCV 37463. A bíró 34 ezer dollár pénzbüntetésre  és az lakásba visszaadására büntette Szabót. Szabó felesége megmondta Elekes Zoltán régi presbiternek és feleségének, hogy ne jöjjenek a templomba mivel ők is tiltakoztak Szabó csalásai és törvényszegései ellen. Megfenyegették Néző János gondnokot, hogy ha visszamegy, az egyházhoz felgyújtják a házát. Rendőrök és tűzoltók figyeltek a házára hetekig. Szabó  három embert bérelt fel, hogy öljék meg e feljelentőt, mert az idős tagok pártjára állt. Tette ezt előre megfontolt szándékkal, hogy jogtalanul szerzett állását megtarthassa, és anyagi javakat szerezzen.

 

TIZENEGYEDIK KERESET

 (Választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése)

            Szabó megakadályozta, hogy a jogtalansága és törvényszegései ellen tiltakozó egyháztagok a közgyűlésen és választáson részt vegyenek. Önkényesen megfosztja a tagsági jogától azokat, akik szóltak csalásai törvényszegései ellen. Az általa kivallogatott egyháztagok írásos meghívót kaptak postán és csak azzal lehetett bemenni a templomba. Szabó talált jellemtelen embereket, akiket mint testőröket alkalmazott, az egyház pénzével fizette őket, akik testileg bántalmazták a Szabó csalásai, törvényszegései ellen tiltakozókat. Azok verekedést provokáltak a templomba és a templom mellett, Többször rendőri felügyelet alatt volt az istentisztelet megtartva. Egyik testőre Sándor László, Horváth Jánost a templomnál a földre teperte, s a rendőrök akadályozták meg a további ütlegelést.

 

 

TIZENKETTEDIK KERESET

(Hamis tanúzásra felhívás)

            Szabó a hamis tanúzásra kényszerített 6 személyt a Rancho Cucamongai Bíróságon a Case No.: SWV 29480 ügyben. A bíró rájött, hogy a tanúk hamisan tanúskodnak és ellenük hozta meg a döntést. Ugyancsak a Rancho Cucamongai Bíróságon Case No.: RCV 055558 ügyben Szabó és felesége 32 személyt kényszerített hamis tanússágra. Hamis deklarációkat írattak alá az egyház lakótelepén élő idős személyekkel. 3 oldal volt a deklaráció, aláírás után az első két oldalt kicserélték. Volt, akinek nevét hamisították. Több személy tiltakozott, hogy a neve hamisítva van, írásban tanúsította, hogy ő nem is látta a deklarációt. Mások mondták, hogy nem engedték elolvasni, az arra szól, hogy a rendőrök ne jöjjenek oly sokszor az egyházhoz. Ezekkel a hamis deklarációkkal Szabó félrevezette a bíróságot. Tette ezt tudatosan, előre megfontolt szándékkal, azért, hogy a csalással szerzett állását megtarthassa.

TIZENHARMADIK KERESET

(Felbujtás, Emberölés)

            Szabó bizonyítottan három személyt, Bánkuti Istvánt, Dezső Istvánt és Kiss Károlyt bérelt fel, hogy öljék meg Bogárt, mert az öregek pártjára állt. A két utóbbi eskü alatt tett nyilatkozat az Ontariói rendőrségen és a Rancho Cucamongai Bíróságon van.  A rendőri jelentésben #92-09-1064-ben írva van,       „hogy lehetséges, hogy a maffia van az ügyben. Más hatóságtól kértem információt

             és azt a választ kaptam, hogy igenis működik Hungarian maffia a környéken.”

A rendőrség church maffiának nevezte az Ontariói Egyházat. Cormican detektív mondta Bogárnak, hogy megvannak a szükséges adatok Szabó letartóztatására, írja alá a jelentést. Bogár mondta, hogy nem írja alá, nem akarja, hogy Szabó 5 éves fia, akinek meghalt az anyja apa nélkül maradjon. Bogár tervezte és kivitelezte az új templomot, presbiter volt és ismerte a törvényeket, melyek betartásával Szabó nem jöhetett volna Ontarióba. Nem volt, az USA-ban lelkészi oklevele, s mint ilyen lelkészi állást nem tölthet be. Az egyház segítette, mint a kommunizmus elől menekültet, állást kerestek neki, de ő már megegyezett Négyessyvel, hogy 35 ezer dollárért átveszi Négyessy állását. Szabónak létfontosságú volt, hogy Bogárt elhallgattassa. Ha kiderül, hogy Szabó nem törvényszerűen tartózkodik Ontarióban, deportálják és Magyarországon sem kap lelkészi állást mivel elszökött a Cigándi Egyháztól. Ezért Szabó mindent elkövetett, a bérgyilkost könnyen kifizette volna az egyház pénzéből, amit tulajdon képen ő kezel. A több mint 20 éve pénztáros minden kifizet.

TIZENNEGYEDIK KERESET

(Hivatali visszaélés)

            Szabó Sándor törvénytelenül van az egyháznál a lelkészi állást az egyház pénzét, hivatalos iratait jogtalanul használja. Erkölcsi és pénzbeli kárt okoz az egyháznak. Magas fizetést szerzett magának és feleség és annak fia is kap fizetést az egyháztól, amely a Corporation Code szerint tilos. Szabó hatáskörét túllépte, hivatali helyzetével visszaél. Eskü alatt írt egy deklarációt Ferencsik Bencze Zoltán ellen, mikor üzleti engedélyért folyamodott, hogy kötekedő, megbízhatatlan. Tette ezt megtorlás végett mivel Bencze is tiltakozott Szabó csalásai ellen. Szabó Magyarországra, Washingtonba és különböző helyekre utazott, feleségét is vitte magával s annak költségeit az egyháztól vették el. Szabó az Amerikai magyarok képviselőjének adta ki magát, holott erre senkitől nem kapott megbízást.  A tagság tudta nélkül felvett 180 ezer dollárt az egyház terhére, hogy ügyvéde költségeit és a bérgyilkost kifizethesse. Több mint 22 éve egy pénztárost jelölt ki, aki kitöltetlen csekkeket ad Szabónak, aki úgyszólván dőzsöl az egyház pénzéből mivel a pénztáros lánya az ellenőr. Szabó rangszerzés végett tévedésbe ejtett más lelkipásztorokat, akiknek az hazudta. hogy Las Vegas, Texas, Colorado, Hawaii-ba van magyar református egyház és azoknak ő a lelkipásztora és ezzel a hazugsággal püspöknek választatta meg magát. Hawaiiban nincs, soha sem volt magyar református egyház, de a többi államokban sincs hivatalosan bejegyzett Magyar Református Egyház. Szabó tettei miatt elhagyták az emberek az egyházat, nem járnak templomba,.

           

                                                           TIZENÖTÖDIK KERESET

(The Hungarian Reformed Church in America törvényei megszegése.)

            A HRCA törvény 46§. előírja: lelkész választható azok közül a lelkészek közül, akik a Synod által kijelölt Vizsgáztató Bizottsága által levizsgáztak és lelkészi oklevelet kaptak. Szabó soha sem vizsgázott és nem kapott lelkészi oklevelet. Az egyház törvénye előírja: A lelkészválasztásnak csak a rendes lelkészi állomás újonnan felállításánál, vagy megüresedésnél van helye. Ez ügyben a lelkészi állás 1991. január 1-én üresedett meg, amikor Négyessy Bertalan lelkész nyugdíjba vonult. Az egyház törvénye előírja, hogy a lelkészi állás megüresedését az egyháztanács köteles az egyházközségi gondnok útján azonnal bejelenteni az esperesnek, aki a nyert értesüléstől számított nyolc nap alatt a helyszínre kimen-vén intézkedik a leltározásról az egyházközség ingó és ingatlan javainak, iratainak leltárszerinti összeírása és további gondozása és ellenőrzése iránt.  Az egyház törvénye előírja: Lelkészválasztás csak a Vizsgáztató Bizottság által kiadott okleveles lelkészek közül lehet az egyház tagsága 2/3-os többsége által és titkos szavazattal. Ezek a törvények nem voltak betartva. Egy vidéki kocsma átvétele sokkal jobban történik, mint az Isten dicsőségére alakult egyháznál a lelkész csere, egy egyháztól elszökött, lelkészi oklevéllel nem rendelkező, hazug, csaló, bérgyilkos szándékú szélhámos által. Demeter esperes nem jött Ontarióba, nem teljesítette a kötelességét, engedte, hogy az Ontariói rendőrség szerint church maffiává süllyedjen. A törvény előírja, hogy: a gondnok, pénztáros óvadék alá helyezendő, és maximum 3 évre vá-lasztható. A gondnokot, pénztárost Szabó nevezi ki, egyik sincs bond-olva, a pénztáros ugyanaz már több mint 20 éve. A Presbitérium felmondott Szabónak a törvényszegései miatt, de ő egy v. kommunista ügyvéd útján, hamis iratokkal félrevezette a bíróságot: Kb. 200 ezer dollárt fizetett ki jogtalanul az egyház pénztárából az ügyvédjének. 180 ezer dollár kölcsönt vett fel az egyház terhére a tagság tudta nélkül, a 100 ezer dolláros kölcsönt Varga Sándorral íratta alá, mint lelkész, holott ő janitor. Szabó tettei miatt csak 8-10 ember megy a 300 személyt befogadó templomba, akik félnek a kilakoltatástól vagy munkát kapnak az egyháztól.        

 

TIZENHATODIK KERESLET.

(California Corporation Code megszegése)

                        A California Corporation Code előírja, hogy az Egyház egy Corporation, „korlátolt felelősségű társaság” kell, hogy legyen. A Corporation Code részletesen előírja, hogyan kell vezetni az egyházat s így adómentességet kap. Szabó Sándor önkényesen írt egy törvénykönyvet mely alapján szándékozta vezetni az egyházat. Szabó a California Corporation Code 4. Rész, (Nem profit vallásos corporation) minden fejezetét megszegte. A fent jelzett törvénykönyv előírja a tagság jogait, senki sem zárhatnak ki az egyházi tagságából bírósági eljárás nélkül, gyűlések, választások menetét, a Board of Director-ok, titkár, pénztáros, ellenőrök szerepét. Előírja a jegyzőkönyv, pénztárkönyv pontos vezetését, az egyház vagyonának kezelését. A fizetett lelkész, vagy más alkalmazottnak a díjazását, ami nem lehet több mint egy hasonló személy bére. Nem lehet, hogy az egyház vagyonából bár ki a saját, vagy hozzátartozója bár mily előnyben részesüljön. Szabó saját részére magas fizetést vesz fel és felesége és annak fia is kap fizetést, ami a Corporation Code szerint tilos. A pénztár és a jegyzőkönyvet a tagság és a Board of Directorok kérésére ellenőrzés végett kötelesek átadni. Az Egyház már egyszer elvesztette a nonprofit engedélyét és büntetést kellett fizetni Szabó hamis bevallásai miatt. Az Egyházat mint saját üzletének használja, a 2 templom és a kultúrterem bérlét hamisan kezeli.

            Szabó önhatalmúlag kizárta a tagságból azokat, akik a törvényszegései ellen szóltak, Ő jelöli ki, hogy ki lehet vezető szerepben. Zárt gyűléseket tart, ahová csak névre szóló belépővel lehet bemenni. Jegyzőkönyvet ö írja, a pénztárkönyvet meghamisítja. Ő jelöli ki a pénztárost, aki ugyanaz már több mint 20 éve, aki aláírt kitöltetlen csekkeket ad neki, s ő azt arra írja ki, amire akarja, mivel a pénztáros lánya az ellenőr. Hamis könyvelést vezet, ugyancsak hamisak az adóbevallások. Jegyző, és a pénztárkönyvet nem adja ki ellenőrzésre. A számítások szerint a mai napig közel egy millió dollár és kiszámíthatatlan erkölcsi kárt okozott az egyháznak. Nem jelentettük a Corporation Code minden szakasza megszegését, mert tudjuk, hogy büntetést kap az egyház és elveszti az adómentességet. Szabó Sándor nem lehet a Corporation elnöke, bebizonyította bűnös tetteivel, hogy nem való az egyház vezetésére.

TIZENHETEDIK KERESLET.

(Immigration and Naturalization Service megszegése)

            Szabó arra alapozza Ontarióban való tartózkodását, hogy az Egyház presbitériuma küldött egy levelet a Bevándorlási Hivatalba, hogy engedjék őt Hollandiából az egyházhoz jönni, dolgozni. Ez hazugság, mert a presbitérium nem is tudta, hogy ő létezik. Szabó eskü alatt vallotta, hogy nem tudja mi az employment visa, és semmi dokumentummal nem tudta bizonyítani hogyan jött Ontarióba.

            Az INS (USA Bevándorlási Hivatal) előírja: A Munkaadó (az Egyház Gondnoka) és a Munkavállaló (Szabó) köteles kitölteni az I-9 űrlapot, bizonyítani az azonosságát és a munka-vállalás engedélyezését minden új munkavállalónak, akit alkalmaznak 1986. November 6-tól az Egyesült Államokban.  Ez a törvény vonatkozik Szabóra, aki 1989 novemberében érkezett Ontarióba. Az új munkavállaló köteles büntetőjogi felelőssége tudatában kitölteni és aláírni az I-9 űrlap 1-ső szakaszát és csatolni az írásbeli eredeti dokumentumokat az iskolai végzettségről és a volt munkahelyekről.

            A munkaadó köteles a munkavállaló jelenlétében ellenőrizni az I-9 űrlap 1-ső szakaszát és a csatolt dokumentumokat, meggyőződni annak valódiságáról és, hogy azok a munkavállalóra vonat-koznak. A munkaadó köteles kitölteni az I-9 űrlap 2-ik szakaszát, miután meggyőződött, hogy az 1-ső szakasz helyesen van kitöltve. Ugyancsak köteles kitölteni az I-9 űrlap 3-ik szakaszát, melyet büntetőjogi felelőssége tudatában írja alá, hogy az adatok a valóságnak megfelelőek. A munkaadó felelős az I-9 űrlap kitöltéséért és megőrzéséért. Az I-9 űrlap soha nem volt kitöltve, így az nem létezik. Ennek hiányában Szabó nem vállalhat semmiféle munkát az Ontariói Egyháznál. 

            A I-9 űrlapon kívül más dokumentumokat is ki kell tölteni az USA-ba való munkavállalással, és letelepedéssel kapcsolatban. A fentiek világosan mutatják, hogy Szabó Sándor törvényszegései, bűbe sorolható tettei egyedülálló a Magyar Református Egyház történelmében. Nincs rá szükség, hogy a sátán rombolja szét az egyházat, megteszik helyette Szabó Sándor és társai. Ha nem akadályozzák meg leveszi a templomtoronyról a csillagot és szétbontja a templom fundamentumát, mert ott is bent van az adakozók és a tervezőépítész, statitikus, elektromos mérnökök nevei. Nem jelentettük mostanáig az USA hatósá-goknál Szabó csalásait, törvényszegéseit, mert szégyelltük, hogy azokat egy magyar ember követte el. Tedejesítse az  MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ I BÍRÓSÁG a kötelességét és hasson oda, hogy az Ontariói Magyar Református Egyházat a törvény előírása szerint megválasztott személyek vezessék a törvények szigorú betartásával és büntesse meg a törvényszegőket az ő cselekedeteik szerint. Szabó Sándor nemcsak az Egyesült Államok, Californiai Corporation Code-ot és az Egyházi Törvényeket szegte meg, de megszegte Isten törvényét is, hogy ne ölj, ne lopj.

           

            A Felperesek kérik az MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ BÍRÓÁGÁT, hogy ne kerüljön az Ontariói Magyar Református Egyház az USA Hatóságok elé, hogy az ELSŐ KERESET-től a TIZENHETEDIK KERESET-ben foglaltakat vizsgálják ki és a törvények szigorú  betartásával hozzanak ítéletet a következő képen:

 

            1.         Távolítsák el Szabó Sándort az Ontariói Magyar Református Egyháztól.

            2.         Szabó fizesse vissza az Ontarioi Egyháznak azt az összeget, melyet jogtalanul elvett.

            3.         Töröljék a magyar lelkipásztorok névsorából.

            4.         Tiltsák el a lelkipásztori teendők elvégzésétől.

            5.         Kötelezzék e per mindennemű költségek megfizetését.        

            6.         Ítéljék, 1 millió dollár pénzbüntetésre (ő évente 80-100 ezret használt fel     magánköltsége-                                   ire) elrettentő példaként, hogy mások ne próbálkozzanak hasonló bűncselekményekre,                             mely szégyen nemcsak a reformátusságra, de az összmagyarságra is.

            7.         A büntetést nem az egyháztól, hanem a Szabó Sándor és Szabó Zsóka trust.ból fizesse ki. 

            8.         Ítéljék minden alperest 100 ezer dollárt pénzbüntetésre, amiért engedték vagy támogatták                          Szabó Sándor csalásait és törvényszegéseit.

 

            Kelt: 2014. február 6.

                                                                                              __________________________________,

                                                                                                                             Julius Bogar, és Mások felperesek