Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. február 24., hétfő

18.448 - Prof. Dr. Bokor Imre: ÉSZREVÉTEL (nyílt levél) Ilan Mor úrnak, Izrael magyarországi nagykövetének


Feladó: Attila Árpád Péteri 

Dátum: 2014. február 22. 0:30
Tárgy: MJB - ÉSZREVÉTEL (nyílt levél) Ilan Mor úrnak, Izrael magyarországi nagykövetének
Címzett: 
Kutasi József Antal


NYÍLT LEVÉL ILAN MOR ÚRNAK,
IZRAEL  MAGYARORSZÁGI  NAGYKÖVETÉNEK
BUDAPEST

TISZTELT NAGYKÖVET ÚR!

    Szíves figyelmébe ajánlom a Yad Vashem  kitüntetettekkel kapcsolatos  anomáliákat, amelyek nem növelik sem a Yad Vashem, sem a MAZSIHISZ, sem a kitűntetésben érintett személyek tekintélyét, elismerését vagy tiszteletét, mert  egyes esetekben nem érvényesül a történelmi igazság figyelembevétele, és előtérbe kerülnek a szubjektív megítélésen alapuló döntések. Ezek a jelenségek viszont  a közvélemény formálását is negatívan  befolyásolják,   még a legkorrektebb elismerések esetében is.
    Részletesebb magyarázatot mellőzve, az alábbi  kis tanulmányban foglaltakra bízom az előzőkben  érintett aggályaim   (általam)  jogosnak vélt felvetését és  az Ön, a MAZSIHISZ, valamint a közvélemény  számára történő továbbítását.


A   L E G E N D Á S
PACAL

AKI NEM ÉRDEMELTE  KI  A YAD VASHEM  KITÜNTETÉST (?)

Fehér Lajos (Budapest, 1926. 05. 12.) ifjúsága kenyérgyárban, pékségekben, és a ring kötelei közt telt el, miközben a Mária Valéria lakótelepről járt munkahelyére, valamint az ökölvívó edzésekre, illetve versenyekre. A PACAL becenevet azért kapta, mert éveken át egy kis lábasban vitte tízóraira, ebédre és uzsonnára az akkori idők legolcsóbb táplálékának számító ennivalót, mivel  (utólagos) állítása szerint, ki nem állhatta a libamájat és a kaviárt…A CSIKÁGÓ HŐSE becenevet viszont azzal  érdemelte ki, hogy 1944-ben a Budapest, VII. kerületi egykori István út 12. sz. alatti Kleisz János sütőmester cégénél dolgozott, és rendszeresen juttatott kenyeret az üldözötteknek (kenyérjeggyel nem rendelkező menekülteknek), valamint a gettóba zárt zsidóknak.  Tette ezt abban az időszakban, amikor az életével játszott, a németek és a nyilasok által üldözött zsidók vagy katonaszökevények  megsegítéséért. 


PACAL SPORTPÁLYÁJA

IFJÚSÁGI BAJNOK (1944),  A DUBLINI EB BRONZÉRMESE (1947), VÁLTÓSÚLYÚ MAGYAR BAJNOK (1951), NÉGYSZERES NEMZETKÖZI HADSEREG-BAJNOK, AZ EGYETLEN ÖKÖLVÍVÓ A VILÁGON, AKI HÁROM OLIMPIAI BAJNOKKAL  MÉRKŐZÖTT (CSIK TIBOR, TORMA II. GYULA, PAPP LÁSZLÓ), A MÖSZ ÜGYINTÉZŐJE.

EMLÉKEZŐK 

Kleisz János özvegye 1985-ben szóban és írásban is elismerte, hogy tudomása volt Pacal jótékonysági  tevékenységéről, de ő is a kitaszítottak pártján volt, és „hallgatásával” fedezte  Csikágó hősét.
Kariskó Tibor cipészmester 1987. április 13-án írásban adta, hogy Pacal nem csak kenyeret, hanem lóhúst is juttatott a rászorulóknak, amit csak azok tudtak igazán értékelni, akik a szőnyegbombázások időszakában (majd pedig Budapest ostroma alatt) legfeljebb a húsjegyüket süthették meg a petróleumfőző lángján, ha volt petróleumuk. Pacal a bombázás vagy a tüzérségi tűz áldozatául esett lovakat szeletelte fel, és egy 15-20 literes vájdlingban cipelte a gettó kerítéséhez, valamint a pincékben (óvóhelyeken) lévő idős  - magatehetetlen – emberekhez.
Arnold Antal szabómester (1987. februárjában) írásos igazolást adott arról, hogy ún. SAS behívóval a zsebében bujkált a budapesti VII. kerületi István út óvóhelyein (pincéiben) 1944-45-ben, és Pacal segítségével vészelte át a vészterhes időket.
Ramos Aviva izraeli lakos 1967. január 12-én levelet küldött a Magyar Izraeliták Országos Képviselete Irodája címére (Budapest, VII. Síp u. 12.), amelyben ecsetelte Fehér Lajos tevékenységét és többedmagával javasolta, hogy az igaz embereknek járó YAD VASHEM  kitüntetésben részesítsék.
            Szántó Imre, a Ferencvárosi Torna Klub ökölvívó edzője 1987. február 21-én  írásos igazolást adott arról, hogy Fehér Lajost mindig türelmetlenül  várták a  edzőteremben, mert  a sütődében összegyűjtött  kenyéradagjaival segítette, a fűtetlen  teremben,  „mezítláb” edző ökölvívókat.
            A Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete 1996. február 22-én levélben kérte Joél Aron  urat, Izrael Állam Budapesti Nagykövetét, hogy a mellékelt dokumentumok alapján  terjessze fel Fehér Lajost a Yad Vashem kitüntetésre, mert a vészterhes korszakban számtalan zsidó  életének megmentője volt.
            A MUSZOE levelére nem érkezett válasz …

FEHÉR LAJOS /PACAL/ EMBERMENTŐ TEVÉKENYSÉGÉT ISMERŐK, ÉS A  YAD VASHEM  KITÜNTETÉS ODAÍTÉLÉSÉT TÁMOGATÓK JEGYZÉKE

/készült 1996-ban/

×Salgó László főrabbi, ×Sárközi József előadóművész, ×Sebes Gusztáv labdarúgó mesteredző, ×Barabás Mihály  artista művész, ×Szabados Márton boksz-tréner, 
×Ádler Zsigmond boksz-tréner, ×Metlesz Mihály   nyugdíjas,  ×Kálmán Györgyné,   ×Harangi Imre olimpiai bajnok,   ×Gábor Rezső MÖSZ. bíró, ×Bende István színház  szervező, ×Szántó Imre boksz-edző, ×Bácsovics Dezsőné szőnyeges, ×Keller László USA főpénztáros, ×özv. Fehér Istvánné szőrmés, ×Sárosi Imre úszóedző×Fürzt Ferencné a pékmester leánya,  ×László György  Magyar Rádió,  ×Salgó György  esküvői tanú, ×Kariskó Tibor cipész, ×Kazimir Károly színházigazgató×Kertész Aliz  olimpiai bajnok, ×Rutka Ferenc festőművész,  ×Paraczky Sándor ökölvívó, ×Bondi Miksa ökölvívó,  ×Énekes Rózsi, ×Kőnig Miklós OTSH, ×Léner Péter színházi főrendező, ×Sermer György MÖSZ elnök, ×Unger László rendőr tiszt, ×Kővári László  klub-vezető, ×Hemz György cirkuszigazgató, ×Papp László   háromszoros olimpiai bajnok, ×Kabos László színművész, ×Borszéki Zoltán követségi dolgozó, ×Ösztreicher Emil labdarúgó vezető, ×Kárpáti Rudolf  többszörös olimpiai bajnok, ×Hoffman Gábor  boksz-intéző, ×Baron  László  ökölvívó,  ×Arnold Antal szabómester, ×Fábián  Jenő kenyérgyár vezető,  ×Mérei Vilmos kereskedő, ×Jeles Ferenc villanyszerelő, ×Albert Ferenc kultúrmunka-szervező, ×Fóti  András rendőrtiszt.

EPILÓGUS

            Szinte restellem szóvá tenni, hogy a Yad Vashem  azt  a Király Bélát tüntette ki, két személy (földije)  „igazolása” alapján, aki  történelmünk legnagyobb szélhámosa, hazugja, dezertőre,  és spiclije volt.  A  zsidó munkaszolgálatos katonákkal való emberséges  magatartásának primitív és több változatban -  egymásnak ellentmondó -, „meséjét”  fogadta el a Testület, mindennemű ellenőrzés nélkül. Elég lett volna a munkaszolgálatosok  századparancsnokát  megkérdezni, vagy  a század  naplóját (történetét)  a Hadtörténeti Múzeum és Intézet levéltárából átlapozni,  kiderült volna Király Béla kapitális hazugsága.

 Ezzel szemben,  a MAZSIHISZ-hez négy alkalommal elküldött - Fehér Lajos  (PACAL)   46 (azaz 46) tanúval igazolt  anyagát,  válaszra sem méltatták.  Talán úgy is fogalmazhatok: annak ellenére, hogy mind a Király-féle, mind a Fehér- féle anyag ismertté vált a Yad Vashem és a MAZSIHISZ  előtt, a szemetet a  szőnyeg alá söpörték, a hiteles dolgot pedig agyonhallgatták!
  
            PACAL (csupa nagybetűkkel írva) végtelenül szerény, csendes és még ma is mindenkivel szemben segítőkész sportember. Igaz EMBER!
            Dicsőséget hozott a magyar névnek, Magyarországnak.  Elesettek sokaságát támogatta, miközben maga is szűkös körülmények között élt: dolgozott, sportolt, tanult,  az életét kockáztatta,  és életfilozófiája  alapján: Jobban szeretett adni, mint kapni”.

          Tisztelt Nagykövet Úr! Ezek után  ne vegye sértésnek azt az állításomat, hogy a Yad Vashem kitüntetését vagy  állásfoglalását megalapozatlannak,  komolytalannak és felületesnek tartom,  ezt a bizonyított anyagot pedig  ország-világ előtt terjeszteni fogom, kiemelve a MAZSIHISZ hiteltelen (részrehajló vagy történelem sértő) eljárását. Úgy  vélem, hogy fair play voltam a MAZSIHISZ-al és a Yad Vashemmel szemben, nem rajtam múlott, hogy  többszöri „kopogtatás” után, az igazság érdekében,-  a nyilvánossághoz kellett fordulnom.

                Befejezésül kívánok Önnek eredményes munkát, jó egészséget,  tisztelettel:

Prof. Dr. Bokor Imre
                                                                                                                                               
                                           
 MJB elnö
k