Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. február 17., hétfő

18.418 - Február 13-án a Somogyi Hírlapban: "Devizahitelek: az Európai Bíróság főtanácsnoka is Léhmannt igazolja"


Feladó: Dr. Léhmann György 
Dátum: 2014. február 16. 11:47
Tárgy: Ocsu és búza
Címzett:
Kutasi József Antal

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata  e-mail: lehmann@invitel.hu

==========================================================================

 

Február 13-án a Somogyi Hírlapban az alábbi oldalon olvasható

 

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/devizahitelek-az-europai-birosag-fotanacsnoka-is-lehmannt-igazolja-538725

 

írás jelent meg


Devizahitelek: az Európai Bíróság főtanácsnoka is Léhmannt igazolja”

 

címmel, de Witzmann Mihály úrnak és a FIDESZ-nek egyik nagyon lelkes híve szemét nagyon bántotta az írás, ezért erre az alábbi hozzászólást tette közzé:

 

*                               1. Ezüstsörény 2014. február 14. 09:21

 

Az Európai Bizottság főtanácsnoka bizonyára egy alomból való Léhmann úrral (nem lepődnék meg, ha régóta ismernék egymást).

Léhmann úr most örül, mert ha nem lehet egységesen semmissé nyilvánítani a szerződéseket, akkor mindenkire pereskedés vár a tisztességtelen szerződési pontok kiiktatása érdekében. Mert ezt a kört majd egyesével mindenkivel lefuttatják a károsultakkal a bankok. És akkor Léhmann úrnak és néhány ügyvéd társának majd egyre jobban dagad a bukszája az ügyfeleitől kapott megbízási díjakkal. Még egy bőr lehúzva a devizahitelesekről. Gratulálok!

 

Válaszom természetesen nem maradt el az ujságban olvashatóan az alábbiak szerint:

 

2. Dr.Léhmann  2014. február 15. 08:14

Illik tudni rólam azt, hogy ingyenesen végzem el a bírósági perek képviseletetét, és nem kapok megbízásí díjakat, nem kötök ki sikerdíjat és semmilyen díjat.

Természetesen tudomásul veszem azt, hogy bármelyik olyan pártnak szimpatizánsai, vagy tagjai, amelyek eddig a hatalmat gyakorolták, elképzelni sem tudnak olyat, hogy a bukszák ne dagadjanak a nagy hazafiságuk gyakorlása során.

Akiket egységesen a romlás virágainak nevezek.

Ami pedig az almot illet, már hiányoltam volna azt, ha nem tér vissza a négy évvel ezelőtti hangulat. Az, amikor az első választási felszólalásom első kérdezője a keresztlevelemet firtatta. Közzéteszem tegnapi napon Veszprémben tartott Fórumon elhangzott beszédemet, némi tájékoztatás végett ezzel kapcsolatosan.

Talán Navracsis urat lehet inkább megkérdezni arról, hogy a Ptk. 209/B § alapján feladatát miért nem végzi el közérdekű perek kezdeményezése által, tőle lehetne megkérdezni azt, hogy mulasztása miatt általam kényszerűségből vállalt ingyes pereim nagy száma miatt miért vagyok kénytelen hajnali négy órától este nyolc óráig dolgozni íróasztalom mögött, illetve nála lehetne firtatni az akolhoz tartozást, illetve bukszadagadást.

Esetleg Szekszárdről berepülő Harangozó Gábortól, Witzmann Mihálytól is lehetne kérdezni.

Vagy az éppen távozó Gruber Attilától is meg lehetne kérdezni azt, hogy az országgyűlési képviselőségéért eddig már átvett jóval több, mint 200 millió forintért milyen konkrét munkát végzett.

És azt, hogy milyen alomhoz tartozott akkor, amikor a Siótour vagyonát gyakorlatilag ingyenesen szerző SCD csoport érdekében a szociális képviselőkkel együtt lobbizott.

Kicsi lesz az ujság ha folytatom, ezért visszatérve rám, a tegnapi napon leadott jelölési kérelmem alapján nem alomhoz, de az Ángyán József által ismert Élőlánc Magyarországért Párt neve alatti Tisztesség és Emberség Magyarországért - TESZ - képviselőjeként a 4. számu Somogyi körzetben most indulok.

Ezért is várom a további mocskolódást és természetesen nevük elhallgatása mellett.

Egyébként ide illik Petőfi néhány sora:

"Hiszem én, hogy a nemzet,
Mint a fák tavasszal megifjodnak,
de te hernyók uj lombot nem hoztok,
Sőt a régit is leeszitek."

Léhmann György

==============

 

Ezüstsörény nevű levelező által is pártolt, Somogy Megye 4.sz. Választókörzetben képviselőjelöltként induló Vittzmann Mihály balatonlellei lakosról rövidebb életrajza alapján a következőket lehet tudni.

 

1977. június 2-án születtem Siófokon. Nős vagyok. Feleségem, Witzmann Ágnes optikusként dolgozik egy balatonlellei látszerész szaküzletben. Tősgyökeres lellei családból származom, és születésem óta Balatonlellén élek. Általános iskolai tanulmányaimat a Lellei Általános Iskolában végeztem, majd Fonyódon a Mátyás Király Gimnáziumban érettségiztem. 1999-ben szereztem meg mérnök-informatikusi diplomámat Budapesten, a Gábor Dénes Műszaki Főiskolán. Első munkahelyemet már főiskolás éveim alatt sikerült megtalálnom, egy újonnan induló számítástechnikai vállalkozásnál. A balatonlellei szaküzletben az alapítástól számítva tizenkét évig dolgoztam szerviz- és üzletvezetőként. 2009-ben nyertem el a balatonboglári Mathiász János Szakközépiskola által meghirdetett informatikus-rendszergazdai munkakört. Az intézményben 2010. októberéig dolgoztam, amikor a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökének választottak.

Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP

 

Hozzáteszem azt, hogy a Gábor Dénes Műszaki Főiskolán informatikusi diplomát szerzett képviselőjelöltben immár Somogy Megye útügyi miniszteri biztosát is tisztelhetjük 2013. juliusa óta, és szerintem képességei alapján ujabb fél év mulva akár a Kaposvári Kaposi Mór Kórház Igazgatóját is tisztelhetjük benne.

 

Természetesen visszatetsző lenne az, ha ehhez képest saját dolgaimmal hozakodnék elő vele rivalizálva, de erre ugy látom nincs is szükség.

 

Ugyanis talán tíz perccel ezelőtt kaptam az alábbi levelet attól a levelezőmtől, amelyik velem szimpatizál és maradjunk abban, hogy a különbség Witzmann Mihály és közöttem, illetve a FIDESZ és a körzetemben általam képviselt Tisztesség és Emberség Szövetsége között akkora, mint az Ezüstsörény nevű úr és levélíróm között megállapítható különbség. 

 

2014. február 16.

 

Léhmann György

 

 

 


From: G…………… L………….. [mailto:drgacsil@t-online.hu]
Sent: Sunday, February 16, 2014 10:15 AM
To: Dr. Léhmann György
Subject:

Tisztelt Dr Léhmann úr!

 

Nagy élvezettel, és megkülönböztetett figyelemmel követem a TESZ rendezvényein való szereplését, az arról a világhálóra felkerülő videókat. Az Ön csatlakozásának ehhez a mozgalomhoz azért örültem nagyon, mert régóta meggyőződésem, hogy a magyar föld tőkés érdekcsoportoknak való átjátszása és a devizahitelek ügye, az ugyanaz az ügy.

 

Ugyanis egyetlen valódi célja van idegen kifosztóinknak, a magyar föld megszerzése. Ezen cél elérése érdekében munkálkodnak már évtizedek óta hazaáruló értelmiségünk passzív, ill. aktív segítségével. Mára gyakorlatilag már majdnem célba értek, a törvényi feltételek adottak, a terep jól elő van készítve.

 

A devizahiteleket azért kellett ilyen gátlástalan, Európában példátlan feltételekkel a nemzet nyakába önteni, hogy mire a földdel kapcsolatos tervük abba a stádiumba jut, hogy mindenki szeme láttára fogják cégeik évtizedekre megszerezni - un. pályázatok útján - a földek hasznosításának, tulajdonának jogát, majd ezzel párhuzamosan bármekkora darab termőföldet, mint forgalomképes értéktárgyat (micsoda perverz, hazátlan, istentelen banda ez!) be lehet tolni zálogfedezetként banki hitelek mögé, így nyilvánvalóan előbb-utóbb bankár tulajdonba fognak kerülni (és ez a cél, ezért történik minden egyéb), nos mire ez már nyíltan fog menni, azaz mostanra, a nemzetnek már ne legyen ereje felvenni a harcot életalapjának, a termőföldnek védelme érdekében.

 

Röviden tehát: A devizahitelek pusztító, előre eltervezett hatása azért volt kívánatos a parazitáknak, mert jól tudták,  egy nemzet, amely azzal van elfoglalva, hogy rabszolgaként mindennapos harcot vívjon azért, hogy lakását, autóját, családjának egész eddig felépített egzisztenciáját el ne veszítse,  az FÁSULT, ERŐTLEN, HITETLEN, a VÉGLETEKIG ELCSIGÁZOTT, és NEM FOGJA TUNDNI MAGÁT MEGSZERVEZNI, amikor arra nagyon nagy szükség van, pl. most, amikor egyenesen létünk alapjá - a termőföldet - készülnek ellopni tőlünk.

 

Erről szól ez az egész mocskos, ócska devizaügy, nem a pénzről, az legalábbis csak járulékos haszon ennek a nyomorult sötét erőnek. A PÉNZ CSAK ESZKÖZ NEKIK, NEM CÉL, hisz eleve ők teremtik a pénzt (részleges tartalékráta rendszere, dr Drábik, Varga István stb. munkássága). Eszköz a nemzet védekezésre képtelen állapotba hozására.

 

Nincs tehát két külön ügy, csak egyetlen egy.

És az az "elit", aki megszavazza azt a földtörvényt, amelyet a bankárok diktáltak, (mint ahogyan a HPT módosításait is néhány év óta) lehetővé teszik a bankárok régóta áhított céljának megfelelően a földek parazita tulajdonba való átjátszását. És ez nem csak egy bűn a sok közül. Ez A bűn! Ettől nem tudnak nagyobbat elkövetni.

Nem kell tehát csodálkozni azon, hogy ugyanazok, akik megszavazzák a nemzet létalapjának elrablását lehetővé tevő törvényeket, na pont ők nem fognak a devizahitelek ügyében sem tenni semmi olyat, ami a problémát megoldaná, de legalább a megoldás irányába mutatna. Nem tehetik. NEM KAPHAT ERŐRE A NEMZET, AMÍG A FÖLDÜNK MEGSZERZÉSÉRE ÍRT SZÍNJÁTÉK UTOLSÓ AKTUSÁT IS BE NEM FEJEZTÉK.

 

Ezért nem állhatnak le az életenergiáinkat elszívó pénzszivattyúk. EZÉRT MEGY AZ IDŐHÚZÁS!!!

 

Égbekiáltó bűnök nagyon tiszta, csodálatos emberi (emberfeletti) teljesítményeket, a mocsok elleni egyetlen igazi fegyver, a makulátlan erkölcsi tisztaságot személyükben képviselő, erre az előre eltervezett feladatra leszületett EMBEREKET mozgósítanak, és fognak mozgósítani. A TESZ ezen emberek gyüjtőhelye. 

 

Egy utolsó gondolat. A FIDESZ Kormány gazdaságpolitikáját néhány hónapja hirtelen elkezdte elismerni az Európai Unió, a naponta napvilágot látó kedvezőbbnél kedvezőbb makrogazdasági adatokat nem cáfolja, (a nyíltan hazaáruló, kozmopolita világszemléletű gyökértelenek gyülekezetéből álló balliberális sajtó sem).

 

Mesterházyt kihívták gazdái az USA-ba, majd onnan hazajőve mégiscsak nagy barátok lettek Gyurcsánnyal, akit be is vettek választási szövetségükbe, mellyel egyértelműen el is vesztették a választásokat, és pontosan ezzel párhuzanosan a FIDESZ szócsövek elkezdték Gyurcsánnyal azonosítani sajtótájékoztatóikon a szóhasználatukban a komplett ballib konglomerátumot. (megjegyzem még ilyen nyomorult, erkölcstelen, de a végletekig szétrohadt lelkületű bandát, mint ez a ballib katyvasz még nem hordott a föld a hátán).

 

Egyszóval elindult egy újabb forgatókönyv, a parancsot kiadták  - jól érzékelhetően mindkét oldalnak ugyanarról a helyről - és folyik a színjáték. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy bár a parazitáknak jobban tetszene egy ballib eljövendő Kormány, - hisz ez a banda arról híres, hogy kéjes örömmel szolgálják ki érdekeiket, és egy kis extra juttatásért valószínűleg a saját édesanyjukat is eladnák - de mivel úgy ítélik meg, hogy nemcsak, hogy ez a kozmopolitqa, internacionalista, embernek látszó tárgyakból álló zombi gyülekezet nem tudja megnyerni a választásokat, de nagyon jönnek fel az egyéb, a hazaárulásban, hűbéresi szerepben tevékenykedni nem igen akaró pártok, nos szerintem meghozták az ebben a helyzetben leglogikusabb döntést:

 

Akkor már inkább maradjon a FIDESZ, hisz csak az számít nekik, hogy fő stratégiai céljuk, a magyar föld megszerzésének programja zavartalanul befejeződjön. És ez nekem is nagy csalódás, mert én 2010-ben a FIDESZ-re szavaztam, és most azt kell látnom, hogy a nemzetemet, családomat halálra ítélő sátáni világerő ebben a pártban is biztosítva látja, hogy tervét sikeresen végre tudja hajtani. És jól látja.

 

Elkövettek ezek az elmúlt kormányzati ciklusban mindent, csak a lényegi, a nemzet valódi érdekei szempontjából fontos dolgokhoz ne kelljen nyúlni. Úgy fog ez a Kormány bevonulni a történelembe, mint akit a nemzet a 24. órában 2/3-os teljhatalommal felruházva azt várta, hogy az élére álljon, és vezesse a harcban. Ehhez képest kapott a nemzett egy kollaboráns, tehetségtelen bandát, akik sportot űztek 4 éven keresztül abból, hogy BANKMENTŐ CSOMAGOKAT ADÓSMENTŐ CSOMAGNAK tüntessenek fel, és minden eszközzel lehetetlenítsék, elszabotálják a devizahitelek ügyének megoldását, a pénzszivattyúk elzárását, és így a nemzet tehermentesítését, azaz harckész állapotba hozását.

 

Jó hosszúra sikeredett ez a levél, de most már mindegy. 

 

Jó egészséget, az Önre egyébként is jellemző állhatatosságot, a gennyedző, moslék rongyokkal való szembesüléskor, a velük való személyes kommunikációkor humort és türelmet kívánok. Az igazság utat tör magának, a gonosz nem tehet ellene semmit.

 

Tisztelettel:           

                             G……… L…….