Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. szeptember 26., szombat

20.457 - Kérdőív a migráns helyzettel kapcsolatban! Kérem nem erre a cimre:jozsef@antal.eu, hanem erre a cimre küldeni: continuum.society@gmail.com


"A kérdőív a CONTINUUM Society megbízásából készült (continuum.society@gmail.com)
A kutatás során nem gyűjtünk személyes adatokat! A kitöltés anonim. A kutatás célja: felmérni a magyar lakosság vélekedését a jelenlegi magyarországi, illetve európai migráns helyzettel kapcsolatban. A kérdőívet csak akkor töltse ki, ha elmúlt 18 éves. A kérdőív kitöltése legfeljebb 20-25 percet vesz igénybe.

Összefogás a Keresztény Európáért https://fb.com/groups/Osszefogas.a.Kereszteny.Europaert/ Angol nyelven: Association for Christian.Europe (ACE) https://fb.com/groups/Association.for.Christian.Europe/ "

20.452 - Kérdőív a migráns helyzettel kapcsolatban! > A kérdőív a CONTINUUM Society megbízásából készült (continuum.society@gmail.com)

Kérdőív a migráns helyzettel kapcsolatban.


EZ A KITÖLTÖTT KÉRDŐÍV HOZZÁM ÉRKEZETT EGY E-MAIL ISMERŐSÖMTŐL, AMI AZ IGAZSÁGNAK MEGFELEL!

Kérem ide küldeni: continuum.society@gmail.com

A kitöltés és az elküldés lehetséges, csak akarni kell!

Bocsánat! Én üresen kaptam a kérdőívet és továbbítottam. Nekem az egészhez semmi közöm nincs.
Kérem forduljon ahhoz aki ezt kezdeményezte és küldte.
Kutasi József Antal*Kötelező

Neme *

o    ( ) Férfi

o    ( ) 

Ország *

Adja meg, hogy a Föld mely területén él életvitelszerűen. Az egyéb mezőben megadhatja az ország pontos nevét is.

o    ( ) Magyarország

o    ( ) Európa egy másik országa

o    ( ) Észak-Amerika

o    ( ) Dél-Amerika

o    ( ) Ausztrália

o    ( ) Ázsia

o    ( ) Egyéb: [          ]

Életkor *

Válassza ki, hogy Ön melyik kategóriába tartozik életkora alapján.

o    ( ) 18-29

o    ( ) 30-39

o    ( ) 40-49

o    ( ) 50-59

o    ( ) 60-69

o    ( ) 70-

KÉRJÜK, HOGY A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE SAJÁT SZEMÉLYES MEGGYŐZŐDÉSE ALAPJÁN VÁLASZOLJON.

Ön szerint mindegy, hogy Európában melyik vallás a legelterjedtebb? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ön szerint igaz-e, hogy iszlamizáció zajlik Európában? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ön szerint a migránsok áradata háttérből irányított, vagy teljesen spontán folyamat. *

o    ( ) Háttérből irányítják a migránsok áradatát.

o    ( ) A migránsok Európában való megjelenése spontán folyamat.

o    ( ) Egyéb: [ A NYUGAT irányítja őket, hogy szétzúzza az európai nemzeteket, hogy végül jellegtelen egyveleggé, engedelmes „fogyasztó"-tömeggé váljunk. Ez az Európát háborúval fenyegető muzulmán invázió meggyorsíthatja távlati céljuk elérését: számos jel mutatja, hogy a pénzurak szűk csoportja elegendőnek tartja, ha az egész Földön összesen csak 500 millió (= FÉL milliárd) ember szolgálja majd őket.]

Ön szerint vegyültek-e iszlám terroristák a migránsok közé? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Befogadna-e télen migráns családokat a saját otthonába? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Sok migráns útlevél és minden fajta személyi dokumentum nélkül lép be Európába. Ön szerint jelent-e ez fokozott terrorveszélyt Európára? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ön szerint az iszlám európai térnyerése jelent-e fenyegetést az Ön, illetve a családja számára? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy Európában 10 éven belül keresztényüldözés lesz? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

o    ( ) Egyéb: [ Már most is az van, de egyelőre nem túl látványosan. ]

Ha arra kényszerítenék, akkor áttérne az iszlám hitre, illetve felvenné azt?

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Áttérne iszlám hitre, illetve felvenné az iszlám hitet önszántából? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Felmerült már Önben a gondolat, hogy az iszlám európai terjeszkedése miatt elhagyja hazáját? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy újra lesz zsidóüldözés Európában? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

o    ( ) Egyéb: [ A zsidókat a történelem során mindig elüldözték onnan, ahol kamatszedésükkel lehetőleg mindenkit eladósítottak, és ezt az adósok megunták. Amíg a „saját istenük parancsára kötelezően" kamatot szednek és nem hajlandók a befogadó népbe integrálódni, ez a sorsuk megismétlődhet. Akik kereszténnyé lettek, és az őket befogadó néppel sorsközösséget vállaltak, azokkal békében lehet élni.]

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy esetleg lesz egy második holokauszt is Európában? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

o    ( ) Egyéb: [          ]

Ön szerint összeegyeztethető-e a kereszténység az iszlám vallással, kultúrával és törvénykezéssel? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Hallott már az iszlám igazságszolgáltatásról, a sáriáról? *

Ez működik azokon a területeken is, amelyeket az Iszlám Állam ural.

o    ( ) Igen, már hallottam róla, többé-kevésbé ismerem.

o    ( ) Igen, már hallottam róla, de nem ismerem.

o    ( ) Nem, még nem hallottam róla.

El tudná képzelni, hogy az Európai Unió tagállamaiban egyszer a sária törvénykezés legyen a hivatalos igazságszolgáltatás? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ön szerint lehetséges-e, hogy eljön az idő, amikor Magyarországon is a sária törvényei szerint fog működni az igazságszolgáltatás? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ha az a veszély fenyegetne, hogy bevezetik a sáriát, akkor Ön tiltakozna ellene? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Változott-e az Ön élete az utóbbi 1 hónapban a kialakult migránsválság miatt? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Változtak-e a jövőre vonatkozó tervei a kialakult migránsválság miatt? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ha változott az élete, illetve a tervei, akkor miben és mennyiben változott?

Ön szerint a személyi okmányok nélküli migránsok nagy számban való megjelenése jelent-e biztonsági kockázatot a magyar állampolgárok, családok számára? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Mit gondol, ha Ön elköltözne egy olyan arab országba, ahonnan most menekültek tömegei érkeznek Európába, akkor megengednék-e Önnek, hogy szabadon gyakorolja vallását, vagy nézetét a vallásokkal kapcsolatban? *

o    ( ) Igen, megengednék. Teljesen szabad lehetek a vallásommal, illetve a valláshoz való viszonyulásommal kapcsolatban.

o    ( ) Nem, nem engednék meg. Ezekben az országokban a vallásgyakorlás a mindennapi élet kötelező része.

o    ( ) Egyéb: [ eddig több vallás hívei békében éltek egymással a Közel-Keleten, most a nyugat által létrehozott ISIS a nyugat uszítására minden vallást üldöz, a békés muzulmánokat is! ]

Mit gondol azzal kapcsolatban, hogy Európának, mint befogadó kulturális, gazdasági, vallási közegnek el kellene-e várnia, hogy a bevándorlók teljes egészében elfogadják a befogadó ország kultúráját, törvényeit? *

o    ( ) Nem, nem szükséges beilleszkedniük.

o    ( ) Igen, a bevándorlóknak el kellene fogadniuk a befogadó ország kultúráját és törvényeit. Ez jelenti, hogy beilleszkednek.

o    ( ) Nem szükséges megkövetelni, hiszen az eddigi példák is azt mutatják, hogy nem különülnek el, nem harcolnak a befogadó ország kultúrája és törvényei ellen. Európában teljes nyugalom volt eddig is.

o    ( ) Egyéb: [ Európában egyre több gondot okoznak a franciaországi vándorcigányoktól kezdve a németországi török „vendégmunkások", és a nyugatiak által elszegényített, egykor gyarmati országokból bevándorolt „színesbőrűek" növekvő és Európában TOVÁBB nyomorgó tömegei. A volt gyarmattartók kötelessége lenne, hogy VISSZAADJÁK az elrabolt gazdagságot a kirabolt gyarmatoknak, - talán ÍGY elérhető lenne köztük a béke. De minket, magyarokat hagyjanak békében, mi sosem gyarmatosítottunk! ]

Elfogadná, ha minden európai városban aktívan működne legalább egy mecset? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Érez-e Ön félelmet vagy aggódalmat a személyes élete, illetve a családja életével kapcsolatban a migráns jelenségeket tapasztalva? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ön szerint az iszlám békés vallás? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Egyetért-e teljes egészében Ferenc Pápa migránsokkal kapcsolatos politikájával? *

(Be kell fogadni és szeretni kell öket)

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ön szerint Magyarországnak kötelessége-e anyagilag és minden más módon tamogatni a migransokat? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ön szerint a keresztény egyházaknak kellene-e ellenállást tanúsítaniuk Európa iszlamizációjának megállítása érdekében? *

o    ( ) Igen, ez kötelessége lenne az egyházaknak.

o    ( ) Igen, szükség lenne rá, de az egyházak gyengék, nem képesek ellenállni.

o    ( ) Nem, ez állami feladat.

o    ( ) Nem, mert ez nem is probléma.

o    ( ) Nem, mert ugyanazt az Istent szolgálják, mint az iszlám.

o    ( ) Nem, mert úgysem tehetnek semmit.

o    ( ) Egyéb: [          ]

Ha Ön szerint az egyházaknak tenniük kellene valamit az iszlamizáció ellen, akkor Ön szerint miért nem tesznek semmit?

                               Amíg a történelem során a földbirtokosok a királyainkkal kezdve támogatták az egyházakat, biztosították megélhetési alapjukat például épület-, vagy föld-adományokkal, addig az egyházak is aktívan részt vettek A HAZA VÉDELMÉBEN! (Kapisztrán János, Tomori Pál, Fráter György, Pázmány Péter, Apor Vilmos, Mindszenty József, Tőkés László…)

                               Amióta hazánkban /először Habsburg II. József elsősorban a MAGYAR hazafias Pálos-rendet számolta fel/ megszüntették a szerzetesrendeket, és a kommunisták elvették a keresztény egyházak vagyonát is, azóta az egyházak fennmaradása főleg az államtól függ, hiszen a hívek is szegények. Azonban állami vezetőink hol a kommunista Moszkvának, hol az Európát keresztényietlenné szorgalmazó Brüsszelnek szolgálnak…

Az egyházak élén vajon megtörtént-e a kommunista „békepapoktól" való, kívánatos „megtisztulás", ha a politikai vezetés NEM tisztult meg: az elmúlt 26 év mindenkori kormányaiban máig is ott vannak az egykor egyházüldöző, papokat meghurcoló kommunista párt vezető emberei?

S ha nem volt „megtisztulás", mit várjunk mégis az egyházaktól?

(Jó, hogy végre van EGY kormányfőnk, aki NEM-et is mer mondani az ostoba, ellentmondásos nyugati elvárásokra.)

Egyetért Ön a kormány migráns politikájával? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Egyetért Ön a bal oldal migráns politikájával? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Egyetért Ön a Jobbik migráns politikájával? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Helyesli-e Ön, hogy az Európai Unió migránsokat akar Magyarországra telepíteni? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ön segítene-e tevőlegesen a migránsoknak a letelepedésük megkönnyítése érdekében. *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy Európában háború vagy polgárháború lesz a következő egy évben? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Igen, de nem ilyen hamar.

o    ( ) Nem

o    ( ) Egyéb: [ Ha lesz háború, akkor azt az USA és Izrael által létrehozott ISIS valódi menekültekkel álcázott terrorista tömegei kezdik el, ahogyan azt tették a Közel-Keleten is. Az európai háború célja a nyugati pénzurak akaratából az európai NEMZETEK belső összetartó erejének SZÉTZÚZÁSA lehet, ezt szolgálja már a mohamedán bevándorlókkal éppen történő elárasztásunk is, - és/vagy a közel-keleti leggazdagabb iszlám országok térhódítása arra az időre, amikor nekik már nem lesz a gazdagságukat biztosító kőolajuk, de Európának még mindig lesz mezőgazdaságra alkalmas földje és VIZE. Az utóbbi szándékról árulkodik az, hogy a menekülteket a gazdag szomszéd arab országok NEM fogadják be, ellenben /ők is/ pénzelik őket, hogy a „Kánaánnak" ígért Európába vándoroljanak kegyetlen, életveszélyes körülmények között. (Erről még az is eszembe jut, hogy amint Líbiában az arabok jól élhettek /a NATO bombázásokig/, Egyiptomban a zsidó nép is jól élhetett, mégis rá tudta venni őket „valaki" /lásd: dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete/, hogy viszontagságos körülmények között: sivatagon át, évtizedeken át nélkülözve, el akarjanak vándorolni: az akkori „tejjel-mézzel folyó Kánaán" földjére, hogy „Básán földjét Edréig és Szalkáig" elfoglalják az őslakosoktól, és ott „isteni parancsra" mindenkit lemészároljanak /lásd pl. Ószövetség: 5 Mózes 3,10; Józsué 13,11; 1 Krónika 5,11/ aki ellenkezni próbál velük. Félek, mert a Kárpát-medencében is VAN HÁROM SZALKA nevű település!) A képes híradásokban látható, hogy „menekült" muzulmán felnőttek és gyerekek is a torkunk elvágásával fenyegetnek a kamera felé! Talán a rokonszenvünket szeretnék így elnyerni, hogy kedvünk legyen nekik segíteni?!]

Ön szerint fenyegeti-e valóságos háborús veszély Magyarországot az Európai Unió tagjaként? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Mit gondol, az Európai Unió rákényszeríti az akaratát Magyarországra a migráns helyzet kapcsán? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Mit gondol, ki kellene-e lépnie Magyarországnak az Európai Unióból, hogy megőrizhesse szuverenitását és biztonságát? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ön szerint a migráns válság megoldásának kulcsa Európa, vagy inkább a migránsok eredeti hazája? *

o    ( ) A tömeges kivándorlást ott (abban az országban) kell megakadályozni és megelőzni, ahol az a helyzet állt elő, ami a kivándorlást okozta.

o    ( ) Európának kötelessége befogadni a migránsokat.

o    ( ) Egyéb: [ a nyugat okozta, a nyugat szüntesse meg az okokat! ]

Egyetért-e Ön Angela Merkel "nagylelkű" befogadó migráns politikájával? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Ön szerint veszélybe sodorja-e Angela Merkel migráns politikája Európát? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

o    ( ) Egyéb: [          ]

Ön szerint meg kell-e védeni Magyarország határait a migránsáradattal szemben? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

o    ( ) Egyéb: [          ]

Ön szerint az Európai Unió megfelelően segítette-e Magyarországot a migráns krízis törvényes kezelésében. *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Akarja-e Ön, hogy az Ön által befizetett adók egy részét az állam a migránsokra költse? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Szükségesnek tart-e további törvényi szigorításokat a migránshelyzet végleges megoldása érdekében? *

o    ( ) Igen

o    ( ) Nem

Mit gondol azzal kapcsolatban, hogy sok millió bevándorló Európában elfoglalja a munkahelyeket Ön, vagy az Ön családtagjai elöl az Európai Unió területén? *

o    ( ) Igen, tartok ettől.

o    ( ) Nem, ettől egyáltalán nem kell félni.

o    ( ) Egyéb: [AKIK ERŐSZAKOSAN, KÖVETELŐZVE TÖRNEK ÁT A HATÁROKON, AZOK ITT NEM DOLGOZNI AKARNAK! ]

Ön felkészültnek tartja magát a muzulmán vallás tényleges tanításaival kapcsolatban? *

o    ( ) Igen, ismerem a tanításokat.

o    ( ) Igen, mert sok mindent hallottam róla másoktól.

o    ( ) Nem, nem ismerem.

o    ( ) Néhány dolgot hallottam, de nincs kialakult saját véleményem.

o    ( ) Nem érdekel a dolog.

o    ( ) Egyéb: [          ]

JAVASOLJUK, HOGY TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁS CÉLJÁBÓL KÉRJE FELVÉTELÉT AZ ALÁBBI FACEBOOK CSOPORTBA:

Összefogás a Keresztény Európáért https://fb.com/groups/Osszefogas.a.Kereszteny.Europaert/ 

Angol nyelven: Association for Christian.Europe (ACE) https://fb.com/groups/Association.for.Christian.Europe/