Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. szeptember 29., kedd

20.477 - Közel száz sorsára váró törvényjavaslat, törvénymódosítás köszöntötte az Országgyűlés őszi ülésszak első napját, s követi még legalább ennyi.

Országgyűlés: íme a „terített" asztal
Közel száz sorsára váró törvényjavaslat, törvénymódosítás köszöntötte az Országgyűlés őszi ülésszak első napját, s követi még legalább ennyi. Kétség sem fér hozzá: elindult a sodrás, sokszorosan csatlakozhatnak hozzá, módosító indítványok seregei. Mindez félreérthetetlenül jelzi: a szorgalommal aligha lesz baj. Zúghat, zakatolhat a Tisztelt Ház, ülésezhetnek késő estig, és még azon is túl, hajnalok hajnaláig.
2015. szeptember 29. 08:48

66 törvényjavaslattal küzdöttek  az esztendő első felében, melyből 139 kapott zöld utat. A kormány 113 benyújtott indítványából 109-et, a Fidesz-KDNP  30 javaslatából 26-ot, a bizottságok 5 indítványából 3-at, az MSZP-Jobbik-Fidesz közös indítványából pedig egyet fogadott el a Tisztelt Ház. Az ellenzék 75 önálló indítványa zátonyra futott.

A kormány őszi törvényalkotási programja 48 előterjesztés elfogadását helyezi kilátásba decemberig, e tervezet azonban a nemzetközi szerződésekhez igazodókat nem tartalmazza, miként a menetközben „aktuálisan" érkezőket sem. Bár még csak 15 indítványuk piheg az Országgyűlés asztalán, terveik szerint  októberben fogadhatják el a DNS-profil, valamint az ujj- és tenyérlenyomat nyilvántartásba vételének és kezelésének reformjáról szóló változtatásokat. Dönthetnek a pszichológus kamara létrehozásáról is, továbbá ugyanebben a hónapban szavazhatnak a Pálinka Nemzeti Tanács köztestületté alakításáról továbbá a vadak védelméről és a vadászat szabályozásairól is.

Elkezdhetik tárgyalni a közszolgálati dolgozóknak, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának szóló életpályamodellekről a képviselők, mindkét indítvány elfogadására a következő hónapban lehet számítani. A pedagógus életpályamodellt várhatóan egy hónappal később terjeszthetik ki a felsőfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei nevelőkre és a gyermekvédelem örökbefogadási tanácsadóira. 
A nemzetgazdasági miniszter adózás rendjéről szóló új törvényjavaslata októberben érkezhet, végleges szövegéről pedig már novemberben dönthetnek. 
A bírósági végrehajtás eljárási szabályainak reformja is októberben kerülhet a napirendre, a kormány az erről szóló indítvány elfogadását azonban már decemberre valószínűsíti. 

Az év utolsó hónapjában szavazhatnak a gyermekjóléti jelzőrendszer erősítését, valamint a gyermekétkeztetés szabályainak ésszerűsítését célzó javaslatról is. 
Decemberben dönthetnek még a külügyi szabályozás egységesítésére törekvő előterjesztésről is, amely a külképviseletekre és a külszolgálatot teljesítő személyekre vonatkozó alapvető keretrendelkezéseket is meghatározhatja. (A teljes törvényalkotási program letölthető innen.)

A frakciók sem tétlenkednek. A Jobbik:18, az LMP:18, a függetlenek:17, az  Fidesz: 6, az MSZP:5, KDNP:1 folyamatban lévő törvényjavaslattal áll csatasorban. Tavasszal az ellenzék mind a 75 önálló indítványa zátonyra futott, - aligha álmodozhatnak arról, hogy az esztendő második felében mindez forradalmian megváltozik.

Összeállításunk különlegessége, hogy rákattintva a szövege: PDF-re eredetiben olvashatóak az emlékeztetésre vagy feledésre méltó folyamatban lévő javaslatok.

KORMÁNY

Indítványozó

Indítvány

Nemzetgazdasági miniszter

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.09.24.

tárgysorozatban

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.09.22.

tárgysorozatban

Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.09.22.

tárgysorozatban

Külgazdasági és külügyminiszter

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről.

szövege: PDF

benyújtva:2015.09.21.

tárgysorozatban

Miniszterelnökséget vezető miniszter

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.09.14.

részletesvita-szakasz megnyitására vár

 Igazságügyi miniszter

 A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról.

 szövege: PDF

benyújtva:2015.09.14.

részletesvita-szakasz megnyitására vár

 Igazságügyi miniszter

 A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

 szövege: PDF

benyújtva:2015.09.14.

részletesvita-szakasz megnyitására vár

 Nemzetgazdasági miniszter

 Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról.

 szövege: PDF

benyújtva:2015.09.14.

részletesvita-szakasz megnyitására vár

Emberi erőforrások minisztere

 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról.

 szövege: PDF

benyújtva:2015.09.11.

tárgysorozatban

Nemzetgazdasági miniszter

Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

benyújtva:2015.08.31.

tárgysorozatban

Nemzetgazdasági miniszter

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról.

Szövege: HTML

benyújtva:2015.08.31.

tárgysorozatban

Miniszterelnökséget vezető miniszter

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.23.

részletesvita-szakaszban

Földművelésügyi miniszter

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.03.10.

Törvényalkotási bizottság eljárása alatt

Belügyminiszter

A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.03.10.

részletesvita-szakaszban

Közigazgatási és igazságügyi miniszter

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2014.03.07.

tárgysorozatban

KDNP

Indítványozó

Indítvány

dr. Semjén Zsolt, Harrach Péter, dr. Latorcai János, dr. Rubovszky György, dr. Aradszki András, dr. Seszták Miklós, dr. Rétvári Bence, dr. Vejkey Imre

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.07.02.

tárgysorozatba vételre vár

 

FIDESZ

Indítványozó

Indítvány

 Bánki Erik, Cseresnyés Péter

 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról.

 szövege: PDF

benyújtva:2015.09.25.

benyújtva

 Tuzson Bence, dr. Vas Imre

 Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről.

 szövege: PDF

benyújtva:2015.09.18.

bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájára vár

 Lázár János, L. Simon László

 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról.

 szövege: PDF

benyújtva:2015.09.14.

részletesvita-szakasz megnyitására vár

dr. Vitányi István, dr. Tilki Attila, Gelencsér Attila, Tiffán Zsolt, dr. Hörcsik Richárd, dr. Papcsák Ferenc, Vigh László

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.06.09.

előterjesztői tájékoztató benyújtására vár

dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról.

szöveges PDF

benyújtva: 2014.06.27.

részletesvita-szakaszban

 

Szijjártó Péter

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2014.06.02.

tárgysorozatban

MSZP

Indítványozó

Indítvány

dr. Tóth Bertalan, Tóbiás József

Az energiaárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.08.19.

tárgysorozatba vételre vár

 

Kunhalmi Ágnes, Bangóné Borbély Ildikó

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.07.24.

tárgysorozatba vételre vár

Tóbiás József, Velez Árpád

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.29.

tárgysorozatba vételre vár

Tóbiás József, dr. Bárándy Gergely, dr. Harangozó Tamás, Lukács Zoltán, dr. Tóth Bertalan, Tóth Csaba

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.22.

tárgysorozatba vételre vár

Tóbiás József, dr. Bárándy Gergely, dr. Harangozó Tamás, Lukács Zoltán, dr. Tóth Bertalan, Tóth Csaba

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény embercsempészet visszaszorítása érdekében történő módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.22.

tárgysorozatba vételre vár

JOBBIK

Indítványozó

Indítvány

 Hegedűs Lorántné, Magyar Zoltán, Z. Kárpát Dániel, Apáti István, Szávay István

 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról.

 szövege: PDF

benyújtva: 2015.09.16.

tárgysorozatba vételre vár

 Volner János, Vona Gábor

 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.09.07.

tárgysorozatba vételre vár

Magyar Zoltán

 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.09.04.

tárgysorozatba vételre vár

Magyar Zoltán

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.09.04.

tárgysorozatba vételre vár

Mirkóczki Ádám, dr. Staudt Gábor

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.09.04.

tárgysorozatba vételre vár

Z. Kárpát Dániel

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.08.31.

tárgysorozatba vételre vár

Z. Kárpát Dániel, Apáti István, Mirkóczki Ádám

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.08.27.

tárgysorozatba vételre vár

 

Z. Kárpát Dániel, Apáti István, Mirkóczki Ádám

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.08.27.

tárgysorozatba vételre vár

Z. Kárpát Dániel, Apáti István, Mirkóczki Ádám

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.08.27.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Lukács László György

 

A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.08.19.

tárgysorozatba vételre vár

Vona Gábor, Z. Kárpát Dániel

Az új menekültügyi őrzött befogadó központok létrehozásával kapcsolatos kötelező lakossági véleménynyilvánításról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.08.13.

tárgysorozatba vételre vár

Vona Gábor, Mirkóczki Ádám, Gyöngyösi Márton, Z. Kárpát Dániel

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.16.

tárgysorozatba vételre vár

Farkas Gergely, Dúró Dóra

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.29.

tárgysorozatba vétel bizottsági szinten elutasítva

Hegedűs Lorántné

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása a polgármesterek illetményének megállapításával kapcsolatban.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.28.

tárgysorozatba vételre vár

Szilágyi György

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.20.

tárgysorozatba vételre vár

Volner János

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénynek a pénzügyi visszaélések megelőzése érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.04.

tárgysorozatba vételre vár

Volner János

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának hatékonyabbá tétele érdekében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.04.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Lukács László György

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.02.13.

tárgysorozatban

LMP

Indítványozó

Indítvány

 dr. Schiffer András

 A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a menekültügyi helyzet hatékonyabb kezeléséhez szükséges módosításáról.

 szövege: PDF

benyújtva:2015.08.14.

tárgysorozatba vételre vár

 dr. Schiffer András

 Egyes törvényeknek a menekültügyi helyzet hatékonyabb kezeléséhez szükséges módosításáról.

 szövege: PDF

benyújtva:2015.08.14.

tárgysorozatba vételre vár

Sallai R. Benedek

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek a nemzeti földvagyon védelméhez szükséges módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.08.13.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Szél Bernadett

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a munkaügyi ellenőrzések hatékonyságának növeléséhez szükséges módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.08.13.

tárgysorozatba vételre vár

 

 

 

dr. Szél Bernadett, dr. Schiffer András

Az offshore vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából történő kizárásáról, valamint az államigazgatás offshore-mentesítéséről.

szövege: PDF

benyújtva:2015.08.03.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Szél Bernadett, Sallai R. Benedek

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvénynek a biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.07.28.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Schiffer András,

Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonságának hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárás a érdekében szükséges törvénymódosításokról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.07.27.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Schiffer András, Schmuck Erzsébet

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénynek a fizetésképtelenségre vonatkozó bennfentes információkkal való visszaélések hatékonyabb megelőzéséhez szükséges módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.22.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Schiffer András

A közpénzből finanszírozott társadalmilag káros propaganda megtiltásához szükséges törvénymódosításokról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.22.

tárgysorozatba vételre vár

Schmuck Erzsébet

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény általános bérplafon megteremtésére irányuló módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.18.

tárgysorozatba vételre vár

Ikotity István , Sallai R. Benedek

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kistelepülési polgármesterek méltányosabb díjazása érdekében történő módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.15.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Schiffer András, dr. Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Ikotity István, Sallai R. Benedek

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a képviselői vagyonnyilatkozatok tartalmának kiegészítésére irányuló módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.05.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Szél Bernadett, dr. Schiffer András

Egyes törvényeknek a közhatalom gyakorlásának átláthatóságához szükséges módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.03.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Szél Bernadett

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénynek a közalkalmazottak és a közszféra munkavállalói munkakörülményeinek védelmében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.19.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Szél Bernadett, Sallai R. Benedek

Az egyes törvényeknek a nukleáris létesítmények engedélyezésében való társadalmi részvétel megteremtéséhez szükséges módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.18.

tárgysorozatba vételre vár

Sallai R. Benedek

 

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvénynek a mezőgazdasági termelők által fizetendő növényfajta-oltalomból eredő díjfizetési kötelezettségek igazságosabb megállapítása céljából történő módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.14.

tárgysorozatba vétel bizottsági szinten elutasítva

Sallai R. Benedek

 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a kényszertagság megszüntetéséhez szükséges módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.04.30.

tárgysorozatba vétel bizottsági szinten elutasítva

Schmuck Erzsébet

A Magyar Nemzeti Bank tulajdonosi ellenőrzésének erősítéséről.

szövege: PDF

benyújtva:2015.03.23.

tárgysorozatba vételre vár

FÜGGETLEN

Indítványozó

Indítvány

Szabó Szabolcs

A Quaestor-károsultak valódi kártalanításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.08.17.

tárgysorozatba vételre vár

Fodor Gábor

Az azonos neműek házasságkötéséhez szükséges jogi feltételek megteremtéséről.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.29.

tárgysorozatba vételre vár

Fodor Gábor

Magyarország Alaptörvényének 6. módosítása.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.29.

tárgysorozatba vételre vár

Szabó Timea

A bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.25.

tárgysorozatba vételre vár

Szabó Timea

A korrupcióellenes ügyészségről.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.25.

tárgysorozatba vételre vár

Szabó Timea

Magyarország Alaptörvényének 6. módosítása.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.25.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Vadai Ágnes

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. Törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva: 2015.06.23.

tárgysorozatba vételre vár

Szabó Szabolcs

Az érettségiző tanulók növekvő számának biztosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.17.

tárgysorozatba vételre vár

Szabó Timea

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítása az Országos Környezeti Kármentesítési Alap létrehozásáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.15.

tárgysorozatba vételre vár

Szabó Timea

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvénynek a gyermekápolási táppénz kiterjesztése érdekében történő módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.11.

tárgysorozatba vételre vár

dr. Oláh Lajos

A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.09.

tárgysorozatba vételre vár

Fodor Gábor

Magyarország Alaptörvényének 6. módosítása.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.02.

tárgysorozatba vételre vár

Fodor Gábor

Egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.06.02.

tárgysorozatba vételre vár

Varju László, dr. Vadai Ágnes

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.13.

tárgysorozatba vételre vár

Szabó Timea

Az üdülőtelepülések területén működő üzletek turistariasztó zárva tartásának módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.11.

tárgysorozatba vételre vár

Fodor Gábor

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.06.

tárgysorozatba vételre vár

Kónya Péter

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény működési szabályainak megváltoztatásáról, az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári egyéni megtakarítások nagyobb biztonságának érdekében.

szövege: PDF

benyújtva:2015.04.29.

tárgysorozatba vételre vár


BIZOTTSÁGOK

Indítványozó

Indítvány

Költségvetési bizottság

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről.

szövege: PDF

benyújtva:2015.09.28.

tárgysorozatban

Költségvetési bizottság

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról.

szövege: PDF

benyújtva:2015.05.26.

tárgysorozatban

Igazságügyi bizottság

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2014.12.09.

zárószavazásra vár

Igazságügyi bizottság

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

benyújtva:2014.07.11.

tárgysorozatban


Bartha Szabó József