Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. szeptember 26., szombat

20.455 - Van lehetőség a népvándorlás megszüntetésére - a Magyar Békekör sajtótájékoztatója > 2015. szeptember 25. péntek, 13:13

PostHeaderIcon Van lehetőség a népvándorlás megszüntetésére - a Magyar Békekör sajtótájékoztatója

2015. szeptember 25. péntek, 13:13 | Írta: Szervező | 

Alább közreadjuk a Magyar Békekör pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott előterjesztést és Ferenc pápának írt levelét.

A Magyar Békekör előterjesztése a 2015. szeptember 25-i sajtótájékoztatón

-          A Magyar Békekör szerint van lehetőség a népvándorlás feltartóztatására és megszüntetésére. Ennek módja a népek életének és megélhetésének biztosítása saját hazájukban és földjükön. A Magyar Békekör július 5-i nyilatkozata óta hirdeti, hogy a népvándorlást és a magyarországi bevándorlást legfőképpen a háborúk idézik elő, és a megélhetés hiánya. A kiváltó okok orvoslására irányuló megoldási javaslatunk előterjesztése óta azt tapasztaljuk, hogy civil útmutatásunk – ha lassan is – de utat tört magának. A legfrissebb fejlemény, hogy az EU szerdai brüsszeli csúcsértekezletén a közösség kötelezettséget vállalt a szíriai háború befejezésének előmozdítására az ENSZ vezette nemzetközi erőfeszítés keretében, továbbá egy líbiai nemzeti egységkormány létrehozására. A Magyar Békekör üdvözöl minden olyan lépést, amely arra irányul, hogy biztosítsák a népek életét és megélhetését szülőföldjükön, és ne kelljen kivándorolniuk.
-          A migráció kezelését illetően a Magyar Békekör álláspontja a következő: a magyar nép nem szögesdrótfalak építésében érdekelt, hanem azok lebontásában. A kormány nem csak a magyar népnek tartozik felelősséggel, hanem a bevándorlóknak is emberséggel. Át kell engedni Magyarországon a Németország és Észak-Európa felé tartó menekülteket! Nem szabad a Nyugat és a keresztény civilizáció védőbástyájának szerepében tetszelegni a békés migrációval szemben! Még kevésbé erőszakkal fellépni ellene, mint azt a szögesdrót jelképezi. Az okokat kell megérteni, és kiküszöbölni, nem pedig a tünetet erőszakkal kezelni! Be kell fogadni azoknak a menekülteknek egy részét, akik menekült státusban részesültek az EU-ban. Magyarország ez alól nem vonhatja ki magát következmények nélkül; De nem szabad megengedni, hogy a centrum a menekültek lerakodó helyévé változtassa hazánkat, erőn felüli terhek vállalására kényszerítsen minket, és más olyan Uniós tagállamokat, amelyeket semmiféle felelősség sem terhel a népvándorlásért, mégis rajtuk csattan az ostor mások háborús politikájáért, és gyarmati forráskivonásáért; Magyarországnak és az EU-nak közösen kell eleget tenniük az emberiesség követelményének a bevándorlókkal szemben, és a felelősség követelményének saját népeik iránt; úgy is fogalmazhatnánk, hogy egyszerre kell érvényt szerezni Schengennek és a genfi menekültügyi megállapodásoknak; ennek érdekében közös határvédelmi intézkedéseket akarunk azért, hogy ki lehessen szűrni a menekült státusra jogosultakat, és meg lehessen akadályozni azoknak a tömeges bevándorlását, akik nem menekültek; ezt az EU-val közösen létesítendő szűrőállomásokon, az ún. Hotspotokon lehet megvalósítani; a menekültjogot már megszerzett bevándorlókat be kell fogadni, le kell telepíteni; előre látható, hogy a bevándorlás nőni fog mindaddig, amíg okait ki nem küszöbölik, ezért az EU-nak össze kell fognia Európa nagyobbik felével, Oroszországgal is a népvándorlást kiváltó okok megszüntetésében, és a bevándorlás kezelésében (pozitív választ várunk a magyar kormánytól és az EU-tól Szergej Lavrov orosz külügyminiszter augusztus 24-i kezdeményezésére, hogy Oroszország és az EU együtt kezelje a bevándorlást); egyetértünk Orbán Viktor kijelentésével, miszerint az EU-nak „újra kell gombolnia a kabátot" Oroszországgal; nagyon fontosnak ítéljük, hogy Oroszország személyében végre akadt egy világhatalom, amely nem a szíriai Aszad rendszert, hanem az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet tekinti első számú ellenségének, és fegyverrel támogatja az IÁ ellen harcoló szíriai kormányerőket és a kurdokat; üdvözöljük, hogy az USA kormánya hajlik a katonai együttműködésre Oroszországgal az IÁ ellen, és hogy Washington - bizonyos feltételekkel – esetleg felhagyna cinkos összejátszásával az IÁ-val Aszadék és a kurdok ellen; A szíriai béke helyreállítása nélkülözhetetlen a népvándorlás megszüntetése szempontjából, hiszen az Európába tartó migránsok többsége Szíriából érkezik (eddig 12 millióan vándoroltak ki); A Magyar Békekör támogatja új ideiglenes menekült táborok létesítését Jordániában, és a meglévők kibővítését másutt; Szaúd-Arábiának és az Arab Emirátusoknak is meg kell nyitniuk kapuikat a menekültek előtt; ugyanerre kérjük Izraelt is; üdvözöljük azokat a dél-amerikai államokat, amelyek már eddig is tízezer számra fogadtak be bevándorlókat, mert tudják, hogy a sokszínűséggel nem csak lehet, hanem együtt is kell élni; viszont mérhetetlenül gyengének tartjuk az Egyesült Államok készségét az ázsiai menekült tömegek befogadására, jóllehet a közel- és közép-keleti népvándorlás legfőbb kiváltója maga az USA a háborúival; jogosnak tartjuk az igényt, hogy az USA anyagilag támogassa Európát, legelső sorban is a bevándorlásnak leginkább kitett országait, hogy megfelelő ellátásban tudják részesíteni a bevándorlókat, gyermekeiket és családjaikat; még jobban örülnénk annak, ha Washington felhagyna háborús politikájával, és hozzáfogna a népvándorlást előidéző okok megszüntetéséhez; egy ilyen lépés méltó volna az Egyesült Államok legszebb történelmi hagyományaihoz. A migrációs problémát elsősorban Szíriában, Irakban és Líbiában kell orvosolni!

Levelünk a pápának

A népvándorlás következtében kialakult helyzetben a Magyar Békekör szeptember 18-án levelet küldött Ferenc pápának azzal a kéréssel, hogy a Civil Társadalom és a Római Katolikus Világegyház közösen lépjen fel a békéért, Ferenc pápa szavaival élve a társadalmi egyenlőségen, a népek javainak és forrásainak igazságos elosztásán nyugvó békéért. Kezdeményeztük a Szentatyánál, hogy Civil Társadalom és Egyház közösen hintsék el egy emberibb jövő erkölcsi értékeit, és tegyenek jó szolgálatot az emberiségnek, nehogy utat tévesszen. Azt írtuk, hogy egy ilyen közös fellépés esetleg világkonferencia keretében ölthetne testet, de lehet, hogy valamilyen más formában. Megfontolás kérdése. Amit mi mai valóságunkból kiindulva fontosnak és kötelezőnek tartunk, az emberek és a népek orientálása egy emberarcú jövőért. Hogy civil társadalom és egyház együtt határozottan leszögezze azokat a morális és társadalmi értékeket, amelyekre a világnak szüksége van, hogy olyan jövővel kerüljön szembe, amely méltó az emberhez. Levelünket, melyet Ferenc pápa rezidenciájára, a vatikáni Santa Marta házba címeztünk, többek között az indokolta, hogy a népvándorlás és a bevándorlás súlyos erkölcsi meghasonlást idézett elő a magyar népben, és a magyar katolikus egyházban. Megírtuk a pápának, hogy hazánkban mesterségesen gerjesztett félelembe ütközik a menekültek befogadása, idegenellenes uszításnak lehetünk a tanúi, és népünk 60 százaléka nem vállal szolidaritást a háborúk elől menekülőkkel. Megírtuk Őszentségének, hogy „Tanúi vagyunk idegengyűlölő, rasszista, antiszemita erők aktivizálódásának, köztük fekete egyenruhás félkatonai alakulatok jelenlétének, melyek az emberek farkas ösztönére apellálnak, és agresszivitásra uszítanak a bevándorlókkal, a bevándorlók gyermekeivel szemben, esetenként még saját honfitársaink ellen is, mert nemkívánatosnak tartják őket bőrük színe miatt." Azt írtuk továbbá, hogy Kelet-Európa egyes kormányai türelmetlen politikával hatnak az emberek érzelmeire. Ennek legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a bevándorlás feltartóztatását célzó pengés drótfal a magyar-szerb határon, egy újabb fal felépítése a magyar-horvát határon, és egy harmadik fal felépítésének terve a magyar-román határon, egyidejűleg a válságállapot kihirdetésével Magyarország több megyéjében, a szabadságjogok korlátozásával. Levelünkben, melyet olasz nyelven írtunk Ferenc pápának, és melynek hiteles magyar szövegét teljes terjedelemben nyilvánosságra hozzuk ezen a sajtóértekezletünkön, arra kértük a Szentatyát, vegye fontolóra, hogyan erősíthetné fel együtt a Katolikus Világegyház és a Civil Társadalom azoknak a hangját, akik ellene szegülnek a fenyegető, egyes esetekben máris tapasztalható elembertelenedésnek, és hogyan segíthetnénk elő, hogy a civilizációs változás, melyet az igazságos világrend iránti igény kényszerít ki, békésen menjen végbe a világban.


Ferenc Pápa Őszentségének
Casa Santa Marta A Magyar Békekör levele Őszentségének
00120 Cittá del Vaticano
ITALIA

Őszentsége!

Büszkék vagyunk Önre mi, a Magyar Békekörben együtt tevékenykedő keresztények és más felekezetűek, hívő és nem hívő emberek. Teljes mértékben egyetértünk a népvándorlás okairól szóló elemzésével, hogy „A háború és az éhezés elől menekülőket a világot uraló igazságtalan társadalmi-gazdasági rend készteti elvándorlásra", következésképpen igazságos társadalmi-gazdasági renddel kell felváltani a jelenlegit ahhoz, hogy embermilliók szülőföldjükön tudjanak megélni, ne pedig menekülni kényszerüljenek otthonukból. Teljes mértékben egyetértünk Önnel, hogy gyökerénél kell orvosolni a bajt, miközben megkerülhetetlen a bevándorlók befogadása, biztonságba helyezése és konkrét megsegítése. Ez emberi kötelességünk.
Alapvetően fontosnak tartjuk szavait a háborúk okairól, állításait a megélhetés anyagi feltételeinek hiányáról és következményéről. Fülünkbe cseng gondolata, miszerint „Az egyenlőtlenség, a javak és a források igazságtalan elosztása konfliktusokat és erőszakot szül a népek között, azt sugallja, hogy egyesek haladása mások szükségszerű áldozatvállalása révén érhető el, s méltó életre csak akkor tehet szert az ember, ha mások ellen harcol".
Azért fordulunk most Önhöz, mert tájékoztatni szeretnénk olyan új keletű emberellenes tendenciákról, amelyekkel szemben nagyon fontosnak tartanánk a Civil Társadalom és a Római Katolikus Világegyház közös erkölcsi fellépését.
Magyarországon és nem csak itt nálunk, az idegen invázióval szembeni mesterségesen gerjesztett félelembe ütközik a menekültek befogadása. Az idegenek elleni uszítás hatására jelenleg lakosságunk 60 százaléka utasítja vissza a bevándorlók iránti szolidaritást, és nem együtt érző a vándorlásra kényszerített népekkel. Hasonló a helyzet más közép-kelet-európai országokban is, sőt Ausztriában és Németországban is erőre kapott a xenofóbia. Az embereket azzal riogatják, hogy elárasztanak bennünket az idegenek, és védekeznünk kell az ismeretlen sokasággal szemben, mert különben saját képükre fognak átformálni bennünket, és az ezeréves keresztény Magyarországot. Mint tudhatja, Erdő Péter bíboros érsek is embercsempészethez hasonlította a bevándorlók megsegítését, mielőtt Őszentsége arra kérte volna a templomokat és az egyházi közösségeket, hogy fogadjanak be egy-egy menekült családot. A magyar katolikus egyház erősen megosztott a befogadás kérdésében, és a pápai útmutatás követését illetően. Egyes kormányok és bizonyos erők türelmetlen politikával hatnak az emberek érzelmeire. Ennek legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a bevándorlás feltartóztatását célzó pengés drótfal a magyar-szerb határon, egy újabb fal felépítésének terve a magyar-román és a magyar-horvát határon, és a válságállapot kihirdetése Magyarország több megyéjében a szabadságjogok korlátozásával. Tanúi vagyunk idegengyűlölő, rasszista, antiszemita erők aktivizálódásának, köztük fekete egyenruhás félkatonai alakulatok jelenlétének, melyek az emberek farkas ösztönére apellálnak, és agresszivitásra uszítanak a bevándorlókkal, a bevándorlók gyermekeivel szemben is, esetenként pedig még honfitársaink ellen is, mert nemkívánatosnak tartják őket bőrük színe miatt.
Mivel Magyarország az Európai Unió egyik leginkább kitett országa a Szíriából, Irakból és Afganisztánból érkező bevándorlási hullámnak, itt a legerősebb a „nemzeti önvédelem" és az idegenek elutasításának ösztöne, ám a kór az Európai Unió más országait is kezdi megfertőzni, annak minden veszélyével a belső konfliktusokra nézve. Világosan utal erre a schengeni szabályok egyre gyakoribb felfüggesztése, még ha csak ideiglenesen és átmenetileg is. Azt tapasztaljuk, hogy az Európai Unió hajlamossá vált a szabadságjogok korlátozásával, nevezetesen a szabad mozgást korlátozó határellenőrzéssel válaszolni a bevándorlásra, és csak a tőke szabad mozgását nem korlátozza.
Ebben az eddig még sohasem tapasztalt helyzetben a korábbinál nagyobb felelősség hárul a Civil Társadalomra, és szervezeteire, hogy ne hagyják a helyzetet elfajulni, csillapítsák a gyűlölet légkörét, és hangot adjanak az emberarcú megoldások iránti kategorikus imperatívusznak. Az élet által ránk rótt feladatnak igen mostoha körülmények között igyekszünk eleget tenni. Nem állnak rendelkezésünkre sajtóorgánumok, sem tájékoztatási eszközök, ha csak nem a Facebook kínálta lehetőség. Humanista, békés törekvéseinknek nem adnak helyet az államilag ellenőrzött közszolgálati médiában, az állam nem fogékony irántuk.
Azért fordulunk Őszentségéhez, mert úgy látjuk, a Katolikus Világegyház és a Civil Társadalom együtt felerősíthetné azoknak a hangját, akik ellene szegülnek a fenyegető, egyes esetekben máris tapasztalható elembertelenedésnek, és közösen kellene elősegítenünk, hogy a civilizációs változás, melyet az igazságos világrend iránti igény kényszerít ki, békésen menjen végbe a világban.
Arra gondoltunk, Őszentsége, hogy figyelmébe ajánljuk, és véleményét kérjük kezdeményezésünkről, hogy civilek és egyház közösen lépjünk fel a békéért, a társadalmi egyenlőségen, a népek javainak és forrásainak igazságos elosztásán nyugvó békéért. Elhintsük egy emberibb jövő erkölcsi értékeit. Jó szolgálatot tegyünk az emberiségnek, nehogy utat tévesszen. Talán ez a közös fellépés világkonferencia keretében ölthetne testet, lehet, hogy más formában. Megfontolás kérdése. Amit mi mai valóságunkból kiindulva fontosnak és kötelezőnek tartunk, az emberek és a népek orientálása az említett célokért. Hogy határozottan leszögezzük azokat a morális és társadalmi értékeket, amelyekre a világnak szüksége van, hogy olyan jövővel kerüljön szembe, amely méltó az emberhez.

Őszentsége!

Személye és ténykedésének szellemisége iránti őszinte tiszteletünk jegyében tárjuk Ön elé kezdeményezésünket, és kérjük munkánkhoz Szentatya segítségét és támogatását!

2015. szeptember 18.
A Magyar Békekör nevében
Petráss László, Rónai Katalin, Salga István, Simó Endre, Szécsei József