Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. szeptember 29., kedd

20.482 - ​Hun-Magyarok Nyíregyháza > Kárpátaljai Barátaink Köre: ​A vallás a NÉP ópiuma,mondta és írta volt tanárának Karl Marx


Feladó:
​​
József Kántor

Dátum: 2015. szeptember 29. 17:14
Tárgy: 
Megköszönjük levelét.
Címzett:


Igen Tisztelt Kutasi úr!

​​
Megköszönjük levelét.
​​
vallás a NÉP ópiuma,mondta és írta volt tanárának Karl Marx - alias Levy Mordechai!!!

És a levél:   A zsidó nép - mint egy egészet véve - a saját messiása fog lenni. Uralkodni fog az egész VILÁGON,össze fogja olvasztani az emberi fajokat,megfogja szüntetni a határokat,és elfogja távolítani a monarchiákat,melyek az önkényesség védőbástyái. Egy világköztársaságot fog berendezni,amely végezetül minden zsidónak egy polgárlevelet fog adni. Ebben az új rendszerben Izraelnek az egész világon szétszórtan élő gyermekei,akik ugyanahhoz a fajhoz tartoznak,akik ugyanazt az áthagyományozott nevelést kapták,mindenhol ellenállás nélkül vezetőkké lesznek,különösen akkor,ha egyes zsidók kivívják a munkástömegek vezetését. Így fogják a proletariátus győzelmének segítségével könnyen kezükbe kaparintani a népek kormányait,melyek a világköztársaságot képezni fogják. Akkor meg fogják tudni tiltani a magántulajdont  a zsidó fajú kormányok,akik mindenhol a nyilvános javakat kezelni fogják. Így fognak beteljesedni a Talmud ígéretei,melyekszerint ha eljön a messiás ideje,a ZSIDÓK az egész világ vagyonait kezükbe fogják kapni.

Nos ami most "migráns-menekült-gazdasági menekült-népvándorlás" címkével ellátva: az mind mind következménye a ..........!!!
Lehet KÉRDÉSEKET formába öntve és szépen megfogalmazni,csak az a NAGY BAJ - a  MAGYAR TÖRTÉNELEM meghamisítása ide vezetett!!! Mert  896-ban NEM  Honfoglalás volt,hanem ÁRPÁD Nagyfejedelem vezetésével: a  MAGYAR  ÁLLAMALAPÍTÁS!!! Persze mindez NEM tetszett annak a "keresztény nyugatnak - Európának" és a 907.július 3-7 között lezajlott pozsonyi csatában JELSZAVUK volt:  ki irtani és elpusztítani a MAGYAROKAT!!! Az a "szent istván" sohasem alapította az államot és a JÉZUS HITŰ  magyarokat sohasem vezette a "keresztény Európába"!!! Egy bitang hazaáruló volt,aki ugyan leírni sohasem merte  az EGYHÁZ  által szerkesztett  "INTELMEK"-re  való hivatkozást:   " Adj fiam helyet az idegeneknek,mert gyenge az egynyelvű ország!!! A  MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉT azoknak kell megírni,akik nem viselik magukon ennek a zsidókereszténységnek a jármát,mert ez a zsidókereszténység sohasem szolgálta a MAGYAR  NEMZETET!!!  Hazánkban pedig MA ez a "szentistváni hagyaték" az IDEGENEK uralmának erős indoka lett!!!
MI  Hunmagyarok hisszük,hogy a közeljövő politikai és lelki ÉBREDÉSE megváltoztatja ezt a felfogást és MAGYARORSZÁG a MAGYAROKÉ lesz végre!!!
Üdv: 
​​
Hun-Magyarok  Nyíregyháza
         Kárpátaljai Barátaink Köre