Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. február 21., kedd

21.925 - AVE Kiállítóházunk februári - márciusi előadásai > ​1065 Budapest, Hajós utca 21


Feladó: Matiné / AVE kiállítóház
Dátum: 2017. február 16. 12:50
Tárgy: AVE Kiállítóházunk februári - márciusi előadásai - Szent László - Magyar Pálosok - Kelták
Címzett: 


AVE Kiállítóházunk februári – márciusi előadásai:

 

Előadó:

Gondos Béla a fővárosban sokak által, régóta ismert „könyves ember", „dokumentáló", civil kutató az Erdélyi Magyarok Egyesületének aktív tagja. Őseitől örökölte a Kárpát Haza szeretetét, és a megismerési vágy által hajtva szinte minden zugát bejárta. Évtizedek óta önerőből járja Magyarország határon kívüli tájait, autodidakta módon gyűjti és fotózza az építészeti, művészeti emlékeit. A magyarság és rokonnépeinek emlékeit kutatva bejárt vagy 40 országot. Különleges élményként élte meg a moldvai csángók életének megismerését. Az élményeket nemcsak magának, hanem másoknak is gyűjti, ezért előadásokat, úti beszámolókat tart, ismertetéseket ír épített örökségünkről. Arról kevesen tudnak, hogy a rendszerváltozás előtt tiltott irodalmat terjesztett.

 

2017. február 27. hétfő 18 órától

Pálosok emlékei – titokzatos pálos kolostorok

Az egyetlen magyar alapítású és máig működő több mint 700 éves férfi szerzetesrend, mely 13. századi megalakulása óta szétválaszthatatlanul összefonódott mind a magyar mind a lengyel történelemmel. A rend hazai virágzásának és többek között budaszentlőrinci főkolostorának is a mohácsi vész valamint a török betörés vetett véget, de mint az ország, ők is átvészelték a török időket. A sokszor idézett - Pongrátz testvérnek és Pázmány Péter jezsuitának tulajdonított - gondolat szerint Magyarország sorsa és a Rend sorsa tükrei egymásnak: „Te is, Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani." A Boldog Özséb által a XIII. században megalapított magyar szerzetesrend templomai, kolostorai nagyon sok helyen megtalálhatók a Kárpát-medencében. A sok esetben romossá vált templomok, kolostorok maradványai mostanában válnak ismét láthatóvá.

 

2017. március 13. hétfő 18 órától

Kelták Skóciában

Skócia a szkíta népekből származó kelta törzsek hazája. Több hullámban érkeztek ide kelták, azt első a PIKTEK népe volt körülbelül 2000 évvel ezelőtt. A keltás a korábbi megalitikus építményeket is felhasználták a szertartásaikhoz, de nagyon sok, képírásos emléket őrző kőemlék is hozzájuk kapcsolható. A kelta világ szintén háromrétű volt: a felső világban lakott Isten (Dagh Da) és a kísérete (a Nap, a Hold és a csillagok); a középső világ a halandóké volt; az alsó világ pedig az ősöké. A három világot a világ közepén álló, Istenhez vezető világfa kötötte össze, amelyet a druida pap révülésekor egy nagy fa, vagy egy menhir (kőoszlop) helyettesített. A druida ennek dőlve, ezzel azonosulva révült.

 

Előadó:

Tircsné Dr. Propper Valéria a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott igazgató helyettese, bölcsészdoktor, az irodalomtudományok doktora. Tanulmányait (1976) Liszt Ferenc Tanítóképző, könyvtár-népművelés szakán, (1980) Bessenyei György Főiskola, könyvtár szakán, és (1990) ELTE Bölcsészettudományi Kar, könyvtár szakán, szerezte meg. Az elmúlt két évtized során elsősorban felsőoktatásban, felsőoktatási könyvtárban, és közművelődési könyvtárban, dolgozott vezetőként, intézményeket irányított, szervezve a működésüket, és tanított, valamint szakmai pályázatokat írt. Egyik legnagyobb sikere a Csodamalom Bábszínház, irányításom alatt nyerte el profi színház státuszát, amatőr művészeti csoportból. Jelenleg a Miskolci Bölcsész Egyesületben tart előadásokat. Nyugdíjasként szabadidejét kutatásra, tanításra, és ismeretterjesztő előadások tartására fordítja szerte az országban.

 

2017. március 7. kedd 18 óra

I. rész: „Boszorkányok márpedig vannak": boszorkányüldözés Európában és a Magyar Királyságban

Az európai boszorkányüldözés kialakulásának történelmi okai és sajátosságai Európa kora-középkori államaiban. Rávilágítunk a történelmi körülményekre és a társadalmi, vallási és  gazdasági okokra, amelyek az üldözésekhez vezettek.

A boszorkányüldözés történelmileg igazolt tényeit ismertető előadás, érdekes, - a ma embere számára gyakran megnevettető -  idézetekkel alátámasztva.

A legismertebb boszorkánypereket hallhatjuk: Jeanne D' Arc, Giordano Bruno, Galileo Galilei pereit, és a pereik mögött meghúzódó rejtélyeket, valamint, - annak ellenére, hogy nem európai per volt - a salemi eseményeket is beleveszi az előadó.

 

2017. március 21. kedd 18 óra

II rész: „Boszorkányok márpedig vannak": boszorkányüldözés Európában és a Magyar Királyságban

A "Boszorkányüldözés a Magyar Királyságban" második előadás szerves folytatása az első előadásnak. Pontosan azokra a különbözőségekre helyezve a hangsúlyt, amelyek miatt mások, - kivételek - voltak a magyar boszorkányperek. Történeti áttekintést adok itt is. Árpád-házi királyaink un. boszorkány-törvényeinek néhány passzusával is megvilágítva a középkori Magyarország urainak felfogását a boszorkánykérdésről.

Elhangzanak a legrégebbi írásban is fennmaradt magyar perek szöveges ítéletei valamint a valós történelmi tények és néhány neves magyar hölgy elleni per érdekességei hangzanak el: Báthory Erzsébet, Denghelghy Mihályné Török Kata, Imreffi Jánosné Iffju Kata, Báthory Anna, Béldi Pálné Vitéz Zsuzsanna.

 

Helyszín: AVE Kiállítóház (pince terem)

(

​​
1065 Budapest, Hajós utca 21.)

Belépő:

Elővételben az előadás napjáig                                                         1.000,- Ft

Helyszínen aznap                                                                                    1.500,- Ft

Helyfoglalás érkezési sorrendben!