Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. február 22., szerda

21.935 - Kutasi József Antal > Magyar Békekör Botka László külpolitikai nézetéről


Feladó: Békekör Magyar
Dátum: 2017. február 22. 7:55
Tárgy: Magyar Békekör Botka László külpolitikai nézetéről
Címzett:


Magyar Békekör Botka László külpolitikai nézetéről

Budapest, 2017. február 22. szerda (MSZF)


     A Magyar Békekör egyet nem értését fejezte ki Botka László szombati programbeszédében kifejtett külpolitikai nézeteivel, és arra kérte a szocialista miniszterelnök-jelöltet, vizsgálja felül őket, mert hazánknak nem a jó viszony leépítéséhez fűződik érdeke Oroszországgal, hanem jó viszonyának megőrzéséhez és tovább építéséhez.

    A Békekör véleménye szerint Botka László oroszellenes kicsengésű fejtegetéseivel, és Putyinra tett sértő megjegyzéseivel azoknak a köröknek tett engedményt, amelyek az európai együttműködés helyett a szembenállásban, az Oroszországgal szembeni szankciópolitikában érdekeltek. Ellentétes a magyar nép érdekeivel az olyan politika – legyen jobboldali, vagy baloldali – amely a szembenállást tűzi zászlajára! Magyarországnak nem fűződik semmiféle érdeke a kelet-nyugati konfrontációhoz! Oroszország a kontinens szerves része, nélküle Európa csak torzó - szegezte álláspontját a Békekör Botka Lászlóéval szembe.

     „Feltűnő otrombaság egy demokratikus beállítottságú, felvilágosult baloldali politikustól azt hallani, hogy 'az oroszok a spájzban vannak', s aki jó viszonyt akar velük, úgy jár, mint Magyarország járt 1956-ban" – írják.

   Botka László geopolitikai leegyszerűsítései (Magyarország a Nyugathoz tartozik, nem létezhetünk a NATO és az EU nélkül, stb.) nem csak a világban végbement változások meg nem értésére utalnak, hanem gazdasági, és biztonsági érdekeink félreértésére is. Sérti azoknak a magyar és orosz embereknek az érzésvilágát, akik komolyan veszik a népek barátságát, és arra vágynak, hogy szabadon érintkezhessenek egymással, közvetlenül is gazdagodhassanak egymás kulturális, szellemi, erkölcsi értékeivel – áll a nyilatkozatban.

    Egyetérteni az EU migrációs politikájával, és hallgatni a népvándorlást kiváltó okok megszüntetésének követelményéről, a terrorizmus felszámolásáról, a terroristák által megszállt országok szuverenitásának helyreállításáról, újjáépítésükről, hiba. Sértő jelzőkkel illetni az amerikai elnököt azért, mert javítani akarja viszonyát Oroszországgal, rövidlátásra és önmagunk szerepének túlértékelésére utal.

    Nem a békés együttélés és a jó viszony jelent alárendelődést, hanem annak hiánya! Magyarországnak a NATO és az EU tagjaként is arra kell törekednie, hogy hidat verjen Kelet és Nyugat között! Botka Lászlónak e tekintetben érdemes tanulnia a jelenlegi kormánytól, és inkább azt kellene kifogásolnia, ami a magyar-orosz jó viszonyból még hiányzik! – írják.

    Botka László igazságban, egyenjogúságban, egyenlőségben jelölte meg az ország jövőjét. Nos, milyen jogon tagadja ugyanezt a magyar-orosz viszony tekintetében? Vajon az orosz népnek nem volna joga ugyanehhez a nemzetek közösségében?

    A Magyar Békekör olyan külpolitikát vár el a szocialista kormányfő-jelölttől, és az ország jövőjéért felelősséget érző minden politikai tényezőtől, amely tiszteletben tartja más népek jogait, nem mér kettős mércével, és a közös érdekből indul ki, nem pedig abból, ami elválaszt! Magyarországnak békés, jó viszonyban kell élnie Kelettel és Nyugattal egyaránt! Az egyenjogúságon, kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló politikának nincs ésszerű alternatívája. Kialakításában a Magyar Békekör partner kíván lenni, ellenkezőjében, a konfrontáció szításában azonban nem!

    A Békekör kéréssel fordult Botka Lászlóhoz: fogadja küldöttségét érdemi megbeszélésre.+++

 

Kiadta: MSZF SZK

+36 30 5927371

www.mszfszk.hu

https://www.facebook.com/bekekor/