Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. június 2., péntek

22.251 - ​Bartha Szabó József:​ ​Azonnali kérdések órája a Tisztelt Házban. > ​2017. június 1.

Feladó: mandinka.bt
Dátum:
​​
2017. június 1. 15:08
Tárgy: Azonnal, de azonnal..!
Címzett: 

 
KDNP: Mit tesz a kormány a hazai kis- és középvállalkozások digitális fejlesztéseinek ösztönzése érdekében? 
MSZP: Polt hátán Polt! 
Jobbik: Soros propagandaeszköz, vagy tényleg a világ legnagyobb bűnözője? 
LMP: Hogyan kívánják távol tartani a mohó Fidesz-holdudvart a paksi bővítéstől? 
Fidesz: Meddig tűri még az Európai Unió, hogy terroristák tartsák rettegésben Európát?
​​

Azonnali kérdések órája a Tisztelt Házban. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan köszöntötte szószólóját! Legutóbbi szónoklataik közül  szolidan stilizálva, hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve, ám  a tapsokon kívül itt-ott a szolidabb  „beszólásokat" is jelezve tallóztunk.

 

Mit tesz a kormány a hazai kis- és középvállalkozások digitális fejlesztéseinek ösztönzése érdekében?

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! Mára alapvető kritériummá vált, hogy egy sikeres cég működéséhez elengedhetetlen a megfelelő minőségű informatikai háttér kiépítése és annak működtetése. A kis- és középvállalkozásoknak mint a hazai gazdasági élet meghatározó szereplőinek is ki kell tudniuk használni a magyar gazdasági életben meghatározóvá vált digitalizációban rejlő lehetőségeket. A kkv-szektor digitális átalakulását éppen ezért stratégiai fontosságú segíteni, emellett támogatnunk és fejlesztenünk kell a hagyományos iparágak digitalizációját is technikai és szemléletbeli értelemben egyaránt.

- Államtitkár Úr! Az elmúlt időszakban már számos intézkedés történt a kkv-k fejlődésének támogatására. Vissza nem térítendő támogatások, pályázati lehetőségek mellett mérsékeltük a társasági adót, a munkáltatói járulékot, a kisvállalati adót, és megemeltük az alanyi áfamentesség bevételi határát. Ezek mind-mind csökkentik a vállalkozói terheket, és hozzájárulnak az adminisztráció egyszerűsítéséhez is. A működési feltételek általános javítása mellett támogatási és pályázati programokkal kell segítenünk a kkv-k működését. Utalnék itt például a „Digitális jólét" programra vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 2016-ban indított infokommunikációs, motivációs és szemléletformáló programra, amelynek a „Modern vállalkozások programja ‑ Vállalkozz digitálisan!" a címe, s amihez már majdnem tízezer vállalkozás csatlakozott. Éppen ezért kérdezem államtitkár urat:

- Mit tesz a kormány a hazai kis- és középvállalkozások digitális fejlesztéseinek ösztönzése érdekében?

- Milyen anyagi támogatást nyújt és milyen programokat finanszíroz?

- Milyen további eszközökkel növeli a kormány a vállalkozások versenyképességét?

***

KARA ÁKOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A kormányzati cselekvés középpontjában a gazdaságfejlesztés áll valóban a hagyományos értelemben vett gazdasági területeken és a digitalizáció tekintetében is, hiszen a jelen és a jövő a gazdaságban is a digitalizációról szól. A gazdasági fejlődés és a növekvő versenyhelyzet egyre nagyobb kihívások elé állítja a magyar vállalkozásokat. Ma egy cég sikeres működéséhez elengedhetetlen a megfelelő informatikai háttér, és elengedhetetlen a megfelelő infokommunikációs alkalmazások napi működtetése. Enélkül nem beszélhetünk vállalati hatékonyságról sem. A kormány ezért több olyan támogatási konstrukciót indított a gazdaságfejlesztés keretében, ahol hazai, illetve uniós források közösen segítik a magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások tevékenységét.

- A digitalizáció és az infokommunikáció tekintetében jelenleg közel 60 milliárd forintnyi keretösszeg áll rendelkezésre hazai, illetve EU-s forrásból. Ez a jelen helyzetben jelentős és szükséges támogatás. A magyar kormány e tekintetben nem követi az európai trendeket, hanem az élvonalban van. Az a szándéka és eltökélt célja a kormánynak, hogy Európa legjobbjai közé segítse a magyar vállalkozásokat, akár mikro-, akár kicsi, akár közepes vállalkozásokról van szó.

- Tervezzük, hogy az elkövetkezendő hónapokban a hazai kis- és középvállalatok versenyképességének növelése érdekében kockázati tőkealapot is létrehozunk. Ennek a tervezett összege egy 10 milliárdos keret.  A magyar kormány szándékai szerint ezek a források jól és hatékonyan kerülnek majd felhasználásra, hogy ne csak a vállalkozások, hanem az ország versenyképességét is jelentősen javítsák. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

FÖLDI LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Ezt a kérdést azért is tettem föl, mert abban a választókerületben, ahonnan én jövök nincsenek nagyvállalatok, ott igazából kis- és közepes vállalkozások vannak vagy éppen mikrovállalkozások.  Ennek a térségnek a vállalkozásaiban kiemelkedő szerepet játszik az informatika, hiszen ha ezt nem tudják jól kiépíteni, és nem tudnak megfelelő forráshoz jutni, akkor bizony nem tudnak versenyképesek lenni. Tehát ezért is örvendetes számomra, hogy nagyon sok pénzzel, mintegy 60 milliárd forinttal támogatja a kormány EU-s és hazai forrásból ezeket a vállalkozásokat. És én bízom benne, hogy nemcsak a magyar, hanem Európa élvonalába kerülnek ezek a kis- és közepes vállalkozások. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KARA ÁKOS: - Képviselőtársaim! Röviden utalnék arra a környezetre, ami egyébként infokommunikáció tekintetében nemcsak a kkv-szereplőket, tehát nemcsak a gazdaságot, hanem általánosságban segítik a lakosságot is. Jól állunk a szélessávúinternet-programunkkal, ott ugye az a célunk, hogy körülbelül egymillió háztartás számára tegyük elérhetővé a szupergyors internetet. Megindítottuk azt a mérnökprogramot, amelynek a keretében több informatikusa lesz Magyarországnak. Azt gondolom, hogy ez általános igény. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával is sikeres programot hajtunk végre, aminek a keretében eddig valóban közel 10 ezer vállalkozást tudott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megszólítani. Ez egy fontos, jelentős lépés,  a magyar vállalkozások számára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ugyanis korrekt és jó együttműködő partner.  (Taps a kormánypártok soraiban.)

Polt hátán Polt!

SZAKÁCS LÁSZLÓ, (MSZP): - Alelnök Úr! Azt látjuk, hogy az új főúri osztály egymásnak zsíros állásokat juttat. Valójában ebből csak annyit lehet látni, hogy önök azt a látszatot keltik, ami jobb lenne, mint a valóság, hogy önök csak zsíros álláshoz juttatják egymást. Van az új főúri osztály, és van az új zsellérség ma Magyarországon. Valójában a helyzet ennél sokkal rosszabb, önök, ugye, kiépítik a „kéz kezet mos" hálózatát, ami tényleg hálózatként is működhet minden további nélkül.

- Azt látjuk, hogy Polt Péter legfőbb ügyész felesége a Magyar Nemzeti Bankban személyzeti ügyekkel foglalkozik, nem olcsón, de drágán, jó nagy fizetésért! Azt látjuk, hogy a monetáris tanácsban is van egy ilyen hasonló kinevezés, a Kereskedelmi és Iparkamara vezetőjének feleségét emeli be a monetáris tanácsba, és most meg azt látjuk, hogy Polt Péter lányát vette föl a Magyar Nemzeti Bank valamilyen nagyon fontos szerepre nyilvánvalóan, vagy junior szerepre, de azt látjuk, hogy igazság szerint itt mindig valamilyen szívességet tesz egymásnak ez az új főúri osztály; vagy legalábbis ezt a hálózatot építi ki.

- Alelnök Úr! Úgy gondolom, hogy itt eléggé rossz példára tanítják a magyarokat. Úgy gondolom, hogy itt arra tanítják, hogy itt nem a szakmai fölkészültség, nem a rátermettség, a kockázatvállalás, a kockázatok tűrése vagy éppen az erő számít, hanem egészen pontosan az, hogy kinek milyen kapcsolatrendszere van, kinek kik a szülei, kinek ki az édesapja, az dönti el, hogy részt vehet-e ebben a hálózatban, vagy nem vehet részt. Kérdezem tehát:

 - Mit gondol az összeférhetetlenségről ezekben az ügyekben?

- Hogyan kívánják feloldani?

***

NAGY MÁRTON ISTVÁN, (Magyar Nemzeti Bank alelnöke): - Képviselő Úr! Kérdésére válaszolva, hogy van-e összeférhetetlenség, a következőt tudom elmondani: Polt Petra, akiről szó van, 2017. január 1-je óta áll a jegybank alkalmazásában, és a jegybankban az MNB általános felvételi eljárásának eredményeként kapott jogászi munkakört a jogi igazgatóságon, amiért a munkakörére irányuló megfelelő bérezésben részesül. Minden esetben a Nemzeti Bank vizsgálja az összeférhetetlenség kérdését, az érintett munkavállaló nem áll alá- és fölérendeltségi viszonyban a személyi ügyekért felelős vezetővel, így összeférhetetlenség nem áll fönn. A kérdésére válaszolva: nincs összeférhetetlenség!

***

SZAKÁCS LÁSZLÓ: - Nem ez volt a kérdésem, de a feladat része a feladat megértése, ugye... Polt Petráról is beszéltem, de volt itt több kérdés is benne. Például az, hogy a legfőbb ügyész felesége több MNB-s alapítványnak is vezető tisztségviselője, ahol az alapítványokat ugyanúgy az ügyészségnek kellene felügyelni törvényességi szempontból. 

- Nekem az a meggyőződésem önökkel kapcsolatban, miután ezt a „kéz kezet mos" hálózatot építik, hogy ha véletlenül itt lenne összeférhetetlenség, akkor önök nem az összeférhetetlenséget szüntetnék meg, hanem a törvényt változtatnák meg! A törvényt,  mert önök ezt tanulták, és önök erre tanítják a magyarokat, méghozzá a miniszterelnökön keresztül is ‑ nem baj, jönnek a jogászok, oszt' jó napot! Ennek a világnak egyszer vége lesz, alelnök úr! (Szórványos taps az MSZP soraiban.)

***

NAGY MÁRTON ISTVÁN: - Hát, kérem szépen, a legfőbb ügyész gyerekei ilyen alapon nem kaphatnának állást Magyarországon, mert az ügyészség mindenhol illetékes! Akkor ezek szerint az országon kívül kéne dolgozniuk. Azt gondolom, ez nem normális!

- A másik dolog: önöknek is van családjuk, önöknek is van gyerekük. Önök országgyűlési képviselők, önök az országért felelősek, ennyi erővel akkor az önök gyerekei sem dolgozhatnának adott esetben az országban.

- Ha ne adj' Isten, itt vagyunk! Én ezt nem értem, hogy van egy huszonéves pályakezdő, aki jogi állásra akar menni, ő döntött arról, hogy ő arra megy, miért ne kezdhetné egy olyan intézményben, aminek a szakmai reputációja megfelelő. Én is a Nemzeti Bankban kezdtem 15 évvel ezelőtt, és azért választottam ezt, mert jó a reputációja.

- Tehát én annyit kérek: tartsuk tiszteletben egy fiatal pályakezdőnek a választását, és a munkájához meg sok sikert kívánjunk ‑ jó? (Derültség az LMP soraiban. Közbeszólások az MSZP soraiból. Taps a kormánypártok soraiban.)

Most csak propagandaeszköz, vagy tényleg a világ legnagyobb bűnözője?

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik):- Államtitkár Úr! Van egy ember, aki a társadalom többsége számára fantom, az önök számára inkább démon, egy olyan ember, aki az önök kommunikációja, propagandája szerint lényegében egyszemélyes és első számú felelőse szinte bármi rossznak, ami történik Magyarországon. (Németh Szilárd István: KáGéBéla!) Ezt az embert úgy hívják, hogy Soros György, és hozzá is teszem gyorsan: ideológiájától, közéleti munkásságától, politikájától tőlünk távolabb nagyon kevés frakciót találhatnának, a legminimálisabb szinten sem tudjuk támogatni, sem azonosulni vele. De!

- Államtitkár Úr! Ha már ennyi galádságot követett el ez az ember, amennyit önök mondanak, akkor joggal merül fel a kérdés: vajon mit tesznek ellene és személye ellen, hogy ezeket ne tudja elkövetni. Ha valaki az elmúlt hetekben, hónapokban nyomon követte az önök politikai fórumait, megnyilatkozásait, vagy egyszerűen csak a közszolgálati híradásokat és az önökhöz tartozó kereskedelmi híradásokat, akkor azt kellene gondolnia, hogy ez az az ember, akit az első adandó alkalommal el kellene ítélni, le kellene csukni! Hogy csak néhány dologról megemlékezzek: Kósa Lajos szerint Soros György ügynökei irányítják az Európai Uniót és számos hazai intézményt. Rogán Antal szerint Soros György törvénytelen módon le akarja bontani a kerítést. Orbán Viktor szerint ez az ember egy olyan milliárdos, aki mindenre elszánt, és nem ismer sem Istent, sem embert. Néhány héttel ezelőtt a VIII. kerületben Németh Szilárdnak és Stefka Istvánnak is volt egy közös fóruma egy nemzeti konzultáció kapcsán, és ott kiderült, hogy Soros egyenesen Hitlertől tanult, neki dolgozott, és hogy ügynökei a Magyar Postára is beszivárogtak, és ott különböző szabotázsokat követnek el. Ha ez így van, akkor az a jogos kérdés:

- Tényleg ennyire komoly bűnözővel állunk szemben, vagy csak egy propagandaeszköz az önök kezében?

- Mit tettek annak érdekében, hogy ez az ember szabadlábon ne legyen?

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Szeretném emlékeztetni önt arra, hogy az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 2017. május 25-ei ülésén is felvetette ezt a kérdést. Nyilvános ülésén, azért idézem korrekt és tisztességes módon ezt a felszólalását, amely az ön által említett személlyel kapcsolatban van. Azt kérdezte, hogy miért nem tiltjuk ki, és miért nem indítunk ellene büntetőeljárást. Ezt kérdezte, ugye, képviselő úr, Pintér Sándor belügyminiszter úrtól? (Mirkóczki Ádám: Így van.) Pintér Sándor belügyminiszter úr a bizottság ülésén tájékoztatta önt arról, amit én is meg tudok most erősíteni, hogy Soros-ügyben egyelőre csak sajtóhírek jelentek meg, feljelentés a magyar rendőrség részére nem érkezett. Azt is elmondta a miniszter úr, arról is tájékoztatta önt és a bizottságot, hogy az Alaptörvény alapján a kitiltása lehetetlen, ez az ember magyar állampolgár, tehát nem lehet kitiltani Magyarországról. A kormány ilyenről nem gondolkodik.

- Hogy milyen bűncselekményt követett el, illetve mit tett a kormány vagy a magyar bűnüldöző hatóságok ezzel kapcsolatban? Elmondtuk, miniszter úr is elmondta, én is elmondom: büntetőfeljelentés nem érkezett Soros György tevékenységével kapcsolatban. Soros György, mint ahogy ön is idézte, számtalan nemzetközi fórumon támadja Magyarországot, a magyar kormányt, minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy Magyarországot lejárassa, Magyarországnak kárt okozzon. Politikai eszközökkel fogunk fellépni Soros György ellen! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

MIRKÓCZKI ÁDÁM: - Államtitkár Úr! Azért hoztam elő újra ezt a kérdést, mert végignéztem a hétvégén az önök megnyilatkozásait, és komplett bűncselekményeket varrnak a nyakába ennek az embernek. Csak akkor az a kérdés, hogy miért nem tesznek érdemben semmit ellene. Én élek a gyanúperrel, hogy ez csak egy olyan propagandaeszköz, amivel lehet riogatni a magyar társadalmat, és amivel mindenféle komoly és valóban súlyos problémára egybites válaszokat lehessen adni; legyen egy ember, akit démonként lehet üldözni!

- Szeretném hangsúlyozni: számos országban az Európai Unión belül is kitiltották ezt az embert. Az igazi kérdés az, hogy ha ő valóban azt teszi, amit önök mondanak… És én most nem sajtóhírekre hivatkozok, mert akkor a TV2 Tények című műsorát kellett volna idéznem, akik szerint egyenesen az anyját akarta megölni, úgy van beállítva ez az ember. De én az önök politikusait és a kormány tagjait idéztem, akik komplett bűncselekményekkel vádolják ezt az embert. De ha ez így van, akkor a nagy kérdés, hogy vajon miért nem érkezett az önök részéről, akik állítják ezeket a bűncselekményeket, feljelentés? (Taps a Jobbik padsoraiból.)

***

KONTRÁT KÁROLY: - Képviselő Úr! Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények mindenkire kötelezőek, senki nem állhat a törvények fölött. Aki megsérti a törvényt, annak viselnie kell a törvénysértés következményeit. Ezt tudom erre a kérdésére válaszolni. Ha ebben az esetben, az ön által kérdezett személy esetében ilyen cselekmény be fog következni, és ez jogsértő magatartást jelent, akkor annak következményeit viselnie kell. Mert még egyszer mondom: Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények uralma érvényesül. Ez vonatkozik mindenkire, minden magyar állampolgárra! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Hogyan kívánják távol tartani a mohó Fidesz-holdudvart a paksi bővítéstől?

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Miniszter Úr! Önök úgy költik a paksi pénzeket, mintha népszavazás lenne, csak éppen a népszavazást akarják minden eszközzel megakadályozni. Mi viszont úgy döntöttünk, hogy átvilágítjuk a paksi költéseket, amennyire erőnkből és lehetőségünkből telik, ugyanis kikértük közérdekűadat-igénylés keretében a különböző média- és reklámköltéseket, és megdöbbentő dolgokat láttunk.

- Ott kell kezdenem, hogy ne rébuszokban beszéljek, hogy úgy tűnik, a Magyar Villamos Művek és a Paks II. Zrt. a jelek szerint csak a jobboldali fogyasztóknak kívánja eladni az áramot, mert önök szinte csak a jobboldali, kormánypárti sajtóban hirdetnek. A két cég a tavalyi és az idei milliárdos nagyságrendű reklámköltésének több mint felét Orbán Viktor hat bizalmasánál hagyta ott: Mészáros Lőrincnél, Habony Árpádnál, Andy Vajnánál, Liszkay Gábornál, Csetényi Csabánál és Széles Gábornál csilingelt a kassza.

- Amit pedig mögöttem látnak... (Hadházy Ákos felmutat egy nagy méretű táblát „A Paks2-hálózat" felirattal, amelyen egy nagy Putyin-arckép mellett kisebb arcképek láthatók, mindegyik alatt az ábrázolt személy neve és egy összeg: Habony Árpád 1.315.561.064.-; Csetényi Csaba 481.041.975.-; Andy Vajna 324.243.192.-; Huth Gergely 206.732.929.-; Liszkay Gábor 200.996.490.-; Mészáros Lőrinc 178.551.089.-; Szemerey Tamás 166.936.567.-; Bencsik András 121.918.000.-; Széles Gábor 119.848.816.-.)az három kifizetőhelynek az összesített költése. Azt látjuk, hogy több mint 4 milliárd 378 millió forintot sikerült elkölteni reklámra  és különböző médiareklám-költéseket… (Elnök: - Frakcióvezető asszony, tájékoztatom önt: a frakciófegyelem önre meghatározó, hogy Hadházy Ákos képviselő úr tiltott szemléltetést alkalmaz a Házban. Ugyanis a házszabály 38/A. §-a értelmében előzetesen be kell jelenteni. Ez legalább egy órával az üléskezdés előtt nem történt meg. Arra kérem, hogy vegyék le ezt a tiltott eszközt! Köszönöm. Most már folytassa!)

- Köszönöm, hogy visszakaptam a hangomat.  4 milliárd 378 millió forintot sikerült elkölteniük három helyről, az MVM-ből, a Paks II. Zrt.-ből és az Atomerőműből médiareklám-költésekre, meg egy kis tanácsadói díj is volt!  És itt látható az a top 9 érdekeltség… (Mutatja a táblán.)… akik megkaphatták ezeket az adóforintokat. Ott van Habony Árpád, több mint egymilliárdot kapott; Csetényi Csaba 481 milliót;Andy Vajna az érdekeltségein keresztül 324 milliót; Huth Gergely 206 millió; Liszkay Gábor érdekeltsége 200 millió; Mészáros Lőrinc 178; Szemerey Tamás, ugye, Matolcsy György unokatestvére, 167 millió; Bencsik András 122 millió; Széles Gábor pedig 120 millió forinttal lett vastagabb azáltal, hogy az adófizetők tisztességgel adóznak ebben az országban. Viszont van egy kormányunk, amelyik nem hajlandó ezeket a pénzeket tisztességgel elkölteni!

- Miniszter Úr! Hadd kérdezzem meg öntől:

- Mi értelme van egy olyan területen hirdetni bármilyenfajta reklámtevékenységet, ahol önök egyáltalán nem kíváncsiak az emberek véleményére, egyszerűen önök nem vesznek arról tudomást,  hogy a magyar embereknek a kétharmada egyáltalán nem akarja a paksi bővítést Magyarországon?

 - Mi értelme van akkor hirdetni, ha önök nem kíváncsiak rá, hogy az a kétharmadnyi ember Magyarországon mit akar?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Kedves Képviselő Asszony! A Miniszterelnökség május 2-áig a tulajdonosi jogokat gyakorolta a Paks II. projekttársaság fölött, és 2016-ban és '17-ben összesen 70 millió forintot költött a Paks II. projekttársaság a Paksi Atomerőmű kapacitásfenntartásával kapcsolatban bármilyen sajtótevékenységre. Hogy az összes többit honnan vette vagy hol álmodta, arról nekem fogalmam sincs, abban nyilatkozatot tenni nem tudok. Ellenben meg kell nyugtassam, hogy a föltett kérdésben megfogalmazott állításával ellentétben mi sehol senkinek semmilyen beruházást nem osztunk! Tekintettel arra, hogy a magyar állam az Európai Bizottság által jóváhagyott formában, a hazai és a nemzetközi szabályoknak megfelelő módon úgy kötötte meg a szerződést Oroszországgal, hogy a Roszatom fix áron, konkrét határidőre fogja elvégezni a kivitelezést. Hozzájuk forduljon minden ilyen típusú kérdésével! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

SZÉL BERNADETT: - Miniszter Úr! Itt látható ez a rahedli adóforint..(Felmutatja a táblát. Elnök: Újra kérem, hogy tegye le, mert el fogja ejteni! A képviselő asszony szót fogad: maga elé, a földre teszi a táblát.) Miniszter Úr! Több mint 4 milliárd forintot önök eltapsoltak kormányon. Nekem ne mondja azt, hogy mossa kezeit, mert nem tehet róla, hogy a kormány mit csinál! A korrup… ‑ majdnem azt mondtam, hogy korrupcióinfón, de a kormányinfón ön áll, és mondja a kérdésekre a választ. Most miért menekül el a válaszadás elől? Andy Vajnától Széles Gáborig mindenki itt gazdagodik az adófizetők pénzén, ön is felveszi a fizetését, bejön ide a munkahelyére, és utána nem mondja meg, hogy mi értelme van ezeknek? Akkor válaszoljon saját kútfőből!

- Ha van egy beruházás, amiről senkit meg nem kérdeznek, hogy mire jó, és van egy csomó oligarcha, aki a kormány háta mögött éppen az adófizetők pénzét zabálja, akkor mit mond erre egy magyar miniszter, mi értelme van ezeket az oligarchákat etetni, ha úgyse érdekli önöket, hogy a magyar emberek mit gondolnak a paksi beruházásról?

- Miniszter Úr!  Válasszon! Legyen bátor, és mondja azt, hogy népszavazást Paks II.-ről! (Taps az LMP és a Jobbik mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.)

***

LÁZÁR JÁNOS: - Köszönöm a lehetőséget! Én a harmadik utat választanám: próbálom tényszerűen tájékoztatni a képviselő asszonyt. Nagyon sajnálom, hogy ilyen mértékben izgalomba hozzák a tények. Egyben megnyugtathatom: a Magyar Villamos Művek, Paks I. Atomerőmű nem költött egy fillért sem Paks II. népszerűsítésére. Tehát ezek a számok lehet, hogy médiaköltéssel kapcsolatosak, de hogy Paks II.-höz közük nincs, azt biztosan állíthatom!

- Ami pedig az elszámoltatást illeti, hogy hogyan fog a beruházás megvalósulni: még egyszer el fogom mondani, mint amit már sokszor elmondtam, és a jövőben is tervezem, hogy elmondjam önnek, hátha sikerül az LMP frakciójának megértenie, hogy ez egy fixáras és kulcsra készen megrendelt atomerőmű. Hogy a Roszatom… (Mirkóczki Ádám: Generálkivitelezés.)generálkivitelezőként kivel milyen szerződést és hogyan köt, ezt tőle, illetve az Európai Bizottságtól kell megkérdezni… (Szél Bernadett: Nem!)...hiszen az európai közbeszerzési szabályoknak megfelelően fog zajlani minden, a legmesszebbmenőkig megfelel a hazai és a nemzetközi törvényeknek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Meddig tűri még az Európai Unió, hogy terroristák tartsák rettegésben Európát?

CSIZI PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Párizs, Brüsszel, Nizza, Berlin, Stockholm, London ‑ Európa ismert, közismert nagyvárosai, amiről sajnos az elmúlt időszakban már egészen más, nem az épített környezetük, nem a meghatározó szerepük, hanem a terrorcselekmények jutnak az eszünkbe. Az elmúlt másfél évben szinte nem volt olyan hónap, hogy valahol Európában ne történt volna terrortámadás, terrorcselekmény. Ezekben az általam felsorolt városokban az elmúlt másfél év alatt több mint négyszázan veszítették életüket terroristatámadások következtében. Az iszlamista terror veszélye Európában sajnos napról napra nemhogy nem csökken, hanem egyenesen növekszik.

- A múlt héten Manchesterben már fiatalok és gyermekek voltak az új célpontok, ők lettek az áldozatok. A merénylők többségéről egytől egyig kiderült, hogy közük van az Iszlám Államhoz, annak harcosai vagy segítői. Ma már tény, hogy a migrációs hullámot kihasználva olyan fiatal harcképzett és harcérett férfiak jönnek Európába, akik korábban az Iszlám Államot szolgálták. Egyetlenegy céljuk van, hogy félelemben tartsák Európát, megváltoztassák az európai értékrendet és a keresztény értékeket.

- Mindezek tükrében még mindig érthetetlen, amit az Európai Unió vezetői tesznek. Érthetetlen, hogy hogyan lehet ezeket az embereket, a migránsáradatot Európa szívébe engedni, úgy, hogy közben azt se tudjuk, hogy honnan jöttek és milyen céllal érkeztek Európába. Államtitkár Úr! Kérdezem öntől:

- Meddig tűri még Brüsszel, hogy mindez megvalósuljon, hogy ez történjen Európa szívében?

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Én abban bízom, hogy nem sokáig tűri már Brüsszel, bár a jelek nem erre mutatnak,  hogy terroristák tartsák rettegésben Európát. Az ön által is felsorolt súlyos terrorcselekmények és a legutóbbi manchesteri terrortámadás is azt bizonyítja, hogy a migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár. Ez megengedhetetlen, ezért ezzel szemben erőteljes fellépés lenne célszerű! Például a határok megvédése ügyében fontos lenne, ha az Európai Unió is megkövetelné minden tagállamtól, hogy megvédje a schengeni külső határokat, és ne engedjen be egyetlen illegális bevándorlót se anélkül, hogy igazolni tudná a személyazonosságát!

- Képviselő Úr! Magyarország az elmúlt közel két évben fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy megvédjük a magyar embereket, megvédjük Magyarország biztonságát. Bár százszázalékos biztonság nincsen, de azt mondhatjuk, hogy az eddigi megelőző intézkedéseink és eddigi erőfeszítéseink eredményesek voltak, és a magyar emberek biztonságban vannak. Magyarország szerencsésebb helyzetben van, mint a nyugat-európai országok, hiszen az illegális migráció visszaszorításával kevesebb esély van arra, hogy olyan ember juthat be az országba, aki terrorcselekményt hajthat végre.

- Képviselő Úr! Magyarország kormánya továbbra is a magyar emberek biztonságát és a határok védelmét tartja az egyik legfontosabb feladatának, és azt szeretnénk elérni, hogy a magyar emberek dönthessék el, hogy kikkel akarnak együtt élni és kikkel nem akarnak együtt élni. A manchesteri merénylet is azt igazolja, hogy Európában nem csökkent a terrorveszély. Immár bebizonyosodott, amit a magyar kormány a migrációs válság kirobbanása óta következetesen képvisel, és fel kell lépni az illegális migrációval szemben, meg kell védeni a határokat, meg kell védeni az embereket! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

***

CSIZI PÉTER: - Államtitkár Úr! Gondolom, egyetértünk abban, hogy szerencsés helyzetben vagyunk. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert biztonságban tudhatjuk magunkat, hiszen a kormány gyors és határozott lépései gyakorlatilag nem vagy nagyon kevés mértékben engedik be azokat az embereket, akik potenciális veszélyt jelentenek Európára, akik akár azzal a célzattal is érkezhetnek, hogy terrorcselekményeket hajtsanak végre. Jó lenne, ha a brüsszeli politika ugyanezt a célt tartaná szem előtt, venné figyelembe, és helyreállítanák Európa és az európai embereknek a biztonságát és a biztonságérzetét. Fontos, hogy a magyar kormány minden támadás ellenére kiálljon a biztonságpolitikája mellett, és minden, Brüsszelből érkező nyomás ellenére, de erősítse meg a határokat, és ugyanúgy, ahogy eddig, úgy a jövőben is Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa maradjon!

***

KONTRÁT KÁROLY: - Képviselő Úr! A manchesteri támadás arra is példát mutat nekünk, hogy kiemelt figyelmet kell biztosítani azoknak a tömegrendezvényeknek a biztosítására. Magyarországon több olyan rendezvény lesz a nyáron ‑ például a Sziget Fesztivál vagy a győri ifjúsági olimpia ‑, amelyen előreláthatólag több ezer, több tízezer fiatal vesz részt. Ezekre a rendezvényekre a rendőrség és valamennyi rendvédelmi szerv kiemelt figyelmet fog fordítani, ezt tudom ígérni. Nagyon fontos, hogy azokat a rendezvényeket, ahol nagy tömegű fiatal vesz részt, kiemelten biztosítsák a rendvédelmi szervek. Ezt meg fogjuk tenni! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

​​
Bartha Szabó József