Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. június 26., hétfő

22.331 - Az MVSZ költségvetési támogatási kérelme az Országgyűlés asztalán > ​Budapest, 2017. május 30-án


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat <sajtoszolgalat@mvsz.hu>
Dátum: 2017. június 26. 16:36
Tárgy: Az MVSZ költségvetési támogatási kérelme az Országgyűlés asztalán
Címzett: 

A Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése május derekán határozott arról, hogy újból támogatási kérelmet nyújt be az Országgyűléshez, amelyet alább közzéteszünk. A Kövér László házelnökhöz címzett, alább olvasható levél válasz nélkül maradt, az MVSZ pedig továbbra is költségvetési támogatás nélkül.  A Magyarok Világszövetségét az Országgyűlés 2000-ben egy házszabályt sértő módon meghozott, puccsszerűen, csekély többséggel elfogadott határozattal fosztotta meg máig tartóan szerzett jogától, a költségvetési támogatástól.

Az Országgyűlés elnökéhez írt levél komoly érveket sorol fel a támogatási kérelem indokolásául, kitérve a külhoni magyarok magyar állampolgárságának és különösképpen a magyar aranyvonat ügyére. Ez utóbbinak az MVSZ sorsára gyakorolt hatásáról Patrubány Miklós bővebben beszélt júniusi nemzetpolitikai előadásának utolsó tíz percében. (54:16-1:04:24)


Korábban írtuk:
Jókedvű adakozó járt az MVSZ székházában

Videó: Másfél óra az igazság jegyében - Patrubány Miklós júniusi nemzetpolitikai előadása Fuksz Sándor és Drábik János társaságában

Kövér László: Proletár őszinteséggel megmondom...


Ej.2017.0065


Kövér László házelnök úr részére

Országgyűlés – Fidesz


Tisztelt Házelnök Úr!

 

Hét évvel ezelőtt, 2010. május 26-án volt az a történelmi nap, amikor az Országgyűlésben a 2/3-os többségű FIDESZ – KDNP frakció akaratának megfelelően megszületett az az állampolgársági törvény-módosítás, amely lehetővé teszi a külhoni magyarok kedvezményes honosítását, és amelynek eredményeképpen eddig mintegy egymillió külhoni magyar szerezhette vissza az Őt felmenői jogán megillető magyar állampolgárságot.

 

Tavaly ősszel, szeptember 12-én eljött az a nap is, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök országgyűlési felszólalásában egyértelműen leszögezte, hogy a 2004. december 5-i győztes IGEN-ek nélkül 2010-ben a FIDESZ – KDNP frakció nem hozhatta volna meg a magyar állampolgárságot a külhoni magyarok számára ismét elérhetővé tevő törvényt. Orbán Viktor miniszterelnök tulajdonképpen csak feltette a pontot az i-re, hiszen december 5. és győztes IGEN-jeinek korszakos jelentőségét korábban Kövér László házelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is a legnagyobb nyilvánosság előtt már megfogalmazta.

 

„Az igazat mondd, ne csak a valódit" – tanít minket József Attila, ami ezen összefüggésben azt jelenti, hogy az igazi pont az i-re csak akkor kerül fel, ha december 5-ért és győztes IGEN-eiért az elismerés megilleti majd azt, aki nélkül e kettő közül egyik sem valósult volna meg, a Magyarok Világszövetségét. Most Ön is részesévé válhat e megkésett igazságszolgáltatásnak.

 

2000. december 12-én – azóta is érdemi indoklás nélkül – az Országgyűlés egy Házszabályba ütköző módon és puccsszerűen meghozott határozattal, csekély többséggel máig tartóan megfosztotta költségvetési támogatásától az ország kétségtelenül legnagyobb civil szervezetét, a Magyarok Világszövetségét. Az elmúlt másfél évtizedben ekképp a Magyarok Világszövetsége életében kétségtelenül a legnehezebb időszak következett be, amely alatt gigászi erőfeszítéssel nemcsak a szervezet életben tartása sikerült, hanem olyan nagy tettekre is futotta, mint a magyar állampolgárság visszaadásáért folyó harc megvívása, az 1956-os szovjet katonai intervenció Magyarországnak okozott, 40 milliárd eurót kitevő kárainak felmérése és dokumentálása (2007 – 2008.), vagy éppenséggel a magyar nemzet új, történelmi mélységekből jövőbe ívelő meghatározásának kidolgozása és elfogadása – hogy csak néhányat említsünk számottevő cselekményeink közül.

 

A Magyarok Világszövetsége utoljára 2010 őszén készített költségvetési támogatási kérelmet az országgyűlési képviselők számára. Az akkori dokumentáció közel negyvenoldalas volt. Ez a mostani sokkal rövidebb lesz – mindössze két oldal –, hiszen időközben a történelem minket igazolt, amit minden vitát felülíró módon maga Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor igazolt, cáfolhatatlanul.

 

A magyar történelem talán legfontosabb tanulsága az, hogy azokon a válságokon, amelyeket a jogfolytonosság megszakadása vált ki, csak a jogfolytonosság helyreállításával lehet túllépni. Az Országgyűlés 2000 decemberében – mint mondtam, lényegében máig indokolás nélkül – megfosztotta szerzett jogától, az évi 250 millió forintos költségvetési támogatástól a Magyarok Világszövetségét. Ez a történet – mutatis mutandis – felér a jogfolytonosság megszakadásával. A Magyarok Világszövetsége életében mindenképpen, méghozzá külső kényszerítő körülmény okán. Ezt a vészkorszakot tisztségviselőink és tagjaink ritkán látott, nagyvonalú felajánlásával és sokaknak a hősiességig elmenő áldozatvállalásával sikerült végigharcolnunk. A Magyarok Világszövetsége minden tisztségviselője – ideértve a napi 14 óránál mindenképpen többet munkálkodó elnökét is –, fizetés és tiszteletdíj, azaz anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezte munkáját.

 

Most, miután a miniszterelnöki elismerés folytán a Magyarok Világszövetségének hátratétetése lényegében lezártnak tekinthető, a de facto méltányosság-gyakorláshoz a költségvetési támogatás helyreállítása is szükséges.

 

            Ezért ezennel a Magyarok Világszövetsége 12/2017.(05.13.) számú küldöttgyűlési határozatával kérjük az Országgyűlést, hogy állítsa helyre költségvetési támogatásunkat, méghozzá az elmúlt 18 évben végzett munkája elismeréseként, ami számszerűsítve a visszatartott, évi 250 millió forintot figyelembe véve, 2018-ra 5 milliárd forint költségvetési támogatást jelent.

 

Ám lehet igényünknek más számítási, illetve érdemi alapja is. Vegyük például azt az egy cselekményt – amely személy szerint nekem és általam a Magyarok Világszövetségének tudható be –, hogy hazafias indíttatású, nagy tárgyi tudáson alapuló és határozott fellépésünkkel 1999. december 20-tól máig tartóan – és bizodalmunk szerint a jövőben sem változó módon – sikerült megakadályoznunk azt, hogy Magyarországot alaptalanul 2 milliárd dollár, azaz forintosítva mintegy 550 milliárd forint kifizetésére kötelezzék. Ezt azzal értük el, hogy 1999-ben a magyar aranyvonat ügyében elkezdődött az eljárás Magyarország ellen. Saját költségemen Budapestre hívtam a kérdés világszerte legavatottabb ismerőjét, az Amerikai Egyesült Államokban élő pénzügykutatót, Kenneth D. Alfordot, aki a világ legnagyobb hírügynökségeinek képviselői előtt cáfolhatatlanul bizonyította, hogy a magyar aranyvonat sorsáért Magyarország nem tehető felelőssé, hiszen Magyarország mindvégig gondosan vigyázott a rábízott javakra mindaddig, amíg az Amerikai Egyesült Államok katonasága el nem kobozta. A magyar aranyvonat ügyében tehát egyedül az Amerikai Egyesült Államok kormánya tehető felelőssé, amit megismételt sajtótájékoztatónkkal máig tartóan – és reményeink szerint a jövőben sem módosulóan – sikerült minden érintettel elfogadtatni. Ha ez a lépésünk nem történt volna meg, Magyarországot már 2000-ben – mint mondottam, alaptalanul – arra kötelezték volna, hogy fizesse ki a kétmilliárd dollárt. Ha ezzel a Magyarország számára megtakarított, és hitünk szerint továbbra is a Magyar Nemzeti Bank számláin meglévő összegre évi 1%-os kamatot számítunk, az ugyancsak 5 milliárd forintnyi összegre vezet minket, amelyet értékelésem szerint a magyar államnak évente fizetnie kellene a Magyarok Világszövetségének mindaddig, amíg ez a megtakarítás a birtokában van.

 

Tisztelt Házelnök Úr! Lehet, hogy az évi 5 milliárd forintos költségvetési támogatási kérelem első hallomásra meghökkentő, de a 2000 óta a magyar közéletben és az állami támogatások nagyságrendjében bekövetkezett változások fényében ez az összeg semmiképpen nem túlzó.

 

Mindezek alapján tisztelettel kérem, hogy kezdeményezze, illetve, ha ezt Önt megelőzően más megtenné, akkor támogassa, hogy a 2018. év költségvetésében a Magyarok Világszövetségének neve ismét megjelenjen, neve mellett a fentebb megindokolt, 5 milliárd forintos összeggel.

 

Bölcs belátására hagyatkozva köszönöm meg a ránk szánt időt és figyelmet.


Velünk az Isten! 

Patrubány Miklós István Ádám,

a Magyarok Világszövetségének elnöke

​​
Budapest, 2017. május 30-án


MVSZ Sajtószolgálat

9285/170626