Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. június 19., hétfő

22.309 - Előadások> ​Helyszín:TIT Stúdió Egyesület Zsombolyai u. 6, Budapest, 1113


Feladó: Matiné
Dátum: 2017. június 19. 11:44
Tárgy: Előadások - nemzetvesztő királynéink I. - titkos társaságok II. - magarok nepálban
Címzett:

Soron következő előadásaink!

2017. június 30. Péntek 18 óra Nemzetvesztő királynék - Géza fejedelem második felesége
2017. július 12. Szerda 18 óra Titkos társaságok ősi tudásának leleplezése II.
2017. július 14. Péntek 18 óra Magarok Nepálban

Előadók:

Marton Veronika - 2017. június 30. Péntek 18 óra Nemzetvesztő királynék - Géza fejedelem második felesége

Bednarik Richárd - 2017. július 12. Szerda 18 óra Titkos társaságok ősi tudásának leleplezése II.

Boda Sarolta - 2017. július 14. Péntek 18 óra Magarok Nepálban

 

Nemzetvesztő királynék - Géza fejedelem második felesége

A magyar hagyomány és a történetírás szerint Géza fejedelem felesége, I. István király édesanyja az erdélyi Gyula leánya, Sarolta. Ám szinte alig ismert, hogy Géza Sarolta halála után lengyel hercegnőt vett feleségül. Adelhaidhoz, a második felséghez a magyar történelem több sorsfordító, nemzetrontó eseménye fűződik. A királyi udvarba való beléptét követő eseményekből kiviláglik, második hazája, Magyarország ellen fondorlatoskodott. Géza nem ismerte fel, hogy a keresztény lengyel asszonya erőteljesen támogatja a római pápa és a német-római császár pannóniai befolyását, a magyarság római kereszténységre való térítését. Adelhaid úgy ügyködött, mintha valami titkos terv részese, láthatatlan karmester dirigálta magyarellenes kar szólistája lett volna.

Marton Veronika
Magyar-könyvtár szakos tanár. Több, mint 30 éve foglalkozik az ókori népek történetével, mitológiájával. 1990-es évek végén a Miskolci Bölcsész Egyesület keretén belül, az akkor még Argentinában élő Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor vezette Sumerológia Tanszéken három és fél évig oktatatta Mezopotámia történelmét, mitológiáját és az ékírást. Azóta több ékírás-tanfolyamot tartott, hogy megszerettesse és megismertessem az ékírást, és ezzel is bizonyítsa a magyar és a káld-sumir nyelv közti több, mint egyszerű hasonlatosságot.
Eddig 10 könyve jelent meg: A sumir kultúra története; A káldeai teremtés-mítosz; Az ékírás története; A napkeleti pecsételők és pecséthengerek; A somogyi rovásírásos kövek; Az I. András király korabeli imák, A pártusok a sivatag lovagjai; Világkatasztrófák; Hol rejtőznek a Magyar táltosok. Meghívott előadóként a sumir történelmi, mitológiai, továbbá a magyar elődökről szóló előadásokat tart. Az említett témákban több mint 20 előadása van. Különféle folyóiratokban, továbbá a honlapján (martonveronika.freeblog.hu) publikál.
Vallja, hogy minden magyar embernek, bármivel is foglalkozik, bármi is a kutatási területe, a népe, hazája javát kell szolgálnia. E nélkül minden tevékenység érdemtelen.

Titkos társaságok ősi tudásának leleplezése I.

Az előadás anyaga nem csak a titkos társaságoktól kiszivárogtatott információból épül fel!

Az előadó bejárta Európa, Ázsia és Afrika számos országát. Hat kontinens biztonsági szakembereivel dolgozott együtt. Biztonsági okmányokat gyártó rendszerekkel foglalkozott, így hivatalosan is betekintéssel rendelkezett a világ útleveleiben levő jelképrendszerekbe. A látható és rejtett szimbólumok nem csak a hamisítás ellen védik a dokumentumokat és felhasználóikat, de üzenetekkel is szolgálnak a világ országai számára, hiszen a különleges eljárásokkal előhívható képeket az együttműködő határőrizeti szervek láthatják. Ezen képek között, érthető okokból, az adott népek- nemzetek által használt szimbólumok vannak. A jelképek összességükben rendszert alkotnak és egy magas-műveltségbe vezetnek!

Az előadó a titoktartási kötelezettség megszegése nélkül, több mint 10 éve, egy olyan képes adatbázis építésébe kezdett, mely feldolgozza a világ ősi és modern címereit, a kultúrák és a tudomány jelképrendszereit, valamint bemutatja az ide tartozó, szabadon is fellelhető anyagok és az időközben felajánlott magángyűjtemények különleges kapcsolathálózatát.
A nyugati, hivatalos oktatási rendszer átalakulóban van. Az előadást megtekintők bizonyítékokat kaphatnak arra vonatkozóan, hogy a magyar kultúra ősisége és központi szerepe ma már vitathatatlan. A különböző tudományos, vallási és filozófiai rendszerek tanítása úgy kapcsolódik, ahogyan a jelképrendszereik találkoznak több szinten, több dimenzióban.
Az elemzésekhez szerver-alkalmazásokat használva, a világ kultúráiba kódolt ősi tudást modern informatikai eszközökkel tárjuk fel. Számítógépes modellezéssel és 3-dimenziós kisfilmekkel kerül bemutatásra az írott történelem előtti tudásbázis, mely a legmodernebb tudomány képeivel összhangban működik. Szakrális és tudományos értelemben: az emberi faj- és szellemiség, valamint az élővilág védelmi rendszere tárul fel. Ezt a tudást nyíltan használva, segíthetjük a különböző népek-nemzetek kultúrájának elismerését és fejlődésüket saját hazájukban!

Az előadás tematikája:
- A világ ősi és modern jelképrendszereinek rejtett összefüggései
- Hogyan nyomható el- és szabadítható fel az emberi gondolkodás (a memória és a logikai képességek fejlesztése)
- A képírás és a jobb agyféltekés gondolkodás

 

Magarok Nepálban

"A BL Stúdió stábja 1995 őszén Nepálban járt. A Himalája völgyeiben élő magarokat kerestük fel." - AZÓTA SEM JÁRT STÁB SEM HIVATALOSAN SEM SEHOGYAN A MAGAR TÖRZSNÉL NEPÁLBAN!!!
Kőrösi Csoma Sándor már 150 évvel ezelőtt említést tesz róluk, de akkoriban Nepál még teljesen zárt volt az idegenek előtt, ezért ő nem tudott eljutni hozzájuk. Filmsorozatunk Nepál egyik legősibb s legnagyobb népcsoportját a magarokat mutatja be. Utunkat Kőrösi Csoma Sándor múlt századi kutatásai alapján szerveztük, mert ő bár szerette volna, nem juthatott be Nepálba. Miután népeink nevében mindössze egy "y" az eltérés, kíváncsiak voltunk rá, hogy találunk-e más hasonlóságokat is.
Tudósok, kutatók beszélnek a magarokról s beszámolnak kutatómunkájuk eredményeiről. Kiderül, hogyan jutott el stábunk a fővárosból Nyugat-Nepálba, a khám magarok közé. A magarok között ők őrizték meg leginkább azt az életmódot, amelyet még elődeik alakítottak ki évszázadokkal, de lehet, hogy évezredekkel ezelőtt 

 

​​
Helyszín:TIT Stúdió Egyesület

Zsombolyai u. 6, Budapest, 1113