Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. június 24., szombat

22.328 - ​Orbán: Valóságos alapokból kiindulva, kellő nemzeti önbecsüléssel lehet viszonyt kialakítani az Európai Unióval, ...> ​2017. június 23. 13:44.

Feladó: mandinka.bt
Dátum:
​​
2017. június 23. 13:44
Tárgy: Orbán: Brüsszel fordítva ül a lovon - 2.
Címzett: 


 
Jobbik: Ez nem más mint maffiakormányzás, a feje pedig a miniszterelnök személyesen! 
LMP: Orbánnak elgurult a gyógyszere, búcsúzzon el ettől az országtól! 
Fidesz: Ha az ellenzék jut hatalomra, be fognak jönni a migránsok, - százezrével! 
​​
Orbán: Valóságos alapokból kiindulva, kellő nemzeti önbecsüléssel lehet viszonyt kialakítani az Európai Unióval, koldustempó, kuncsorgás, méltatlan Magyarországhoz
!
2017. június 23. 12:19

Fölöttébb látványos napirend előtti ütközettel búcsúztatta a tavasz ülésszakot a Tisztelt Ház.  A  miniszterelnök nemzeti konzultációt értékelő beszámolója alaposan fölingerelte az ellenzéki padsorok szószólóit, rikkantóit.  Nem volt meglepetés, hogy ugyanazt egészen másként látták.  A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni.  A sarki kocsmában a töredékért is az ököljog érvényesülne.  Szenvedélyes mondataikat - a hagyományokhoz híven -  hangos közbeszólások kísérték.  Szerényen stilizálva,  egy-egy alkalommal  a „szolidabb" zajokat is jelezve közvetítjük „ösztönző" szónoklataikat.

 

 

Ez nem más mint maffiakormányzás, a feje pedig a  miniszterelnök személyesen!

VONA GÁBOR, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Kezdjük azzal, hogy a Jobbik szerint is nagyon fontos az emberek véleményének meghallgatása, az emberek véleményének megismerése és az emberek véleményének figyelembevétele a döntéseink során. Éppen ezért kezdeményeztünk a tavalyi évben mi is egy nemzeti konzultációt, egy valódi nemzeti konzultációt, méghozzá három kérdésben… (Rétvári Bence: Kinek a pénzéből?)az egészségügy, az oktatás és a korrupció kérdésében.

- Miniszterelnök Úr! Sokkal kisebb forrásokkal gazdálkodva, sokkal kisebb médiafelületen, sokkal kevesebb lehetőséggel, de mégis félmillió ember véleményét megkaptuk ezzel a három területtel kapcsolatban! Szeretném akkor én is elmondani önnek, hogy mi volt ennek az eredménye, mit mondtak az emberek erről a három területről. Az egészségügyről és az oktatásról azt mondták, hogy önök ezt a két ágazatot magára hagyták! A korrupcióról viszont azt mondták: nemhogy magára hagyták a korrupciót, hanem regionális, sőt kontinentális éllovassá tették Magyarországot! És sajnos, azt kell mondjam, az embereknek igazuk volt!

- Miniszterelnök Úr! Ön az egészségügyet és az oktatást magára hagyta! Az egészségügyben például a kórházi adósság újratermelődött, és amikor megkérdezték az illetékes államtitkár urat nemrég a sajtóban, hogy ez hogyan történhetett, akkor azt mondta: nem tudom! Meg kell nézni az alapellátás állapotát: több száz háziorvosi praxis betöltetlen Magyarországon, a korfa a háziorvosok körében egyre idősebb állományra utal. Nincs utánpótlás, súlyos problémák vannak, miniszterelnök úr, ön pedig kerüli az egészségügy kérdését, mint ördög a tömjénfüstöt!

- Az oktatás kapcsán is sorolhatnánk számtalan problémát, de azt javaslom, térjünk rá a korrupcióra, mert mégiscsak, ahogy az önök egyik főtanácsadója is elmondta, ez az önök kormányzásának lényege. Lánczi András mondta, az ön egyik főideológusa, hogy amikor az ellenzék korrupcióról beszél, az lényegében az önök kormányzásának lényege. És ez így is van, miniszterelnök úr. Ön a korrupció tekintetében Magyarországot a világ éllovasává tette, negatív értelemben sajnos!

- Miniszterelnök Úr! Itt már számtalanszor elhangzott, az én számból először, és ön már szinte nem is tagadja itt az Országgyűlésben, hogy Mészáros Lőrinc valójában az ön személyes strómanja, miniszterelnök úr. Mészáros Lőrinc nem magának gyűjt vagyont, hanem önnek, miniszterelnök úr! Mészáros Lőrincvagyongyarapodása, az a százmilliárdos hirtelen vagyongyarapodás nem Mészáros Lőrinc zsenialitásának köszönhető, hanem az ön politikai védelmének és az ön politikai támogatásának! Mészáros Lőrinc az a vállalkozó egyébként, aki folyamatosan elnyeli  az uniós forrásokat, de hogy a teljesítményét méltóan tudjuk értékelni, miniszterelnök úr, kérem, a válaszában válaszoljon már nekem, arra,  hogy Mészáros Lőrinc cégeinek - ha ezek annyira versenyképesek - mekkora az exportteljesítményük? Mennyit tudott Mészáros Lőrinc a tudásából, a gazdasági teljesítményéből, a know-how-ból, amit ő adott ennek a világnak, exportálni? Ki akar még Mészáros Lőrincből kérni a világon, önökön kívül? Ön ugye az európai uniós források nagy részét neki adja, ami lényegében mit jelent: a saját vagyonát gyarapítja!

- Miniszterelnök Úr! Az ön kormányzásában, a korrupció nem üzemzavar, nem emberi gyarlóság, hanem ennek az egész kormányzásnak a lényege! Ez nem más ugyanis, mint egy maffiakormányzás, és ennek a maffiának a feje pedig, miniszterelnök úr, ön személyesen! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

- Miért fontos ez a három terület: az egészségügy, az oktatás és a korrupció? Mert ez adhatja meg annak az emberi tőkének és annak a versenyképességnek az alapjait, amely révén a legsúlyosabb problémát, az elvándorlást meg tudjuk állítani, amely révén a magyar gazdaságot versenyképessé tudjuk tenni, a magyar vállalkozásokat,  és idehaza végre európai szinten is értékelhető versenyképes béreket és jövedelmeket tudunk fizetni.

- Miniszterelnök Úr! Erről szól a mi béruniós kezdeményezésünk, amit ön nem támogat! A béruniós kezdeményezésünk szimbolikus egyébként, mert amikor éppen önt az Európai Parlamentben elítélték egy határozatban, előtte egy nappal az Európai Bizottság helyt adott ennek a kezdeményezésnek, vagyis jogilag is, szakmailag is, mindenféle szempontból alkalmasnak találta arra, hogy erről európai szintű vita induljon.

- Miniszterelnök Úr! Ön mindenféle érvet szokott felhozni, hogy egyik napról a másikra nem lehet. Mi is tudjuk, hogy ez egy komplex kérdés, tudjuk, hogy időbe telik, tudjuk, hogy egészen más helyzetben vannak az állami közalkalmazottak, a kkv-knál dolgozók, a multik alkalmazottai. Tudjuk mi is azt, hogy ahhoz, hogy a bérek és a jövedelmek emelkedjenek, ahhoz versenyképes magyar vállalkozások kellenek, ahhoz, hogy versenyképes magyar vállalkozások legyenek, ahhoz egy egészen új kohéziós politika és uniós forráselosztási politika szükséges, ahhoz pedig egy új Európai Unió!

- Miniszterelnök Úr! Az európai béruniós javaslatunkkal mi is részt kívánunk venni, méghozzá pozitív értelemben, az Európai Unió jövőjéről szóló vitában: Ön viszont ezt a kezdeményezést nem támogatja, , ami egész Kelet-Közép-Európát összefogta. Nyolc ország állt  mögé, nyolc ország Kelet-Közép-Európából akarja azt, hogy legyen az Európai Unió igazságos, szociális és szolidáris közösség, ahogy azt az Európai Unió a csatlakozásunk idején ígérte, ön ezt mégsem támogatja. És én megmondom önnek, hogy miért nem támogatja,  bár ön nyilvánvalóan a szíve mélyén ezt nagyon jól tudja. Azért nem támogatja ezt a kezdeményezést, mert nem az öné! Ön képtelen bármit is támogatni, bármi mellé is odaállni, ami nem az ön személyes tulajdona! Ön az ilyen szituációkban úgy viselkedik, mint egy óvodás: ha nem lehet az enyém a homokozólapát, akkor pusztuljon az a homokozólapát, ne legyen senkié sem!

- Miniszterelnök Úr! Az európai béruniós kezdeményezés arról szól, ami a XXI. század legfontosabb mondata véleményem szerint, vagy kulcscélja, hogy mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni. A szülőföldjén tudjon boldogulni a szír, a szülőföldjén tudjon boldogulni az afgán, a szülőföldjén tudjon boldogulni a szudáni, és a szülőföldjén tudjon boldogulni minden magyar itt, a Kárpát-medencében! De ahhoz, hogy ez megtörténjen, igenis a béreket és a jövedelmeket növelni kell. És kérem, hogy ne azokra a mondvacsinált érvekre válaszoljon, amiket mi nem is mondtunk, hanem azt magyarázza meg már végre egyértelműen, hogy miért nem tudja támogatni ezt a javaslatot!

- Miniszterelnök Úr!  A  biztonság kérdését mi is fontosnak tartjuk. Ha a Jobbik 2018-ban megnyeri a választást - márpedig meg fogja! -, akkor a kerítés megmarad… (Moraj és közbeszólások a kormánypárti padsorokban.)… de ott lesz a határőrség is miniszterelnök úr!  Ott fog állni a határőrség is, mert mi azt mondtuk, hogy sem szegény migráns, sem gazdag migráns nem léphet Magyarország területére! Mi nem fogunk pénzért letelepedést árulni, nem fogunk Pharaon típusú emberekkel piszkos üzleteket kötni, mint ahogy önök is kötöttek. (Orbán Viktor mosolyogva a fejét csóválja.) És ne csodálkozzon, miniszterelnök úr, láttam most az arcán, hogy csodálkozik: hát ne csináljon úgy, mintha nem üzleteltek volna Pharaon úrral! Az egész ország szeme láttára tették, miniszterelnök úr, úgyhogy hiába próbálja most ezt itt bagatellizálni!

- Miniszterelnök Úr! Nem fogjuk engedni azt, hogy ön a rögeszméire építse Magyarországon a jövőt! (Kunhalmi Ágnes: Téveszmék!) Nem, mert Magyarország biztonságát garantálni kell, meg kell védeni a migrációtól, a népvándorlástól, de meg kell védeni az országot, miniszterelnök úr, az ön rögeszméitől is!

- Ön jó pár éve képtelen az országnak helyes és igaz jövőt, víziót jósolni! Ön nem képes ennek az országnak a helyes vezetésére évek óta, csak a hatalom megtartására! A kettő egészen más dolog! Az ország helyes vezetése és a hatalom megtartása két külön dolog, miniszterelnök úr. Ön a hatalom megtartására koncentrál csupán, és mindenhol Soros Györgyöt és Simicska Lajost látja. Ha megrezzen egy levél, akkor biztos Soros György volt. Ha megrezzen, mondjuk, Andorrában a magyar háló, az meg biztos Simicska Lajos volt.

- Miniszterelnök Úr! Ezek az ön belső hangjai! Ezek az ön démonai! Ha küzdeni akar ezekkel a belső hangokkal, ám tegye, de ne akarja belerángatni az országot! És amikor ön azt mondja, hogy minket megvettek, a Jobbikot megvették, ön magából indul ki: ki mint él, úgy ítél!

- Ön adta el a lelkét, miniszterelnök úr, már a pályafutása legeslegelején Soros Györgynek! (Taps a Jobbik padsoraiban.) Ne vetítse ki a saját démonait ránk! Mi nem adtuk el a lelkünket senkinek, a Jobbikot sem Soros György, sem Simicska Lajos nem irányítja, de az ön rögeszméi sem fogják irányítani!

- Mi azt mondjuk, hogy Brüsszelt fel kell használni és ki kell használni a saját céljainkra, hogy az igazságos, szolidáris és szabad Európát megteremtsük! De akit meg kell állítani, miniszterelnök úr, az tudja ki? Az ön! Orbán Viktort kell megállítani és a rögeszméit! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

Önnek tényleg elgurult a gyógyszere, búcsúzzon el ettől az országtól!

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Miközben hallgattam az ön beszédét, azon gondolkodtam, vajon mi a célja ezzel a fölszólalással, mert végül arra jutottam, hogy ez egyfajta olyan mosakodás lehet, amit így félévente önnek kötelező megcsinálni, de aztán utána kimondta, hogy végül is ön Brüsszelben terroristákat lát, innentől kezdve én azt gondolom, hogy önnek tényleg elgurult végül a gyógyszer. Nem gondolom, hogy Magyarországnak egy ilyen stílus megfelelő lenne. (Felzúdulás a Fidesz padsoraiban. - Az elnök csenget.) A szövetségeseinkről beszélünk. Az európai uniós szövetségeseinkről beszélünk. Nem gondolom, hogy terroristázni kéne azokat az embereket, akikkel ön egy asztalnál ül, miközben az állam- és kormányfők találkozóján helyet foglal.

- Miniszterelnök Úr! Azt látom, hogy ön nemzeti kormányzást ígért az országnak. Ehelyett gyakorlatilag egy soha véget nem érős nemzeti konzultációt látunk, amit egyébként az utcán úgy hívnak, hogy Yandex-konzultáció, márpedig azért, mert egy orosz kód futott az egész konzultáció online verzióján. Soha nem tudjuk meg valójában, hogy kik, hányan és pontosan mit töltöttek ki ezzel a konzultációval kapcsolatban. Innentől elkezdve egyet tudok önnek mondani miniszterelnök úr: amikor reagál a frakcióvezetők megszólalására, mondja el, hogy mi a magyarázata annak, hogy a magyar kormány kiszolgáltatta a magyar adófizető állampolgároknak a legszemélyesebb politikai véleményadatait Vlagyimir Putyinnak!

- Miniszterelnök Úr! Ön így készül 2018-ra? Én önben most már egy olyan miniszterelnököt látok, mint az a Dagobert bácsi a rajzfilmekből, akinek a szemében a dollárjel állandóan villogott, csak éppen önnek nem a dollárjel, hanem sokkal inkább a rubel vagy az euró villog a szemében. Ugyanis ha ön bátor lenne, akkor nem nemzeti konzultációkat tartana, hanem sokkal inkább kiírná a paksi népszavazást, és megkérdezné ön, hogy mi a magyar emberek véleménye az ön moszkvai álmáról, ámokfutásáról.

- Miniszterelnök Úr! A helyzet az, hogy mi itt ellenzékben világosan látjuk, hogy miről szól ez a történet. Arról szól a történet, hogy önnek, miután kimerültek az európai uniós források, amiket a barátaival ellopnak, utána szükségük van egy nagyobb pénztranszferre, és ezt keletről akarják megkapni! Láthatóan úgy van felépítve ez a történet, hogy mire kimerülnek az európai uniós pénzek, utána legyen hova nyúlni: ott lesz a keleti hitel.

- Miniszterelnök Úr! Ön szerint ez erkölcsös hozzáállás? Ezt ígérte ön a magyar embereknek?  Ráadásul ön meglehetősen békétlen miniszterelnöke is Magyarországnak. Nincs nyugalma ennek az országnak ön miatt! Gyakorlatilag most már délibábos háborúk sorát indítja el hol ön, hol a kollégája, Matolcsy György. A CEU, Brüsszel, a Soros-hálózat, mindenki fel van itt sorolva, mint valami képzelt ellenség, holott azt gondolom, hogy a magyar emberek egyetértenek abban mindenfajta konzultáció nélkül, hogy ha a CEU-t támadja, annak sok értelme nincsen, inkább azon kéne fáradoznia, hogy az egész országban kiváló oktatási rendszerünk legyen.

- Miniszterelnök Úr! Brüsszellel kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy ha ennyi problémája van Brüsszellel, akkor miért fogadja el a pénzüket. (Felzúdulás a kormánypártok soraiban.) Ha pedig a Soros-hálózatról beszél, akkor inkább a Paks-hálózatról beszéljen. Azt gondolom, hogy a Paks-hálózat, ahol már most is milliárdok tűnnek el, sokkal relevánsabb a magyar emberek számára.  Egyébként meg ha üzengetni akar Soros Györgynek, hogy építsen kórházakat, akkor először üzenjen a saját minisztereinek! Ja, hogy önnek nincs egészségügyi minisztere?! Hát akkor üzenjen annak, akinek gondolja! Ő építsen kórházakat! Azért választottunk magyar kormányt, hogy rendben legyen az egészségügy, rendben legyen az oktatás, rendben legyenek a bérek! Hát hol van ez, miniszterelnök úr? Sehol nincsen!

- Miniszterelnök Úr! Azért szeretnék önnel pár jelenetet a valóságból megosztani. Kint voltam a mentősök tüntetésén. Ott egy édesanya mesélte el, hogy a fiának karácsonyra fehér pólókat vesz, és rányomtattatja a mentősök jelét, mert nem tudják kistafírozni a magyar mentősöket. Ott vannak a fogyatékos embereket ápoló otthonok. Törvénysértésben van folyamatosan a magyar kormány, mert nem tudnak engedélyeket megadni folyamatosan, ezért hosszabbítgatják, mert, nincsenek meg a személyi és a tárgyi feltételek.

- Miniszterelnök Úr! De mondok önnek még egy jelenetet a valóságból, ezt írja fel a papírra! A bölcsődékben nem tudják a szülők ott hagyni a gyereküket, mert a bölcsődés néni takarít ki a takarító helyett, mert a takarítók már leléptek ebből az országból. És ugyanez a szülő egyébként nem mer elmenni a beteg gyereke mellé szabadságra, mert fél, hogy kirúgják a munkahelyéről, ahol egyébként azért is kirúgják, ha a Fideszt bírálja. Egy ilyen országot épített ön, miniszterelnök úr! Úgyhogy ha fölmegy oda a pulpitusra, akkor legyen szíves, azokról számoljon be a háborúi helyett, hogy mit kezd ezeknek az embereknek a sorsával!

 - Miniszterelnök Úr! Nemcsak nemzeti konzultáció van itt, hanem van most már köszönő- meg eredménykampány is. Mondja meg nekünk, hogy mennyibe került ez a magyar embereknek? Ötmilliárdnál biztos nem fognak megállni. Ott van például a propagandaminisztere, azt is tudjuk, hogy Rogán Antal magyarázattal tartozik, hogy az MVM miért pakolt oda félmilliárd forintot a CÖF-nek, akik utána bevallották, hogy plakátolni fognak ebből a Fidesznek, persze a komplettálás meg a civilisztika tudományának a kidolgozása mellett, aminek nyilvánvalóan semmi értelme nincsen. De ott van ön is meg az ön miniszterei, akik választási szövetséget ajánlottak egy bűnözőnek! Gyakorlatilag rács mögött lenne a helye Farkas Flóriánnak, önök meg vele készülnek 2018-ra. Moraj a kormánypártok soraiban.)  De ott van Lázár János is, aki az európai uniós támogatási napon bevallotta, hogy az EU-s támogatások 5 százaléka megy az önök négy fő oligarchájának. Ez 500 milliárd forint. Mit csinálnak ebből a pénzből?

 - Miniszterelnök Úr!Azt gondolom, hogy ez a beszéd a választási előkészületek része volt, ahol gyakorlatilag ön arról beszélt, hogy hogyan fogja a magyar embereket még jobban elkábítani a mindenféle háborúival, ahelyett, hogy a mindennapok problémáit oldanák meg, ami egy kormánytól elfogadható lenne! De ön tévedésben van, mert önt meg a kormányát nem arra választották meg, hogy konzultálgassanak velünk, hanem arra, hogy kormányozzanak. Hol van a kormányzati teljesítmény?!

- Gyakorlatilag, ha önökre nézek, olyan kérdésekről szeretnék beszélni, ami az embereket érinti. Ha én lennék Magyarország miniszterelnöke… (Felzúdulás és derültség a kormánypártok soraiban.)… nem arról konzultálgatnék, ami engem érdekel, hanem arról, ami a magyar embereket érdekli: egészségügyről, oktatásról és arról, hogy hogyan lesznek jó bérek ebben az országban.

- Miniszterelnök Úr!Ön kiment Brüsszelbe, és azt mondta, hogy a devizahiteleseket a Fidesz megmentette. Én csak annyit mondok önnek, hogy ha a Fidesz úgy védi meg Magyarországot, ahogyan megvédte a devizahiteleseket, akkor jaj, ennek az országnak!

- Miniszterelnök Úr!A multik támogatásáról beszélt. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom önnek mondani, intézkedjen, hogy az ön gazdasági minisztere átadja nekem azokat a számokat, hogy pontosan mennyi pénzzel stafírozták ki egyedi adókedvezmények vonatkozásában a magyarországi stratégiai partnereket. Évek óta perelek ezért, nem mondják meg. Amíg ez nem történik meg, addig azt fogom gondolni, hogy önök a szocialista hagyományokat folytatják.

- Egyébként meg szeretném önnek felhívni a figyelmét arra - lehet, hogy az ön egész kormánya elmulasztotta ezt az elmúlt években -, hogy Magyarországon munkaerőhiány van. Tehát a foglalkoztatási statisztikákkal ilyen szinten nem érdemes foglalkozni, hanem azzal kellene foglalkozni, hogy a magyar emberek itthon tudjanak maradni. Ehhez bérek kellenek, megfelelő munkakörülmények, és emberként kéne őket kezelni. Ez a három a Fidesznél nem történik meg.

- Miniszterelnök Úr!A bankadóval kapcsolatban én nem tudom, ön miről beszél, mi, zöldek a Tobin-adót elég régóta mondjuk, hogy a spekulatív tőkemozgásokat meg kell adóztatni. Ön meg semmi mást nem csinált, mint Rogán Antal vezényletével nekiment a bankoknak, akik az egészet áthárították a magyar lakosságra. Hát, köszönjük szépen!

- Miniszterelnök Úr!  Az adórendszerrel kapcsolatban én önnel mélyen egyetértek, olyan adórendszert kell csinálni, amiről a magyarok többsége úgy gondolja, hogy jó neki, - csakhogy az nem az egykulcsos! 2010 előtt még ön is tudta, hogy többkulcsos adórendszerre van szükség. Én azt mondom önnek, térjen vissza 2010 előtti önmagához, vagy pedig búcsúzzon el ettől az országtól… (Moraj a kormánypártok soraiban.)… mert nekünk elegünk van a perverz újraelosztásból! Elegünk van a gazdagok kistafírozásából, és elég abból, hogy az adóforintokat Mészáros Lőrinc, Garancsi Tibor meg az összes többi oligarcha kapja meg az ön háta mögött!

- Miniszterelnök Úr! Ha önökre nézek látom a feladatot. Azt látom, hogy ebben a magyar politikában teljes sorcserét kell megvalósítani! 1. Fölösleges egy olyan kormányt megtartanunk és eltartanunk, aki kormányzás helyett konzultációkat csinál a mi pénzünkből. Erre nincsen szükségünk! 2. Milliárdos kormánytagok szájából hiteltelen a magyar emberek problémáinak a megsegítése. Önök hiteltelenek! (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)3. A XXI. századtól önök félnek, mi viszont érezzük ezt a századot és értjük, mi erre felkészültünk, önök nem! (Taps az LMP soraiban. - Simicskó István Semjén Zsolt felé: Kétszer vett levegőt...)

Meg kell védeni az országot, mindenki számára világos, hogy ebben az ellenzékre nem lehet számítani!

KÓSA LAJOS, (Fidesz): - Tisztelt Ház! Nem könnyű úgy vitatkozni, hogy az ellenzék egész egyszerűen teljes mértékben eltekint a tényektől, a valóságoktól, és egy sor olyan dolgot állít, ami teljes képtelenség! Ha valaki majd visszaolvassa a jegyzőkönyvet, és megpróbálja megérteni, hogy az ellenzéki frakcióvezető-társaim miről beszéltek, akkor azt láthatja, hogy olyan elképesztő ellentmondás terheli mindegyik előadást, hogy tulajdonképpen nem is lehet részletesen mindegyikre válaszolni. Én csak néhányra hívnám fel a figyelmet, leginkább csak azért, hogy világos legyen, vajon a hitelesség kérdése ebben a vitában micsoda.

- Mindegyik frakcióvezető-társam drámai szavakkal ecsetelte a korrupciót, sőt a szocialisták frakcióvezetője Szent Lászlót idézte ide. Most tekintsünk el attól, hogy a szocialistáknak Szent Lászlóhoz, az igaz, katolikus, keresztény lovagkirályunkhoz vajon mi köze van… (Moraj az MSZP soraiban. - Korózs Lajos: Több, mint neked! - Kunhalmi Ágnes: Nektek semmi!)… de emlegették az ő szigorát a tolvajlás kapcsán. Akkor hadd tegyem fel a költői kérdést: tessék mondani, Simon Gábornak hány testrészét kellett volna lekaszabolni meg leszeletelni, amikor meglépett több száz millió dollárral?  (Moraj az MSZP soraiban. - Közbeszólás az MSZP soraiból: Gond van a részletekkel!) Tessék mondani, a Sukoró-ügy kapcsán micsoda fizikai bántalmazást kellett volna végrehajtani? Vagy a 4-es metró kapcsán hány szocialistát kellett volna, nem tudom, megsemmisíteni? (Szakács László: Megsemmisíteni? - Moraj az MSZP soraiból.) Úgy látom, Tóth Bertalannak ez a Szent László-idézése egyfajta szuicid hajlam megnyilvánulása, és akkor még nem is beszéltem mindenről. Tudjuk, hogy az EMIR-ügyben - emlékszünk rá, a szocialisták hozták össze - 18 milliárdot kell visszafizetni; a Gyurcsány-házaspár lelkén szárad az egész. Tessék mondani, ott mi a büntetés? Vagy most itt akkor látványosan valamifajta kollektív öngyilkosságra készül a szocialista frakció valamilyen politikai rituálé keretében? És Medgyessy Péter Alstom-ügye, a 60 milliós ajándék az asszonynak? Ezeket az ügyeket ne tessenek elfelejteni! Mind az európai országok különböző korrupcióellenes hatóságai indították el, semmi köze hozzá a magyar kormánynak, csak mi isszuk meg a levét, mert nekünk, magyaroknak kell visszafizetni.

- De hát a Jobbik szájából is furcsa a korrupcióról hallani akkor, amikor most már Kovács Béla ügyében nemcsak egy virtigli árulót tisztelhetünk, akinek a mentelmi jogát az Európai Parlament kiadta kémkedés vádjában, de most már azt is megtudjuk, hogy a kicsiért is lehajol, mert egyszerűen lopni jár Brüsszelbe. Ugye, most a második mentelmi ügye kapcsán kiderült, hogy 12 milliót lopott el különböző kamuszerződésekkel az Európai Parlamenttől.

- Ne felejtsük el azt sem, hogy az igazi korrupciós botrány az - ami, nyugodtan mondhatom, példátlan a magyar politikatörténetben -, hogy fogta magát egy milliárdos, Simicska Lajos, és felvásárolt magának egy komplett politikai pártot! (Moraj a Jobbik soraiból. - Közbeszólások a Fidesz soraiból: Úgy van! - Közbeszólások az MSZP soraiból: A Fidesz után! Az egyiket eladta olcsón, és vett egy kisebbet! Mi van ebben?) Igen, egy komplett politikai pártot! Nagyon könnyű lesz majd meggyőződni arról, hogy ez így van-e vagy sem. Tessenek megszavazni itt a parlamentben a pártok feketefinanszírozását megtiltó törvényt, mindjárt ki fog derülni, hogy a korrupciót ki támogatja és ki nem, csak egy gombot kell megnyomni. De tudjuk, a gombnyomással nemcsak a Jobbiknak, hanem a frakcióvezetőjének is baja van, hiszen ne felejtsük el, hogy a legfontosabb kérdésben, az ország, a haza megvédésében nemmel szavazott az alkotmánymódosítás kapcsán! (Moraj a Jobbik soraiból.) És azt még csak lehet mondani, bár megvallom őszintén, magyarázatnak szánalmas, hogy mondjuk, az egyik legfontosabb kérdés, a nemzetegyesítés ügyében, a kettős állampolgárság megadása a magyar nemzet szülöttei számára, ebben Vona Gábor Gyurcsány Ferenccel közösen szintén nem szavazott, ne felejtsük el! Arra hivatkozott, hogy a büfében volt. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Szégyen!) Nyilván a büfé fontosabb, mint a magyar nemzet egységesítése! De aztán ő maga mondta itt, hogy mindenki hazaáruló, aki nem szavazza meg az alkotmány módosítását, majd a Jobbikkal kompletten nem szavazta meg! Ezek után komolyan venni bármifajta felszólalását a Jobbiknak azokról az ügyekről, amelyeket hallottunk, meglehetősen ironikus.

- Én csak egy dologra hívnám fel Vona Gábor figyelmét, mert említette ezt az európai bérfelzárkózást: azért nagyon meggyőző nem volt, ugye? Merthogy a Jobbik előterjesztését Ózdon az európai bérekről a Jobbik ózdi frakció szavazta le. (Moraj a Jobbik soraiból. - Dúró Dóra: Nem igaz!) Tehát őket sem tudta meggyőzni arról, hogy ez komolyan veendő javaslat. Megjegyzem, nem is az, mert ha valaki belegondol, akkor hallottuk azt Vona Gábortól már többször, hogy a minimálbér folyamatos emelése rettenetes terheket ró a magyar kis- és középvállalkozások számára, közben egyébként háromszorosára akarja emelni a béreket. Ha a kettőt megpróbáljuk feloldani, akkor egyetlenegy dolog jön ki: a Jobbik mint büszke nemzeti párt arra apellál, hogy majd odamennek kalapozni Brüsszelbe, hogy tessék már a megemelt magyar béreket, tisztelt brüsszeli Bizottság, kifizetni. Nem fog menni, tisztelt képviselőtársaink, mert mindenki, aki arra alapozza a magyar emberek bérét, hogy azt majd Brüsszelből valaki ki fogja fizetni, az egy olyan illúziót kerget, amiben csak csalatkozni lehet! Éppen ezért azt hiszem, a Jobbik frakcióvezetőjének a Magyarország sorsa kapcsán kifejtett elgondolásai több mint ijesztőek! El kell önöknek mondani, hogy Brüsszel nem fogja megemelni a magyar ember bérét, akár  ha még népszavazást is tartunk erről.

- Tisztelt Ház! Összességében azt gondolom, hogy az, ami a magyar kormány által kezdeményezett konzultációból kiderült, mert mégiscsak ennél a vitánál vagyunk, a napnál világosabb a következő. Meg kell védeni az országot! Mindenki számára világos, hogy ebben az ellenzékre nem lehet számítani. Az országot az ellenzék nem fogja megvédeni! Ha az ellenzék jut hatalomra, akkor be fognak jönni a migránsok százezrével. Százezrével! Az ellenzék milliárdosok kottájából játszik, amelynek egy az eredője: az ország el fog veszni! (Szakács László: Nem az eredője, hanem a vége.) Tehát ha valakinek fontos a biztonsága, akkor kétszer is fontolja meg azt, hogy az ellenzékre szavaz!

- Tisztelt Ház!  Az itt elhangzott ellenzéki  megnyilvánulás, ami a gazdaságpolitikát és Magyarország gazdasági helyzetét jelenti, abból egyvalami jön ki: adóemelés! A Jobbik adóemelése a napnál világosabb, már több ilyen javaslatot beterjesztettek, aminek egyértelműen ez a következménye, mert egyébként a magasabb béreket nyilván Brüsszelből nem fogja kifizetni senki, csak adóemelésből fogjuk tudni teljesíteni, ami nem érdeke a magyar embereknek, mert amit az egyik zsebünkből kiveszünk, azt akarnák betenni csökkentett mértékben a másikba. Ez egy rossz politika!

- De már azt is többször hallottuk az LMP-től, hogy adóemelést akarnak a többkulcsos adórendszerben (Szél Bernadett: Ez borzalmas!)…Magyarországon ez volt a legalacsonyabb adókulcs, 35 százalék volt, és azt az adózók 70 százaléka érezte… (Közbeszólás az LMP padsoraiból: Ne számolj, Lajos!)…mert ennyien fizettek a legalacsonyabb adókulccsal. És csak annyit szeretnék mondani az LMP-nek és Tóth Bertalannak is… (Gúr Nándor: Ülj le!)… Magyarországon csökkentek az adóterhelések, viszont nőtt az adóbevétel… (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Csüccs!)…mert nőtt a gazdaság. Ilyen egyszerű az összefüggés! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Bangóné Borbély Ildikó: Nagyon jó volt, Lajos!)

Versenyt hirdetettek, hogy ki tud durvábbakat mondani és ki tud alpáribb lenni, - gratulálok ehhez!

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Hölgyeim és Uraim! A bőség zavarával küzdök, annyi minden hangzott itt el, hogy napestig vitatkozhatnánk ezekről a kérdésekről. Én megpróbálok azért valami rendszert vinni ezekbe a hozzászólásokba.

- Először talán a vita általános színvonaláról mondanék néhány szót. Bár mindenki felém próbálta kilövöldözni a nyilait, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy nem velem vitatkoznak. (Bangóné Borbély Ildikó: Jaj!) Konzultációról van szó, amiben részt vett 1 millió 700 ezer ember. Az meglehet, hogy önöknek nem tetszik 1 millió 700 ezer ember véleménye, de ezért nem érdemes a kormányzó pártokra vagy éppen a miniszterelnökre haragudni. (Gőgös Zoltán: Neked meg a 630 ezer…) Kérem, éljenek együtt azzal, ez egy ilyen ország. Az emberek ezt gondolják, ezt akarják. És ne az emberekre legyenek dühösek csupán azért, mert  amit ők akarnak, az nem esik egybe az önök pártpolitikai programjaival. Ezért vannak önök ellenzékben! (Derültség a kormányzó pártok padsoraiból.)

- Hölgyeim és Uraim!  Nehéz megütközés nélkül hallgatni, nem is azt, amit mondanak, ezen falak között hallottam én már cifrábbakat is, hanem inkább, ahogy mondják! Úgy látom, itt egy versenyt hirdetett meg valaki titokban, amely valószínűleg arról szól, hogy ki tud durvábbakat mondani és ki tud alpáribb lenni!  Gratulálok önöknek ehhez! Azt látom, hogy az állapotok itt, a Ház falai között mintha egyre romlanának. Eleinte, amikor ilyen durva és alpári, minden korábbi magyar alkotmányos hagyományt megcsúfoló hangütést itt hallottam, akkor azt gondoltam, hogy tulajdonképpen nekünk mondják mindezt. Még azt is keresgéltem, van-e esetleg valami valóságmagja. De meg kell mondanom őszintén: egy idő után az ember rájön arra, hogy nem nekünk mondják önök mindezt, nem nekünk címzik, önök egymással versenyeznek! A verseny neve: ki lesz a legerősebb ellenzéki párt? (Bangóné Borbély Ildikó: Nem erről van szó!) Én megértem, hogy ez egy komoly verseny. Mi is futottunk már versenyben, de ilyesmit, hogy a magyar parlament és alkotmányos hagyomány házát ilyen alpári színvonalra süllyesszük, ilyet sose engedtünk meg magunknak! (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, köztük: Jaj! - Na, ne! - Kunhalmi Ágnes: „Dugulj el!" - ez a színvonal!)

- Hölgyeim és Uraim! A konkrétumokról talán annyit: ami a korrupciót illeti, azt javaslom, hogy a törvényeket mindenki tartsa be, és akkor nem lesz baj, - igaz, tisztelt Jobbik? (Szakács László: Ha nem, akkor változtatunk a törvényen…) Ami pedig Szent Lászlót illeti: nem tisztem nekem bepótolni a középiskolás történelemleckéket. (Bangóné Borbély Ildikó: Általános iskolában is tanítják már, nem csak középiskolában!) De ha már Szent Lászlóról meg az egyoldalú nyugati orientációról beszélünk, akkor némi korrekciót érdemes végrehajtani. Ül az MSZP frakciójában nemzetközi hírű Magyarországon tisztelt történész, talán majd elmondja önöknek, hogy Szent László nem véletlenül adta a lányát bizánci császárkirálynévá, és nem véletlenül egyensúlyozott. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól...) Volt annyi esze, hogy nemcsak Német-római Császárság létezik, és nem ér véget Magyarország határa meg a földgömb meg Európa valahol ott, Délen, hanem mögötte még vannak hatalmak, amiket hol iszlámnak, hol Bizáncnak, hol Orosz Birodalomnak, mikor minek neveznek. (Kunhalmi Ágnes: Szent István intelmei…) És olyan magyar komoly király még sose volt ebben az országban, aki nyugati vakságban szenvedett volna. (Közbeszólás a kormányzó pártok padsoraiból: Így van!) Nem hiszem, hogy nekem kell mindezt elmondanom. Szerintem az MSZP frakciója talán ezt a torz történelemképet és hibás Szent László-interpretációt saját erőből is ki tudja javítani. (Kunhalmi Ágnes: Szent István levele? - Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Ami pedig az MSZP korrupciós ügyét illeti: szerintem az a párt, amelyik Sukoró ügyét a sajátjának érezheti, több szerénységgel is nyilatkozhatna a korrupcióról! (Közbeszólások az MSZP padsoraiból…)

- Hölgyeim és Uraim! Többen beszéltek az európai uniós támogatások kérdéséről. A ténybeli tévedéseket talán nem tisztem helyreigazítani, de azt a bántó szemléletmódot, amit az LMP-sek adnak elő többedszerre itt a Tisztelt Házban, talán érdemes megemlíteni.  Felírtam, nehogy túl durvát mondjak… (Derültség a kormányzó pártok padsoraiban.)…szóval, ez a szolgalelkű, koldus és kuncsorgó tempó, ahogyan önök az európai pénzekről beszélnek, nem fér össze a mi gondolkodásunkkal, és szerintem, ha már Szent Lászlóról van szó, nem fér össze Magyarország önbecsülésével sem. (Közbeszólás a kormányzó pártok padsoraiból: Így van! - Bangóné Borbély Ildikó: Mészáros…) Az a helyzet, hogy mi egyetlen fillért sem kapunk ajándékba az Európai Uniótól! A dolog úgy fest, csak hogy a dolgok nagyságrendjét is érzékeljék, mert úgy látom, a nagyságrendek ismerete nélkül beszélnek erről a kérdésről: a magyar nemzeti össztermék körülbelül 35 ezer eurónyi GDP-re tehető és az európai uniós támogatás pedig körülbelül 2 ezerre.

- Hölgyeim és Uraim! Szeretném jelezni az önök számára, hogy az Európai Unió úgy van összerakva, hogy mi, akik később léptünk be, semmilyen előnyt nem élvezünk. Az Unió úgy van összerakva, hogy rajtunk a nyugatiak keresnek! (Bangóné Borbély Ildikó: Csak a pénzünk kell…) Az igaz, ha jól csináljuk, mi is keresünk rajtuk, és a két dolog egyensúlyba jöhet. (Bangóné Borbély Ildikó: Mészáros biztos, meg a haverok.) Mi erre törekszünk, és azt gondolom, hogy nagyjából egyensúlyban is vagyunk. A kormányunk nem véletlenül akarja megvédeni Brüsszel és Budapest között a jelenleg fennálló hatáskörmegosztást, mert a mostani hatáskörmegosztás mellett elképzelhető olyan európai uniós politika Budapestről, amely azt a pénzt, amit ők keresnek rajtunk, azzal, amit mi keresünk rajtuk, egyensúlyban tudja tartani. De ha megváltoztatják a hatásköröket, ha azokból Brüsszelbe elvisznek, és itt kevesebb marad, akkor ezt az egyensúlyi politikát nem fogjuk tudni fenntartani, és eljutunk oda, hogy a végén csak ők fognak keresni rajtunk! (Kunhalmi Ágnes: Meg a Mészáros Lőrinc! Az egyensúly nem itt van!) Ezért kell Brüsszel hatáskörelvonását megakadályozni! Ez az a gondolkodásmód, ahol szerintem valóságos alapokból kiindulva, kellő nemzeti önbecsüléssel lehet viszonyt kialakítani az Európai Unióval. Koldustempó, kuncsorgás, kolduskultúra  méltatlan ehhez a Házhoz és méltatlan Magyarországhoz is! (Kunhalmi Ágnes: Lopás… - Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

- Hölgyeim és Uraim! (Harangozó Gábor István: Szerintem meg te vagy méltatlan!)  Ami a béruniót illeti, megismétlem, amit korábban is elmondtam: mi nem béruniót kezdeményezünk, hanem béreket emelünk! Bérunió kezdeményezéséből magyar ember még többet egy forinttal sem keresett. Ezzel szemben a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt kormánypolitikájának eredményeképpen jelentős béremelések eredményeképpen többet kereshetnek az emberek. Kérem, nézzék el nekünk, hogy a hagymázas bérunió helyett mi a magyar kormány saját erejéből végrehajtott béremelésére akarunk támaszkodni!

- Hölgyeim és Uraim! A Szocialista Párt elmondta nekünk, hogy miről kellett volna igazából konzultációt tartani, miért nem erről vagy éppen arról kérdeztük meg az embereket. Itt csak halkan jegyzem meg, hogy amíg nyolc évig kormányon voltak, egyszer sem indítottak konzultációt. (Varga László: Hét éve kormányoztok! - Bangóné Borbély Ildikó: Mennyibe került ez a konzultáció?) Ott lehetett volna okoskodni, hogyan és miről kell, és érdemes megkérdezni az embereket. Így, hogy nyolc év alatt egyszer sem kérdezték meg őket, utólag tanácsokat adni, egy kicsit snassz, – nemde? (Bangóné Borbély Ildikó: 4,5 milliárdot elkölteni feleslegesen konzultációra… - Varga László: Volt népszavazás, akkor még engedték…)

- Ami a konzultáción részt vevők számának lebecsülését illeti: itt is óvatosabb lennék a szocialisták helyett. Csak arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy többen vettek részt a konzultáción, mint ahányan a Magyar Szocialista Pártra szavaztak. (Derültség a kormányzó pártok padsoraiból - Varga László: Nagyon jó volt! - Rétvári Bence: Vagy fognak valaha is… - Gúr Nándor közbeszól...)

- Ami a biztonságot illeti, beszéljünk egyenesen! A Magyar Szocialista Párt a biztonság kérdésében nem rejtette és nem rejti véka alá az elképzeléseit. Világossá tette: ha rajta múlik, le fogja bontani a kerítést! Azt mondták: ha a baloldal hatalomra kerül, azon lesz, hogy a kerítés minél gyorsabban lebontható legyen. Azt is elmondták a nagy nyilvánosság előtt, hogy nem is építették volna meg a kerítést, mivel azt teljesen hasztalannak tartják! Sőt, azt is mondták, megsértve szerintem ezzel több millió magyar ember érzéseit, idézem: „Jóérzésű ember egészen biztosan pártállástól függetlenül nem akarja, hogy Európa közepén, az országhatáron kerítés legyen!" - Mi viszont azt akarjuk, amíg migránsveszély van, kerítésnek lennie kell!

- Hölgyeim és Uraim! Azt is tudjuk, hogy a Magyar Szocialista Párt elfogadja a Brüsszelből ránk erőszakolt kötelező betelepítési kvótát… (Gőgös Zoltán: Nem mi szavaztuk meg Brüsszelben, hanem ti! - Bangóné Borbély Ildikó: A letelepedési kötvénnyel mi van?)hajlandó erről tárgyalni Brüsszellel, és hajlandó a felső korlát nélküli betelepítési megoldásokat is támogatni… (Harangozó Gábor István: Miért hazudsz? Miniszterelnök vagy! - Elnök: Képviselő úr, ne legyen ideges, fékezze magát, legyen szíves!)… Nem akarok beleavatkozni semmilyen nemzetközi, szocialista, internacionalista ügyekbe, csak szeretném emlékeztetni és egyben tájékoztatni a magyar közvéleményt arról, hogy még a cseh szocialisták sem kérnek a kvótából, világosan megmondták, a kvótarendszer rossz, a kvóták nem működnek. Ilyenkor nehéz nem azt kívánni, hogy bár nálunk is lennének ilyen szocialisták… (Derültség a kormánypártok soraiban.)…de szeretném önöket megnyugtatni: politikai lakosságcserét nem fogunk szorgalmazni, azzal élünk, ami jutott nekünk, - ha ez jutott, hát, ezzel!

- Hölgyeim és Uraim! Ugyanakkor szeretném önöket emlékeztetni arra is, hogy itt egy példátlan eset bontakozik ki a szemünk előtt. Eljutottunk oda, hogy egy terroristát, akit elítéltek Magyarországon terrorcselekményért… (Gőgös Zoltán: És a baltás gyilkossal mi van?)… nemcsak Soros György maffiája, hanem az MSZP is védelmébe vette. Eddig csak mentegették ezt a terroristát, aztán politikailag harcoltak érte, most pedig jogilag is védik. Én nem vitatom el a jogát egyetlen volt igazságügy-miniszternek sem, hogy a politikai pályája után olyan ügyeket vállaljon, amilyeneket akar, de úgy gondolom, mégiscsak van valami üzenete annak, hogy ennek a bizonyos Ahmed H.-nak az ügyvédje nem más, mint az önök volt korábbi igazságügy-minisztere, aki egész egyszerűen ki akarja hozni a börtönből, és ide akarja engedni a magyar emberek közé azt az embert, aki egyébként nyilvánvalóan terrorcselekményt hajtott végre! (Gőgös Zoltán: A baltást hova engedted ki? Mennyit kaptál érte? - Moraj az MSZP soraiban.)

- Hölgyeim és Uraim! Arról a terroristáról beszélünk, aki arra buzdította a migránsokat, hogy törjék át a magyar határt, ezt a tényt a magyar bíróság rögzítette! Azt a terroristát akarják kihozni a börtönből és a magyarok közé engedni, aki kövekkel dobálta meg a magyar rendőröket. Egy olyan terroristát akarnak kihozni az önök volt igazságügy-miniszterének a segítségével, és ideengedni a magyarok közé, akinél hét útlevelet találtak a magyar hatóságok. Hét, hetes darabot! Egy olyan terroristát akarnak kihozni a börtönből és a magyar emberek közé engedni, aki nem mellesleg hivatalosan Cipruson él és ott van villája. Jól van ez így?

- Hölgyeim és Uraim! Oda is eljutottunk már, hogy a Jobbik a magyar parlamentet megpróbálja kioktatni európai gondolatból, európai integrációból és európai érzelmekből. Ezért most 2013-ból ideidézem a Jobbik akkori és mai elnökének a mondatát, mely a nyilvánosságban is megjelent. „Nagyon boldogok lennénk, és nagyon bízom benne, hogy Magyarország minél hamarabb eltávozik az Európai Unió közösségéből és valódi testvéreivel fog össze!" Ezt a mondatot az sem menti, hogy éppen Isztambulban mondta.

- Hölgyeim és Uraim! Összegezve: azt tudom mondani önöknek, hogy e vitából nem tudok levonni más tanulságot, mint azt, hogy a magyar emberek több komolyságot, több tiszteletet és több felelősséget várnak önöktől, és azt hiszem, igazuk is van! Köszönöm a figyelmüket!  (Hosszan tartó taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József