Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. június 3., szombat

22.253 - ​Magyar az, akinek fáj Trianon!

Feladó: Laszlo Botos
Dátum: 2017. június 1. 15:43
Tárgy: Üzenet Trianon 97. évfordulójára - a Trianon Társaság és a Magyarok Világszövetsége közös Felhívása
Címzett:jozsef@kutasi.eu

​​
Magyar az, akinek fáj Trianon! – Tégy Trianon ellen!

Csaláson és hazugságon alapuló, rabló béke – „uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje"

 

Tudod-e még Magyar Testvér ma, három évvel századik évfordulója előtt, hogy mi volt Trianon?

Az első világháborút lezáró, Párizs mellett, Versailles-ban, a Nagy-Trianon palotában 1920. június 4-én aláírt békeparancs volt, egy csaláson és hazugságon alapuló, rabló béke – „uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje".  Országunkat és nemzetünket ízeire szakító nemzetgyilkossági kísérlet volt!

 

Halld, mit mondtak a győztesek!


Lloyd George, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én: „Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt." Francesco Nitti, olasz miniszterelnök, 1924-ben: „Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget… Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek.." Vladimir Iljics Lenin: „Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke...ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak."

Herbert Henry Asquith, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben: „Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye."Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök: „A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem." Stanley Baldwin, angol miniszterelnök: „Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg." André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című köny­vében: „Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében."

Tomás Garrigue Masaryk, az addig sosem volt Csehszlovákia első elnöke: „Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között."Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én, Trianon 5. évfordulóján: „Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt."

 

Hol van ma Felvidék, hol Erdély és Délvidék?! Hát Kárpátalja, és az Őrség?

 

„Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják. De amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges" – vallotta Deák Ferenc, a Haza bölcse. Most rajtunk a sor, hogy megmutassuk: Ebbe a galádságba magyar ember nem nyugodhat bele!

Október 15-én, a Bocskai István fejedelem vezette győztes szabadságharc évfordulóján aláírásgyűjtésbe kezdünk és keresünk kétmillió magyar embert, aki nem csak megszenvedi Trianont, hanem kész tenni is ellene. Aláírásunkkal kérjük a magyar kormányt, hogy forduljon nemzetközi szervezetekhez,

és kérje a trianoni gyalázatos béke semmisségének döntőbíróság általi kimondását. 

 

Tégy Te is Trianon ellen! Légy Te is aláíró és aláírásgyűjtő, ha  fáj Neked Trianon!

 

Emlékezz Lord Viscount Rothermere-re, a kétmillió példányban megjelenő Daily Mail kiadójára és főszerkesztőjére, akinek emlékét Budapesten a Szabó Ervin könyvtár előtti, nevét viselő kút őrzi, aki 1927. június 21-én,  Hungary's Place in the Sun című cikkében így vallott: „Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést."

 

Mint annyiszor történelmében, a migránsözönnel saját Trianonjába rohanó Európát most is

csak Magyarország mentheti meg. De ahhoz előbb, Európának jóvá kell tennie Trianont! 

Igazságot Magyarországnak! Igazságot Európának!

 

         Drábik János,                                                          Patrubány Miklós István Ádám,

az Országos Trianon Társaság nevében                           a Magyarok Világszövetsége nevében


Budapest-Versailles, 2017. június 4-én