Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. június 3., szombat

22.257 - ​A Számvevőszék jelentős lépést tett a közpénzügyi rendszer stabilitásának, hatékonyságának és átláthatóságának a fokozása érdekében.


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2017. június 2. 22:21
Tárgy: Célkeresztben az Állami Számvevőszék
Címzett: 

Az Állami Számvevőszék, mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, küldetése - összhangban a stratégiájában megfogalmazottakkal -, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és hozzájáruljon a „
​ ​
jó kormányzáshoz".

Az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és az intézmény működéséről szóló beszámoló - (Szövege: PDF.) -  parlamenti vitájában a KDNP vezérszónoka hangsúlyozta: -

​​
Számvevőszék jelentős lépést tett a közpénzügyi rendszer stabilitásának, hatékonyságának és átláthatóságának a fokozása érdekében. E munka keretében, mintegy 740 szervezetet ellenőrzött, több mint 250 alkalommal értesítette a hatóságok valamelyikét vagy az illetékes felügyeleti szerveket az ellenőrzés során feltárt bűncselekményekre. Rajta tartotta a szemét a makrogazdasági folyamatok és az államadósság alakulásán is, s ezzel kapcsolatos észrevételével hathatósan hozzájárult a költségvetési tervezés megbízhatóságának és átláthatóságának fokozásához.
Dr. LATORCAI JÁNOS: - Képviselőtársaim! A felelős és szakszerű gazdálkodás követelménye alapvető minden gazdasági szervezet, az állam, az állami intézmények számára is. A közpénzek és a közvagyon felelős és átlátható felhasználása mindannyiunk elsődleges érdeke. Ennek biztosítására szerte a világban többlépcsős, egymásra épülő eljárások jöttek létre, amelyek végén még utolsóként egy független külső ellenőrzés is megvalósul. Így van ez nálunk is. Ezt szolgálja az Állami Számvevőszék által végzett számvevőszéki értékelés is.

- Az ÁSZ a teljes védelmi rendszer fontosságát hangsúlyozva, kiemelt figyelmet fordított az ellenőrök ellenőrzése, az ellenőrzők ellenőrzése nevet viselő többlépcsős átvilágítási programra, amelynek keretében ellenőrizte az úgynevezett második védelmi vonal szervezetei közül a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Nemzeti Bank tevékenységét, továbbá számos más céget, az egészségügyet a kórházaktól kezdve egészen a Könyvvizsgálói Kamara gazdálkodásáig, és ennek keretében például nem kevés könyvvizsgáló tevékenységét is átnézte.

- Számos új intézmény került be a Számvevőszék ellenőrzési körébe. Az ellenőrzés-sorozat megállapításai révén a Számvevőszék jelentős lépést tett a közpénzügyi rendszer stabilitásának, hatékonyságának és átláthatóságának a fokozása érdekében. E munka keretében, mintegy 740 szervezetet ellenőrzött, több mint 250 alkalommal értesítette a hatóságok valamelyikét vagy az illetékes felügyeleti szerveket az ellenőrzés során feltárt bűncselekményekre, és ilyen esetekben mindig nyilvánosságra is hozta a jelentését.

- Tehát nem túlzás azt mondani, hogy az év minden munkanapjára jutott egy lezárt ellenőrzés, amelynek legfontosabbjai nem maradtak válasz nélkül. Csak példaként említem, hogy az Országgyűlés tavaly az ÁSZ javaslatai alapján az államháztartási törvényben és a közbeszerzési törvényben hajtott végre szakmailag indokolt módosításokat, amelyek értelemszerűen változást jelentettek az államháztartási törvény végrehajtási rendeletében, valamint alapvető szerepük volt a belső kontrollrendszerről szóló kormányrendelet kiadásában is. Az Országgyűlés munkáját segítette az az összesen 25 számvevőszéki tájékoztató is, amelynek révén a Számvevőszék hozzájárult a törvényhozás megalapozottságához, és ellenőrzési tapasztalatai alapján rámutatott a fontosabb és pontosabb szabályozást igénylő területekre. Mindamellett ki kell emeljem, hogy számtalan alkalommal támaszkodott az Országgyűlés az ÁSZ háttéranyagaira, amikor a környezetvédelem, a felsőoktatás, a szociális igazgatás, az uniós források felhasználása vagy éppen a kulturális örökségvédelem területét érintő jogszabályokat alkotta. 

- Szeretném hangsúlyozni: a Számvevőszék rajta tartotta a szemét a makrogazdasági folyamatok és az államadósság alakulásán, s ezzel kapcsolatos észrevételével hathatósan hozzájárult a költségvetési tervezés megbízhatóságának és átláthatóságának fokozásához. Lengyel és litván partnereivel nemzetközi összefüggésekben is vizsgálta a hazai folyamatokat.

- Képviselőtársaim! Fontos területe volt az ÁSZ ellenőrzéseinek az önkormányzati szektor, amelynek átfogó értékelése hozzájárult, hogy a helyhatóságok ne termelhessék újra a 2010 előtti években felhalmozott tetemes adósságállományukat, amelyet ‑ mint emlékezetes ‑ az előző ciklus alatt az államnak kellett teljes egészében konszolidálnia. A korábbi eladósodottság, valamint a 2015-ben történt brókercégekhez kapcsolódó események kockázatait értékelve, azok társadalmi jelentőségeire tekintettel, az ÁSZ kiemelt figyelmet fordított a befektetési tevékenységekben és adósságrendezési eljárásokban érintett helyhatóságok, valamint a közszolgáltatásokban jelentős szerepet betöltő önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésére.

- A Számvevőszék olyan közműszolgáltatókat vizsgált és értékelt, amelyek működése közvetlen hatással van az állampolgárok életére, és természetesen a pénztárcájára, a rezsicsökkentés programja ugyanis csak akkor válik gyakorlati eredménnyé, ha a szolgáltatási díjaknak hatósági mérséklése valóban meg is jelenik és érvényesül a fogyasztói árakban és díjakban, vagyis a fogyasztói ár csökkenését, ahogy a köznapokban fogalmazzuk, nem nyeli el a rendszer. Ennek keretében ellenőrzött a Számvevőszék közel 80 önkormányzati tulajdonú, zömében közműszolgáltatói, illetve közszolgáltatói tevékenységet folytató társaságot.

- Tisztelt Ház! Mint már említettem, a felelős és szakszerű gazdálkodás nemcsak az állami, illetve az önkormányzati szervek esetében, hanem minden hazai polgár számára is kulcsfontosságú, ezért a lakosság ismereteinek bővítése, az elméleti ismeretek gyakorlati hasznosításának elősegítése elengedhetetlen és nélkülözhetetlen napjainkban. Az Állami Számvevőszék más intézményekkel közösen e téren is komoly munkát végzett, sőt már a hazai egyetemi képzés és továbbképzés területén is valódi tényezővé vált.

- Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a lakosság pénzügyi ismereteiben az elindított programok ellenére van még mit tenni, van még mit javítani. A kedvezőbb gazdasági környezet, a kormány családtámogató intézkedései ugyan jelentősen csökkentették a pénzügyi kiszolgáltatottságot, de átlátható és mély változásokat, valódi, az állami támogatásoktól független biztonságot csak a pénzügyi kultúrát érintő reformokkal és oktatási stratégiákkal lehet biztosítani. A Számvevőszék együttműködő partnereivel e cél megvalósításán munkálkodik.

- Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásomban csak töredékesen reagáltam a Számvevőszék nagy ívű és alapos munkájára, de bízom benne, hogy az intézmény éves beszámolóiból, kiadványaiból, jelentéseiből, állásfoglalásaiból képviselőtársaim számára is világossá vált, hogy az Állami Számvevőszék tavalyi tevékenysége nagymértékben támogatta valamennyiünk jogalkotói munkáját, mind a közszféra gazdálkodásának átláthatóságát, mind a közpénzek hatékony felhasználását; ezáltal valamennyien komoly támogatást kaptunk a Számvevőszéktől. Bízom benne, hogy az ÁSZ a továbbiak során is folytatja a megkezdett munkát, és kutatásaival, szakmai és oktató munkájával, állásfoglalásaival a jövőben is támogatja az Országgyűlés jogalkotói munkáját.

- A Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja elfogadásra javasolja a Számvevőszék 2016. évi beszámolóját, és tisztelettel kéri képviselőtársainktól, hogy támogassák! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József